Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
Neprojednané tisky na schůzi Senátu

mezinárodní smlouva

 • 131 - Sml. mezi ČR a Gruzií o spolupráci proti tr. činnosti
 • 136 - Dohoda o ochraně investic mezi EU a Vietnamem

jiný

 • 90 - Informace o nasazení sil MO v zahraničí v roce 2018
 • 117 - Petice za rovné podmínky při aplikaci reformy Společné zemědělské politiky EU po roce 2020
 • 119 - Petice Za zachování práv bezúhonných občanů v oblasti legálních zbraní
 • 130 - 2. doplněk k účasti ozbroj. sil ČR na voj. cvič. v roce 2019
 • 132 - Rozh. vl. o přeletech a průj.ozbroj.sil přes území ČR - 2020
 • 133 - Inf. o přeletech a průjezdech ozbroj. sil v 1. pololetí 2019
 • 134 - Informace o účasti ozbroj. sil ČR na voj. cvič.za období leden - červen 2019
 • 144 - Předchozí souhlas - Návrh nařízení Rady k rozpočtu EU v souvislosti s brexitem
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
90

Informace o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2018

90/1 VZOB Lubomír Metnar(ministr obrany)Tomáš Czernin (VZOB) Podán: armáda, Mali, Somálsko, Irák, Sýrie, Egypt, Izrael, Lotyšsko, Litva, Bosna a Hercegovina, vojska v zahraničí, vojenská spolupráce, Kosovo, Afghánistán
117

Petice za rovné podmínky při aplikaci reformy Společné zemědělské politiky EU po roce 2020

Martin PýchaJaromír ŘezáčJaroslav ŠvecFrantišek Trnka
  Ladislav Chlupáč (VVVK) (VHZD) Podán:
  119

  Petice Za zachování práv bezúhonných občanů v oblasti legálních zbraní

  Pavel Černý
   Jan Tecl (VVVK) Podán:
   130

   2. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2019

   Lubomír Metnar(ministr obrany)Jaroslav Zeman (VZOB) Podán: armáda, NATO, vojska v zahraničí, vojenská spolupráce, vojenské cvičení
   131

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Gruzií o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 10. července 2019 v Tbilisi

   Jan Hamáček(ministr vnitra)Miroslav Antl (UPV) Patrik Kunčar (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: trestný čin, Česká republika, Gruzie, boj proti zločinu, boj proti zločinnosti, mezinárodní spolupráce, policejní spolupráce, trestná činnost, omamná látka, terorismus, organizovaný zločin
   132

   Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2020

   Lubomír Metnar(ministr obrany)(VZOB) Podán: armáda, NATO, vojska v zahraničí, vojenská spolupráce, nadnárodní ozbrojené síly, vojenské cvičení
   133

   Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2019

   Lubomír Metnar(ministr obrany)Jaroslav Zeman (VZOB) Podán: pozemní doprava, armáda, vojenské letectvo, nadnárodní ozbrojené síly, vojenské cvičení
   134

   Informace o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky za období leden až červen 2019

   Lubomír Metnar(ministr obrany)Jaroslav Zeman (VZOB) Podán: armáda, NATO, vojska v zahraničí, vojenská spolupráce, nadnárodní ozbrojené síly, vojenské cvičení
   136

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé, podepsaná dne 25. června 2019 v Lucemburku všemi členskými státy Evropské unie a dne 30. června 2019 v Hanoji za Evropskou unii a Vietnam

   Alena Schillerová(ministr financí)Leopold Sulovský (VHZD) (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: Evropská unie, Vietnam, ratifikace dohody, ochrana investic
   144

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh nařízení Rady o opatřeních týkajících se plnění a financování souhrnného rozpočtu Unie v roce 2020 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie

   Alena Schillerová(ministr financí)(VEU) (VHZD) Podán: financování rozpočtu (EU), Spojené království, finanční pomoc, souhrnný rozpočet (EU), vystoupení z EU
   Tisky EU
   Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
   Pro vybraný výbor nebo komisi neexistují projednávané EU tisky