Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
Částečně projednané tisky na schůzi Senátu

senátní návrh zákona

 • 364 - Zákon, kterým se zakazuje hydraulické štěpení hornin
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
364

Návrh senátního návrhu zákona Petra Pakosty a dalších, kterým se zakazuje používání metod hydraulického štěpení hornin při geologických pracích a hornické činnosti, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon, kterým se zakazuje hydraulické štěpení hornin)

364/1 VHZD 364/3 VHZD 364/5 VHZD 364/2 VUZP 364/4 VUZP 364/6 VUZP Petr Pakosta (senátor)Jiří Oberfalzer (senátor)Pavel Trpák (senátor)
  Jiří Bis (VHZD) Petr Gawlas (VUZP) 25. schůze č.723  - změna lhůty
  odročen do schválení Státní surovinové politiky Vládou ČR
  Podán:
  Tisky EU
  Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
  K 024/12
  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zlepšování právní úpravy - hodnocení a potvrzení závazku

  (8648/19)
  COM (2019) 178

  Česká verze
  doručena dne 15.4.2019
  Historie tisku EU
  VEU
  Václav Hampl

  6.8.2019
  č. 103 K 024/12/02
  •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

   
  Úřad vlády 12. schůze

  IPEX

  instituce Evropské uniečinnost orgánůprůhlednost administrativyspolupráce mezi institucemiregulační politikaprávo EUtvorba politikzjednodušení legislativyprogram EU
  Registr Rady EU

  Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

  The Legislative Observatory (Evropský parlament)

  Projednávání v PSP

  Jan Grinc
  K 025/12
  Sdělení Komise Efektivnější rozhodování v oblasti sociální politiky: určení oblastí pro přechod k hlasování kvalifikovanou většinou

  (8799/19)
  COM (2019) 186

  Česká verze
  doručena dne 24.4.2019
  Historie tisku EU
  VEU
  Emilie Třísková

  6.8.2019
  č. 104 K 025/12/02
  •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

   
  Ministerstvo práce a sociálních věcí 12. schůze

  IPEX

  činnost orgánůevropská sociální politikačinnost EUlegislativa sociálního zabezpečenílegislativní proces EUsociální právoužší spoluprácerozhodovánívětšina hlasůpracovní právo
  Registr Rady EU

  Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

  The Legislative Observatory (Evropský parlament)

  Projednávání v PSP

  Jana Zatloukalová
  K 026/12
  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2019

  (9810/19)
  COM (2019) 260

  Česká verze
  doručena dne 29.5.2019
  Historie tisku EU
  VEU
  Václav Hampl

  6.8.2019
  č. 105 K 026/12/02
  •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

   
  Ministerstvo zahraničních věcí 12. schůze

  IPEX

  regionální spolupráceČerná HorademokratizaceTureckoRepublika SrbskoKosovoBosna a Hercegovinarozšiřování Evropské unieAlbánieBývalá jugoslávská republika Makedonie
  Registr Rady EU

  Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

  The Legislative Observatory (Evropský parlament)

  Projednávání v PSP

  Milan Petřík
  K 027/12
  Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Stanovisko Komise k žádosti Bosny a Hercegoviny o členství v Evropské unii

  (9817/19)
  COM (2019) 261

  Česká verze
  doručena dne 29.5.2019
  Historie tisku EU
  VEU
  Václav Hampl

  6.8.2019
  č. 105 K 027/12/02
  •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

   
  Ministerstvo zahraničních věcí 12. schůze

  IPEX

  přístupové kritériumčlenství v Evropské uniiBosna a Hercegovina
  Registr Rady EU

  Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

  The Legislative Observatory (Evropský parlament)

  Projednávání v PSP

  Milan Petřík