Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
Neprojednané tisky na schůzi Senátu

vládní návrh zákona

 • 120 - Zákon o důchodovém pojištění
 • 121 - Zákon o poštovních službách
 • 276 - Změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 122 - Insolvenční zákon

mezinárodní smlouva

 • 85 - Smlouva mezi ČR a Kyrgyzskou republikou o zamezení dvojímu zdanění
 • 91 - Dohoda o převádění a sdílení příspěvků do Jednotného fondu pro řešení krizí
 • 96 - Smlouva ČR Argentina o vzájemné správní pomoci v celních otázkách
 • 97 - Dohody o zřízení Mezinárodní investiční banky
 • 99 - Smlouva o sociálním zabezpečení mezi ČR a Mongolskem
 • 100 - Dohodo ČR Nizozemí ve vztahu ke Curaçau o letecké dopravě
 • 101 - Dohoda ČR Omán o letecké dopravě
 • 102 - Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem
 • 116 - Předchozí souhlas - doporučení Rady o přístupu pracovníků a osob samostatně výdělečně činných k sociální ochraně

jiný

 • 73 - Petice za zákon pro zelené lesy Šumavy
 • 90 - Informace o nasazení sil MO v zahraničí v roce 2018
 • 115 - Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2018
 • 117 - Petice za rovné podmínky při aplikaci reformy Společné zemědělské politiky EU po roce 2020
 • 119 - Petice Za zachování práv bezúhonných občanů v oblasti legálních zbraní
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
73

Petice za zákon pro zelené lesy Šumavy

73/2 VHZD 73/3 VUZP Petr Martan
  Přemysl Rabas (VVVK) Lumír Aschenbrenner (VHZD) Zdeněk Nytra (VUZP) Podán:
  85

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Kyrgyzské republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti, která byla podepsána v Biškeku dne 9. dubna 2019

  85/1 VHZD 85/2 VZOB Alena Schillerová(ministr financí)Michal Kortyš (VHZD) Ladislav Václavec (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, dvojí zdanění, daňová úmluva, Kyrgyzstán
  90

  Informace o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2018

  Lubomír Metnar(ministr obrany)Tomáš Czernin (VZOB) Podán: armáda, Mali, Somálsko, Irák, Sýrie, Egypt, Izrael, Lotyšsko, Litva, Bosna a Hercegovina, vojska v zahraničí, vojenská spolupráce, Kosovo, Afghánistán
  91

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o převádění a sdílení příspěvků do Jednotného fondu pro řešení krizí, podepsaná v Bruselu dne 21. května 2014

  Alena Schillerová(ministr financí)(VHZD) Ladislav Václavec (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní dohoda, ratifikace dohody, Jednotný evropský akt, Ecofin, bankovní unie EU
  96

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Argentinskou republikou o vzájemné správní pomoci v celních otázkách

  Alena Schillerová(ministr financí)(VHZD) Ladislav Faktor (VZOB) Podán: Argentina, Česká republika, mezinárodní spolupráce, celní dohoda, celní spolupráce, clo, celní delikty
  97

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Dohody o zřízení Mezinárodní investiční banky v části uvádějící sídlo této instituce sjednána dne 4. prosince 2018 ve Varaderu

  Alena Schillerová(ministr financí)(VHZD) Jan Sobotka (VZOB) Podán: mezinárodní dohoda, ratifikace dohody, investiční banka, mezinárodní investice, sídlo instituce
  99

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Mongolskem, podepsaná v Praze 20. května 2019

  Jana Maláčová(ministr práce a sociálních věcí)Rostislav Koštial (VZSP) (VZOB) Podán: sociální zabezpečení, Česká republika, mezinárodní spolupráce, Mongolsko
  100

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím ve vztahu ke Curaçau o letecké dopravě

  Vladimír Kremlík(ministr dopravy)(VHZD) (VZOB) Podán: letecká doprava, Nizozemsko, Česká republika, mezinárodní spolupráce, Curaçao
  101

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Sultanátu Omán o letecké dopravě

  Vladimír Kremlík(ministr dopravy)(VHZD) (VZOB) Podán: mezinárodní dohoda, letecká doprava, Omán, Česká republika
  102

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem, podepsaná dne 20. května 2019 v Praze

  102/1 UPV Jan Hamáček(ministr vnitra)Miroslav Antl (UPV) (VZOB) Podán: Česká republika, policejní spolupráce, Mongolsko, vyhoštění, nelegální migrace
  115

  Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2018

  Jiří Rusnok(guvernér ČNB)
   Podán:
   116

   Vládní návrh, kterým se předkládá Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh doporučení Rady o přístupu pracovníků a osob samostatně výdělečně činných k sociální ochraně

   Jana Maláčová(ministr práce a sociálních věcí)(VEU) Podán: sociální zabezpečení, evropská sociální politika, doporučení (EU), sociální služby, osoba samostatně výdělečně činná, evropský sociální prostor
   117

   Petice za rovné podmínky při aplikaci reformy Společné zemědělské politiky EU po roce 2020

   Martin PýchaJaromír ŘezáčJaroslav ŠvecFrantišek Trnka
    Ladislav Chlupáč (VVVK) Podán:
    119

    Petice Za zachování práv bezúhonných občanů v oblasti legálních zbraní

    Pavel Černý
     Jan Tecl (VVVK) Podán:
     120

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

     Jan Maláčová(ministr práce a sociálních věcí)Jiří Vosecký (VZSP) (VHZD) Podán: Lhůta pro Senát: příjmová politika, důchodce, sociální dávky, důchodový plán
     121

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 319/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů

     Karel Havlíček(ministr průmyslu a obchodu)Jaromír Strnad (VHZD) Jiří Carbol (VUZP) Podán: Lhůta pro Senát: poskytování služeb, poštovní služba, patentová licence, režijní náklady
     122

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

     Kateřina Valachová(zástupce skupiny poslanců)Podán: Lhůta pro Senát: úpadek fyzické osoby, solventnost, nezletilost, dluh
     276

     Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv)

     276/1 UPV Milan Chovanec(ministr vnitra)Lubomír Metnar(ministr vnitra)Miroslav Antl (UPV) Podán: mezinárodní dohoda, legislativní proces, veřejná správa, elektronický dokument, publikace zákona, ukládání a vyhledávání informací, úřední list
     Tisky EU
     Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
     Pro vybraný výbor nebo komisi neexistují projednávané EU tisky