(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 1. schůze Senátu v 8. funkčním období


 1. Zpráva Mandátového a imunitního výboru o výsledku zkoumání, zda byli jednotliví senátoři platně zvoleni
  Stenozáznam  (bere na vědomí)
 2. Slib senátorů
   (složen)
 3. Informace předsedy volební komise o ustavení volební komise a o volbě jejích funkcionářů
  Stenozáznam  (bere na vědomí)
 4. Schválení zasedacího pořádku
  Stenozáznam  (schválen)
 5. Volba předsedy Senátu
  Stenozáznam  (předsedou zvolen M. Štěch)
 6. Stanovení počtu místopředsedů Senátu
  Stenozáznam  (stanoví)
 7. Volba místopředsedů Senátu
  Stenozáznam  (místopředsedové zvoleni)
 8. Stanovení počtu ověřovatelů
  Stenozáznam  (stanoví)
 9. Návrh na schválení nominace ověřovatelů Senátu
  Stenozáznam  (schválen)
 10. Zřízení výborů Senátu a komisí Senátu
  Stenozáznam  (zřizuje)
 11. Stanovení počtu členů výborů Senátu a komisí Senátu
  Stenozáznam  (stanoví)
 12. Ustavení výborů Senátu
  Stenozáznam  (ustavuje)
 13. Potvrzení volby předsedů výborů Senátu
  Stenozáznam  (potvrzuje)
 14. Zřízení podvýboru
  Stenozáznam  (souhlasí se zřízením)
 15. Ustavení komisí Senátu
  Stenozáznam  (ustavuje)
 16. Volba předsedů komisí Senátu
  Stenozáznam  (volí)
 17. Návrh na stanovení počtu senátorů ve stálých delegacích Parlamentu České republiky do meziparlamentních organizací
  Stenozáznam  (schválen)
 18. Volba členů stálých delegací Parlamentu České republiky do meziparlamentních organizací za Senát
  Stenozáznam  (volí)

Stenozáznamy: 1.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.