Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
14. schůze Senátu v 8. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 230 - Zákon o zaměstnanosti
 • 231 - Zákon o rozhodčím řízení
 • 232 - Zákon o mezinárodní pomoci při vymahání pohledávek
 • 233 - Školský zákon
 • 235 - Zákon o nemocenském pojištění
 • 236 - Zákon o Finanční správě
 • 237 - Zákon o Finanční správě - související
 • 238 - Zákon o Celní správě
 • 239 - Zákon o Celní správě - související
 • 240 - Inkasní místo
 • 241 - Veřejné zakázky

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 234 - Zákon o podpoře výzkumu
 • 242 - Zákon o zrušení Fondu národního majetku ČR

senátní návrh zákona

 • 199 - Senátní návrh zákona - sociální zabezpečení

mezinárodní smlouva

 • 164 - Dohoda ČR Kosovo o přebírání osob
 • 165 - Dohoda ČR Ázerbajdžán - ochrana utaj. infor.
 • 166 - Nagojsko-kualalumpurský doplňkový protokol
 • 168 - Dohoda o změně IBRD a MIGA
 • 170 - Dohoda ČR - Panenské ostrovy - daňové záležitosti
 • 171 - Organizace pro zákaz chemických zbraní
 • 172 - GATS
 • 175 - Dohoda ČR - Jersey - daňové záležitosti
 • 176 - Dohoda ČR - Bermudy - výměna informací
 • 196 - Smlouva ČR - Dánsko o zamezení dvojímu zdaňení

jiný

 • 118 - Petice na podporu zastupitelů Přerova
 • 149 - Zpráva - dohled nad finančním trhem 2010
 • 173 - Petice proti bourání domu na Václavském náměstí
 • 245 - Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2012
 • 246 - Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2011
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
118

Petice na podporu "Výzvy zastupitelů města Přerova k vyřešení dopravní krize ve městě Přerově"

118/1 VHZD
 • doporučuje
 
  Karel Korytář (VHZD) 14. schůze č.434  - schvaluje
  Podán:
  149

  Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2010

  149/1 VHZD
  • bere na vědomí
  Miroslav Singer
   Adolf Jílek (VHZD) 14. schůze č.451  - bere na vědomí
   Podán:
   164

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem, podepsaná dne 24. června 2011 v Prištině

   164/1 UPV
   • dává souhlas k ratifikaci
   164/2 VZOB
   • dává souhlas k ratifikaci
   Jan Kubice(ministr vnitra)Miroslav Antl (UPV) Tomáš Kladívko (VZOB) 14. schůze č.461  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, policejní spolupráce, Kosovo, vyhoštění, nelegální migrace
   165

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací podepsaná v Baku dne 17. května 2011

   165/1 VZOB
   • dává souhlas k ratifikaci
   Petr Nečas(předseda vlády)Jaromír Štětina (VZOB) 14. schůze č.423  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, Ázerbájdžán, důvěrná informace, ochrana komunikací, ochrana údajů
   166

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Nagojsko-kualalumpurského doplňkového protokolu o odpovědnosti a náhradě škod ke Cartagenskému protokolu o biologické bezpečnosti

   166/1 VUZP
   • dává souhlas k ratifikaci
   166/2 VZOB
   • dává souhlas k ratifikaci
   Tomáš Chalupa(ministr životního prostředí)Marta Bayerová (VUZP) Pavel Lebeda (VZOB) 14. schůze č.431  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory: Andská skupina, ekologická odpovědnost, geneticky modifikovaný organismus, náhrada škody, biologická diverzita, geneticky modifikovaný živočich
   168

   Vládní návrh,kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Návrh na přijetí změny Dohody o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj vyplývající z Rezoluce Sboru guvernérů IBRD č. 596 a s přijetím změn Dohody o Mnohostranné agentuře pro investiční záruky vyplývající z Rezoluce Rady správců MIGA č. 86

   168/1 VHZD
   • dává souhlas k ratifikaci
   168/2 VZOB
   Miroslav Kalousek(ministr financí)Veronika Vrecionová (VHZD) Tomáš Jirsa (VZOB) 14. schůze č.437  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory: bankovnictví, činnost základních institucí, hlasování, EBOR, Světová banka, rozvojové země, zahraniční investice
   170

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Britských Panenských ostrovů o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Praze dne 13. června 2011

   170/1 VHZD
   • dává souhlas k ratifikaci
   170/2 VZOB
   • dává souhlas k ratifikaci
   Miroslav Kalousek(ministr financí)Josef Řihák (VHZD) Jaroslav Sykáček (VZOB) 14. schůze č.438  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory: daň, Česká republika, daňová kontrola, Britské Panenské ostrovy, výměna informací
   171

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Organizací pro zákaz chemických zbraní o inspekcích na místě v objektu pro ochranné účely seznamu 1, podepsaná v Haagu dne 15. června 2011

   171/1 VZOB
   • dává souhlas k ratifikaci
   Petr Nečas(předseda vlády)Jiří Pospíšil (VZOB) 14. schůze č.424  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory: vojenské vybavení, armáda, Organizace pro zákaz chemických zbraní, NATO, Česká republika, kontrola zbrojení, zbraň hromadného ničení, vojenský výcvik, chemická zbraň
   172

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací příslušné dohody podle článku XXI Všeobecné dohody o obchodu a službách (GATS) a konsolidovaná listina specifických závazků, která je přílohou GATS a tvoří její nedílnou součást

   172/1 VHZD
   • dává souhlas k ratifikaci
   172/2 VZOB
   • dává souhlas k ratifikaci
   Karel Schwarzenberg(ministr zahraničních věcí)Martin Kocourek(ministr průmyslu a obchodu)Adolf Jílek (VHZD) Pavel Lebeda (VZOB) 14. schůze č.464  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní obchod, Česká republika, GATS
   173

   Petice "Případ demolice domu č. p. 1601/II na Václavském náměstí, Praha 1 - systémové problémy památkové péče v Praze"

   173/1 VVVK Kateřina BečkováJan RoytRichard BiegelJakub Bachtík
    Jaromír Jermář (VVVK) 14. schůze č.458  - schvaluje
    Podán:
    175

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Jersey o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Londýně dne 12. července 2011

    175/1 VHZD
    • dává souhlas k ratifikaci
    175/2 VZOB
    • dává souhlas k ratifikaci
    Miroslav Kalousek(ministr financí)Jiří Lajtoch (VHZD) Jaroslav Sykáček (VZOB) 14. schůze č.439  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory: daň, Česká republika, daňová kontrola, Normanské ostrovy, výměna informací
    176

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bermud o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána na Bermudách dne 15. srpna 2011

    176/1 VHZD
    • dává souhlas k ratifikaci
    176/2 VZOB
    • dává souhlas k ratifikaci
    Miroslav Kalousek(ministr financí)Jaromír Strnad (VHZD) Jaroslav Sykáček (VZOB) 14. schůze č.440  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory: daň z příjmů, Česká republika, daň z přidané hodnoty, spotřební daň, daň z majetku, Bermudy, výměna informací
    196

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Dánským královstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokol k ní, které byly podepsány v Praze dne 25. srpna 2011

    196/1 VHZD
    • dává souhlas k ratifikaci
    196/2 VZOB
    • dává souhlas k ratifikaci
    Miroslav Kalousek(ministr financí)Jan Hajda (VHZD) Jaroslav Sykáček (VZOB) 14. schůze č.441  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory: Dánsko, Česká republika, dvojí zdanění, daňová úmluva
    199

    Návrh senátního návrhu zákona senátorky Miluše Horské a dalších, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

    199/1 VZSP 199/2 UPV Miluše Horská (senátorka)Jiří Čunek (senátor)Stanislav Juránek (senátor)Václav Koukal (senátor)Petr Pithart (senátor)Pavel Čáslava (senátor)Milan Pešák (senátor)Jan Horník (senátor)Petr Gawlas (senátor)Alena Dernerová (senátorka)Božena Sekaninová (senátorka)Tomáš Grulich (senátor)Luděk Sefzig (senátor)Jozef Regec (senátor)Jaroslav Doubrava (senátor)Jana Juřenčáková (senátorka)Petr Šilar (senátor)
     Dagmar Terelmešová (VZSP) Dagmar Zvěřinová (UPV) 14. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení č.466  - odročuje jednání
     navrhovatel vzal zpět
     Podán: Lhůta pro výbory:
     230

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

     230/1 VZSP 230/2 UPV Jaromír Drábek(ministr práce a sociálních věcí)Zdeněk Schwarz (VZSP) Miroslav Nenutil (UPV) 14. schůze č.452  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 1/2012 Sb. pracovní právo, mezinárodní pracovní právo, nelegální pracovník, práce na černo, zprostředkovatelna práce, cizí státní občan
     231

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

     231/1 UPV Jiří Pospíšil(ministr spravedlnosti)Miloš Malý (UPV) 14. schůze č.426  - pozměňovací návrhy
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 19/2012 Sb. obchodní arbitráž, rozhodčí řízení, mezinárodní arbitráž
     232

     Návrh zákona o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek

     232/1 VZOB 232/2 UPV Miroslav Kalousek(ministr financí)Tomáš Jirsa (VZOB) Miroslav Nenutil (UPV) 14. schůze č.436  - pozměňovací návrhy
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 471/2011 Sb. mezinárodní pomoc, závazkové právo, pohledávka, dluh
     233

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

     233/1 VVVK 233/2 UPV Josef Dobeš(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)Marcel Chládek (VVVK) Miroslav Nenutil (UPV) 14. schůze č.420  - pozměňovací návrhy
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 472/2011 Sb. všeobecné školství, integrace přistěhovalců, střední vzdělání, základní vzdělání, předškolní výchova, výuka jazyků, vzdělávání cizinců
     234

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů

     234/1 VVVK Walter Bartoš(zástupce skupiny poslanců)Miloš Janeček (VVVK) 14. schůze č.428  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 469/2011 Sb. politika výzkumu, výzkum a vývoj, vědecký výzkum, mezinárodní soutěž, soutěžní řízení, způsob vyhodnocení
     235

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

     235/1 VZSP 235/2 UPV Jaromír Drábek(ministr práce a sociálních věcí)Petr Guziana (VZSP) Miroslav Nenutil (UPV) 14. schůze č.453  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 470/2011 Sb. povinné pojištění, sociální dávky, všeobecné zdravotní pojištění, osoba samostatně výdělečně činná, zaměstnanec, důchodový plán, pojistné, zdravotní pojištění
     236

     Návrh zákona o Finanční správě České republiky

     236/1 VHZD 236/2 UPV Miroslav Kalousek(ministr financí)Petr Šilar (VHZD) Jiřina Rippelová (UPV) 14. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 456/2011 Sb. vybírání daní, daňové orgány, daňová kontrola, administrativní členění, finanční kontrola
     237

     Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky

     237/1 VHZD 237/2 UPV Miroslav Kalousek(ministr financí)Petr Šilar (VHZD) Jiřina Rippelová (UPV) 14. schůze č.445  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 457/2011 Sb. finanční instituce, daňové orgány, daňová kontrola, finanční kontrola
     238

     Návrh zákona o Celní správě České republiky

     238/1 VHZD 238/2 UPV Miroslav Kalousek(ministr financí)Jiří Lajtoch (VHZD) Miroslav Antl (UPV) 14. schůze č.446  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 17/2012 Sb. celní politika, celní právo, ústřední orgány státní správy, celník
     239

     Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky

     239/1 VHZD 239/2 UPV Miroslav Kalousek(ministr financí)Jiří Lajtoch (VHZD) Miroslav Antl (UPV) 14. schůze č.447  - pozměňovací návrhy
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 18/2012 Sb. celní politika, celní právo, ústřední orgány státní správy, celník
     240

     Návrh zákona o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů

     240/1 VHZD 240/2 VUZP 240/3 UPV Miroslav Kalousek(ministr financí)Petr Pakosta (VHZD) Petr Vícha (VUZP) Soňa Paukrtová (UPV) 14. schůze č.435  - pozměňovací návrhy
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 458/2011 Sb. daň z příjmů, daň, povinné úspory, daňový základ
     241

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

     241/1 VUZP 241/2 VHZD 241/3 UPV Kamil Jankovský(ministr pro místní rozvoj)Marta Bayerová (VUZP) Karel Korytář (VHZD) Miroslav Antl (UPV) 14. schůze č.459  - pozměňovací návrhy
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 55/2012 Sb. veřejná zakázka, vypsání soutěže, soutěžní řízení, vítězná zakázka, přidělení zakázky
     242

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů

     242/1 VHZD Miroslav Kalousek(poslanec)Marek Benda(poslanec)Veronika Vrecionová (VHZD) 14. schůze č.448  - pozměňovací návrhy
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 15/2012 Sb. příjmová politika, veřejný majetek, privatizace, zrušení společnosti, důchodce, odškodnění
     245

     Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2012

     Jan Hajda(zástupce výboru Senátu)
      14. schůze č.429  - schvaluje
      Podán:
      246

      Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2011

       
       14. schůze č.455  - bere na vědomí
       Podán:
       Tisky EU
       Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
       N 053/08
       Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2003/96/ES, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny

       (9270/11)
       KOM (2011) 169

       Česká verze
       doručena dne 19.4.2011
       Historie tisku EU
       VEU
       Miroslav Škaloud

       2.11.2011
       N 053/08/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Ministerstvo financíVHZD
       • Usnesení přijato
       • 19.7.2011

       VUZP
       • Projednávání přerušeno
       • 22.6.2011

       • Usnesení přijato
       • 19.10.2011

        
       14. schůze
       č. 442 - závěrečné usnesení přijato
       8.12.2011
       Všechna hlasování
       Stenografický zápis

       reakce Komise (18.04.2012)
       IPEX

       daňový systémnositel energieelektrická energie
       Další podkladové materiály:
        13.10.2011  od053_08N-dz111012-ndInformace_aktualizace podkladového materiálu_zdanění energií

       Registr Rady EU

       Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

       The Legislative Observatory (Evropský parlament)

       Projednávání v PSP

       Jiří Kautský
       K 067/08
       Zelená kniha Posilování vzájemné důvěry v evropském soudním prostoru - Zelená kniha o uplatňování právních předpisů EU souvisejících s trestním soudnictvím v oblasti zadržení

       (11658/11)
       KOM (2011) 327

       Česká verze
       doručena dne 15.6.2011
       Historie tisku EU
       VEU
       Tomáš Grulich

       30.11.2011
       č. 186 K 067/08/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Ministerstvo spravedlnostiUPV
       • Usnesení přijato
       • 19.10.2011

        
       14. schůze
       č. 427 - závěrečné usnesení přijato
       7.12.2011
       Všechna hlasování
       Stenografický zápis

       reakce Komise (04.09.2012)
       IPEX

       vězeňnápravně výchovné zařízenízadrženíodnětí svobodypolicejní zadrženíalternativní tresttrestní odpovědnost mladistvýchevropský zatýkací rozkaz
       Registr Rady EU

       Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

       The Legislative Observatory (Evropský parlament)

       Projednávání v PSP

       Martin Hrabálek
       K 068/08
       Výroční zpráva za rok 2010 o vztazích Evropské komise s vnitrostátními parlamenty

       (11772/11)
       KOM (2011) 345

       Česká verze
       doručena dne 17.6.2011
       Historie tisku EU
       VEU
       Luděk Sefzig

       2.11.2011
       K 068/08/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Úřad vlády 14. schůze
       č. 425 - závěrečné usnesení přijato
       7.12.2011
       Všechna hlasování
       Stenografický zápis

       reakce Komise (17.09.2012)
       IPEX

       Evropská komisevztahy mezi instituceminárodní parlamentzpráva o činnosti
       Registr Rady EU

       Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

       The Legislative Observatory (Evropský parlament)

       Projednávání v PSP

       Adéla Šuchmanová
       N 069/08
       Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické účinnosti a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES

       (12046/11)
       KOM (2011) 370

       Česká verze
       doručena dne 24.6.2011
       Historie tisku EU
       VEU
       Miroslav Škaloud

       2.11.2011
       N 069/08/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Ministerstvo průmyslu a obchoduVHZD
       • Usnesení přijato
       • 5.10.2011

       VUZP
       • Usnesení přijato
       • 19.10.2011

        
       14. schůze
       č. 463 - závěrečné usnesení přijato
       14.12.2011
       Všechna hlasování
       Stenografický zápis

       reakce Komise (12.12.2012)
       IPEX

       obnovitelná energiefinancování rozpočtuzměna klimatuúspora energiesnižování plynných emisíochrana životního prostředí
       Registr Rady EU

       Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

       The Legislative Observatory (Evropský parlament)

       Projednávání v PSP

       Vítězslava Fričová
       K 080/08
       Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o zabezpečení dodávek energie a mezinárodní spolupráci - "Energetická politika EU: jednání s partnery za našimi hranicemi"

       (13941/11)
       KOM (2011) 539

       Česká verze
       doručena dne 9.9.2011
       Historie tisku EU
       VEU
       Miroslav Škaloud

       7.12.2011
       č. 191 K 080/08/03
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Ministerstvo zahraničních věcíVHZD
       • Usnesení přijato
       • 6.12.2011

        
       14. schůze
       č. 465 - závěrečné usnesení přijato
       14.12.2011
       Všechna hlasování
       Stenografický zápis

       reakce Komise (02.05.2012)
       IPEX

       třetí zemězásobování energiíjednotný trhRuskotransevropská síťzásobování plynemropovoddohoda o spoluprácibezpečnost dodávky
       Registr Rady EU

       Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

       The Legislative Observatory (Evropský parlament)

       Projednávání v PSP

       Michal Krb
       N 081/08
       Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vytvoření hodnotícího a monitorovacího mechanismu k ověření uplatňování schengenského acquis

       (14358/11)
       KOM (2011) 559

       Česká verze
       doručena dne 22.9.2011
       Historie tisku EU
       VEU
       Tomáš Grulich

       30.11.2011
       č. 184 N 081/08/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Ministerstvo vnitra 14. schůze
       č. 462 - závěrečné usnesení přijato
       14.12.2011
       Všechna hlasování
       Stenografický zápis

       reakce Komise (13.07.2012)
       IPEX

       prostor svobody, bezpečnosti a právavnější hranice Evropské unieSchengenský informační systémhraniční kontrolavnitřní hranice EU
       Registr Rady EU

       Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

       The Legislative Observatory (Evropský parlament)

       Projednávání v PSP

       Martin Hrabálek
       N 082/08
       Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady kterým se mění nařízení (ES) č. 562/2006 s cílem stanovit společná pravidla pro dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic v mimořádných situacích

       (14359/11)
       KOM (2011) 560

       Česká verze
       doručena dne 22.9.2011
       Historie tisku EU
       VEU
       Tomáš Grulich

       30.11.2011
       č. 184 N 082/08/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Ministerstvo vnitra 14. schůze
       č. 462 - závěrečné usnesení přijato
       14.12.2011
       Všechna hlasování
       Stenografický zápis

       reakce Komise (13.07.2012)
       IPEX

       vnější hranice Evropské uniehraniční kontrolavnitřní hranice EUSchengenský informační systémpolicejní spolupráce (EU)odchylka od práva EUzvláštní stav
       Registr Rady EU

       Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

       The Legislative Observatory (Evropský parlament)

       Projednávání v PSP

       Martin Hrabálek
       K 083/08
       Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Správa Schengenu - posílení prostoru bez kontrol na vnitřních hranicích

       (14357/11)
       KOM (2011) 561

       Česká verze
       doručena dne 22.9.2011
       Historie tisku EU
       VEU
       Tomáš Grulich

       30.11.2011
       č. 184 K 083/08/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Ministerstvo vnitra 14. schůze
       č. 462 - závěrečné usnesení přijato
       14.12.2011
       Všechna hlasování
       Stenografický zápis

       reakce Komise (13.07.2012)
       IPEX

       Schengenský informační systémpolicejní spolupráce (EU)hraniční kontrolavnitřní hranice EUfinancování EUvnější hranice Evropské unieodchylka od práva EUzvláštní stav
       Registr Rady EU

       Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

       The Legislative Observatory (Evropský parlament)

       Projednávání v PSP

       Martin Hrabálek
       N 089/08
       Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014-2020)

       (15440/11)
       KOM (2011) 608

       Česká verze
       doručena dne 12.10.2011
       Historie tisku EU
       VEU
       Václav Koukal

       7.12.2011
       č. 189 N 089/08/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Ministerstvo práce a sociálních věcí 14. schůze
       č. 454 - závěrečné usnesení přijato
       9.12.2011
       Všechna hlasování
       Stenografický zápis

       reakce Komise (05.06.2012)
       IPEX

       doplnění kvalifikaceEvropský sociální fondpodpora zemědělstvípřesun průmyslu do zahraničípropouštění z ekonomických důvodůmikropodnikpracovní poměr na dobu určitouglobalizacehospodářská recesezrušení pracovních místosoba samostatně výdělečně činnápřístup k zaměstnání
       Registr Rady EU

       Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

       The Legislative Observatory (Evropský parlament)

       Projednávání v PSP

       Štěpán Černý
       K 103/08
       Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Strategie rozšíření a hlavní výzvy pro období 2011-2012

       (15608/11)
       KOM (2011) 666

       Anglická verze
       doručena dne 20.10.2011
       Česká verze
       doručena dne 21.11.2011
       Historie tisku EU
       VEU
       Josef Táborský

       7.12.2011
       č. 192 K 103/08/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Ministerstvo zahraničních věcí 14. schůze
       č. 449 - závěrečné usnesení přijato
       8.12.2011
       Všechna hlasování
       Stenografický zápis


       IPEX

       předvstupní pomocpřístupové kritériumIslandBosna a HercegovinaTureckoAcquis SpolečenstvíČerná HoraChorvatskoAlbánieBývalá jugoslávská republika MakedonieKosovo
       Registr Rady EU

       Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

       The Legislative Observatory (Evropský parlament)

       Projednávání v PSP

       Michal Krb