Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
4. schůze Senátu v 8. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 13 - Daňový řád
 • 14 - Zákon o dohledu nad bankami
 • 15 - Zákon o dani z přidané hodnoty
 • 16 - Dluhopisy - schodek státního rozpočtu
 • 17 - Zákon o krmivech
 • 18 - Plemenářský zákon
 • 19 - Zákon o technických požadavcích na výrobky
 • 20 - Občanský zákoník

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 22 - Zákon o Úřadu práce České republiky

mezinárodní smlouva

 • 295 - Protokol ČR - Indie
 • 298 - Protokol ČR - Libanon o podpoře investic
 • 299 - Dohoda ČR - Černá hora o podpoře investic
 • 300 - Dohoda ČR - Srbsko o podpoře investic
 • 301 - Protokol ke smlouvě ČR Srbsko dvojí zdanění
 • 302 - Smlouva ČR Čína dvojí zdanění
 • 305 - Protokol ČR - Uzbecká republika o podpoře investic
 • 306 - Dohoda ČR - Gruzie o podpoře investic
 • 308 - Dohoda ČR - Království Saúdské Arábie o podpoře investic
 • 309 - Protokol ČR - Guatemalská republika o podpoře investic
 • 326 - Dohoda ČR - Marocké království o podpoře investic
 • 330 - ČR-Belgie dvojí zdanění
 • 346 - Smlouva ČR - Austrálie o sociálním zabezpečení
 • 348 - Dohoda ČR - Bulharsko - boj proti trestné činnosti
 • 349 - Smlouva ČR - Švýcarsko - předávání osob
 • 351 - Smlouva ČR - Rumunsko o ochraně utajovaných informací
 • 352 - Smlouva ČR - Černá Hora o ochraně informací
 • 353 - Smlouva ČR - Bosna a Hercegovina - ochrana informací
 • 355 - Smlouva ČR - Chorvatsko o ochraně informací
 • 356 - Smlouva ČR - Španělsko o ochraně informací
 • 357 - Smlouva ČR - Albánie o ochraně informací
 • 359 - Dohoda - ES a JAR o obchodu
 • 367 - Protokol ČR - Albánie - ochrana investic
 • 368 - Protokol ČR - Bělorusko - zamezení dvojího zdanění
 • 369 - Prohlášení - využívání nosných raket
 • 370 - Akty Světové poštovní unie

senátní návrh schválený v PS

 • 21 - Zákon o odpadech
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
13

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony

13/1 VHZD
 • schvaluje
13/2 UPV
 • schvaluje
Miroslav Kalousek(ministr financí)Petr Pakosta (VHZD) Soňa Paukrtová (UPV) 4. schůze č.71  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 30/2011 Sb. daňové přiznání, vybírání daní, daňové orgány, daňová kontrola, fakturace
14

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků a postupů dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry

14/1 VHZD
 • schvaluje
14/2 UPV
 • schvaluje
Miroslav Kalousek(ministr financí)Jiří Lajtoch (VHZD) Jiřina Rippelová (UPV) 4. schůze č.72  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 41/2011 Sb. bankovnictví, kapitálový trh, mezinárodní spolupráce, bankovní dohled, úvěrové družstvo, finanční požadavky, spořitelna, evropská spolupráce
15

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

15/1 VHZD
 • záznam z jednání
15/2 UPV
 • schvaluje
Miroslav Kalousek(ministr financí)Petr Pakosta (VHZD) Soňa Paukrtová (UPV) 4. schůze č.73  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 47/2011 Sb. daň z přidané hodnoty, zkrácení daně, harmonizace daní, sazba DPH
16

Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2009 převyšujícího rozpočtovaný schodek

16/1 VHZD
 • schvaluje
Miroslav Kalousek(ministr financí)Jan Hajda (VHZD) 4. schůze č.74  - nezabývat se
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 29/2011 Sb. financování rozpočtu, veřejný dluh, emise cenných papírů, rozpočtový schodek
17

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů

17/1 VHZD
 • schvaluje
Ivan Fuksa(ministr zemědělství)Jan Hajda (VHZD) 4. schůze č.81  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 33/2011 Sb. krmiva, krmiva pro domácí zvířata, kontrola dovozu, kontrola vývozu, veterinární léčivý přípravek
18

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů

18/1 VHZD
 • schvaluje
Ivan Fuksa(ministr zemědělství)Jan Hajda (VHZD) 4. schůze č.82  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 32/2011 Sb. hospodářská zvířata, hospodářské zvíře, šlechtění zvířat
19

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

19/1 VHZD
 • schvaluje
19/2 UPV
 • schvaluje
Martin Kocourek(ministr průmyslu a obchodu)Karel Korytář (VHZD) Jiří Čunek (UPV) 4. schůze č.95  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 34/2011 Sb. technické předpisy a normy, technická specifikace, bezpečnost výrobku, ochrana spotřebitele, výroba hraček, spotřební zboží, bezpečnostní norma, výrobek široké spotřeby
20

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

20/1 VHZD
 • schvaluje
20/2 UPV
 • schvaluje
Martin Kocourek(ministr průmyslu a obchodu)Vítězslav Jonáš (VHZD) Miroslav Antl (UPV) 4. schůze č.96  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 28/2011 Sb. volný čas, smlouva, ochrana spotřebitele, cestovní ruch, občanský zákoník, hotelový průmysl
21

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

21/1 VUZP
 • schvaluje
Vítězslav Jonáš (zástupce Senátu)Jiří Lajtoch (zástupce Senátu)Ivo Bárek (VUZP) 4. schůze č.110  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 31/2011 Sb. odpad, nakládání s odpadem, elektronický odpad, automobil
22

Návrh zákona o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů

22/1 VZSP
 • zamítá
22/2 UPV
 • zamítá
22/3 VUZP
 • zamítá
Martin Vacek(zástupce skupiny poslanců)Pavel Čáslava (VZSP) Pavel Eybert (VUZP) Miroslav Nenutil (UPV) 4. schůze č.109  - zamítá
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 73/2011 Sb. sociální politika, nezaměstnanost, politika zaměstnanosti, zprostředkovatelna práce, boj proti nezaměstnanosti
295

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Indickou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsaný dne 8. června 2010 v Praze

295/1 VHZD
 • dává souhlas k ratifikaci
295/2 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Eduard Janota(ministr financí)Miroslav Kalousek(ministr financí)Josef Řihák (VHZD) Jaroslav Sykáček (VZOB) 4. schůze č.78  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, Indie, ochrana investic, podpora investic
298

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Libanonskou republikou pozměňující Dohodu mezi Českou republikou a Libanonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 20. března 2010 v Bejrútu

298/1 VHZD
 • dává souhlas k ratifikaci
298/2 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Eduard Janota(ministr financí)Miroslav Kalousek(ministr financí)Jan Hajda (VHZD) Jaroslav Sykáček (VZOB) 4. schůze č.79  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: Libanon, Česká republika, ochrana investic, podpora investic
299

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o změně Dohody mezi vládou České republiky a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 3. června 2010 v Podgorice

299/1 VHZD
 • dává souhlas k ratifikaci
299/2 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Eduard Janota(ministr financí)Miroslav Kalousek(ministr financí)Josef Řihák (VHZD) Jaroslav Sykáček (VZOB) 4. schůze č.80  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, Černá Hora, ochrana investic, podpora investic
300

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko o změnách Dohody mezi vládou České republiky a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 4. června 2010 v Bělehradě

300/1 VHZD
 • dává souhlas k ratifikaci
300/2 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Miroslav Kalousek(ministr financí)Josef Řihák (VHZD) Jaroslav Sykáček (VZOB) 4. schůze č.83  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, Republika Srbsko, ochrana investic, podpora investic
301

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko ke Smlouvě mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, který byl podepsán v Praze dne 8. září 2009

301/1 VHZD
 • dává souhlas k ratifikaci
301/2 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Miroslav Kalousek(ministr financí)Petr Pakosta (VHZD) Jaroslav Sykáček (VZOB) 4. schůze č.84  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory:
302

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Pekingu dne 28. srpna 2009

302/1 VHZD
 • dává souhlas k ratifikaci
302/2 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Miroslav Kalousek(ministr financí)Petr Pakosta (VHZD) Jaroslav Sykáček (VZOB) 4. schůze č.85  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory:
305

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaný dne 24. srpna 2009 v Taškentu

305/1 VHZD
 • dává souhlas k ratifikaci
305/2 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Miroslav Kalousek(ministr financí)Adolf Jílek (VHZD) Jaroslav Sykáček (VZOB) 4. schůze č.86  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory:
306

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Gruzií o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 29. srpna 2009 v Tbilisi

306/1 VHZD
 • dává souhlas k ratifikaci
306/2 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Miroslav Kalousek(ministr financí)Vítězslav Jonáš (VHZD) Jaroslav Sykáček (VZOB) 4. schůze č.87  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory:
308

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Královstvím Saúdské Arábie o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 18. listopadu 2009 v Rijádu

308/1 VHZD
 • dává souhlas k ratifikaci
308/2 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Miroslav Kalousek(ministr financí)Jan Hajda (VHZD) Jaroslav Sykáček (VZOB) 4. schůze č.88  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory:
309

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 20. srpna 2009 v Praze

309/1 VHZD
 • dává souhlas k ratifikaci
309/2 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Miroslav Kalousek(ministr financí)Karel Korytář (VHZD) Jaroslav Sykáček (VZOB) 4. schůze č.89  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory:
326

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol mezi Českou republikou a Marockým královstvím o změně Dohody mezi Českou republikou a Marockým královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 19. března 2010 v Rabatu

326/1 VHZD
 • dává souhlas k ratifikaci
326/2 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Miroslav Kalousek(ministr financí)Jan Hajda (VHZD) Jaroslav Sykáček (VZOB) 4. schůze č.90  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory:
330

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Belgickým královstvím ke Smlouvě mezi Českou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, který byl podepsán v Bruselu dne 15. března 2010

330/1 VHZD
 • dává souhlas k ratifikaci
330/2 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Miroslav Kalousek(ministr financí)Jan Hajda (VHZD) Jaroslav Sykáček (VZOB) 4. schůze č.91  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory:
346

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Austrálií o sociálním zabezpečení, podepsaná v Canbeře 16. září 2009

346/1 VZSP
 • dává souhlas k ratifikaci
346/2 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Jaromír Drábek(ministr práce a sociálních věcí)
  Pavel Čáslava (VZSP) Jaroslav Sykáček (VZOB) 4. schůze č.94  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory:
  348

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti a při ochraně veřejného pořádku a bezpečnosti, podepsaná dne 30. listopadu 2009 v Bruselu

  348/1 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  Radek John(ministr vnitra)
   Jaroslav Palas (VZOB) 4. schůze č.113  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory:
   349

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o předávání a přebírání osob pobývajících neoprávněně na jejich území, podepsaná dne 17. září 2009 v Praze

   349/1 VZOB
   • dává souhlas k ratifikaci
   Radek John(ministr vnitra)
    Tomáš Kladívko (VZOB) 4. schůze č.114  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory:
    351

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o vzájemné ochraně vyměněných utajovaných informací

    351/1 VZOB
    • dává souhlas k ratifikaci
    Petr Nečas(předseda vlády)Tomáš Jirsa (VZOB) 4. schůze č.100  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, Rumunsko, důvěrná informace, ochrana komunikací, státní tajemství, ochrana údajů
    352

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací

    352/1 VZOB
    • dává souhlas k ratifikaci
    Petr Nečas(předseda vlády)Tomáš Jirsa (VZOB) 4. schůze č.101  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, Černá Hora, důvěrná informace, ochrana komunikací, státní tajemství, ochrana údajů
    353

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací

    353/1 VZOB
    • dává souhlas k ratifikaci
    Petr Nečas(předseda vlády)Tomáš Jirsa (VZOB) 4. schůze č.102  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, Bosna a Hercegovina, důvěrná informace, ochrana komunikací, státní tajemství, ochrana údajů
    355

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o vzájemné ochraně utajovaných informací

    355/1 VZOB
    • dává souhlas k ratifikaci
    Petr Nečas(předseda vlády)Tomáš Jirsa (VZOB) 4. schůze č.103  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, Chorvatsko, důvěrná informace, ochrana komunikací, ochrana údajů
    356

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Španělským královstvím o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací

    356/1 VZOB
    • dává souhlas k ratifikaci
    Petr Nečas(předseda vlády)Tomáš Jirsa (VZOB) 4. schůze č.104  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory: Španělsko, Česká republika, zpřístupňování informací, důvěrná informace, ochrana komunikací, ochrana údajů
    357

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a Radou ministrů Albánské republiky o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací

    357/1 VZOB
    • dává souhlas k ratifikaci
    Petr Nečas(předseda vlády)Tomáš Jirsa (VZOB) 4. schůze č.105  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, Albánie, důvěrná informace, ochrana komunikací, ochrana údajů
    359

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou na straně druhé, kterou se mění Dohoda o obchodu, rozvoji a spolupráci

    359/1 VHZD
    • dává souhlas k ratifikaci
    359/2 VZOB
    • dává souhlas k ratifikaci
    Karel Schwarzenberg(ministr zahraničních věcí)Josef Řihák (VHZD) Vladimír Dryml (VZOB) 4. schůze č.106  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní obchod, Jihoafrická republika, Evropské společenství
    367

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Albánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 8. října 2010 v Praze

    367/1 VHZD
    • dává souhlas k ratifikaci
    367/2 VZOB
    • dává souhlas k ratifikaci
    Miroslav Kalousek(ministr financí)
     Josef Řihák (VHZD) Jaroslav Sykáček (VZOB) 4. schůze č.92  - dává souhlas k ratifikaci
     Podán: Lhůta pro výbory:
     368

     Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru dani z příjmu a z majetku, který byl podepsán v Minsku dne 11. srpna 2010

     368/1 VHZD
     • dává souhlas k ratifikaci
     368/2 VZOB
     • dává souhlas k ratifikaci
     Miroslav Kalousek(ministr financí)
      Josef Řihák (VHZD) Jaroslav Sykáček (VZOB) 4. schůze č.93  - dává souhlas k ratifikaci
      Podán: Lhůta pro výbory:
      369

      Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přístup k Prohlášení některých evropských vlád o fázi využívání nosných raket Ariane, Vega a Sojuz z Vesmírného střediska Guayana

      369/1 VZOB
      • dává souhlas k ratifikaci
      Vít Bárta(ministr dopravy)Pavel Lebeda (VZOB) 4. schůze č.116  - vyslovuje souhlas
      Podán: Lhůta pro výbory:
      370

      Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Akta Světové poštovní unie, podepsaná na 24. Kongresu Světové poštovní unie

      370/1 VZOB
      • dává souhlas k ratifikaci
      Martin Kocourek(ministr průmyslu a obchodu)Pavel Lebeda (VZOB) 4. schůze č.97  - dává souhlas k ratifikaci
      Podán: Lhůta pro výbory:
      Tisky EU
      Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
      N 131/07
      Návrh nařízení Evropského Parlamentu a Rady o krátkém prodeji a některých aspektech swapů úvěrového selhání

      (13840/10)
      KOM (2010) 482

      Česká verze
      doručena dne 23.9.2010
      Historie tisku EU
      VEU
      Jana Juřenčáková

      14.12.2010
      N 131/07/03
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo financíVHZD
      • Usnesení přijato
      • 7.12.2010

       
      4. schůze
      č. 75 - závěrečné usnesení přijato
      26.1.2011
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis

      reakce Komise (28.06.2011)
      IPEX

      finanční trhprodejúvěrová politikafinanční nástrojfinanční právoswapová úmluvafinanční politika
      Další podkladové materiály:
       14.10.2010  od131_07N-nd Souhrn dopadů_default swap  senátní tisk č. N 131/07/02

      Registr Rady EU

      Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Jiří Kautský
      N 132/07
      Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů

      (13917/10)
      KOM (2010) 484

      Česká verze
      doručena dne 23.9.2010
      Historie tisku EU
      VEU
      Jana Juřenčáková

      14.12.2010
      N 132/07/03
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo financíVHZD
      • Usnesení přijato
      • 7.12.2010

       
      4. schůze
      č. 77 - závěrečné usnesení přijato
      26.1.2011
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis

      reakce Komise (28.06.2011)
      IPEX

      úvěrová instituceprotikrizový plánsmlouvahospodářská receseoživení hospodářstvídohled nad trhemhospodářská politika
      Další podkladové materiály:
       14.10.2010  od132_07N-ndSouhrn posouzení dopadů_OTC  senátní tisk č. N 132/07/02

      Registr Rady EU

      Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Jiří Kautský
      K 133/07
      Sdělení Evropské komise o globálním přístupu k přenosům údajů jmenné evidence cestujících (PNR) do třetích zemí

      (13954/10)
      KOM (2010) 492

      Česká verze
      doručena dne 23.9.2010
      Historie tisku EU
      VEU
      Tomáš Grulich

      5.1.2011
      K 133/07/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo zahraničních věcíSKOS
      • Usnesení přijato
      • 15.12.2010

       
      4. schůze
      č. 107 - závěrečné usnesení přijato
      27.1.2011
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis

      reakce Komise (28.06.2011)
      IPEX

      osobní údajedopravceochrana údajůtřetí zeměletecká dopravazprostředkování dat
      Registr Rady EU

      Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Martin Hrabálek
      K 134/07
      Sdělení Komise týkající se rozvoje jednotného evropského železničního prostoru

      (13788/10)
      KOM (2010) 474

      Česká verze
      doručena dne 23.9.2010
      Historie tisku EU
      VEU
      Miroslav Škaloud

      14.12.2010
      K 134/07/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo dopravyVHZD
      • Usnesení přijato
      • 7.12.2010

       
      4. schůze
      č. 115 - závěrečné usnesení přijato
      27.1.2011
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis

      reakce Komise (28.07.2011)
      IPEX

      mezinárodní dopravaosobní dopravaželezniční dopravabezpečnost dopravyspolečná dopravní politika
      Registr Rady EU

      Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Jana Zatloukalová
      N 135/07
      Návrh nařízení Rady č. .../..., kterým se mění nařízení (ES) č. 1467/97 o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném schodku

      (14496/10)
      KOM (2010) 522

      Česká verze
      doručena dne 7.10.2010
      Historie tisku EU
      VEU
      Luděk Sefzig

      14.12.2010
      N 135/07/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo financíVHZD
      • Usnesení přijato
      • 7.12.2010

       
      4. schůze
      č. 76 - závěrečné usnesení přijato
      26.1.2011
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis

      reakce Komise (16.09.2011)
      IPEX

      evropský účetní systémveřejná správaHospodářská a měnová unieveřejné financerozpočtový schodekkontrola rozpočtuveřejný dluhrozpočtová politika
      Registr Rady EU

      Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Jiří Kautský
      N 136/07
      Návrh směrnice Rady o požadavcích na rozpočtové rámce členských států

      (14497/10)
      KOM (2010) 523

      Česká verze
      doručena dne 7.10.2010
      Historie tisku EU
      VEU
      Luděk Sefzig

      14.12.2010
      N 136/07/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo financíVHZD
      • Usnesení přijato
      • 7.12.2010

       
      4. schůze
      č. 76 - závěrečné usnesení přijato
      26.1.2011
      Stenografický zápis

      reakce Komise (16.09.2011)
      IPEX

      evropský účetní systémveřejné financesměrnice (EU)hospodářské sbližováníHospodářská a měnová unierozpočtový schodekkontrola rozpočtuveřejný dluhrozpočtová politikamultilaterální dozor
      Registr Rady EU

      Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Jiří Kautský
      N 137/07
      Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o účinném prosazování rozpočtového dohledu v eurozóně

      (14498/10)
      KOM (2010) 524

      Česká verze
      doručena dne 7.10.2010
      Historie tisku EU
      VEU
      Luděk Sefzig

      14.12.2010
      N 137/07/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo financíVHZD
      • Usnesení přijato
      • 7.12.2010

       
      4. schůze
      č. 76 - závěrečné usnesení přijato
      26.1.2011
      Stenografický zápis

      reakce Komise (16.09.2011)
      IPEX

      Hospodářská a měnová unieveřejné financeevropský účetní systémmultilaterální dozorrozpočtová politikaveřejný dluhfinanční předpisykontrola rozpočturozpočtový schodek
      Registr Rady EU

      Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Jiří Kautský
      N 138/07
      Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1466/97 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace

      (14520/10)
      KOM (2010) 526

      Česká verze
      doručena dne 7.10.2010
      Historie tisku EU
      VEU
      Luděk Sefzig

      14.12.2010
      N 138/07/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo financíVHZD
      • Usnesení přijato
      • 7.12.2010

       
      4. schůze
      č. 76 - závěrečné usnesení přijato
      26.1.2011
      Stenografický zápis

      reakce Komise (16.09.2011)
      IPEX

      rozpočet Společenstvíhospodářské sbližováníHospodářská a měnová uniemultilaterální dozorkoordinace politik v Evropské měnové uniihospodářská politika
      Registr Rady EU

      Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Jiří Kautský
      N 139/07
      Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o prevenci a nápravě makroekonomické nerovnováhy

      (14515/10)
      KOM (2010) 527

      Česká verze
      doručena dne 7.10.2010
      Historie tisku EU
      VEU
      Luděk Sefzig

      14.12.2010
      N 139/07/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo financíVHZD
      • Usnesení přijato
      • 7.12.2010

       
      4. schůze
      č. 76 - závěrečné usnesení přijato
      26.1.2011
      Stenografický zápis

      reakce Komise (16.09.2011)
      IPEX

      rozpočet Společenstvívyrovnanost rozpočtuvlastní zdrojerozpočtová politikapříspěvky členských států
      Registr Rady EU

      Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Jiří Kautský
      N 140/07
      Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o donucovacích opatřeních k nápravě nadměrné makroekonomické nerovnováhy v eurozóně

      (14512/10)
      KOM (2010) 525

      Česká verze
      doručena dne 7.10.2010
      Historie tisku EU
      VEU
      Luděk Sefzig

      14.12.2010
      N 140/07/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo financíVHZD
      • Usnesení přijato
      • 7.12.2010

       
      4. schůze
      č. 76 - závěrečné usnesení přijato
      26.1.2011
      Stenografický zápis

      reakce Komise (16.09.2011)
      IPEX

      Hospodářská a měnová unieevropský účetní systémmakroekonomierozpočtová politikaveřejný dluhkontrola rozpočtuplánované hospodářstvífinanční předpisyrozpočtový schodek
      Registr Rady EU

      Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Jiří Kautský