(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 15. schůze Senátu v 13. funkčním období


 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 136/ (přerušeno pro jednání výboru)
 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 137/ (přerušené jednání)
 3. Návrh zákona o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice a o změně některých zákonů
  /senátní tisk č. 141/Stenozáznam  (schválen)
 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 136/Stenozáznam  (přerušen do 25. srpna 2021 13:00)
 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 137/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 6. Návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví
  /senátní tisk č. 132/Stenozáznam  (schválen)
 7. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví
  /senátní tisk č. 133/Stenozáznam  (schválen)
 8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 134/Stenozáznam  (zamítnut Poslanecká sněmovna do konce svého volebního období neprojednala vrácený zákon.)
 9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění zákona č. 178/2018 Sb.
  /senátní tisk č. 135/Stenozáznam  (schválen)
 10. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 139/Stenozáznam  (schválen)
 11. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 142/Stenozáznam  (schválen)
 12. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 138/Stenozáznam  (schválen)
 13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 140/Stenozáznam  (nezabývat se)
 14. Návrh usnesení Senátu k návrhu na snížení výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2022
  Stenozáznam  (přijato)
 15. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 136/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 16. Společné sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě o vztazích mezi EU a Ruskem - vystupovat proti Rusku, omezovat jej a spolupracovat s ním
  /evropský senátní tisk č. K 055/13/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 17. Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Strategie EU pro dobrovolný návrat a opětovné začlenění
  /evropský senátní tisk č. K 045/13/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 18. Balíček pro zajištění plně funkčního a odolného schengenského prostoru
  /evropský senátní tisk č. N 052/13K 054/13/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 19. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 910/2014, pokud jde o zřízení rámce pro evropskou digitální identitu
  /evropský senátní tisk č. N 053/13/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 20. Návrh usnesení Senátu k informaci vlády ČR o aktuálním stavu příprav předsednictví ČR v Radě EU ve 2. pololetí 2022
  Stenozáznam  (přijato)
 21. Návrh senátního návrhu zákona senátora Lumíra Kantora a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 107/Stenozáznam  (přikázán)

Stenozáznamy: 1.den   2.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.