Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
22. schůze Senátu v 7. funkčním období

senátní návrh zákona

 • 294 - Školský zákon
 • 303 - Zákon - vypořádání zemědělských družstev
 • 311 - Zákon o pojistném na zdravotním pojištění

jiný

 • 314 - Návrhy kandidátů na funkci Veřejného ochránce práv
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
294

Návrh senátního návrhu zákona senátora Marcela Chládka, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Marcel Chládek (senátor)
  22. schůze č.547  - vrací navrhovateli k dopracování
  Podán:
  303

  Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Lišky a dalších senátorů o vypořádání majetkových podílů v souvislosti s transformací zemědělských družstev a o změně některých zákonů

  303/1 VHZD
  • záznam z jednání
  303/2 UPV
  • záznam z jednání
  Jiří Liška (senátor)Václav Vlček (senátor)Tomáš Grulich (senátor)Jiří Pospíšil (senátor)Jaroslav Kubera (senátor)Luděk Sefzig (senátor)Liana Janáčková (senátor)Jan Nádvorník (senátor)Alexandr Vondra (senátor)Tomáš Kladívko (senátor)
   Jan Hajda (VHZD) Soňa Paukrtová (UPV) 22. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení č.548  - přikazuje
   Podán: Lhůta pro výbory:
   311

   Návrh senátního návrhu zákona senátora Petra Pakosty a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů

   311/1 VZSP
   • schvaluje
   311/2 VHZD
   • pozměňovací návrhy
   Petr Pakosta Jiří Oberfalzer Alena Venhodová Pavel Sušický Jiří Šneberger Pavel Čáslava (VZSP) Adolf Jílek (VHZD) 22. schůze č.549  - přikazuje
   Podán: Lhůta pro výbory: všeobecné zdravotní pojištění, pojistné, zdravotní pojištění
   314

   Návrhy kandidátů na funkci Veřejného ochránce práv

   314/1 VVVK
   • konstatuje
   Tomáš Grulich (zástupce komise Senátu)
    (VVVK) 22. schůze č.546  - volí
    Podán:
    Tisky EU
    Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
    Pro vybraný výbor nebo komisi neexistují projednávané EU tisky