(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 23. schůze Senátu v 12. funkčním období


 1. Návrh zákona, kterým se stanoví termín předložení návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 vládě a Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky
  /senátní tisk č. 260/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 2. Návrh zákona o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů
  /senátní tisk č. 259/Stenozáznam  (schválen)
 3. Žádost o souhlas Senátu s trestním stíháním senátorky Zdeňky Hamousové
  /senátní tisk č. 262/Stenozáznam  (vysloven souhlas)
 4. Návrh usnesení Senátu k 75. výročí ukončení II. světové války a odsouzení zločinů proti lidskosti spáchaných zejména v období obou světových válek
  Stenozáznam  (přijato)
 5. Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Nytry a dalších senátorů, o zvláštním opatření zmírňujícím dopady zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších zákonů, do rozpočtů územních samosprávných celků
  /senátní tisk č. 263/Stenozáznam  (přikázán)
 6. Návrh usnesení Senátu k ostrakizaci přeshraničních pracovníků
  Stenozáznam  (přijato)
 7. Návrh usnesení Senátu k pokusům Čínské lidové republiky o vměšování do vnitřních záležitostí České republiky
  Stenozáznam  (přijato)

Stenozáznamy: 1.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.