(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 26. schůze Senátu v 12. funkčním období


 1. Návrh zákona, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy
  /senátní tisk č. 297/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 2. Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v rámci boje proti terorismu v Mali, Nigeru a Čadu
  /senátní tisk č. 195/Stenozáznam  (vysloven souhlas)
 3. Návrh usnesení Senátu k situaci v Bělorusku po prezidentských volbách
  Stenozáznam  (schváleno)
 4. Návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020
  /senátní tisk č. 303/Stenozáznam  (schválen)
 5. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Unie rovnosti: strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020-2025
  /evropský senátní tisk č. K 044/12/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 6. Volba kandidáta na předsedu Úřadu pro ochranu osobních údajů
  /senátní tisk č. 296/Stenozáznam  (za kandidáta zvolen J. Kaucký)
 7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 304/Stenozáznam  (schválen)
 8. Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2019
  /senátní tisk č. 271/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 9. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2019
  /senátní tisk č. 291/Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 10. Usnesení Senátu k závěrům 19. veřejného slyšení Senátu na téma "Pandemie v kontextu bezpečnosti osobních dat a informačních systémů"
  Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 11. Návrh senátního návrhu zákona senátorky Miluše Horské, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 299/Stenozáznam  (přikázán)
 12. Návrh na uspořádání veřejného slyšení Senátu na téma "Kontrolní postupy finanční správy"
  Stenozáznam  (schvaluje)
 13. Návrh na uspořádání veřejného slyšení Senátu na téma "Střet zájmů a dotační politika"
  Stenozáznam  (schvaluje)
 14. Návrh usnesení Senátu k vyhodnocení průběhu první vlny pandemie koronaviru na území České republiky a opatření pro další období
  Stenozáznam  (vyzývá vládu)

Stenozáznamy: 1.den   2.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.