Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 208
(393 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 555
Novela z. o poštovních službách - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 555/0 dne 25. 7. 2019.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 8. 8. 2019. Určil zpravodaje: Ing. et Ing. Leo Luzar a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor (rozhodnutí č. 34)

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 5. 11. 2019 na 35. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 5. 11. 2019 na 35. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 768).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 11. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 555/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 12. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 555/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 555/3, který byl rozeslán 21. 1. 2020 v 16:32.

 • G
 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 2. 2020 na 40. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 931).

Hlasování č. 260 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 24.2.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 25.3.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 25.2.2020.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Miroslav Balatka, který přijal k tomuto tisku dne 11.3.2020 usnesení č. 145, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 208/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 17. schůzi a projednal jej dne 18.3.2020.

Svým usnesením č. 320, v hlasování č. 5 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Témata EUROVOC: cena za dopravudopravcemezinárodní spolupráceochrana spotřebitelepoštovní služba