Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
1. schůze Senátu v 7. funkčním období

vládní návrh zákona

  • 359 - Zákon o bankách

mezinárodní smlouva

  • 333 - Smlouva ČR - USA - radar
  • 334 - Smlouva ČR - USA - SOFA
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
333

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zřízení radarové stanice protiraketové obrany Spojených států v České republice, podepsaná dne 8. července 2008 v Praze

333/1 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
333/2 UPV
  • dává souhlas k ratifikaci
Karel Schwarzenberg(ministr zahraničních věcí)Richard Sequens (VZOB) Jiří Oberfalzer (UPV) 1. schůze č.20  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: armáda, Spojené státy, Česká republika, vojska v zahraničí, vojenská spolupráce, vojenská základna, protiraketová obrana
334

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o právním postavení ozbrojených sil Spojených států přítomných na území České republiky, podepsaná v Londýně dne 19. září 2008

334/1 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
334/2 UPV
  • dává souhlas k ratifikaci
Vlasta Parkanová(ministr obrany)Tomáš Töpfer (VZOB) Jiří Oberfalzer (UPV) 1. schůze č.21  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: armáda, Spojené státy, Česká republika, vojska v zahraničí, vojenská spolupráce, protiraketová obrana
359

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů

359/1 VHZD
  • schvaluje
Miroslav Kalousek(ministr financí)Jiří Stříteský (VHZD) 1. schůze č.19  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 433/2008 Sb. bankovnictví, bankovní právo, bankovní vklad, práh garance, záruka úvěru
Tisky EU
Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
Pro vybraný výbor nebo komisi neexistují projednávané EU tisky