Výsledek vyhledávání
SchůzeČ. hl.NázevDatumVýsledekDetailZáznam
5530/13 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1.pozměňovací návrh
27.01.2021zamítnutoDetailZáznam
Dokument   1. - 1. [1]