Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
12. schůze Senátu v 7. funkčním období

vládní návrh zákona

  • 172 - Novela zákonů k úsporám státního rozpočtu na rok 2010
  • 173 - Zákon o platu
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
172

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010

172/1 VHZD
  • schvaluje
172/2 VZSP
  • schvaluje
Eduard Janota(ministr financí)Petr Šimerka(ministr práce a sociálních věcí)Dana Jurásková(ministr zdravotnictví)Jan Hajda (VHZD) Alena Palečková (VZSP) 12. schůze č.288  - schvaluje návrh zákona
č.289  - doprovodné usnesení
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 362/2009 Sb. veřejné finance, financování rozpočtu, státní rozpočet, daňová reforma, rozpočtový schodek, hospodářská recese
173

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů

173/1 UPV
  • přerušuje projednávání
173/3 UPV
  • pozměňovací návrhy
173/2 VHZD
  • schvaluje
Petr Šimerka(ministr práce a sociálních věcí)Jiří Žák (UPV) Vítězslav Jonáš (VHZD) 12. schůze č.290  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 418/2009 Sb. poslanec parlamentu, finanční příjem členů parlamentu, mzda, soudce, ústavní soud, ministr
Tisky EU
Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
Pro vybraný výbor nebo komisi neexistují projednávané EU tisky