Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
Částečně projednané tisky na schůzi Senátu

senátní návrh zákona

 • 199 - Trestní zákoník - senátní návrh
 • 277 - Zákon o České komoře porodních asistentek - senátní návrh
 • 299 - Zákon o státních svátcích - senátní návrh
 • 364 - Zákon, kterým se zakazuje hydraulické štěpení hornin

jiný

 • 271 - Výroční zpráva ÚOHS za rok 2019
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
199

Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Hraby, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Zdeněk Hraba (senátor)
  zpravodaj pro 1. čtení - Miroslav Antl(UPV) 25. schůze č.469  - přikazuje
  Podán: Lhůta pro výbory:
  271

  Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2019

  271/1 VHZD Petr Rafaj(předseda ÚOHS)
   Karel Kratochvíle (VHZD) 26. schůze č.490  - odročuje jednání
   Podán:
   277

   Návrh senátního návrhu zákona senátora Lumíra Kantora dalších senátorů o České komoře porodních asistentek a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o České komoře porodních asistentek)

   277/2 UPV Lumír Kantor (senátor)Šárka Jelínková (senátorka)Hana Žáková (senátorka)Renata Chmelová (senátorka)Jan Horník (senátor)Miluše Horská (senátorka)Patrik Kunčar (senátor)Václav Hampl (senátor)Jiří Drahoš (senátor)Jaromíra Vítková (senátorka)Alena Šromová (senátorka)Anna Hubáčková (senátorka)Milan Štěch (senátor)Petr Šilar (senátor)Zdeněk Papoušek (senátor)Jiří Růžička (senátor)Jiří Čunek (senátor)
    zpravodaj pro 1. čtení - Peter Koliba(VZSP) (UPV) 25. schůze č.470  - přikazuje
    Podán: Lhůta pro výbory:
    299

    Návrh senátního návrhu zákona senátorky Miluše Horské, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

    Miluše Horská
     zpravodaj pro 1. čtení - Jaromíra Vítková(VVVK) 26. schůze č.493  - přikazuje
     Podán: Lhůta pro výbory:
     364

     Návrh senátního návrhu zákona Petra Pakosty a dalších, kterým se zakazuje používání metod hydraulického štěpení hornin při geologických pracích a hornické činnosti, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon, kterým se zakazuje hydraulické štěpení hornin)

     364/1 VHZD 364/3 VHZD 364/5 VHZD 364/2 VUZP 364/4 VUZP 364/6 VUZP Petr Pakosta (senátor)Jiří Oberfalzer (senátor)Pavel Trpák (senátor)
      Jiří Bis (VHZD) Petr Gawlas (VUZP) 25. schůze č.723  - změna lhůty
      odročen do schválení Státní surovinové politiky Vládou ČR
      Podán:
      Tisky EU
      Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
      Pro vybraný výbor nebo komisi neexistují projednávané EU tisky