Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
18. schůze Senátu v 8. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 285 - Zásluhy V. Havla
 • 286 - Dluhopisy na rok 2012

senátní návrh zákona

 • 163 - Trestní zákoník
 • 284 - Senátní návrh - zákon o obcích
 • 303 - Novela DPH - senátní návrh

mezinárodní smlouva

 • 243 - Smlouva ČR Barbados - dvojí zdanění
 • 250 - Smlouva ČR - Estonsko utajované informace

jiný

 • 282 - Petice - nespravedlivá důchodová reforma
 • 287 - Zpráva o peticích za rok 2011
 • 304 - Návh na člena etické komise
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
163

Návrh senátního návrhu zákona senátora Marcela Chládka, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

163/1 UPV
 • zamítá
163/3 UPV 163/2 VVVK 163/4 VVVK
Marcel Chládek (senátor)
  Miroslav Antl (UPV) Hana Doupovcová (VVVK) 18. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení č.534  - vrácen výborům k novému projednání
  vzat zpět navrhovatelem
  Podán: Lhůta pro výbory:
  243

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Barbadosu o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Bridgetownu dne 26. října 2011

  243/1 VHZD 243/2 VZOB Miroslav Kalousek(ministr financí)Veronika Vrecionová (VHZD) Jaroslav Sykáček (VZOB) 18. schůze č.529  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: Barbados, Česká republika, dvojí zdanění, daňová úmluva
  250

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Estonskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací, podepsaná v Bruselu dne 12. října 2011

  250/1 VZOB Petr Nečas(předseda vlády)
   Tomáš Kladívko (VZOB) 18. schůze č.531  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory:
   282

   Petice proti nespravedlivé důchodové reformě a za odchod vlády Petra Nečase

   282/1 VVVK  
    Marcel Chládek (VVVK) 18. schůze č.527  - bere na vědomí
    Podán:
    284

    Návrh senátního návrhu zákona senátora Petra Šilara a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

    284/1 VUZP 284/2 UPV Petr Šilar (senátor)Václav Koukal (senátor)Miluše Horská (senátorka)Stanislav Juránek (senátor)Jiří Čunek (senátor)Petr Pithart (senátor)
     Eva Richtrová (VUZP) Miroslav Antl (UPV) 18. schůze č.539  - přikazuje
     Podán: Lhůta pro výbory:
     285

     Návrh zákona o zásluhách Václava Havla

     285/1 UPV 285/2 VVVK Petr Nečas(předseda vlády)Miroslav Nenutil (UPV) Jaromír Jermář (VVVK) 18. schůze č.521  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 94/2012 Sb. hlava státu, vyznamenání
     286

     Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2012

     286/1 VHZD Miroslav Kalousek(ministr financí)Jan Hajda (VHZD) 18. schůze č.528  - nezabývat se
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 95/2012 Sb. financování rozpočtu, veřejný dluh, státní rozpočet, emise cenných papírů, rozpočtový schodek, konsolidace státního dluhu
     287

     Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2011 a Výroční zprávě o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2011

     Jaromír Jermář(zástupce výboru Senátu)
      18. schůze č.535  - bere na vědomí
      Podán:
      303

      Návrh senátního návrhu zákona senátora Marcela Chládka, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

      303/1 VHZD 303/2 VVVK Marcel Chládek Jaromír Strnad (VHZD) Václav Homolka (VVVK) 18. schůze č.536  - přikazuje
      Podán: Lhůta pro výbory: daň, daň z přidané hodnoty, vybírání daní, sazba DPH
      304

      Návrh na člena Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu

       
       18. schůze č.525  - volí
       Podán:
       Tisky EU
       Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
       N 104/08
       Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech transevropské energetické infrastruktury a o zrušení rozhodnutí č. 1364/2006/ES

       (15813/11)
       KOM (2011) 658

       Česká verze
       doručena dne 27.10.2011
       Historie tisku EU
       VEU
       Miroslav Škaloud

       22.2.2012
       č. 222 N 104/08/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Ministerstvo průmyslu a obchoduVHZD
       • Usnesení přijato
       • 8.2.2012

        
       18. schůze
       č. 530 - závěrečné usnesení přijato
       29.2.2012
       Všechna hlasování
       Stenografický zápis

       reakce Komise (14.11.2012)
       IPEX

       transevropská síťprojekt společného zájmuzásobování plynemropovodzpůsob financováníenergetická rozvodná síť
       Registr Rady EU

       Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

       The Legislative Observatory (Evropský parlament)

       Projednávání v PSP

       Michal Krb
       N 105/08
       Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě

       (15629/11)
       KOM (2011) 650

       Česká verze
       doručena dne 27.10.2011
       Historie tisku EU
       VEU
       Miroslav Škaloud

       22.2.2012
       č. 222 N 105/08/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Ministerstvo dopravyVHZD
       • Usnesení přijato
       • 8.2.2012

        
       18. schůze
       č. 530 - závěrečné usnesení přijato
       29.2.2012
       Všechna hlasování
       Stenografický zápis

       reakce Komise (14.11.2012)
       IPEX

       inteligentní transportní systémželezniční dopravadoprava v rámci EUletecká dopravakomunitární osaplánování dopravydopravní síťvnitrozemská vodní cestapřeshraniční spoluprácesilniční dopravadopravní infrastrukturatransevropská síť
       Registr Rady EU

       Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

       The Legislative Observatory (Evropský parlament)

       Projednávání v PSP

       Štěpán Černý
       N 106/08
       Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech transevropských telekomunikačních sítí, kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1336/97/ES

       (16006/11)
       KOM (2011) 657

       Česká verze
       doručena dne 27.10.2011
       Historie tisku EU
       VEU
       Miroslav Škaloud

       22.2.2012
       č. 222 N 106/08/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Ministerstvo průmyslu a obchoduVHZD
       • Usnesení přijato
       • 8.2.2012

        
       18. schůze
       č. 530 - závěrečné usnesení přijato
       29.2.2012
       Všechna hlasování
       Stenografický zápis

       reakce Komise (14.11.2012)
       IPEX

       financování EUtelekomunikační politikapřenosová síťinvestiční podporainternettransevropská síťelektronická správavýměna informacíprojekt společného zájmu
       Registr Rady EU

       Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

       The Legislative Observatory (Evropský parlament)

       Projednávání v PSP

       Štěpán Černý
       N 107/08
       Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se vytváří nástroj pro propojení Evropy

       (16176/11)
       KOM (2011) 665

       Česká verze
       doručena dne 4.11.2011
       Historie tisku EU
       VEU
       Miroslav Škaloud

       22.2.2012
       č. 222 N 107/08/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Ministerstvo financíVHZD
       • Usnesení přijato
       • 8.2.2012

        
       18. schůze
       č. 530 - závěrečné usnesení přijato
       29.2.2012
       Všechna hlasování
       Stenografický zápis

       reakce Komise (14.11.2012)
       IPEX

       konkurenceschopnostprojekt společného zájmupodpora investictransevropská síťzpůsob financováníinvestice EUjednotný trhplánování dopravy
       Registr Rady EU

       Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

       The Legislative Observatory (Evropský parlament)

       Projednávání v PSP

       Jiří Kautský
       N 132/08
       Návrh nařízení Rady kterým se na období 2014-2020 zavádí program "Evropa pro občany"

       (18719/11)
       KOM (2011) 884

       Česká verze
       doručena dne 15.12.2011
       Historie tisku EU
       VEU
       Luděk Sefzig

       22.2.2012
       č. 216 N 132/08/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Úřad vlády 18. schůze
       č. 532 - závěrečné usnesení přijato
       29.2.2012
       Všechna hlasování
       Stenografický zápis


       IPEX

       společenská účastsituace Evropské unieprogram EUEvropa občanůevropská identita
       Registr Rady EU

       Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

       The Legislative Observatory (Evropský parlament)

       Projednávání v PSP

       Martin Hrabálek