Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
Neprojednané tisky na schůzi Senátu

mezinárodní smlouva

 • 66 - Změny Přílohy I a Přílohy II Mez. úml. proti dopingu ve sportu

jiný

 • 62 - Zpráva o ŽP ČR 2018
 • 63 - Informace o vojenských cvičeních za období červenec až prosinec 2020
 • 65 - Úmluva MOP č. 190 a Doporučení MOP č. 206
 • 70 - Zpráva o činnosti VOP 2020
 • 71 - Informace o přeletech a průjezdech ozbroj. sil ve 2. pololetí 2020
 • 72 - Výroční zpráva NKÚ za rok 2020
 • 80 - Výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2020
 • 83 - Návrh kandidáta na člena Rady ÚSTR
 • 117 - Petice za rovné podmínky při aplikaci reformy Společné zemědělské politiky EU po roce 2020
 • 162 - Stanovisko k VZ NKÚ
 • 279 - Petice Voda je život

ústavní zákon

 • 205 - Ústava České republiky
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
62

Zpráva o životním prostředí České republiky 2019

Richard Brabec(ministr životního prostředí)(VUZP) Podán: environmentální politika, znečišťování životního prostředí, vliv na životní prostředí, sledování životního prostředí, kvalita životního prostředí, náklady za znečištění, zpráva o činnosti, ministerská odpovědnost
63

Informace o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky za období červenec až prosinec 2020

Lubomír Metnar(ministr obrany)Tomáš Czernin (VZOB) Podán: armáda, vojska v zahraničí, vojenská spolupráce, nadnárodní ozbrojené síly, vojenské cvičení
65

Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k informaci úmluva Mezinárodní organizace práce č. 190 o násilí a obtěžování na pracovišti z roku 2019 a doporučení Mezinárodní organizace práce č. 206 o násilí a obtěžování na pracovišti z roku 2019 spolu se stanoviskem vlády k nim

Jana Maláčová(ministr práce a sociálních věcí)(VSP) Miroslava Němcová (VVVK) Podán: pracovní podmínky, Mezinárodní organizace práce, mezinárodní úmluva, obtěžování na pracovišti
66

Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu

Andrej Babiš(předseda vlády)Jaromíra Vítková (VVVK) Tomáš Jirsa (VZOB) Podán: mezinárodní dohoda, Česká republika, chemický výrobek, ratifikace dohody, sport, dopování, farmaceutický výrobek, hormon, povzbuzující prostředek, Světová antidopingová agentura
70

Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2020

Stanislav Křeček
  Jan Tecl (VVVK) (UPV) Podán:
  71

  Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2020

  Lubomír Metnar(ministr obrany)Tomáš Czernin (VZOB) Podán: armáda, NATO, Česká republika, vojenské letectvo, vojska v zahraničí, pozemní vojska, vojenská spolupráce, nadnárodní ozbrojené síly, vojenské cvičení
  72

  Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2020

  72/2 SKFA MIloslav Kala(prezident NKÚ)
   (VHZD) (SKFA) (UPV) (VUZP) Podán:
   80

   Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2020

   Jiří Kaucký(předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů)
    (UPV) (VHZD) (VVVK) Podán:
    83

    Návrh kandidáta na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

    Miloš Zeman(prezident republiky)
     Podán:
     117

     Petice za rovné podmínky při aplikaci reformy Společné zemědělské politiky EU po roce 2020

     Martin PýchaJaromír ŘezáčJaroslav ŠvecFrantišek Trnka
      Ladislav Chlupáč (VVVK) (VHZD) Podán:
      162

      Informace předsedy vlády a stanoviska jednotlivých resortů k některým závěrům Výroční zprávy NKÚ

      162/1 VHZD 162/2 VZOB 162/3 VUZP Andrej Babiš(předseda vlády)
       František Bradáč (VHZD) Zdeněk Nytra (VUZP) Pavel Fischer (VZOB) Podán:
       205

       Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

       205/1 UPV 205/2 VHZD 205/3 VUZP 205/4 SKUCR Lukáš Černohorský(zástupce skupiny poslanců)Zdeněk Hraba (UPV) Zdeněk Hraba (SKUCR) Vladislav Vilímec (VHZD) Lukáš Wagenknecht (VUZP) Podán: ústava, pravomoc instituce, kontrolní moc, kontrolní úřad
       279

       Petice Voda je život

       Michal ChromecRadek Novotný
        (VVVK) Petr Šilar (VHZD) Petr Holeček (VUZP) Podán:
        Tisky EU
        Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
        Pro vybraný výbor nebo komisi neexistují projednávané EU tisky