Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
19. schůze Senátu v 8. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 290 - Zákon o mediaci
 • 291 - Zákon o rostlinolékařské péči
 • 292 - Zákon o silniční dopravě
 • 293 - Zákon o pozemních komunikacích
 • 295 - Zákon o pedagogických pracovnících
 • 298 - Zákon o veřejných sbírkách
 • 299 - Zákon o vojácích z povolání
 • 302 - Zákon o ochraně ovzduší

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 294 - Zákon o provozu na pozemních komunikacích
 • 296 - Zákon o místních poplatcích

senátní návrh zákona

 • 310 - Novela zákona o loteriích - senátní návrh

mezinárodní smlouva

 • 244 - Dohoda ČR-Uzbekistán o leteckých službách
 • 257 - Smlouva ČR - Moldavsko - sociální zabezpečení

senátní návrh schválený v PS

 • 300 - Zákon, kterým se zmírňují majetkové křivdy
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
244

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Uzbekistán o leteckých službách

244/1 VHZD 244/2 VZOB Pavel Dobeš(ministr dopravy)
  Karel Korytář (VHZD) Jaromír Štětina (VZOB) 19. schůze č.546  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory:
  257

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o sociálním zabezpečení, podepsaná v Praze 29. listopadu 2011

  257/1 VZSP 257/2 VZOB Jaromír Drábek(ministr práce a sociálních věcí)Zdeněk Schwarz (VZSP) Pavel Lebeda (VZOB) 19. schůze č.549  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: sociální zabezpečení, Česká republika, Moldavsko
  290

  Návrh zákona o mediaci a o změně některých zákonů

  290/1 UPV Jiří Pospíšil(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) 19. schůze č.555  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 202/2012 Sb. znovuzapojení do společnosti, advokát, sociální chování, mezilidské vztahy, společenský konflikt, pomoc obětem trestné činnosti
  291

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů

  291/1 VHZD Petr Bendl(ministr zemědělství)Jan Hajda (VHZD) 19. schůze č.547  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 199/2012 Sb. přípravky ochrany rostlin, rostlinolékařská legislativa, ochrana zdraví rostlin, přibližování legislativy, živnost, ochrana rostlin
  292

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

  292/1 VHZD 292/2 UPV Pavel Dobeš(ministr dopravy)Jiří Lajtoch (VHZD) Soňa Paukrtová (UPV) 19. schůze č.544  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 119/2012 Sb. mezinárodní doprava, silniční doprava, dopravní právo, jízdní personál, dopravce
  293

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

  293/1 VHZD 293/2 UPV Pavel Dobeš(ministr dopravy)Karel Korytář (VHZD) Soňa Paukrtová (UPV) 19. schůze č.545  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 196/2012 Sb. propagace, silniční doprava, bezpečnost dopravy, silniční síť, dálnice, silniční poplatek
  294

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

  294/1 VHZD 294/2 UPV Václav Cempírek(poslanec)Jana Kaslová(poslankyně)Petr Pakosta (VHZD) Dagmar Zvěřinová (UPV) 19. schůze č.560  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 197/2012 Sb. pozemní doprava, dopravní prostředek, vozidlo, pravidla silničního provozu, dítě, užitkové vozidlo, bezpečnost silničního provozu
  295

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  295/1 VVVK Josef Dobeš(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)Marcel Chládek (VVVK) 19. schůze č.551  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 198/2012 Sb. odborná kvalifikace, vzdělávání pedagogů, učitel
  296

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

  296/1 VUZP 296/2 VHZD Jan Husák(zástupce skupiny poslanců)Ivo Bárek (VUZP) Veronika Vrecionová (VHZD) 19. schůze č.561  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 174/2012 Sb. odpad, nakládání s odpadem, náklady za znečištění, odpad z domácností, místní orgány státní správy, místní daň, ekologická daň
  298

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů

  298/1 VHZD 298/2 UPV Petr Nečas(předseda vlády)Jaromír Strnad (VHZD) Dagmar Zvěřinová (UPV) 19. schůze č.542  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 120/2012 Sb. humanitární pomoc, společenský život, sociální pomoc, nezisková organizace, dobročinná organizace, společenská činnost, finanční sbírka, péče o postižené osoby, dobročinná práce
  299

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů

  299/1 VZOB Alexandr Vondra(ministr obrany)Jaroslav Sykáček (VZOB) 19. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 122/2012 Sb. pracovní právo, armáda, prémie, vojenský personál, vojenský výcvik, profesionální armáda, rodičovská dovolená, statut zaměstnance
  300

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik

  300/1 VHZD 300/2 UPV Tomáš Grulich(zástupce Senátu)Petr Šilar (VHZD) Dagmar Zvěřinová (UPV) 19. schůze č.562  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 121/2012 Sb. Ukrajina, nemovitý majetek, Československo, odškodnění, náhrada škody
  302

  Návrh zákona o ochraně ovzduší

  302/1 VUZP 302/2 VHZD Tomáš Chalupa(ministr životního prostředí)Karel Šebek (VUZP) Jiří Bis (VHZD) 19. schůze č.556  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 201/2012 Sb. ochrana životního prostředí, sledování životního prostředí, rodinný dům, obec, domácnost, atmosféra, spalovací plyny, znečišťující příměsi v atmosféře
  310

  Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jiřího Oberfalzera a Adolfa Jílka, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdější předpisů

  310/1 VHZD 310/4 VHZD 310/5 VHZD 310/6 VHZD 310/2 UPV 310/3 VUZP Jiří Oberfalzer (senátor)Adolf Jílek (senátor)
   Jiří Lajtoch (VHZD) Petr Vícha (VUZP) Soňa Paukrtová (UPV) 19. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení č.553  - přikazuje
   vzat zpět
   Podán: Lhůta pro výbory:
   Tisky EU
   Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
   N 097/08
   Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky

   (15396/11)
   KOM (2011) 625

   Česká verze
   doručena dne 21.10.2011
   Historie tisku EU
   VEU
   Otakar Veřovský

   7.3.2012
   č. 240 N 097/08/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo zemědělstvíVHZD
   • Usnesení přijato
   • 8.2.2012

    
   19. schůze
   č. 548 - závěrečné usnesení přijato
   14.3.2012
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis

   reakce Komise (03.10.2012)
   IPEX

   biologická diverzitarozvoj venkovapodpora zemědělstvíreforma společné zemědělské politikyekonomické nástroje životního prostředípodpora transformacezměna klimatu
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Milan Petřík
   N 098/08
   Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty ("nařízení o jednotné společné organizaci trhů")

   (15397/11)
   KOM (2011) 626

   Česká verze
   doručena dne 20.10.2011
   Historie tisku EU
   VEU
   Otakar Veřovský

   7.3.2012
   č. 240 N 098/08/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo zemědělstvíVHZD
   • Usnesení přijato
   • 8.2.2012

    
   19. schůze
   č. 548 - závěrečné usnesení přijato
   14.3.2012
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis

   reakce Komise (03.10.2012)
   IPEX

   zemědělský výrobekspolečná organizace trhupodpora zemědělstvíreforma společné zemědělské politikytržní zvyklostizemědělská výroba
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Milan Petřík
   N 099/08
   Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)

   (15425/11)
   KOM (2011) 627

   Česká verze
   doručena dne 20.10.2011
   Historie tisku EU
   VEU
   Otakar Veřovský

   7.3.2012
   č. 240 N 099/08/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo zemědělstvíSKRV
   • Usnesení přijato
   • 29.2.2012

   VHZD
   • Usnesení přijato
   • 8.2.2012

    
   19. schůze
   č. 548 - závěrečné usnesení přijato
   14.3.2012
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis

   reakce Komise (03.10.2012)
   IPEX

   změna klimatufondy (EU)reforma společné zemědělské politikypodpora zemědělstvírozvoj venkovazemědělská výroba
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Milan Petřík
   N 100/08
   Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky

   (15426/11)
   KOM (2011) 628

   Česká verze
   doručena dne 20.10.2011
   Historie tisku EU
   VEU
   Otakar Veřovský

   7.3.2012
   č. 240 N 100/08/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo zemědělstvíVHZD
   • Usnesení přijato
   • 8.2.2012

    
   19. schůze
   č. 548 - závěrečné usnesení přijato
   14.3.2012
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis

   reakce Komise (03.10.2012)
   IPEX

   společná zemědělská politikaEvropský fond pro regionální rozvojkontrola managementuspráva institucepodpora zemědělstvírozvoj venkovarozšiřování informací EUEZOZFzemědělská výroba
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Milan Petřík
   N 101/08
   Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o poskytování přímých plateb zemědělcům v roce 2013

   (15398/11)
   KOM (2011) 630

   Česká verze
   doručena dne 20.10.2011
   Historie tisku EU
   VEU
   Otakar Veřovský

   7.3.2012
   č. 240 N 101/08/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo zemědělstvíVHZD
   • Usnesení přijato
   • 8.2.2012

    
   19. schůze
   č. 548 - závěrečné usnesení přijato
   14.3.2012
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis

   reakce Komise (03.10.2012)
   IPEX

   zemědělská výrobazměna klimatupodpora zemědělstvíreforma společné zemědělské politikyrozvoj venkovabiologická diverzita
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Milan Petřík
   K 110/08
   Zelená kniha o právu na sloučení rodiny státních příslušníků třetích zemí, kteří pobývají v Evropské unii (Směrnice 2003/86/ES)

   (17205/11)
   KOM (2011) 735

   Česká verze
   doručena dne 18.11.2011
   Historie tisku EU
   VEU
   Tomáš Grulich

   7.3.2012
   č. 227 K 110/08/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo vnitra 19. schůze
   č. 564 - závěrečné usnesení přijato
   15.3.2012
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis

   reakce Komise (23.07.2012)
   IPEX

   stěhování rodinypodvodintegrace přistěhovalcůmigrační politika EUúčelové manželstvíazylové právo
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Martin Hrabálek
   N 115/08
   Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí "Erasmus pro všechny" Program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport

   (17188/11)
   KOM (2011) 788

   Česká verze
   doručena dne 25.11.2011
   Historie tisku EU
   VEU
   Miroslav Krejča

   22.2.2012
   č. 223 N 115/08/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyVVVK
   • Usnesení přijato
   • 7.2.2012

    
   19. schůze
   č. 552 - závěrečné usnesení přijato
   14.3.2012
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis

   reakce Komise (23.11.2012)
   IPEX

   univerzitasportceloživotní vzděláváníprogram EUspolupráce v oblasti vzdělávánípolitika mládeže
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Štěpán Černý
   K 123/08
   Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o Evropském programu monitorování Země (GMES) a jeho provozních činnostech (od roku 2014)

   (17072/11)
   KOM (2011) 831

   Česká verze
   doručena dne 2.12.2011
   Historie tisku EU
   VEU
   Miroslav Krejča

   22.2.2012
   č. 225 K 123/08/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo životního prostředíVUZP
   • Usnesení přijato
   • 15.2.2012

    
   19. schůze
   č. 558 - závěrečné usnesení přijato
   15.3.2012
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis

   reakce Komise (03.09.2012)
   IPEX

   sledování životního prostředíterestrický ekosystémprogram EUEvropská kosmická agenturapolitika pro oblast vesmírukosmický výzkumfinancování EU
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Štěpán Černý
   N 139/08
   Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE)

   (18627/11)
   KOM (2011) 874

   Česká verze
   doručena dne 19.12.2011
   Historie tisku EU
   VEU
   Miroslav Krejča

   22.2.2012
   č. 224 N 139/08/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo životního prostředíVUZP
   • Usnesení přijato
   • 15.2.2012

    
   19. schůze
   č. 557 - závěrečné usnesení přijato
   15.3.2012
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis

   reakce Komise (15.11.2012)
   IPEX

   financování EUrozpočet Společenstvíbiologická diverzitaochrana životního prostředíprogram EUtrvale udržitelný rozvojzměna klimatu
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Michal Krb
   K 142/08
   Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě - Globální Evropa: nový přístup k financování vnější činnosti EU

   (18726/11)
   KOM (2011) 865

   Česká verze
   doručena dne 19.12.2011
   Historie tisku EU
   VEU
   Josef Táborský

   7.3.2012
   č. 231 K 142/08/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo zahraničních věcí 19. schůze
   č. 559 - závěrečné usnesení přijato
   15.3.2012
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis


   IPEX

   financování EUdemokracielidská právahumanitární pomocrozvojová pomocchudobazahraniční politika
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Michal Krb