Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
Částečně projednané tisky na schůzi Senátu

senátní návrh zákona

 • 58 - Zákon o umělém přerušení těhotenství - senátní návrh
 • 59 - Novela zákona o volbách - senátní návrh
 • 81 - Zákon mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 - senátní návrh
 • 199 - Trestní zákoník - senátní návrh
 • 277 - Zákon o České komoře porodních asistentek - senátní návrh
 • 312 - Zákon o státní památkové péči - senátní návrh
 • 364 - Zákon, kterým se zakazuje hydraulické štěpení hornin
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
58

Návrh senátního návrhu zákona senátora Václava Lásky a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství

58/1 VZ 58/2 UPV Václav Láska (senátor)Přemysl Rabas (senátor)Ladislav Kos (senátor)Petr Orel (senátor)Adéla Šípová (senátorka)Lukáš Wagenknecht (senátor)Ondřej Šimetka (senátor)Jan Holásek (senátor)
  zpravodaj pro 1. čtení - Roman KrausRoman Kraus (VZ) Pavel Kárník (UPV) 7. schůze č.158  - přikazuje
  Podán: Lhůta pro výbory:
  59

  Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Hraby a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  59/2 SKUCR Zdeněk Hraba (senátor)Tomáš Goláň (senátor)Petr Holeček (senátor)Marek Hilšer (senátor)Pavel Kárník (senátor)Šárka Jelínková (senátorka)Mikuláš Bek (senátor)Miroslava Němcová (senátorka)Jan Horník (senátor)Anna Hubáčková (senátorka)Jan Holásek (senátor)Josef Bazala (senátor)Zdeněk Nytra (senátor)Jaromíra Vítková (senátorka)Jiří Růžička (senátor)
   zpravodaj pro 1. čtení - Adéla ŠípováOndřej Feber (UPV) (SKUCR) (SKKZ) 6. schůze č.120  - přikazuje
   Podán: Lhůta pro výbory:
   81

   Návrh senátního návrhu zákona senátora Lukáše Wagenknechta a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, a další související zákony

   Lukáš Wagenknecht (senátor)Václav Láska (senátor)Adéla Šípová (senátorka)
    zpravodaj pro 1. čtení - Roman Kraus(UPV) (VZ) (VHZD) 10. schůze č.202  - přikazuje
    Podán: Lhůta pro výbory:
    199

    Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Hraby, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

    199/1 UPV Zdeněk Hraba (senátor)
     zpravodaj pro 1. čtení - Miroslav AntlJan Holásek (UPV) 27. schůze č.512  - změna lhůty
     Podán: Lhůta pro výbory:
     277

     Návrh senátního návrhu zákona senátora Lumíra Kantora dalších senátorů o České komoře porodních asistentek a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o České komoře porodních asistentek)

     277/2 UPV Lumír Kantor (senátor)Šárka Jelínková (senátorka)Hana Žáková (senátorka)Renata Chmelová (senátorka)Jan Horník (senátor)Miluše Horská (senátorka)Patrik Kunčar (senátor)Václav Hampl (senátor)Jiří Drahoš (senátor)Jaromíra Vítková (senátorka)Alena Šromová (senátorka)Anna Hubáčková (senátorka)Milan Štěch (senátor)Petr Šilar (senátor)Zdeněk Papoušek (senátor)Jiří Růžička (senátor)Jiří Čunek (senátor)
      zpravodaj pro 1. čtení - Peter Koliba(VZSP) (UPV) 25. schůze č.470  - přikazuje
      Podán: Lhůta pro výbory:
      312

      Návrh senátního návrhu zákona senátorky Renaty Chmelové a dalších senátorů, kterým se mění zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

      312/1 VVVK Renata Chmelová (senátorka)Lukáš Wagenknecht (senátor)Václav Hampl (senátor)Pavel Fischer (senátor)Jiří Růžička (senátor)David Smoljak (senátor)Václav Láska (senátor)Ladislav Kos (senátor)Jiří Drahoš (senátor)
       zpravodaj pro 1. čtení - Jaromíra VítkováJaromíra Vítková (VVVK) 5. schůze č.112  - změna lhůty
       Podán:
       364

       Návrh senátního návrhu zákona Petra Pakosty a dalších, kterým se zakazuje používání metod hydraulického štěpení hornin při geologických pracích a hornické činnosti, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon, kterým se zakazuje hydraulické štěpení hornin)

       364/1 VHZD 364/3 VHZD 364/5 VHZD 364/2 VUZP 364/4 VUZP 364/6 VUZP Petr Pakosta (senátor)Jiří Oberfalzer (senátor)Pavel Trpák (senátor)
        Jiří Bis (VHZD) Petr Gawlas (VUZP) 25. schůze č.723  - změna lhůty
        odročen do schválení Státní surovinové politiky Vládou ČR
        Podán: