Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
2. schůze Senátu v 8. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 372 - Zákon o státním dluhopisovém programu
 • 373 - Zákon o účetnictví
 • 374 - Zákon o krizovém řízení
 • 375 - Zákon o finančním zajištění
 • 376 - Změna zákonů v souvislosti se zákonem o finančním zajištěním
 • 377 - Zákon o pobytu cizinců
 • 378 - Zákon o základních registrech
 • 379 - Zákon o podpoře výroby elektřiny

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 371 - Zákon o civilním letectví

senátní návrh zákona

 • 328 - Zákon - úprava vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
 • 331 - Školský zákon
 • 335 - Zákon o rozpočtovém určení daní
 • 336 - Zákon o volbách

mezinárodní smlouva

 • 103 - Změna dohody o IMF
 • 307 - Dohoda ČR - Estonská republika o podpoře investic
 • 313 - Úmluva - informační technologie
 • 315 - Statut Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie
 • 316 - Smlouva ČR - Slovensko o společných státních hranicích
 • 317 - Dohoda ČR - Ázerbájdžánská republika o letecké dopravě
 • 318 - Dohoda ČR - Arménská republika o letecké dopravě
 • 319 - Dohoda ČR - Makedonie o spolupráci v boji proti trestné činnosti
 • 320 - Smlouva ČR - Arménská republika o předávání a přebírání protiprávně pobývajících osob
 • 321 - Změna Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
 • 322 - Dohoda o přidružení ES a Republikou Srbsko
 • 325 - Smlouva ČR - Syrská arabská republika o sociálním zabezpečení
 • 327 - Smlouva ČR - Indická republika o sociálním zabezpečení
 • 329 - Úmluva o centralizovaném celním řízení
 • 334 - Memorandum o porozumění - EUROPA
 • 337 - Dodatkový protokol k CMR
 • 338 - Smlouva ČR -SR silnice
 • 341 - Protokol o perzistentních organických polutantech
 • 342 - Dohoda mezi ES a USA o letecké dopravě

jiný

 • 8 - Pravidla hospodaření SK pro rok 2011
 • 347 - Výroční zpráva ÚSTR 2009

senátní návrh schválený v PS

 • 380 - Zákon o pozemních komunikacích
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
8

Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2011

Jan Hajda(senátor)
  2. schůze č.63  - schvaluje
  Podán:
  103

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Návrh na přijetí změn Dohody o Mezinárodním měnovém fondu vyplývajících z Rezoluce Rady guvernérů Mezinárodního měnového fondu č. 63-2 o reformě kvót a Rezoluce Rady guvernérů Mezinárodního měnového fondu č. 63-3 o rozšíření investičního mandátu

  103/1 VHZD
  • dává souhlas k ratifikaci
  103/2 VZOB
  • přerušuje projednávání
  103/3 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  Miroslav Kalousek(ministr financí)Karel Korytář (VHZD) Vladimír Dryml (VZOB) 2. schůze č.41  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: Mezinárodní měnový fond, Česká republika
  307

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Estonskou republikou o změnách a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Estonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 24. října 1994 v Tallinnu, která byla sjednána formou výměny nót

  307/1 VHZD
  • dává souhlas k ratifikaci
  307/2 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  Miroslav Kalousek(ministr financí)Jiří Bis (VHZD) Jaroslav Sykáček (VZOB) 2. schůze č.42  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory:
  313

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ukončení platnosti Úmluvy vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o používání informační technologie pro celní účely a souvisejících protokolů

  313/1 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  Miroslav Kalousek(ministr financí)Pavel Lebeda (VZOB) 2. schůze č.43  - vyslovuje souhlas
  Podán: Lhůta pro výbory:
  315

  Vládní návrh,kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Statut Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie

  315/1 VUZP
  • dává souhlas k ratifikaci
  315/2 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  Martin Kocourek(ministr průmyslu a obchodu)Karel Šebek (VUZP) Jaroslav Sykáček (VZOB) 2. schůze č.35  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory:
  316

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích ze dne 4. ledna 1996,podepsaná dne 13. května 2010 v Bratislavě

  316/1 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  316/2 UPV
  • dává souhlas k ratifikaci
  Radek John(ministr vnitra)Vladimír Dryml (VZOB) Jiří Čunek (UPV) 2. schůze č.31  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory:
  317

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o letecké dopravě

  317/1 VHZD
  • dává souhlas k ratifikaci
  317/2 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  Vít Bárta(ministr dopravy)Petr Pakosta (VHZD) Jaromír Štětina (VZOB) 2. schůze č.52  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory:
  318

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o letecké dopravě

  318/1 VHZD
  • dává souhlas k ratifikaci
  318/2 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  Vít Bárta(ministr dopravy)Petr Pakosta (VHZD) Jaromír Štětina (VZOB) 2. schůze č.53  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory:
  319

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Makedonie o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 9. února 2010 v Praze

  319/1 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  319/2 UPV
  • dává souhlas k ratifikaci
  Radek John(ministr vnitra)Tomáš Kladívko (VZOB) Miroslav Antl (UPV) 2. schůze č.32  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory:
  320

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Arménskou republikou o předávání a přebírání protiprávně pobývajících osob, podepsaná dne 17. května 2010 v Jerevanu

  320/1 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  320/2 UPV
  • dává souhlas k ratifikaci
  Radek John(ministr vnitra)Jaromír Štětina (VZOB) Dagmar Zvěřinová (UPV) 2. schůze č.33  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory:
  321

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu

  321/1 VVVK
  • dává souhlas k ratifikaci
  321/2 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  Josef Dobeš(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)Hana Doupovcová (VVVK) Pavel Lebeda (VZOB) 2. schůze č.50  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory:
  322

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Srbsko na straně druhé, podepsaná v Lucemburku dne 29. dubna 2008

  322/1 VEU
  • dává souhlas k ratifikaci
  322/2 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  Karel Schwarzenberg(ministr zahraničních věcí)Václav Koukal (VEU) Jiří Dienstbier (VZOB) 2. schůze č.24  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory:
  325

  Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou o sociálním zabezpečení, podepsaná v Praze 25. března 2010

  325/1 VZSP
  • dává souhlas k ratifikaci
  325/2 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  Jaromír Drábek(ministr práce a sociálních věcí)Miroslav Nenutil (VZSP) Tomáš Kladívko (VZOB) 2. schůze č.48  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory:
  327

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Indickou republikou, podepsaná v Praze 8. června 2010

  327/1 VZSP
  • dává souhlas k ratifikaci
  327/2 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  Jaromír Drábek(ministr práce a sociálních věcí)Božena Sekaninová (VZSP) Tomáš Kladívko (VZOB) 2. schůze č.49  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory:
  328

  Návrh senátního návrhu zákona senátora Jana Hajdy a dalších senátorů, kterým se mění zákon č.229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů

  328/1 VHZD
  • pozměňovací návrhy
  328/2 UPV
  • pozměňovací návrhy
  Jan Hajda (senátor)Jiří Bis (senátor)Petr Pakosta (senátor)Igor Petrov (senátor)Karel Korytář (senátor)Vítězslav Jonáš (VHZD) Soňa Paukrtová (UPV) 2. schůze č.58  - schvaluje senátní návrh zákona
  Podán: Lhůta pro výbory: vlastnictví, soudní řízení, zemědělská nemovitost, převod vlastnictví, zemědělec, systém vlastnictví půdy, odškodnění, parcela
  329

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o centralizovaném celním řízení týkající se přerozdělení ponechaných vnitrostátních nákladů na výběr při uvolňování tradičních vlastních zdrojů do rozpočtu Evropské unie

  329/1 VHZD
  • dává souhlas k ratifikaci
  329/2 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  329/3 UPV
  • dává souhlas k ratifikaci
  Miroslav Kalousek(ministr financí)Jiří Bis (VHZD) Pavel Lebeda (VZOB) Soňa Paukrtová (UPV) 2. schůze č.44  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory:
  331

  Návrh senátního návrhu zákona senátora Marcela Chládka, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

  331/1 VVVK
  • schvaluje
  Marcel Chládek (senátor)Jaromír Jermář (VVVK) 2. schůze č.59  - schvaluje senátní návrh zákona
  Podán: Lhůta pro výbory: zkouška, střední vzdělání, školská legislativa
  334

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Memorandum o porozumění ohledně evropských závazků v oblasti organizace výzkumu, programů a aktivit (EUROPA)

  334/1 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  Alexandr Vondra(ministr obrany)Vladimír Dryml (VZOB) 2. schůze č.28  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, výzkumný program, vojenský výzkum, zbrojařský průmysl, evropská politika zbrojení, evropská obranná politika
  335

  Návrh senátního návrhu zákona senátorů Vítězslava Jonáše, Jiřího Bise, Tomáše Julínka, Petra Víchy, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů

  335/1 VHZD
  • schvaluje
  335/2 VUZP
  • schvaluje
  Vítězslav Jonáš (senátor)Jiří Bis (senátor)Tomáš Julínek (senátor)Petr Vícha (senátor)Petr Pakosta (VHZD) Marta Bayerová (VUZP) 2. schůze č.60  - schvaluje senátní návrh zákona
  Podán: Lhůta pro výbory: rozpočtová pravidla, státní rozpočet, regionální finance, přerozdělování příjmů, elektrická energie, administrativní členění
  336

  Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Oberfalzera, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  336/1 UPV
  • schvaluje
  Jiří Oberfalzer (senátor)Jiřina Rippelová (UPV) 2. schůze č.62  - schvaluje senátní návrh zákona
  Podán: Lhůta pro výbory: parlamentní volby, preferenční hlasování, konečný volební seznam
  337

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu "Návrh na přístup České republiky k Dodatkovému protokolu k Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR)týkajícímu se elektronického nákladního listu"

  337/1 VHZD
  • dává souhlas k ratifikaci
  337/2 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  Vít Bárta(ministr dopravy)Karel Korytář (VHZD) Vladimír Dryml (VZOB) 2. schůze č.54  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní dohoda, přepravní předpisy, nákladní doprava, smlouva o dopravě, ratifikace dohody, dopravní doklady, mezinárodní silniční doprava
  338

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o údržbě a opravách silničních mostních objektů a úseků silnic na česko - slovenských státních hranicích

  338/1 VHZD
  • dává souhlas k ratifikaci
  338/2 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  Vít Bárta(ministr dopravy)Karel Korytář (VHZD) Vladimír Dryml (VZOB) 2. schůze č.55  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: Slovensko, Česká republika, hranice
  341

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh V a VII Protokolu o perzistentních organických polutantech k Úmluvě o dálkovém znečištění ovzduší přesahujícím hranice států

  341/1 VUZP
  • dává souhlas k ratifikaci
  341/2 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  Pavel Drobil(ministr životního prostředí)Jiří Lajtoch (VUZP) Pavel Lebeda (VZOB) 2. schůze č.47  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory:
  342

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol, kterým se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Spojenými státy americkými o letecké dopravě podepsaná ve dnech 25. a 30. dubna 2007

  342/1 VHZD
  • dává souhlas k ratifikaci
  342/2 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  Vít Bárta(ministr dopravy)Adolf Jílek (VHZD) Vladimír Dryml (VZOB) 2. schůze č.56  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory:
  347

  Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2009

  347/1 UPV
  • bere na vědomí
  347/2 VVVK
  • bere na vědomí
  Naděžda Kavalírová
   Miroslav Nenutil (UPV) Hana Doupovcová (VVVK) 2. schůze č.30  - bere na vědomí
   Podán:
   371

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

   371/1 VHZD
   • schvaluje
   Jan Husák(zástupce skupiny poslanců)Karel Korytář (VHZD) 2. schůze č.51  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 407/2010 Sb. letiště, civilní letectví, letecký provoz, zářič, vzdušná bezpečnost, posádka, neionizující záření
   372

   Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2011 a 2012 a na úhradu jistin státních dluhopisů odkupovaných z trhu v letech 2011 a 2012

   372/1 VHZD
   • schvaluje
   Miroslav Kalousek(ministr financí)Jan Hajda (VHZD) 2. schůze č.37  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 411/2010 Sb. veřejný dluh, kapitálový trh, emise cenných papírů, konsolidace státního dluhu
   373

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

   373/1 VHZD
   • schvaluje
   Miroslav Kalousek(ministr financí)Petr Pakosta (VHZD) 2. schůze č.38  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 410/2010 Sb. účetnictví, finanční účetnictví, konsolidovaný účet, evropský účetní systém
   374

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů

   374/1 VZOB
   • schvaluje
   374/2 VUZP
   • schvaluje
   Radek John(ministr vnitra)Tomáš Kladívko (VZOB) Eva Richtrová (VUZP) 2. schůze č.27  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 430/2010 Sb. veřejná bezpečnost, obranná politika, informační systém, zdroje energie, průmyslová infrastruktura, místní orgány státní správy, civilní ochrana, orgány veřejné správy, evropská obranná politika
   375

   Návrh zákona o finančním zajištění

   375/1 VHZD
   • schvaluje
   Miroslav Kalousek(ministr financí)Vítězslav Jonáš (VHZD) 2. schůze č.39  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 408/2010 Sb. finanční instituce, finanční trh, finanční právo, burza cenných papírů, solventnost, záruka
   376

   Návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

   376/1 VHZD
   • schvaluje
   Miroslav Kalousek(ministr financí)Vítězslav Jonáš (VHZD) 2. schůze č.40  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 409/2010 Sb. finanční instituce, finanční trh, finanční právo, kapitálový trh, cenné papíry, burza cenných papírů, solventnost, záruka, nucená správa
   377

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

   377/1 VZOB
   • schvaluje
   377/2 VVVK
   • záznam z jednání
   Radek John(ministr vnitra)Tomáš Kladívko (VZOB) Richard Svoboda (VVVK) 2. schůze č.25  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 427/2010 Sb. cizinecké právo, cizí státní občan, povolení k pobytu, vstup cizinců, vyhoštění, vízová politika, azylové právo
   378

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony

   378/1 VUZP
   • schvaluje
   Radek John(ministr vnitra)Petr Vícha (VUZP) 2. schůze č.26  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 424/2010 Sb. informační politika, veřejná správa, informační systém, informační systém pro potřeby řízení, informační legislativa, seznam, elektronická správa dokumentů
   379

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

   379/1 VHZD
   • záznam z jednání
   379/2 VUZP
   • záznam z jednání
   Martin Kocourek(ministr průmyslu a obchodu)Jiří Bis (VHZD) Pavel Eybert (VUZP) 2. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 402/2010 Sb. obnovitelné zdroje, solární energie, státní podpora, výroba energie, cena energie
   380

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 347/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

   380/1 VHZD
   • schvaluje
   Jiří Nedoma (senátor)Igor Petrov (senátor)Karel Korytář (senátor)Petr Pakosta (VHZD) 2. schůze č.57  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: silniční doprava, tarifikace infrastruktury, dálnice, silniční poplatek, mýto
   Tisky EU
   Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
   K 122/07
   Zelená kniha Komise o možnostech politiky pro pokrok směrem k evropskému smluvnímu právu pro spotřebitele a podniky

   (11961/10)
   KOM (2010) 348

   Česká verze
   doručena dne 11.7.2010
   Historie tisku EU
   VEU
   Miroslav Krejča

   1.12.2010
   K 122/07/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo spravedlnosti 2. schůze
   č. 46 - závěrečné usnesení přijato
   9.12.2010
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis

   reakce Komise (02.03.2011)
   IPEX

   právo EUsmlouvadomácí trh
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Martin Hrabálek
   K 129/07
   Bílá kniha o systémech záruk v pojišťovnictví

   (12360/10)
   KOM (2010) 370

   Česká verze
   doručena dne 22.7.2010
   Historie tisku EU
   VEU
   Jana Juřenčáková

   1.12.2010
   K 129/07/03
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo financíVHZD
   • Usnesení přijato
   • 26.10.2010

    
   2. schůze
   č. 45 - závěrečné usnesení přijato
   9.12.2010
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis

   reakce Komise (07.03.2011)
   IPEX

   ochrana spotřebitelekontrola managementupojišťovnapojištění
   Další podkladové materiály:
    2.12.2010  od129_07K-ndSouhrn dopadu-BK systém zaruk  senátní tisk č. K 129/07/02

   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Jiří Kautský