Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
Neprojednané tisky na schůzi Senátu

vládní návrh zákona

 • 132 - Zákon o elektronizaci zdravotnictví
 • 133 - Zákon o elektronizaci zdravotnictví - související zákony
 • 134 - Zákon o NKÚ
 • 136 - Energetický zákon
 • 137 - Zákon o podporovaných zdrojích energie
 • 138 - Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 125 - Zákon o JŘ PS a zákon o volbách
 • 135 - Zákon o pomoci v hmotné nouzi
 • 139 - Zákon o nemocenském pojištění

senátní návrh zákona

 • 107 - Zákon o státních svátcích - senátní návrh

mezinárodní smlouva

 • 113 - Změna Dohody mezi ČR a VB o podpoře a vzájemné ochraně investic
 • 128 - Dohoda mezi ČR a Arménií o usnadnění aplikace Evropské úmluvy o vydávání

jiný

 • 62 - Zpráva o ŽP ČR 2019
 • 162 - Stanovisko k VZ NKÚ

ústavní zákon

 • 124 - Novela Ústavy České republiky
 • 205 - Ústava České republiky
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
62

Zpráva o životním prostředí České republiky 2019

62/1 VUZP Richard Brabec(ministr životního prostředí)Zbyněk Linhart (VUZP) Podán: environmentální politika, znečišťování životního prostředí, vliv na životní prostředí, sledování životního prostředí, kvalita životního prostředí, náklady za znečištění, zpráva o činnosti, ministerská odpovědnost
107

Návrh senátního návrhu zákona senátora Lumíra Kantora a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

Lumír Kantor (senátor)Jitka Seitlová (senátorka)Šárka Jelínková (senátorka)Pavel Fischer (senátor)Jaromíra Vítková (senátorka)Zdeněk Nytra (senátor)Miroslava Němcová (senátorka)Jan Tecl (senátor)Rostislav Koštial (senátor)Pavel Karpíšek (senátor)Vladislav Vilímec (senátor)Jaroslav Chalupský (senátor)Jitka Chalánková (senátorka)Ondřej Šimetka (senátor)Tomáš Jirsa (senátor)Michal Kortyš (senátor)Jiří Oberfalzer (senátor)Hynek Hanza (senátor)Ladislav Faktor (senátor)Tomáš Třetina (senátor)Martin Červíček (senátor)Tomáš Fiala (senátor)Roman Kraus (senátor)Tomáš Goláň (senátor)Tomáš Czernin (senátor)Anna Hubáčková (senátorka)Josef Bazala (senátor)Jiří Čunek (senátor)Josef Klement (senátor)Patrik Kunčar (senátor)Michael Canov (senátor)Hana Žáková (senátorka)Petr Holeček (senátor)Jan Grulich (senátor)Petr Orel (senátor)Helena Pešatová (senátorka)Petr Šilar (senátor)Miroslav Adámek (senátor)Mikuláš Bek (senátor)Jiří Drahoš (senátor)Adéla Šípová (senátorka)Miroslav Balatka (senátor)Miloš Vystrčil (senátor)Jan Sobotka (senátor)Alena Dernerová (senátorka)Lumír Aschenbrenner (senátor)
  zpravodaj pro 1. čtení - Přemysl RabasPodán:
  113

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o ukončení platnosti Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o podpoře a ochraně investic, podepsané v Praze dne 10. července 1990 a změněné výměnou nót provedenou v Praze dne 23. srpna 1991 a 24. října 1991, která byla sjednána formou výměny nót

  113/1 VHZD 113/2 VZOB Alena Schillerová(ministr financí)Leopold Sulovský (VHZD) Jaroslav Zeman (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: Spojené království, Česká republika, vypovědění smlouvy, dvoustranná dohoda, ochrana investic, podpora investic
  124

  Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

  Jakub Michálek(zástupce skupiny poslanců)(UPV) (SKUCR) (MIV) Podán: poslanec parlamentu, poslanecký mandát, ústava, ministr
  125

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Kateřina Valachová(zástupce skupiny poslanců)(UPV) (SKUCR) Podán: poslanec parlamentu, jmenování poslanců, parlamentní volby, jednací řád parlamentu, ministr
  128

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Arménskou republikou o usnadnění aplikace Evropské úmluvy o vydávání z 13. prosince 1957 (Praha, 9. června 2021)

  Marie Benešová(ministr spravedlnosti)(UPV) (VZOB) Podán: Česká republika, Arménie, mezinárodní spolupráce, dvoustranná dohoda, výkon trestu, vydání, evropský zatýkací rozkaz
  132

  Návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví

  Adam Vojtěch(ministr zdravotnictví)Lumír Kantor (VZ) (UPV) Podán: Lhůta pro Senát: osobní údaje, organizace zdravotnictví, elektronická správa, ukládání a vyhledávání informací, zdravotnická legislativa, zdravotní průkaz, ochrana komunikací, lékařské údaje, digitalizace dokumentů
  133

  Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví

  Adam Vojtěch(ministr zdravotnictví)Lumír Kantor (VZ) (UPV) Podán: Lhůta pro Senát: osobní údaje, organizace zdravotnictví, elektronická správa, ukládání a vyhledávání informací, zdravotnická legislativa, zdravotní průkaz, ochrana komunikací, lékařské údaje, digitalizace dokumentů
  134

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

  Marie Benešová(ministr spravedlnosti)Vladislav Vilímec (VHZD) (SKUCR) (SKFA) Lukáš Wagenknecht (VUZP) (UPV) Podán: Lhůta pro Senát: veřejné finance, ústava, kontrolní moc, finanční kontrola, kontrolní úřad
  135

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění zákona č. 178/2018 Sb.

  Jan Bauer(zástupce skupiny poslanců)(VSP) (UPV) Podán: Lhůta pro Senát: trestný čin, sociální dávky, zprostředkovatelna práce, trestní rejstřík, správní delikt, povinná školní docházka
  136

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

  Karel Havlíček(ministr průmyslu a obchodu)Hana Žáková (VHZD) (SKRV) (UPV) Podán: Lhůta pro Senát: energetická politika, energetické právo, plynárenský průmysl, cenová regulace, výroba energie, cena energie, obchodní zprostředkovatel
  137

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

  Karel Havlíček(ministr průmyslu a obchodu)Petr Šilar (VHZD) (SKFA) (UPV) Podán: Lhůta pro Senát: energetická politika, alternativní energie, obnovitelné zdroje, obnovitelná energie, elektrická energie, podpůrná cena, státní podpora, biopalivo
  138

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

  Jana Maláčová(ministr práce a sociálních věcí)Podán: Lhůta pro Senát: předškolní výchova, hlídání dětí, neformální výuka, rodinná politika, sociální služby, dítě, mateřská škola, služba ve veřejném zájmu
  139

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

  Alena Gajdůšková(zástupce skupiny poslanců)Podán: Lhůta pro Senát: otcovská dovolená, sociální dávky, péče o postižené osoby, zdravotní pojištění, ošetřovatelská péče
  162

  Informace předsedy vlády a stanoviska jednotlivých resortů k některým závěrům Výroční zprávy NKÚ

  162/1 VHZD 162/2 VZOB 162/3 VUZP Andrej Babiš(předseda vlády)
   František Bradáč (VHZD) Zdeněk Nytra (VUZP) Pavel Fischer (VZOB) Podán:
   205

   Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

   205/1 UPV 205/2 VHZD 205/3 VUZP 205/4 SKUCR Lukáš Černohorský(zástupce skupiny poslanců)Zdeněk Hraba (UPV) Zdeněk Hraba (SKUCR) Vladislav Vilímec (VHZD) Lukáš Wagenknecht (VUZP) Podán: ústava, pravomoc instituce, kontrolní moc, kontrolní úřad
   Tisky EU
   Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
   Pro vybraný výbor nebo komisi neexistují projednávané EU tisky