Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
22. schůze Senátu v 8. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 342 - Zákon o volbách

senátní návrh zákona

 • 284 - Senátní návrh - zákon o obcích
 • 303 - Novela DPH - senátní návrh
 • 310 - Novela zákona o loteriích - senátní návrh
 • 343 - Zákon o Českém národním povstání
 • 347 - Zákon o pojišťovnictví - senátní návrh
 • 348 - Novela Ústavy - imunita - senátní návrh
 • 360 - Zákon o zdravotních službách
 • 361 - Novela Ústavy - imunita II - senátní návrh

mezinárodní smlouva

 • 306 - Hostitelská dohoda - GNSS
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
284

Návrh senátního návrhu zákona senátora Petra Šilara a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

284/1 VUZP 284/2 UPV Petr Šilar (senátor)Václav Koukal (senátor)Miluše Horská (senátorka)Stanislav Juránek (senátor)Jiří Čunek (senátor)Petr Pithart (senátor)
  Eva Richtrová (VUZP) Miroslav Antl (UPV) 22. schůze č.615  - zamítá
  Podán: Lhůta pro výbory:
  303

  Návrh senátního návrhu zákona senátora Marcela Chládka, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

  303/1 VHZD 303/2 VVVK Marcel Chládek Jaromír Strnad (VHZD) Václav Homolka (VVVK) 22. schůze č.617  - schvaluje senátní návrh zákona
  Podán: Lhůta pro výbory: daň, daň z přidané hodnoty, vybírání daní, sazba DPH
  306

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Hostitelská dohoda týkající se umístění, podpory, výsad a imunit mezi vládou České republiky a Agenturou pro evropský globální navigační satelitní systém (GNSS)

  306/1 VHZD 306/2 VZOB Pavel Dobeš(ministr dopravy)
   Veronika Vrecionová (VHZD) Jiří Pospíšil (VZOB) 22. schůze č.616  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory:
   310

   Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jiřího Oberfalzera a Adolfa Jílka, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdější předpisů

   310/1 VHZD 310/4 VHZD 310/5 VHZD 310/6 VHZD 310/2 UPV 310/3 VUZP Jiří Oberfalzer (senátor)Adolf Jílek (senátor)
    Jiří Lajtoch (VHZD) Petr Vícha (VUZP) Soňa Paukrtová (UPV) 22. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení č.624  - změna lhůty
    vzat zpět
    Podán: Lhůta pro výbory:
    342

    Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

    342/1 UPV Jan Kubice(ministr vnitra)Miroslav Nenutil (UPV) 22. schůze č.613  - pozměňovací návrhy
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 222/2012 Sb. organizace voleb, volby, místní volby, parlamentní volby, zápis do volebního seznamu, evidence obyvatelstva
    343

    Návrh senátního návrhu zákona senátorů Miroslava Nenutila, Milana Štěcha, Přemysla Sobotky a dalších, kterým se navrhuje zákon č. ____/2012 Sb., o Českém národním povstání, a mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích

    343/1 VVVK Miroslav Nenutil (senátor)Milan Štěch (senátor)Přemysl Sobotka (senátor)Petr Pithart (senátor)Jaroslav Doubrava (senátor)Petr Bratský (senátor)Tomáš Töpfer (senátor)Pavel Lebeda (senátor)Jaromír Jermář (VVVK) 22. schůze č.621  - přikazuje
    Podán: Lhůta pro výbory: válka, státní svátek
    347

    Návrh senátního návrhu zákona, senátora Vítězslava Jonáše a dalších, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 188/2011 Sb. a zákona č. 420/2011 Sb.

    347/1 VHZD 347/2 VUZP Vítězslav Jonáš (senátor)Jan Hajda (senátor)Petr Pakosta (senátor)Karel Šebek (senátor)Miloš Vystrčil (senátor)Petr Šilar (VHZD) Ivo Bárek (VUZP) 22. schůze č.622  - přikazuje
    Podán: Lhůta pro výbory: veřejná bezpečnost, politika financování, pojištění proti škodě, pomoc obětem neštěstí, ochrana proti požáru, civilní ochrana
    348

    Návrh senátního návrhu ústavního zákona, senátorky Soni Paukrtové, senátora Miroslava Antla a dalších, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

    348/1 UPV 348/2 SKUCR Soňa Paukrtová (senátorka)Miroslav Antl (senátor)Alena Gajdůšková (senátorka)Jiří Dienstbier (senátor)Petr Pithart (senátor)Jiřina Rippelová (senátorka)Miroslav Nenutil (UPV) Jiřina Rippelová (SKUCR) 22. schůze č.619  - přikazuje
    Podán: Lhůta pro výbory: poslanec parlamentu, parlamentní imunita, ústava
    360

    Návrh senátního návrhu zákona senátorky Aleny Gajdůškové, senátora Jana Žaloudíka a dalších, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

    360/1 VZSP 360/2 UPV Alena Gajdůšková (senátorka)Jan Žaloudík (senátor)Božena Sekaninová (senátorka)Radek Sušil (senátor)Pavel Lebeda (senátor)Alena Dernerová (VZSP) Václav Vlček (UPV) 22. schůze č.623  - přikazuje
    Podán: Lhůta pro výbory: práva pacienta, práva dítěte, zdraví veřejnosti, zdravotní péče, zdravotnické zařízení
    361

    Návrh senátního návrhu ústavního zákona senátora Jaroslava Kubery a dalších, kterým se mění zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

    361/1 UPV Jaroslav Kubera (senátor)Luděk Sefzig (senátor)Tomáš Jirsa (senátor)Veronika Vrecionová (senátorka)Vítězslav Jonáš (senátor)Miloš Vystrčil (senátor)Karel Šebek (senátor)Alena Palečková (senátorka)Přemysl Sobotka (senátor)Tomáš Kladívko (senátor)Richard Svoboda (senátor)Petr Bratský (senátor)
     Miroslav Nenutil (UPV) Jiřina Rippelová (SKUCR) 22. schůze č.620  - přikazuje
     Podán: Lhůta pro výbory:
     Tisky EU
     Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
     N 144/08
     Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně údajů)

     (5853/12)
     KOM (2012) 11

     Česká verze
     doručena dne 1.2.2012
     Historie tisku EU
     VEU
     Luděk Sefzig

     2.5.2012
     č. 264 N 144/08/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Úřad pro ochranu osobních údajůSKOS
     • Usnesení přijato
     • 11.4.2012

      
     22. schůze
     č. 614 - závěrečné usnesení přijato
     24.5.2012
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (18.03.2013)
     IPEX

     informační technologieochrana údajůelektronická správadigitalizace dokumentůpřenos datpoužití výpočetní technikyelektronický obchodzprostředkování datinformační společnostochrana soukromíosobní údaje
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Martin Hrabálek
     N 145/08
     Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů a o volném pohybu těchto údajů

     (5833/12)
     KOM (2012) 10

     Česká verze
     doručena dne 1.2.2012
     Historie tisku EU
     VEU
     Luděk Sefzig

     2.5.2012
     č. 264 N 145/08/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo vnitraSKOS
     • Usnesení přijato
     • 11.4.2012

      
     22. schůze
     č. 614 - závěrečné usnesení přijato
     24.5.2012
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (18.03.2013)
     IPEX

     policejní spolupráce (EU)zprostředkování datochrana údajůboj proti zločinusoudní spolupráce EU v trestních věcechboj proti zločinnostiochrana soukromíosobní údaje
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Martin Hrabálek