Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
23. schůze Senátu v 7. funkčním období

senátní návrh zákona

 • 288 - Návrh zákona o protikomunistickém odboji
 • 328 - Zákon - úprava vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
 • 331 - Školský zákon
 • 335 - Zákon o rozpočtovém určení daní
 • 336 - Zákon o volbách

mezinárodní smlouva

 • 282 - Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu

jiný

 • 287 - Výroční zpráva ČTÚ 2009
 • 297 - Zpráva ČNB
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
282

Vládní návrh,kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu

282/1 VVVK
 • dává souhlas k ratifikaci
282/2 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Miroslava Kopicová(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)
  Karel Kapoun (VVVK) Tomáš Jirsa (VZOB) 23. schůze č.554  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory:
  287

  Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2009

  287/1 VHZD
  • bere na vědomí
  287/2 SKSP
  • bere na vědomí
  Pavel Dvořák
   Karel Korytář (VHZD) Richard Svoboda (SKSP) 23. schůze č.559  - bere na vědomí
   Podán:
   288

   Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Lišky a dalších senátorů o účastnících protikomunistického odboje a účastnících odporu proti komunismu a o změně zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o protikomunistickém odboji)

   288/1 VVVK
   • záznam z jednání
   Jiří Liška (senátor)Přemysl Sobotka (senátor)Jiří Šneberger (senátor)Tomáš Töpfer (senátor)Milan Bureš (senátor)Jan Hálek (senátor)Tomáš Grulich (senátor)Pavel Čáslava (senátor)Karel Šebek (senátor)Václav Vlček (senátor)Miroslav Škaloud (senátor)Jiří Oberfalzer (senátor)Alena Venhodová (senátorka)Alena Palečková (senátorka)Jaroslav Kubera (senátor)Tomáš Kladívko (senátor)Zdeněk Schwarz (senátor)Daniela Filipiová (senátorka)Richard Svoboda (VVVK) 23. schůze č.560  - schvaluje senátní návrh zákona
   Podán: Lhůta pro výbory: občanská neposlušnost, komunismus, válečný veterán, odškodnění
   297

   Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2009

   297/1 VHZD
   • bere na vědomí
   Miroslav Singer
    Jiří Stříteský (VHZD) 23. schůze č.557  - bere na vědomí
    Podán:
    328

    Návrh senátního návrhu zákona senátora Jana Hajdy a dalších senátorů, kterým se mění zákon č.229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů

    328/1 VHZD
    • pozměňovací návrhy
    328/2 UPV
    • pozměňovací návrhy
    Jan Hajda (senátor)Jiří Bis (senátor)Petr Pakosta (senátor)Igor Petrov (senátor)Karel Korytář (senátor)Vítězslav Jonáš (VHZD) Soňa Paukrtová (UPV) 23. schůze č.564  - přikazuje
    Podán: Lhůta pro výbory: vlastnictví, soudní řízení, zemědělská nemovitost, převod vlastnictví, zemědělec, systém vlastnictví půdy, odškodnění, parcela
    331

    Návrh senátního návrhu zákona senátora Marcela Chládka, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

    331/1 VVVK
    • schvaluje
    Marcel Chládek (senátor)Jaromír Jermář (VVVK) 23. schůze č.563  - přikazuje
    Podán: Lhůta pro výbory: zkouška, střední vzdělání, školská legislativa
    335

    Návrh senátního návrhu zákona senátorů Vítězslava Jonáše, Jiřího Bise, Tomáše Julínka, Petra Víchy, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů

    335/1 VHZD
    • schvaluje
    335/2 VUZP
    • schvaluje
    Vítězslav Jonáš (senátor)Jiří Bis (senátor)Tomáš Julínek (senátor)Petr Vícha (senátor)Petr Pakosta (VHZD) Marta Bayerová (VUZP) 23. schůze č.565  - přikazuje
    Podán: Lhůta pro výbory: rozpočtová pravidla, státní rozpočet, regionální finance, přerozdělování příjmů, elektrická energie, administrativní členění
    336

    Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Oberfalzera, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

    336/1 UPV
    • schvaluje
    Jiří Oberfalzer (senátor)Jiřina Rippelová (UPV) 23. schůze č.566  - přikazuje
    Podán: Lhůta pro výbory: parlamentní volby, preferenční hlasování, konečný volební seznam
    Tisky EU
    Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
    K 098/07
    Zelená kniha Ochrana lesů a související informace v EU - příprava lesů na změnu klimatu

    (7060/10)
    KOM (2010) 66

    Česká verze
    doručena dne 4.3.2010
    Historie tisku EU
    VEU
    Miroslav Krejča

    14.7.2010
    K 098/07/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo zemědělstvíVUZP
    • Projednávání přerušeno
    • 6.5.2010

    • Usnesení přijato
    • 22.6.2010

     
    23. schůze
    č. 555 - závěrečné usnesení přijato
    22.9.2010
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis

    reakce Komise (04.01.2011)
    IPEX

    přírodní katastrofatrvale udržitelný rozvojinformační systémochrana lesadřevozpracující průmysllesnická politikahospodaření se zdrojileszměna klimatu
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Michal Krb
    K 109/07
    SSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - Strategie pro Evropu v oblasti čistých a energeticky efektivních automobilů

    (9006/10)
    KOM (2010) 186

    Česká verze
    doručena dne 30.4.2010
    Historie tisku EU
    VEU
    Václav Koukal

    14.7.2010
    K 109/07/01
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo průmyslu a obchoduVHZD
    • Usnesení přijato
    • 22.6.2010

     
    23. schůze
    č. 561 - závěrečné usnesení přijato
    22.9.2010
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis

    reakce Komise (02.02.2011)
    IPEX

    úspora energievýzkum a vývojautomobilový průmyslinformace pro spotřebiteleochrana životního prostředíčistá technologieelektrický vůzekologické vozidlo
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Michal Krb
    K 125/07
    Výroční zpráva za rok 2009 o vztazích Evropské komise s vnitrostátními parlamenty

    (11423/10)
    KOM (2010) 291

    Česká verze
    doručena dne 11.7.2010
    Historie tisku EU
    VEU
    Luděk Sefzig

    8.9.2010
    K 125/07/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Úřad vlády 23. schůze
    č. 553 - závěrečné usnesení přijato
    22.9.2010
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis

    reakce Komise (14.12.2010)
    IPEX

    národní parlamentzpráva o činnostivztahy mezi institucemiEvropská komise
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Adéla Šuchmanová
    N 126/07
    Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem sezónního zaměstnaní

    (12208/10)
    KOM (2010) 379

    Česká verze
    doručena dne 18.7.2010
    Historie tisku EU
    VEU
    Luděk Sefzig

    21.9.2010
    N 126/07/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo vnitra 23. schůze
    č. 562 - závěrečné usnesení přijato
    22.9.2010
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis

    reakce Komise (24.01.2011)
    IPEX

    třetí zeměpovolení k pobytusezonní zaměstnánícizinecké právocizí státní občanmigrační politika EUpracovní právopracovní povolenívstup cizincůmigrující pracovník
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Martin Hrabálek