Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
Neprojednané tisky na schůzi Senátu

vládní návrh zákona

 • 201 - Zákon o volbách do Evropského parlamentu
 • 204 - Občanský zákoník
 • 206 - Zákon o zdravotních pojišťovnách
 • 207 - Zákon o ochraně veřejného zdraví
 • 208 - Zákon o poštovních službách
 • 209 - Daňový řád

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 200 - Zákon o pozemních komunikacích
 • 202 - Trestní řád
 • 203 - Zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
 • 210 - Jednací řád PS
 • 211 - Jednací řád Senátu

senátní návrh zákona

 • 193 - Zákon o České komoře porodních asistentek - senátní návrh
 • 199 - Trestní zákoník - senátní návrh

mezinárodní smlouva

 • 163 - Dohoda ČR Botswana dvojí zdanění
 • 167 - Smlouva ČR - Bangladéš o zamezení dvojímu zdanění
 • 186 - Smlouva o vydávání mezi ČR a Argentinou
 • 187 - Prohlášení o využívání nosných raket Ariane, Vega a Sojuz z Vesmírného střediska Guyana
 • 188 - Pravidlech pro zabránění srážkám na moři
 • 189 - Mezinárodní úmluva o vyměřování lodí
 • 194 - Změny přílohy III a nová příloha VII Rotterdamské úmluvy
 • 197 - Smlouva ČR Senegal dvojí zdanění
 • 198 - Protokol o výsadách a imunitách EUTELSAT

jiný

 • 117 - Petice za rovné podmínky při aplikaci reformy Společné zemědělské politiky EU po roce 2020
 • 162 - Stanovisko k VZ NKÚ
 • 168 - Účast ozbrojených sil ČR na vojenských cvičeních v roce 2020
 • 190 - Zpráva o ŽP ČR 2018
 • 195 - Návrh na působ. sil MO v Mali, Nigeru a Čadu
 • 196 - Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků - 2019

ústavní zákon

 • 205 - Ústava České republiky
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
117

Petice za rovné podmínky při aplikaci reformy Společné zemědělské politiky EU po roce 2020

Martin PýchaJaromír ŘezáčJaroslav ŠvecFrantišek Trnka
  Ladislav Chlupáč (VVVK) (VHZD) Podán:
  162

  Informace předsedy vlády a stanoviska jednotlivých resortů k některým závěrům Výroční zprávy NKÚ

  162/2 VZOB Andrej Babiš(předseda vlády)
   (VHZD) (VUZP) Pavel Fischer (VZOB) Podán:
   163

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Botswanské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Pretorii dne 29. října 2019

   163/1 VHZD 163/2 VZOB Alena Schillerová(ministr financí)(VHZD) Patrik Kunčar (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: Botswana, Česká republika, dvojí zdanění, daňová úmluva
   167

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti, která byla podepsána v Praze dne 11. prosince 2019

   167/1 VHZD Alena Schillerová(ministr financí)Petr Šilar (VHZD) (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, dvojí zdanění, daňová úmluva, Bangladéš
   168

   Účast ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účast ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2020

   Lubomír Metnar(ministr obrany)(VZOB) Podán: armáda, politika spolupráce, NATO, vojska v zahraničí, vojenská spolupráce, nadnárodní ozbrojené síly, vojenské cvičení
   186

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o vydávání mezi Českou republikou a Argentinskou republikou (Praha, 25. 11. 2019)

   Marie Benešová(ministr spravedlnosti)(UPV) (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: Argentina, Česká republika, soudní spolupráce, policejní spolupráce, mezinárodní trestní právo, vydání
   187

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s přijetím Prohlášení některých evropských vlád o fázi využívání nosných raket Ariane, Vega a Sojuz z Vesmírného střediska Guyana ve znění změn přijatých dne 4. prosince 2017

   Vladimír Kremlík(ministr dopravy)(VHZD) (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní dohoda, kosmická přeprava, ratifikace dohody, kosmická loď, vesmírná technologie, nosná raketa, Evropská kosmická agentura
   188

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o mezinárodních Pravidlech pro zabránění srážkám na moři, 1972 (COLREG), ve znění pozdějších rezolucí

   Vladimír Kremlík(ministr dopravy)(VHZD) (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: námořní doprava, námořní právo, loď, ratifikace dohody, mezinárodní úmluva, námořní bezpečnost, námořní lodivodské služby
   189

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Mezinárodní úmluva o vyměřování lodí (TONNAGE), 1969, ve znění pozdějších rezolucí

   Vladimír Kremlík(ministr dopravy)(VHZD) (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: námořní doprava, Mezinárodní námořní organizace, loď, ratifikace dohody, mezinárodní úmluva, námořní bezpečnost, nákladní loď
   190

   Zpráva o životním prostředí České republiky 2018

   Richard Brabec(VUZP) Podán: environmentální politika, ochrana životního prostředí, vliv na životní prostředí, sledování životního prostředí, kvalita životního prostředí, náklady za znečištění, zpráva o činnosti, ministerská odpovědnost
   193

   Návrh senátního návrhu zákona senátora Lumíra Kantora a dalších senátorů o České komoře porodních asistentek a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o České komoře porodních asistentek)

   Lumír Kantor (senátor)Miluše Horská (senátorka)Jitka Seitlová (senátorka)Renata Chmelová (senátorka)Anna Hubáčková (senátorka)Alena Šromová (senátorka)František Bradáč (senátor)Patrik Kunčar (senátor)Václav Hampl (senátor)Šárka Jelínková (senátorka)Petr Šilar (senátor)Jiří Čunek (senátor)Milan Štěch (senátor)Hana Žáková (senátorka)Emilie Třísková (senátorka)Jan Horník (senátor)Jiří Drahoš (senátor)Zdeněk Papoušek (senátor)Jiří Růžička (senátor)Jaromíra Vítková (senátorka)
    zpravodaj pro 1. čtení - Jan ŽaloudíkPodán:
    194

    Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny přílohy III a nová příloha VII Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, přijaté v Ženevě dne 10. května 2019

    Richard Brabec(ministr životního prostředí)(VUZP) (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní obchod, Česká republika, chemický výrobek, nebezpečná látka, přistoupení k dohodě, ratifikace dohody, pesticidy
    195

    Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v rámci boje proti terorismu v Mali, Nigeru a Čadu

    Lubomír Metnar(ministr obrany)(VZOB) Podán: armáda, Čad, Nigérie, Mali, vojska v zahraničí, vojenská spolupráce, terorismus
    196

    Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2019

    Marie Benešová(ministr spravedlnosti)
     (VEU) (UPV) Podán:
     197

     Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Senegalské republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti, která byla podepsána v Dakaru dne 22. ledna 2020

     Alena Schillerová(ministr financí)Podán: Lhůta pro výbory: Senegal, Česká republika, dvojí zdanění, daňová úmluva, daňový trestný čin
     198

     Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Protokol o výsadách a imunitách Evropské telekomunikační družicové organizace EUTELSAT a Dohoda, kterou se mění Protokol o výsadách a imunitách Evropské telekomunikační družicové organizace (EUTELSAT) ve znění opravy č. 1 ze dne 16. ledna 2006 a s ratifikací Úmluva zakládající Evropskou telekomunikační družicovou organizaci "EUTELSAT" z roku 1982, její změny z roku 1983 a 1999

     Karel Havlíček(ministr průmyslu a obchodu)Podán: Lhůta pro výbory: ratifikace dohody, telekomunikace, satelitní přenos, družice, EUTELSAT
     199

     Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Hraby, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

     Zdeněk Hraba (senátor)
      Podán:
      200

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

      Zuzana Ožanová(zástupce skupiny poslanců)Podán: dopravní prostředek, státní poznávací značka, silniční síť, parkovací plocha
      201

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

      Jan Hamáček(ministr vnitra)Podán: volby, Česká republika, evropský volební systém, Evropský parlament, evropské volby
      202

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

      Petr Sadovský(zástupce skupiny poslanců)Podán: vězeňské právo, trestní řízení, vězeňský režim, výkon trestu, mateřství, odklad výkonu trestu
      203

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích

      Helena Válková(zástupce skupiny poslanců)Podán: odborná kvalifikace, nemzdové příjmy, překlad, tlumočení, digitální archivace, seznam
      204

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

      Klára Dostálová(ministr pro místní rozvoj)Podán: vlastnictví, bydlení, převod vlastnictví, spoluvlastnictví, předkupní právo, bytové právo
      205

      Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

      Lukáš Černohorský(zástupce skupiny poslanců)Podán: ústava, pravomoc instituce, kontrolní moc, kontrolní úřad
      206

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů

      Adam Vojtěch(ministr zdravotnictví)Podán: hlasování, pojišťovna, správní rada, všeobecné zdravotní pojištění, plán financování, zdravotní pojištění
      207

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

      Adam Vojtěch(ministr zdravotnictví)Podán: zdravotnická služba, voda, zdraví veřejnosti, zdravotní inspekce, potravinová norma, užitková voda, veřejná hygiena
      208

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

      Karel Havlíček(ministr průmyslu a obchodu)Podán: cena za dopravu, mezinárodní spolupráce, ochrana spotřebitele, poštovní služba, dopravce
      209

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

      Alena Schillerová(ministr financí)Podán: daňové orgány, daňová kontrola, daňové právo, elektronická správa, pokuta, daňový trestný čin, penále
      210

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů

      Vojtěch Pikal(zástupce skupiny poslanců)Podán: parlament, jednací řád parlamentu, dolní komora
      211

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů

      Vojtěch Pikal(zástupce skupiny poslanců)Podán: parlament, prodej, podnikavost, horní komora
      Tisky EU
      Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
      Pro vybraný výbor nebo komisi neexistují projednávané EU tisky