Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
25. schůze Senátu v 7. funkčním období

vládní návrh zákona

  • 363 - Zákon - úsporné opatření
  • 364 - Zákon o sdružování v politických stranách
  • 365 - Zákon o stavebním spoření
  • 366 - Zákon o daních z příjmu
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
363

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí

363/1 VZSP
  • schvaluje
Jaromír Drábek(ministr práce a sociálních věcí)Pavel Čáslava (VZSP) 25. schůze č.601  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 347/2010 Sb. veřejné finance, odměňování, státní rozpočet, sociální náklady, politika úsporných opatření, sociální dávky, náklady na zdraví, rozpočtový schodek, zdravotní pojištění, ministerstvo
364

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů

364/1 VHZD
  • záznam z jednání
364/2 VVVK
  • zamítá
Radek John(ministr vnitra)Jiří Nedoma (VHZD) Karel Kapoun (VVVK) 25. schůze č.602  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 345/2010 Sb. názorové hnutí, politické strany, politika financování, financování strany, státní podpora
365

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

365/1 VHZD
  • schvaluje
Miroslav Kalousek(ministr financí)Vítězslav Jonáš (VHZD) 25. schůze č.603  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 348/2010 Sb. stavební výpomoc, daň z příjmu fyzických osob, státní podpora, úrok
366

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

366/1 VHZD
  • schvaluje
Miroslav Kalousek(ministr financí)Petr Pakosta (VHZD) 25. schůze č.604  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 346/2010 Sb. daň z příjmů, daň, harmonizace daní
Tisky EU
Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
Pro vybraný výbor nebo komisi neexistují projednávané EU tisky