Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
Neprojednané tisky na schůzi Senátu

mezinárodní smlouva

 • 264 - Stockholmská úmluva o perzistentních organických polutantech
 • 278 - Dodat.prot.mezi Francií a Mali-status sil Takuba
 • 293 - Změny k Úmluvě o práci na moři

jiný

 • 117 - Petice za rovné podmínky při aplikaci reformy Společné zemědělské politiky EU po roce 2020
 • 275 - 1. doplněk účasti sil AČR na voj. cvičeních v roce 2020
 • 276 - Informace o nasazení sil AČR v roce 2019
 • 279 - Petice Voda je život
 • 280 - Zpráva o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí
 • 291 - Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2019
 • 292 - Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

ústavní zákon

 • 205 - Ústava České republiky

tisk EU

Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
117

Petice za rovné podmínky při aplikaci reformy Společné zemědělské politiky EU po roce 2020

Martin PýchaJaromír ŘezáčJaroslav ŠvecFrantišek Trnka
  Ladislav Chlupáč (VVVK) (VHZD) Podán:
  205

  Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

  205/2 VHZD 205/3 VUZP Lukáš Černohorský(zástupce skupiny poslanců)Jiří Burian (UPV) (SKUCR) Vladislav Vilímec (VHZD) Lukáš Wagenknecht (VUZP) Podán: ústava, pravomoc instituce, kontrolní moc, kontrolní úřad
  264

  Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh A a B Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech, přijaté v Ženevě dne 10. května 2019

  Richard Brabec(ministr životního prostředí)(VUZP) (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: znečišťování životního prostředí, opatření na kontrolu znečištění, Česká republika, škodliviny, znečišťování překračující hranice, znečišťování atmosféry
  275

  1. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2020

  Lubomír Metnar(ministr obrany)(VZOB) Podán: armáda, vojska v zahraničí, vojenská spolupráce, vojenské cvičení
  276

  Informace o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2019

  Lubomír Metnar(VZOB) Podán: armáda, vojska v zahraničí, vojenská spolupráce, nadnárodní ozbrojené síly, vojenské cvičení
  278

  Návrh na přijetí Dodatkového protokolu mezi vládou Francouzské republiky a vládou Republiky Mali upravujícího status jiných než francouzských jednotek sil "Takuba", sjednaného výměnou dopisů podepsaných v Bamaku dne 6. března 2020 a v Kouloubě dne 10. března 2020, k Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vládou Republiky Mali upravující status sil "Serval", sjednané výměnou dopisů podepsaných v Bamaku dne 7. března 2013 a v Kouloubě dne 8. března 2013

  Lubomír Metnar(ministr obrany)(VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: armáda, Mali, NATO, vojska v zahraničí, profesionální armáda, vojenská spolupráce, nadnárodní ozbrojené síly
  279

  Petice Voda je život

  Michal ChromecRadek Novotný
   Podán:
   280

   Zpráva o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí

   Eva Zamrazilová
    (VHZD) Podán:
    291

    Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2019

    Jiří Rusnok(guvernér ČNB)
     (VHZD) Podán:
     292

     Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

     Miloš Vystrčil(zástupce výboru Senátu)
      Podán:
      293

      Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k informaci Změny z roku 2018 k Úmluvě o práci na moři z roku 2006, přijaté na 107. Mezinárodní konferenci práce v roce 2018

      Jana MaláčováPodán: vojenské vybavení, Česká republika, osobní zbraň, uplatňování právních předpisů EU, správní kontrola, střelná zbraň a střelivo, implementující opatření státu
      Tisky EU
      Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
      K 047/12
      Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Nový akční plán pro oběhové hospodářství Čistší a konkurenceschopnější Evropa

      (6766/20)
      COM (2020) 98

      Česká verze
      doručena dne 11.3.2020
      Historie tisku EU
      VEU
      Petr Orel

       
      Ministerstvo životního prostředí 
      IPEX

      čistá technologienovinkapolitika v oblasti změny klimatuprůmyslová politikanakládání s odpademtrvale udržitelný rozvojprevence znečištěnívýrobní politikaakční program
      Registr Rady EU

      Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

      Projednávání v PSP

      Dita Voleská