Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
8. schůze Senátu v 8. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 60 - Zákon o ochraně veřejného zdraví
 • 62 - Zákon o pozemních komunikacích
 • 63 - Zákon o civilním letectví
 • 64 - Zákon o platebním styku
 • 65 - Zákon o oběhu bankovek a mincí
 • 66 - Zákon o Policii ČR
 • 80 - Zákon o státní památkové péči

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 59 - Zákon o ochraně ovzduší

senátní návrh zákona

 • 73 - Zákon o obcích - sen. návrh
 • 77 - Zákon o sociálních službách

mezinárodní smlouva

 • 39 - Meziamerická úmluva
 • 41 - Smlouva ČR-Švýcarsko - ochrana informací
 • 43 - Dohoda ČR-Gruzie o leteckých službách

jiný

 • 52 - Výroční zpráva NKÚ 2010
 • 53 - Zpráva o přejímání legislativních závazků 2010
 • 78 - Návrhy kandidátů - inspektoři ÚOOÚ
 • 79 - Národní program reforem

ústavní zákon

 • 61 - Ústavní zákon - vyšší územní samosprávné celky

senátní návrh schválený v PS

 • 67 - Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

senátní návrh vrácený k dopracování

 • 72 - Daňové poradenství - vrácený PS
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
39

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Meziamerická úmluva o výkonu trestních rozsudků v cizině (Managua, 9. června 1993)

39/1 UPV
 • vyslovuje souhlas
39/2 VZOB
 • vyslovuje souhlas
Jiří Pospíšil(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) Tomáš Kladívko (VZOB) 8. schůze č.189  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: světová organizace, rozsudek, Organizace amerických států, Česká republika, trestní soud, mezinárodní trestní právo, cizí státní občan
41

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací

41/1 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Petr Nečas(předseda vlády)Tomáš Jirsa (VZOB) 8. schůze č.182  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, Švýcarsko, důvěrná informace, ochrana komunikací, státní tajemství, ochrana údajů
43

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Gruzie o leteckých službách

43/1 VHZD
 • dává souhlas k ratifikaci
43/2 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Vít Bárta(ministr dopravy)Radek Šmerda(ministr dopravy)Veronika Vrecionová (VHZD) Jaromír Štětina (VZOB) 8. schůze č.202  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory:
52

Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2010

52/1 VHZD
 • bere na vědomí
František Dohnal
  Petr Šilar (VHZD) 8. schůze č.199  - bere na vědomí
  Podán:
  53

  Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2010

  53/1 VEU
  • doporučuje
  53/2 UPV
  • bere na vědomí
  Jiří Pospíšil(ministr spravedlnosti)
   Luděk Sefzig (VEU) Jiřina Rippelová (UPV) 8. schůze č.190  - bere na vědomí
   Podán:
   59

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

   59/1 VUZP
   • záznam z jednání
   Kristýna Kočí(zástupce skupiny poslanců)Karel Šebek (VUZP) 8. schůze č.191  - zamítá
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 288/2011 Sb. ochrana životního prostředí, znečišťování atmosféry, silniční doprava, atmosféra, motorové palivo, znečišťující příměsi v atmosféře
   60

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

   60/1 VZSP
   • schvaluje
   60/2 UPV
   • schvaluje
   Leoš Heger(ministr zdravotnictví)Božena Sekaninová (VZSP) Václav Vlček (UPV) 8. schůze č.198  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 151/2011 Sb. prevence znečištění, ochrana vod, léčba, prevence nemocí, zdravotní riziko, zdraví veřejnosti, zdravotní inspekce, útlé dětství, veřejná hygiena, sportovní vybavení
   61

   Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb.

   61/1 VUZP
   • schvaluje
   61/2 UPV
   • schvaluje
   Drahoslav Oulehla(zástupce Kraje Vysočina)Jan Horník (VUZP) Dagmar Zvěřinová (UPV) 8. schůze č.188  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 135/2011 Sb. správní celek, region, územní samospráva, administrativní členění, Vysočina
   62

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

   62/1 VHZD
   • schvaluje
   62/2 UPV
   • schvaluje
   Vít Bárta(ministr dopravy)Radek Šmerda(ministr dopravy)Petr Pakosta (VHZD) Miloš Malý (UPV) 8. schůze č.200  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 152/2011 Sb. pozemní doprava, silniční stavby, bezpečnost dopravy, dopravní infrastruktura, transevropská síť, silniční provoz, údržba, silniční poplatek
   63

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

   63/1 VHZD
   • schvaluje
   Vít Bárta(ministr dopravy)Radek Šmerda(ministr dopravy)Karel Korytář (VHZD) 8. schůze č.201  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 137/2011 Sb. letecká kontrola, letiště, civilní letectví, letecký provoz, letadlo
   64

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb., a některé další zákony

   64/1 VHZD
   • schvaluje
   Miroslav Kalousek(ministr financí)Vítězslav Jonáš (VHZD) 8. schůze č.185  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 139/2011 Sb. elektronické bankovnictví, bankovní systém, platba, elektronické peníze
   65

   Návrh zákona o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

   65/1 VHZD
   • schvaluje
   65/2 UPV
   • schvaluje
   Miroslav Kalousek(ministr financí)Jiří Lajtoch (VHZD) Soňa Paukrtová (UPV) 8. schůze č.186  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 136/2011 Sb. bankovnictví, peněžní trh, měnová politika, státní pokladna, peníze, peněžní zásoba, emise měny, centrální banka, národní měna, papírové peníze
   66

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

   66/1 VZOB
   • vyslovuje souhlas
   66/2 UPV
   • schvaluje
   Radek John(ministr vnitra)Jan Kubice(ministr vnitra)Tomáš Kladívko (VZOB) Miroslav Antl (UPV) 8. schůze č.205  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 150/2011 Sb. polovojenské síly, policejní spolupráce, osobní údaje, zpřístupňování informací, soudní spolupráce EU v trestních věcech, důvěrná informace, celník, policie, ochrana údajů
   67

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

   67/1 VZSP
   • schvaluje
   Petr Pakosta(zástupce skupiny senátorů)Pavel Čáslava (VZSP) 8. schůze č.192  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 138/2011 Sb. všeobecné zdravotní pojištění, pojistné, zdravotní pojištění
   72

   Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů, vrácený Senátu Poslaneckou sněmovnou k dopracování

   72/1 VHZD
   • pozměňovací návrhy
   Petr Pakosta (zástupce Senátu)Jiří Oberfalzer (zástupce Senátu)Karel Korytář (VHZD) 8. schůze č.195  - vrácen výborům k novému projednání
   Lhůta pro Senát: daňové orgány, daňové právo, profesní komora, poradenství
   73

   Návrh senátního návrhu zákona senátora Petra Pakosty a dalších, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

   73/1 VUZP
   • pozměňovací návrhy
   73/2 UPV
   • pozměňovací návrhy
   Petr Pakosta (senátor)Pavel Čáslava (senátor)Adolf Jílek (senátor)Jiří Lajtoch (senátor)Miroslav Nenutil (senátor)Richard Svoboda (senátor)Miloš Vystrčil (senátor)Stanislav Juránek (VUZP) Jaroslav Kubera (UPV) 8. schůze č.193  - přikazuje
   Podán: Lhůta pro výbory: správní celek, obec
   77

   Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha, senátorky Dagmar Terelmešové a dalších, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

   77/1 VZSP
   • pozměňovací návrhy
   Zdeněk Škromach (senátor)Dagmar Terelmešová (senátorka)Martin Tesařík (senátor)Jaromír Strnad (senátor)Eva Richtrová (senátorka)Miroslav Nenutil (senátor)Stanislav Juránek (senátor)Jan Žaloudík (senátor)Jozef Regec (senátor)Petr Gawlas (senátor)Petr Vícha (senátor)Jaromír Jermář (senátor)Jiřina Rippelová (senátorka)Jan Hajda (senátor)Ivo Bárek (senátor)Marcel Chládek (senátor)Miloš Janeček (senátor)Pavel Trpák (senátor)Petr Guziana (senátor)Josef Táborský (senátor)Vladimír Dryml (senátor)Milan Štěch (senátor)Miloš Malý (senátor)Zdeněk Besta (senátor)Otakar Veřovský (senátor)Antonín Maštalíř (senátor)Karel Kapoun (senátor)Karel Korytář (senátor)Jiří Bis (senátor)Miroslav Krejča (senátor)Jaroslav Sykáček (senátor)Josef Řihák (senátor)Dagmar Zvěřinová (senátorka)Hana Doupovcová (senátorka)Božena Sekaninová (senátorka)Miluše Horská (senátorka)Alena Dernerová (senátorka)Jaroslav Doubrava (senátor)Alena Gajdůšková (senátorka)Marta Bayerová (senátorka)Pavel Čáslava (VZSP) 8. schůze č.194  - přikazuje
   Podán: Lhůta pro výbory: hospodářská podpora, sociální pracovník, státní financování, sociální služby
   78

   Návrhy kandidátů pro volbu osob navrhovaných Senátem ke jmenování do funkce inspektorů Úřadu pro ochranu osobních údajů

   Jiří Pospíšil
    8. schůze č.184  - volí
    Podán:
    79

    Národní program reforem

    79/1 VHZD
    • bere na vědomí
    79/2 UPV
    • bere na vědomí
    79/3 VZSP
    • bere na vědomí
    79/4 VEU
    • bere na vědomí
    79/5 VVVK
    • bere na vědomí
    Petr Nečas(předseda vlády)
     Jan Hajda (VHZD) Radek Sušil (VZSP) Luděk Sefzig (VEU) Marcel Chládek (VVVK) Soňa Paukrtová (UPV) 8. schůze č.210  - schvaluje
     Podán:
     80

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

     80/1 VVVK
     • schvaluje
     Jiří Besser(ministr kultury)Jaromír Jermář (VVVK) 8. schůze č.213  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 124/2011 Sb. kulturní politika, kulturní dědictví, ochrana kulturního dědictví, kulturní majetek
     Tisky EU
     Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
     K 002/08
     Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru Regionů a parlamentům členských států - Přezkum rozpočtu EU

     (15285/10)
     KOM (2010) 700

     Česká verze
     doručena dne 22.10.2010
     Historie tisku EU
     VEU
     Luděk Sefzig

     23.3.2011
     K 002/08/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo financíVHZD
     • Usnesení přijato
     • 2.3.2011

      
     8. schůze
     č. 187 - závěrečné usnesení přijato
     27.4.2011
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (17.01.2012)
     IPEX

     zprávarozpočet Společenstvíkontrola finančních prognózEvropský parlament
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Jiří Kautský
     K 008/08
     Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Na cestě k Aktu o jednotném trhu pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství - 50 návrhů pro lepší společnou práci, podnikání a obchod

     (13977/10)
     KOM (2010) 608

     Česká verze
     doručena dne 4.11.2010
     Historie tisku EU
     VEU
     Jana Juřenčáková

     23.3.2011
     K 008/08/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo průmyslu a obchoduVHZD
     • Usnesení přijato
     • 2.3.2011

      
     8. schůze
     č. 197 - závěrečné usnesení přijato
     28.4.2011
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (06.02.2012)
     IPEX

     oživení hospodářstvíjednotný trhkonkurenceschopnostpolitika zaměstnanosti EUhospodářský růstEvropa občanůspolečná obchodní politikatržní ekonomika
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Jiří Kautský
     K 018/08
     Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Budoucnost SZP do roku 2020: Řešení problémů v oblasti potravin a přírodních zdrojů a územní problematiky

     (16348/10)
     KOM (2010) 672

     Česká verze
     doručena dne 25.11.2010
     Historie tisku EU
     VEU
     Otakar Veřovský

     23.3.2011
     K 018/08/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo zemědělstvíVHZD
     • Usnesení přijato
     • 15.3.2011

      
     8. schůze
     č. 209 - závěrečné usnesení přijato
     4.5.2011
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (17.01.2012)
     IPEX

     společná zemědělská politikareforma společné zemědělské politikySvětová obchodní organizacetrvale udržitelný rozvojspolečensko-hospodářské poměryrozšiřování Evropské unie
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Jiří Kautský
     K 023/08
     Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Evropská platforma pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení: evropský rámec pro sociální a územní soudržnost

     (18111/10)
     KOM (2010) 758

     Česká verze
     doručena dne 19.12.2010
     Historie tisku EU
     VEU
     Pavel Trpák

     20.4.2011
     K 023/08/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo práce a sociálních věcíVZSP
     • Usnesení přijato
     • 6.4.2011

      
     8. schůze
     č. 204 - závěrečné usnesení přijato
     28.4.2011
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (13.02.2012)
     IPEX

     chudobapřibližování legislativyvyloučení ze společnostihospodářská a sociální soudržnost
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Jana Zatloukalová
     K 030/08
     Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě: Povědomí o zločinech spáchaných totalitními režimy v Evropě

     (5128/11)
     KOM (2010) 783

     Anglická verze
     doručena dne 13.1.2011
     Česká verze
     doručena dne 5.3.2011
     Historie tisku EU
     VEU
     Tomáš Grulich

     20.4.2011
     K 030/08/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo spravedlnosti 8. schůze
     č. 211 - závěrečné usnesení přijato
     4.5.2011
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (18.11.2011)
     IPEX

     program EUdějiny evropského integračního procesukampaň na získání veřejnostitrestný čin proti lidskostiEvropa občanůautoritativní režim
     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Martin Hrabálek
     K 031/08
     Zpráva Komise o nepřímých změnách ve využívání půdy týkajících se biopaliv a biokapalin

     (5100/11)
     KOM (2010) 811

     Česká verze
     doručena dne 7.1.2011
     Historie tisku EU
     VEU
     Miroslav Krejča

     7.4.2011
     K 031/08/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo životního prostředí 8. schůze
     č. 214 - závěrečné usnesení přijato
     4.5.2011
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (10.02.2012)
     IPEX

     zemědělská půdaobnovitelná energiefosilní palivoenergetická politikaochrana životního prostředítrvale udržitelný rozvojskleníkový plynzemědělské využívání půdy
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     Projednávání v PSP

     Michal Krb
     K 033/08
     Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o způsobech kontroly činností Europolu Evropským parlamentem, do které jsou zapojeny vnitrostátní parlamenty

     (5659/11)
     KOM (2010) 776

     Česká verze
     doručena dne 27.1.2011
     Historie tisku EU
     VEU
     Luděk Sefzig

     7.4.2011
     K 033/08/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo vnitra 8. schůze
     č. 206 - závěrečné usnesení přijato
     28.4.2011
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (17.01.2012)
     IPEX

     parlamentní kontrolazpracování informacíEuropolčinnost orgánůEvropský parlamentzpřístupňování informacínárodní parlamentvýměna informací
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Martin Hrabálek
     N 035/08
     Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o používání údajů ze jmenné evidence cestujících pro prevenci odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti

     (6007/11)
     KOM (2011) 32

     Česká verze
     doručena dne 6.2.2011
     Historie tisku EU
     VEU
     Luděk Sefzig

     20.4.2011
     N 035/08/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo vnitraSKOS
     • Usnesení přijato
     • 20.4.2011

      
     8. schůze
     č. 207 - závěrečné usnesení přijato
     28.4.2011
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (17.01.2012)
     IPEX

     ochrana údajůzprostředkování datvzdušná bezpečnostosobní údajeochrana soukromí
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Martin Hrabálek