Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
18. schůze Senátu v 7. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 239 - Zákon o bankách
 • 240 - Zákon o ratingových agenturách
 • 244 - Zákon o spotřebitelském úvěru
 • 246 - Zákon o ozbrojených silách
 • 247 - Zákon o označování výbušnin
 • 248 - Zákon o humanitární pomoci
 • 250 - Zákon o pedagogických pracovnících
 • 251 - Vodní zákon
 • 252 - Zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů
 • 253 - Zákon o střelných zbraních
 • 254 - Zákon o elektronických komunikacích
 • 256 - Zákon o ochraně ovzduší
 • 257 - Zákon o nadacích a nadačních fondech
 • 258 - Zákon o veřejných zakázkách
 • 263 - Zákon - snížení administrativní zátěže podnikatelů
 • 264 - Zákon o ČNB
 • 265 - Zákon o biocidních přípravcích

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 241 - Zákon o zaměstnanosti
 • 242 - Zákon o pomoci v hmotné nouzi
 • 243 - Zákon o nemocenském pojištění
 • 245 - Zákon o odpadech
 • 249 - Rozpočtové pravidla
 • 255 - Zákon o Pozemkovém fondu
 • 259 - Zákon o podpoře sportu
 • 260 - Zahrádkářský zákon
 • 261 - Obchodní zákoník

senátní návrh zákona

 • 271 - Zákon o pozemních komunikacích
 • 274 - Zákon o odpadech

návrh zákona zastupitelstva VÚSC

 • 262 - Zákon - majetek ČR - Pardubický kraj

mezinárodní smlouva

 • 192 - Úmluva o centralizovaném celním řízení
 • 212 - Změny příloh Dohody - ochrana stěhovavých ptáků
 • 214 - Změny příloh Stockholmské úmluvy
 • 215 - Smlouva mezi ČR a Albánskou republikou - ochrana investic

jiný

 • 218 - Strategický rámec UR ČR
 • 219 - Konvergenční program ČR
 • 231 - Prodloužení - Britský vojenský tým
 • 232 - Podrobnější pravidla jednání Senátu
 • 233 - Zpráva o vývoji EU v 2009
 • 237 - Zpráva - přejímání legisl. aktů
 • 267 - Rámcová interinstitucionální dohoda
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
192

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o centralizovaném celním řízení týkající se přerozdělení ponechaných vnitrostátních nákladů na výběr při uvolňování tradičních vlastních zdrojů do rozpočtu EU, která byla podepsána v Bruselu dne 10. března 2009

192/1 VHZD
 • dává souhlas k ratifikaci
192/2 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Eduard Janota(ministr financí)Petr Pakosta (VHZD) Jaroslav Sykáček (VZOB) 18. schůze č.471  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: společná celní politika, celní unie, celní spolupráce, jednotná celní deklarace
212

Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků

212/1 VUZP
 • dává souhlas k ratifikaci
212/2 VZOB
 • záznam z jednání
Jan Dusík(ministr životního prostředí)Karel Šebek (VUZP) Tomáš Jirsa (VZOB) 18. schůze č.451  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: environmentální politika, vztahy mezi Severem a Jihem, ochrana živočišné říše, ptáci
214

Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech

214/1 VUZP
 • dává souhlas k ratifikaci
214/2 VZOB
 • záznam z jednání
Jan Dusík(ministr životního prostředí)Jiří Lajtoch (VUZP) Jaromír Štětina (VZOB) 18. schůze č.452  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: ochrana životního prostředí, zdravotní politika, jedovatá látka
215

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a Radou ministrů Albánské republiky o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací

215/1 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Jan Fischer(předseda vlády)Rostislav Slavotínek (VZOB) 18. schůze č.473  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, Albánie, důvěrná informace, ochrana komunikací, státní tajemství, ochrana údajů
218

Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky

218/1 VUZP
 • bere na vědomí
218/2 VEU
 • bere na vědomí
Jakub Šebesta(ministr životního prostředí)
  Marta Bayerová (VUZP) Luděk Sefzig (VEU) 18. schůze č.450  - bere na vědomí
  Podán:
  219

  Konvergenční program České republiky

  219/1 VHZD
  • bere na vědomí
  219/2 VEU
  • bere na vědomí
  Jan Fischer(předseda vlády)
   Jan Hajda (VHZD) Luděk Sefzig (VEU) 18. schůze č.472  - bere na vědomí
   Podán:
   231

   Vládní návrh na prodloužení doby působení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu v České republice na území České republiky

   231/1 VZOB
   • vyslovuje souhlas
   Martin Barták(ministr obrany)Jaroslav Sykáček (VZOB) 18. schůze č.449  - vyslovuje souhlas
   Podán: Spojené království, NATO, Česká republika, vojenský výcvik, vojenská spolupráce, vojenské cvičení
   232

   Podrobnější pravidla jednání Senátu o věcně souvisejících dokumentech Evropské unie

   Luděk Sefzig(zástupce výboru Senátu)
    (SKUCR) 18. schůze č.477  - schvaluje
    Podán:
    233

    Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2009

    233/1 VEU
    • doporučuje
    Juraj Chmiel(ministr pro evropské záležitosti)
     Luděk Sefzig (VEU) 18. schůze č.463  - schvaluje
     Podán:
     237

     Zpráva vlády o přejímaní legislativních aktů vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2009

     237/1 VEU
     • bere na vědomí
     237/2 UPV
     • bere na vědomí
     Pavel Zářecký
      Luděk Sefzig (VEU) Jiří Čunek (UPV) 18. schůze č.455  - bere na vědomí
      Podán:
      239

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

      239/1 VHZD
      • schvaluje
      239/2 SKUCR
      • zaujímá stanovisko
      Eduard Janota(ministr financí)Petr Pakosta (VHZD) Jiřina Rippelová (SKUCR) 18. schůze č.468  - schvaluje návrh zákona
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 156/2010 Sb. banka, úvěrová instituce, pojištění zákonné odpovědnosti, bankovní vklad, družstevní banka, pojistné plnění, pojistné
      240

      Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o ratingových agenturách

      240/1 VHZD
      • schvaluje
      Eduard Janota(ministr financí)Karel Korytář (VHZD) 18. schůze č.469  - schvaluje návrh zákona
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 160/2010 Sb. finanční trh, ekonomická analýza, kapitálový trh, ekonometrie, úvěrové hodnocení
      241

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

      241/1 VZSP
      • schvaluje
      Vladimíra Lesenká(zástupce skupiny poslanců)Božena Sekaninová (VZSP) 18. schůze č.483  - schvaluje návrh zákona
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 149/2010 Sb. politika zaměstnanosti, zdravotně postižený pracovník, mzda, naturální mzda, zaměstnavatel, boj proti nezaměstnanosti, hájené zaměstnání
      242

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

      242/1 VZSP
      • schvaluje
      Alena Páralová(poslankyně)Zdeněk Škromach(poslanec)Miroslav Opálka(poslanec)Ludvík Hovorka(poslanec)Daniela Filipiová (VZSP) 18. schůze č.486  - schvaluje návrh zákona
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 141/2010 Sb. výživa, životní minimum, základní životní potřeby, sociální dávky, chudoba
      243

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

      243/1 VZSP
      • schvaluje
      Petr Nečas(poslanec)Zdeněk Škromach(poslanec)Miroslav Nenutil (VZSP) 18. schůze č.458  - schvaluje návrh zákona
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 157/2010 Sb. sociální zabezpečení, lékařský posudek, zpráva, lékař, poštovní služba, zdravotní pojištění, pracovní nezpůsobilost, poštovní sazba
      244

      Návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů

      244/1 VHZD
      • schvaluje
      Vladimír Tošovský(ministr průmyslu a obchodu)Liana Janáčková (VHZD) 18. schůze č.441  - schvaluje návrh zákona
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 145/2010 Sb. úvěr, banka, spotřební úvěr, ochrana spotřebitele, právo na informace, nákup na úvěr
      245

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

      245/1 VUZP
      • schvaluje
      245/2 VHZD
      • schvaluje
      Václav Mencl(poslanec)Robin Böhnisch(poslanec)Vladimír Dlouhý(poslanec)Vlastimil Aubrecht(poslanec)Ivo Bárek (VUZP) Adolf Jílek (VHZD) 18. schůze č.453  - schvaluje návrh zákona
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 154/2010 Sb. odpad, nakládání s odpadem, přibližování legislativy, recyklace odpadu, zneškodňování odpadu
      246

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů

      246/1 VZOB
      • schvaluje
      Martin Barták(ministr obrany)Tomáš Kladívko (VZOB) 18. schůze č.448  - schvaluje návrh zákona
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 147/2010 Sb. armáda, osobní doprava, vojenský letoun, vojenské letectvo
      247

      Návrh zákona o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití

      247/1 VHZD
      • schvaluje
      Vladimír Tošovský(ministr průmyslu a obchodu)Josef Řihák (VHZD) 18. schůze č.442  - schvaluje návrh zákona
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 146/2010 Sb. veřejná bezpečnost, předmět podnikání, nebezpečná látka, výbušnina, civilní ochrana, přibližování legislativy, střelná zbraň a střelivo
      248

      Návrh zákona o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů

      248/1 VZOB
      • schvaluje
      Jan Kohout(ministr zahraničních věcí)Jaromír Štětina (VZOB) 18. schůze č.440  - schvaluje návrh zákona
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 151/2010 Sb. humanitární pomoc, politika pomoci, rozvojová pomoc, pomoc do zahraničí
      249

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

      249/1 VHZD
      • schvaluje
      249/2 VVVK
      • schvaluje
      Walter Bartoš(poslanec)Milan Bičík(poslanec)Petr Pakosta (VHZD) Milan Bureš (VVVK) 18. schůze č.462  - schvaluje návrh zákona
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 139/2010 Sb. hospodářská podpora, rozpočtová pravidla, strukturální fondy, investiční podpora, strukturální výdaje na výzkum
      250

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

      250/1 VVVK
      • schvaluje
      Miroslava Kopicová(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)Jan Hálek (VVVK) 18. schůze č.460  - schvaluje návrh zákona
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 159/2010 Sb. odborná kvalifikace, průběžná profesní příprava, učitel
      251

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

      251/1 VUZP
      • schvaluje
      251/2 VHZD
      • schvaluje
      Jakub Šebesta(ministr zemědělství)Pavel Eybert (VUZP) Jan Hajda (VHZD) 18. schůze č.484  - schvaluje návrh zákona
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 150/2010 Sb. vodní zdroje, odpadní voda, ochrana vod, voda, využití vody, pitná voda, povodeň
      252

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)

      252/1 VHZD
      • schvaluje
      252/2 VUZP
      • schvaluje
      Vladimír Tošovský(ministr průmyslu a obchodu)Jiří Bis (VHZD) Jiří Lajtoch (VUZP) 18. schůze č.443  - schvaluje návrh zákona
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 137/2010 Sb. obnovitelné zdroje, obnovitelná energie, cenová podpora, cena energie
      253

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

      253/1 VHZD
      • schvaluje
      Vladimír Tošovský(ministr průmyslu a obchodu)Josef Řihák (VHZD) 18. schůze č.444  - schvaluje návrh zákona
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 148/2010 Sb. nebezpečná látka, výbušnina, řízení výroby, kontrola dovozu, osobní zbraň, kontrola vývozu, úrazová prevence, ohňostroj, střelná zbraň a střelivo
      254

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

      254/1 VHZD
      • schvaluje
      254/2 VVVK
      • schvaluje
      Vladimír Tošovský(ministr průmyslu a obchodu)Jiří Nedoma (VHZD) Jiří Oberfalzer (SKSP) Zdeněk Janalík (VVVK) 18. schůze č.445  - schvaluje návrh zákona
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 153/2010 Sb. televize, frekvenční pásmo, rozhlasové vysílání, telekomunikace, telefon, bezdrátová telekomunikace
      255

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů

      255/1 VHZD
      • schvaluje
      Jiří Papež(zástupce skupiny poslanců)Jan Hajda (VHZD) 18. schůze č.461  - schvaluje návrh zákona
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 140/2010 Sb. správní celek, územní management, převod vlastnictví, nemovitost, privatizace, pozemková reforma, půda ve vlastnictví státu
      256

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů

      256/1 VUZP
      • schvaluje
      Jakub Šebesta(ministr životního prostředí)Karel Šebek (VUZP) 18. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 172/2010 Sb. ochrana životního prostředí, znečišťování atmosféry, náhradní palivo, motorové palivo, znečišťující příměsi v atmosféře
      257

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů

      257/1 VVVK
      • schvaluje
      Michael Kocáb(ministr vlády ČR)Václav Jehlička (VVVK) 18. schůze č.474  - schvaluje návrh zákona
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 158/2010 Sb. zrušení společnosti, dobročinná organizace, nadace
      258

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

      258/1 VUZP
      • pozměňovací návrhy
      Rostislav Vondruška(ministr pro místní rozvoj)Václav Vlček (VUZP) 18. schůze č.485  - pozměňovací návrhy
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 179/2010 Sb. veřejná zakázka, vypsání soutěže, soutěžní řízení
      259

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů

      259/1 VVVK
      • schvaluje
      Jiří Paroubek(poslanec)Karel Šplíchal(poslanec)David Rath(poslanec)František Bublan(poslanec)Marcel Chládek (VVVK) 18. schůze č.487  - pozměňovací návrhy
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 183/2010 Sb. sport, chuligánství, policie
      260

      Návrh zákona o zahrádkářské činnosti a úpravě některých podmínek jejího provozování(zahrádkářský zákon)

      260/1 VUZP
      • záznam z jednání
      Václav Grüner(zástupce skupiny poslanců)Marta Bayerová (VUZP) 18. schůze č.488  - zamítá
      Podán: Lhůta pro Senát: zájmová skupina, ovocný sad, užitková zahrada
      261

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

      261/1 UPV
      • schvaluje
      Pavel Němec(poslanec)Jan Hamáček(poslanec)Gabriela Kalábková(poslankyně)Miroslav Antl (UPV) 18. schůze č.457  - schvaluje návrh zákona
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 152/2010 Sb. omezování soutěže, ochrana spotřebitele, nekalá reklama, chování spotřebitele, informace pro spotřebitele, nákupní zvyklosti
      262

      Návrh zákona o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví Pardubického kraje

      262/1 VUZP
      • schvaluje
      Radko Martínek(zástupce Pardubického kraje)Petr Vícha (VUZP) 18. schůze č.459  - schvaluje návrh zákona
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 138/2010 Sb. převod vlastnictví, veřejný majetek, Pardubický
      263

      Návrh zákona, kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů

      263/1 VHZD
      • schvaluje
      Vladimír Tošovský(ministr průmyslu a obchodu)Vítězslav Jonáš (VHZD) 18. schůze č.446  - schvaluje návrh zákona
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 155/2010 Sb. založení společnosti, ochrana spotřebitele, podnikatel, obchodní název, obchodní rejstřík, správní formality
      264

      Návrh zákona o České národní bance

      264/1 VHZD
      • pozměňovací návrhy
      264/2 SKUCR
      • zaujímá stanovisko
      Eduard Janota(ministr financí)Jiří Stříteský (VHZD) Jiřina Rippelová (SKUCR) 18. schůze č.470  - pozměňovací návrhy
      Podán: Lhůta pro Senát: činnost orgánů, měnová politika, Evropská centrální banka, centrální banka
      265

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

      265/1 VZSP
      • schvaluje
      Dana Jurásková(ministr zdravotnictví)Petr Guziana (VZSP) 18. schůze č.447  - schvaluje návrh zákona
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 136/2010 Sb. přípravky ochrany rostlin, kontrola dovozu, kontrola vývozu, pesticidy, insekticidy, herbicidy, obchodní licence
      267

      Návrh usnesení Senátu k rámcové interinstitucionální dohodě Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady

      Luděk Sefzig(zástupce výboru Senátu)
       18. schůze č.466  - schvaluje
       Podán:
       271

       Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Nedomy a dalších, kterým se mění zákon č. 347/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb.,o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

       271/1 VHZD
       • pozměňovací návrhy
       271/2 VZOB
       • schvaluje
       Jiří Nedoma (senátor)Karel Šebek (senátor)Vítězslav Jonáš (senátor)Petr Pakosta (senátor)Luděk Sefzig (senátor)Karel Korytář (senátor)Jiří Čunek (senátor)Igor Petrov (VHZD) Vladimír Dryml (VZOB) 18. schůze č.480  - přikazuje
       Podán: Lhůta pro výbory: silniční doprava, tarifikace infrastruktury, dálnice, silniční poplatek, mýto
       274

       Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Žáka a dalších, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdější předpisů

       274/1 VHZD
       • schvaluje
       274/2 VUZP
       • schvaluje
       Jiří Žák (senátor)Ivo Bárek (senátor)Petr Pakosta (senátor)Jiří Bis (senátor)Jiří Nedoma (senátor)Liana Janáčková (senátorka)Karel Korytář (senátor)Josef Řihák (senátor)Adolf Jílek (senátor)Vítězslav Jonáš (VHZD) Jiří Lajtoch (VUZP) 18. schůze č.454  - přikazuje
       Podán: Lhůta pro výbory: odpad, nakládání s odpadem, elektronický odpad, automobil
       Tisky EU
       Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
       N 095/07
       Podnět ke směrnici Evropského parlamentu a Rady o evropském ochranném příkazu

       (0/10)
       KOM (2010) 0

       Česká verze
       doručena dne 25.1.2010
       Historie tisku EU
       VZOB
       Jaromír Štětina

       15.4.2010
       N 095/07/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Ministerstvo spravedlnostiVEU
       • Usnesení přijato
       • 1.4.2010

        
       18. schůze
       č. 467 - závěrečné usnesení přijato
       22.4.2010
       Všechna hlasování
       Stenografický zápis


       IPEX

       rozsudektrestný čin proti osobámprávo na spravedlnostsoudní spolupráce EU v trestních věcechpomoc obětem trestné činnosti
       Projednávání v PSP

       Martin Hrabálek
       N 096/07
       Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 o zřízení Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (FRONTEX

       (6898/10)
       KOM (2010) 61

       Česká verze
       doručena dne 4.3.2010
       Historie tisku EU
       VEU
       Tomáš Grulich

       14.4.2010
       N 096/07/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Ministerstvo vnitra 18. schůze
       č. 456 - závěrečné usnesení přijato
       21.4.2010
       Všechna hlasování
       Stenografický zápis

       reakce Komise (29.10.2010)
       IPEX

       činnost orgánůmanagementvnější hranice Evropské uniemigrační politika EUprávní postavenípolitika spolupráce
       Registr Rady EU

       Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

       The Legislative Observatory (Evropský parlament)

       Projednávání v PSP

       Martin Hrabálek
       K 097/07
       SDĚLENÍ KOMISE EVROPA 2020 - Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

       (7110/10)
       KOM (2010) 2020

       Česká verze
       doručena dne 5.3.2010
       Historie tisku EU
       VEU
       Luděk Sefzig

       14.4.2010
       K 097/07/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Úřad vládyVHZD
       • Usnesení přijato
       • 13.4.2010

       VVVK
       • Usnesení nepřijato
       • 13.4.2010

        
       18. schůze
       č. 465 - závěrečné usnesení přijato
       22.4.2010
       Všechna hlasování
       Stenografický zápis

       reakce Komise (13.07.2010)
       IPEX

       chudobavytváření pracovních příležitostíhospodářská recesetrvale udržitelný rozvojhospodářská a sociální soudržnosthospodářský růstzměna klimatuvzděláváníznalostní ekonomikahospodaření se zdrojivýzkum a vývoj
       Registr Rady EU

       Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

       The Legislative Observatory (Evropský parlament)

       Projednávání v PSP

       Jiří Kautský