(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 26. schůze Senátu v 12. funkčním období


 1. Návrh zákona, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy
  /senátní tisk č. 297/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 2. Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v rámci boje proti terorismu v Mali, Nigeru a Čadu
  /senátní tisk č. 195/Stenozáznam  (vysloven souhlas)
 3. Návrh usnesení Senátu k situaci v Bělorusku po prezidentských volbách
  Stenozáznam  (schváleno)
 4. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Unie rovnosti: strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020-2025
  /evropský senátní tisk č. K 044/12/ (žádost o projednání jako 2. bod jednání ve čtvrtek 20. srpna)
 5. Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2019
  /senátní tisk č. 266/
 6. Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2019
  /senátní tisk č. 271/
 7. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2019
  /senátní tisk č. 291/
 8. Usnesení Senátu k závěrům 19. veřejného slyšení Senátu na téma "Pandemie v kontextu bezpečnosti osobních dat a informačních systémů"
 9. Návrh senátního návrhu zákona senátorky Miluše Horské, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 299/ (1. čtení)
 10. Volba kandidáta na předsedu Úřadu pro ochranu osobních údajů
  /senátní tisk č. 296/
 11. Návrh na uspořádání veřejného slyšení Senátu na téma "Střet zájmů a dotační politika"
 12. Návrh usnesení Senátu k vyhodnocení průběhu první vlny pandemie koronaviru na území České republiky a opatření pro další období
 13. Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek za rok 2019
  /senátní tisk č. 274/
 14. Návrh na uspořádání veřejného slyšení Senátu na téma "Kontrolní postupy finanční správy"

Stenozáznamy: 1.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.