Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
Neprojednané tisky na schůzi Senátu

vládní návrh zákona

 • 317 - Zákon na ochranu zvířat proti týrání
 • 318 - Vodní zákon
 • 319 - Zákon o technických požadavcích na výrobky
 • 320 - Návrh zákona o odpadech
 • 321 - Návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností
 • 322 - Související zákony novelizované přijetím zákon o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností
 • 323 - Zákon o obalech
 • 324 - Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
 • 325 - Zákon o opařeních ke zmír.dopadů epid.v pracovněpr.vzt.
 • 327 - Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 • 328 - Zákon o rozpočtových pravidlech
 • 337 - Zákon o daních z příjmů

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 326 - Návrh zákona o odškodnění některých obětí potlačení demonstrací

senátní návrh zákona

 • 312 - Zákon o státní památkové péči - senátní návrh

mezinárodní smlouva

 • 301 - Akta Světové poštovní unie
 • 302 - Ženevský akt Lisabonské doh. o označeních původu a zem.označ.
 • 306 - Doh.o ukončení platnosti dvoustr.doh.o investicích
 • 309 - Dodat.prot.mezi Francií a Nigerskou rep.-status sil Takuba

jiný

 • 117 - Petice za rovné podmínky při aplikaci reformy Společné zemědělské politiky EU po roce 2020
 • 162 - Stanovisko k VZ NKÚ
 • 279 - Petice Voda je život
 • 280 - Zpráva o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí
 • 300 - Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2021
 • 305 - Inf. o účasti ozbroj. sil ČR na voj. cvič. za 1. pol. 2020
 • 307 - 2. doplněk k účasti sil AČR na voj, cvičeních
 • 310 - Inf. o přeletech a průjezdech ozbroj. sil v 1. pololetí 2020
 • 316 - Stanovisko vlády na usnesení Senátu č. 496
 • 329 - Zasedání Evropské rady (15. a 16. října 2020) - závěry

ústavní zákon

 • 205 - Ústava České republiky

tisk EU

Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
117

Petice za rovné podmínky při aplikaci reformy Společné zemědělské politiky EU po roce 2020

Martin PýchaJaromír ŘezáčJaroslav ŠvecFrantišek Trnka
  Ladislav Chlupáč (VVVK) (VHZD) Podán:
  162

  Informace předsedy vlády a stanoviska jednotlivých resortů k některým závěrům Výroční zprávy NKÚ

  162/1 VHZD 162/2 VZOB 162/3 VUZP Andrej Babiš(předseda vlády)
   František Bradáč (VHZD) Zdeněk Nytra (VUZP) Pavel Fischer (VZOB) Podán:
   205

   Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

   205/2 VHZD 205/3 VUZP Lukáš Černohorský(zástupce skupiny poslanců)Jiří Burian (UPV) (SKUCR) Vladislav Vilímec (VHZD) Lukáš Wagenknecht (VUZP) Podán: ústava, pravomoc instituce, kontrolní moc, kontrolní úřad
   279

   Petice Voda je život

   Michal ChromecRadek Novotný
    (VVVK) Podán:
    280

    Zpráva o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí

    Eva Zamrazilová
     (VHZD) Podán:
     300

     Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2021

     Lubomír Metnar(ministr obrany)(VZOB) Podán: armáda, vojska v zahraničí, nadnárodní ozbrojené síly, vojenské cvičení
     301

     Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Akta Světové poštovní unie podepsaná na mimořádném Kongresu Světové poštovní unie, který se konal ve dnech 3. až 7. září 2018 v Addis Abebě, a na mimořádném Kongresu Světové poštovní unie, který se konal ve dnech 24. až 26. září 2019 v Ženevě

     Karel Havlíček(ministr průmyslu a obchodu)(VHZD) (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: specializovaná instituce OSN, Světová poštovní unie, ratifikace dohody, poštovní služba
     302

     Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přístup České republiky k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních

     Karel Havlíček(ministr průmyslu a obchodu)(VHZD) (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, ratifikace dohody, původní výrobek, osvědčení o původu
     305

     Informace o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky za období leden až červen 2020

     Lubomír Metnar(ministr obrany)(VZOB) Podán: armáda, NATO, vojska v zahraničí, vojenská spolupráce, nadnárodní ozbrojené síly, vojenské cvičení
     306

     Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o ukončení platnosti dvoustranných dohod o investicích mezi členskými státy Evropské unie, podepsaná dne 5. května 2020 v Bruselu

     Alena Schillerová(ministr financí)(VHZD) (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: členský stát EU, Česká republika, vypovědění smlouvy, dvoustranná dohoda, ochrana investic, podpora investic
     307

     2. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2020

     Lubomír Metnar(ministr obrany)(VZOB) Podán: armáda, vojska v zahraničí, vojenská spolupráce, nadnárodní ozbrojené síly, vojenské cvičení
     309

     Návrh na přijetí Dodatkového protokolu mezi vládou Francouzské republiky a vládou Nigerské republiky upravujícího status jiných než francouzských jednotek sil "Takuba", podepsaného v Niamey dne 28. dubna 2020, k Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vládou Nigerské republiky o právním režimu zásahu francouzského vojenského personálu v Nigeru za účelem bezpečnosti v Sahelu, podepsané v Niamey dne 25. března 2013, a k Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vládou Nigerské republiky o statusu francouzského vojenského personálu přítomného v Nigeru v rámci francouzského zásahu za účelem bezpečnosti v Sahelu, podepsané v Niamey dne 19. července 2013

     Lubomír Metnar(ministr obrany)(VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: Francie, Niger, vojska v zahraničí, vojenská spolupráce, Sahel
     310

     Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2020

     Lubomír Metnar(ministr obrany)(VZOB) Podán: mezinárodní bezpečnost, Česká republika, vojenský letoun, vojenské letectvo, vojska v zahraničí, pozemní vojska, vojenská spolupráce
     312

     Návrh senátního návrhu zákona senátorky Renaty Chmelové a dalších senátorů, kterým se mění zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

     Renata Chmelová (senátorka)Lukáš Wagenknecht (senátor)Václav Hampl (senátor)Pavel Fischer (senátor)Jiří Růžička (senátor)David Smoljak (senátor)Václav Láska (senátor)Ladislav Kos (senátor)Jiří Drahoš (senátor)
      zpravodaj pro 1. čtení - Jan TeclPodán:
      316

      Stanoviska rezortů vlády k jednotlivým bodům usnesení Senátu č. 496 z 26. schůze, konané dne 20. srpna 2020

       
       Podán:
       317

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

       Miroslav Toman(ministr zemědělství)(VHZD) (VZSP) (VUZP) Podán: Lhůta pro Senát: zdraví zvířat, ochrana zvířat, chov zvířat, správní delikt, implementující opatření státu
       318

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

       Miroslav Toman(ministr zemědělství)Richard Brabec(ministr životního prostředí)(VHZD) (SKVS) (VUZP) Podán: Lhůta pro Senát: vodní zdroje, ochrana vod, atmosférické podmínky, rozvod vody, sucho, přírodní riziko, prevence environmentálních rizik
       319

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů

       Karel Havlíček(ministr průmyslu a obchodu)(VHZD) Podán: Lhůta pro Senát: dokumentace, normalizace, technická norma, prostředky zdravotnické techniky
       320

       Návrh zákona o odpadech

       Richard Brabec(ministr životního prostředí)(VUZP) (VHZD) Podán: Lhůta pro Senát: odpad, nakládání s odpadem, recyklace odpadu, skladování odpadu, zneškodňování odpadu
       321

       Návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností

       Richard Brabec(VUZP) (VHZD) Podán: Lhůta pro Senát: odpad, opatření na kontrolu znečištění, prevence znečištění, vozidlo, elektronický odpad, recyklace odpadu, zneškodňování odpadu, životnost výrobku, pneumatika, zásobník elektrické energie
       322

       Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností

       Richard Brabec(ministr životního prostředí)(VUZP) (VHZD) Podán: Lhůta pro Senát: odpad, nakládání s odpadem, odpad z domácností, recyklace odpadu, zneškodňování odpadu
       323

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů

       Richard Brabec(ministr životního prostředí)(VUZP) (VHZD) Podán: Lhůta pro Senát: recyklování, obalová technika, zabalený výrobek, recyklace odpadu, obalový materiál, likvidace odpadních látek
       324

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

       Miroslav Toman(ministr zemědělství)(VHZD) (VUZP) Podán: Lhůta pro Senát: vlastnictví, zhoršování životního prostředí, nemovitý majetek, změna klimatu, rozparcelování, systém vlastnictví půdy, katastr nemovitostí, sucho
       325

       Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů

       Karel Havlíček(ministr průmyslu a obchodu)(VZSP) Podán: Lhůta pro Senát: odborná kvalifikace, epidemie, příprava při zaměstnání
       326

       Návrh zákona o odškodnění některých obětí potlačení demonstrací k prvnímu výročí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky

       Vlastimil Válek(zástupce skupiny poslanců)(VHZD) Podán: Lhůta pro Senát: oběť, vojenská okupace, Československo, odškodnění, náhrada škody, Organizace Varšavské smlouvy
       327

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů

       Alena Schillerová(ministr financí)(VHZD) Podán: Lhůta pro Senát: finanční instituce, boj proti zločinu, přeshraniční spolupráce, celní spolupráce, trestná činnost, hospodářský trestný čin, praní špinavých peněz, terorismus, organizovaný zločin
       328

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

       Alena Schillerová(ministr financí)(VHZD) Podán: Lhůta pro Senát: rozpočtová pravidla, státní rozpočet, regionální rozvoj, finanční pomoc, státní podpora, seznam
       329

       Zasedání Evropské rady (15. a 16. října 2020) - závěry

       Andrej Babiš(předseda vlády)
        Podán:
        337

        Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní

        Alena Schillerová(ministr financí)Podán: Lhůta pro Senát: daň z příjmů, sociální zabezpečení, samostatná výdělečná činnost, daň z příjmu fyzických osob, paušální daň, osoba samostatně výdělečně činná
        Tisky EU
        Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
        K 060/12
        Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie "od zemědělce ke spotřebiteli" pro spravedlivé, zdravé a ekologické potravinové systémy

        (8280/20)
        COM (2020) 381

        Česká verze
        doručena dne 26.5.2020
        Historie tisku EU
        VEU
        Petr Orel

        8.9.2020
        č. 200 K 060/12/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo zemědělstvíVHZD
        • Usnesení přijato
        • 11.8.2020

         

        IPEX

        novinkazpracování potravinzemědělsko-potravinářský sektorplýtvání potravinamibiopotravinastrategie EUvýzkum a vývojspotřeba potravin
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Milan Petřík