Výsledek vyhledávání
SchůzeČ. hl.NázevDatumVýsledekDetailZáznam
64044/11 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvě Rady Evropy o prevenci terorismu (Riga, 22. 10. 2015)
dát souhlas k ratifikaci
19.04.2017přijatoDetailZáznam
Dokument   1. - 1. [1]