Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
17. schůze Senátu v 8. funkčním období

jiný

 • 253 - Jmenování soudce Ústavního soudu (JUDr. Jan Sváček)

ústavní zákon

 • 262 - Ústava ČR - přímá volba prezidenta
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
253

Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (JUDr. Jan Sváček)

253/1 UPV 253/2 VVVK Václav Klaus(prezident republiky)
  Jiřina Rippelová (UPV) Petr Bratský (VVVK) 17. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán:
  262

  Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

  262/1 UPV 262/2 SKUCR Jiří Pospíšil(ministr spravedlnosti)Soňa Paukrtová (UPV) Jiřina Rippelová (SKUCR) 17. schůze č.514  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 71/2012 Sb. ústava, všeobecné volební právo, hlava státu, prezidentské volby
  Tisky EU
  Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
  N 084/08
  Návrh směrnice Rady o společném systému daně z finančních transakcí a změně směrnice 2008/7/ES

  (14942/11)
  KOM (2011) 594

  Česká verze
  doručena dne 6.10.2011
  Historie tisku EU
  VEU
  Jana Juřenčáková

  1.2.2012
  č. 203 N 084/08/02
  •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

   
  Ministerstvo financíVHZD
  • Usnesení přijato
  • 24.1.2012

   
  17. schůze
  č. 516 - závěrečné usnesení přijato
  8.2.2012
  Všechna hlasování
  Stenografický zápis


  IPEX

  daňrozpočetfinanční transakceanalýza dopadu
  Registr Rady EU

  Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

  The Legislative Observatory (Evropský parlament)

  Projednávání v PSP

  Jiří Kautský
  N 109/08
  Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Zdraví pro růst, třetí víceletý program činnost EU v oblasti zdraví na období 2014-2020

  (16796/11)
  KOM (2011) 709

  Česká verze
  doručena dne 17.11.2011
  Historie tisku EU
  VEU
  Zdeněk Besta

  1.2.2012
  č. 209 N 109/08/02
  •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

   
  Ministerstvo zdravotnictvíVZSP
  • Usnesení přijato
  • 18.1.2012

   
  17. schůze
  č. 518 - závěrečné usnesení přijato
  8.2.2012
  Všechna hlasování
  Stenografický zápis

  reakce Komise (17.09.2012)
  IPEX

  právo na zdravízdravotní rizikonovinkalékařský výzkumnáklady na zdravíhospodářský růstprevence nemocízdravotní systémtrvale udržitelný rozvoj
  Registr Rady EU

  Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

  The Legislative Observatory (Evropský parlament)

  Projednávání v PSP

  Štěpán Černý
  N 134/08
  Návrh rozhodnutí Rady, kterým se stanovuje víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro základní práva na období 2013-2017

  (18645/11)
  KOM (2011) 880

  Česká verze
  doručena dne 16.12.2011
  Historie tisku EU
  VEU
  Luděk Sefzig

  1.2.2012
  č. 207 N 134/08/02
  •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

   
  Úřad vlády 17. schůze
  č. 511 - závěrečné usnesení přijato
  8.2.2012
  Všechna hlasování
  Stenografický zápis

  reakce Komise (10.09.2012)
  IPEX

  činnost orgánůzačlenění do společnostipráva jednotlivceantidiskriminační politikaorganizace EUpravomoc EU
  Registr Rady EU

  Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

  The Legislative Observatory (Evropský parlament)

  Projednávání v PSP

  Martin Hrabálek
  K 141/08
  Zelená kniha: Osvětlení budoucnosti. Jak urychlit zavádění inovativních technologií osvětlení

  (18853/11)
  KOM (2011) 889

  Česká verze
  doručena dne 19.12.2011
  Historie tisku EU
  VEU
  Miroslav Krejča

  1.2.2012
  č. 205 K 141/08/02
  •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

   
  Ministerstvo průmyslu a obchodu 17. schůze
  č. 517 - závěrečné usnesení přijato
  8.2.2012
  Všechna hlasování
  Stenografický zápis

  reakce Komise (17.09.2012)
  IPEX

  úspora energiesvítidlavýzkum a vývojbydlenínovinkanormalizaceosvětlovací technikavýkonnost energetiky
  Registr Rady EU

  Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

  The Legislative Observatory (Evropský parlament)

  Projednávání v PSP

  Michal Krb