(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 8. schůze Senátu v 13. funkčním období


  1. Návrh zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě
    /senátní tisk č. 60/Stenozáznam  (schválen)

Stenozáznamy: 1.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.