Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
3. schůze Senátu v 11. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 1 - Vinohradnický zákon
 • 2 - Občanský zákoník
 • 4 - Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
 • 5 - Zákon o léčivech
 • 6 - Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů
 • 7 - Zákon o stavebním spoření
 • 8 - Zákon o účetnictví

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 3 - Zákon o obchodních korporacích
 • 9 - Zákon o DPH

senátní návrh zákona

 • 16 - Zákon o elektronické evidenci tržeb - senátní návrh

mezinárodní smlouva

 • 321 - Změny Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu
 • 327 - Úmluva Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi

jiný

 • 15 - Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2017
 • 17 - Návrhy závěrů z jednání ER 15. 12. 2016
 • 18 - Návrhy na osoby navrhované Senátem ke jmenování do funkce předsedy a členů Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí
 • 19 - Kandidáti pro volbu místopředsedy dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
1

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

1/1 VHZD 1/2 VUZP 1/3 SKRV Marian Jurečka(ministr zemědělství)Jan Hajda (VHZD) Jan Hajda (SKRV) Ivo Valenta (VUZP) 3. schůze č.53  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 26/2017 Sb. úprava zboží pro prodej, hroznové víno, označení původu, vinohradnictví, jakost výrobku, vinice, víno, dohled nad trhem
2

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony

2/1 UPV Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) 3. schůze č.58  - nezabývat se
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 460/2016 Sb. práva jednotlivce, veřejná bezpečnost, občanské právo, soukromé právo, občanský zákoník
3

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

3/1 UPV 3/2 VHZD Jaroslav Zavadil(zástupce skupiny poslanců)Eliška Wagnerová (UPV) František Bradáč (VHZD) 3. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 458/2016 Sb.
4

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů

4/1 VZSP 4/2 UPV Svatopluk Němeček(ministr zdravotnictví)Miloslav Ludvík(ministr zdravotnictví)Milada Emmerová (VZSP) Radek Sušil (UPV) 3. schůze č.61  - zamítá
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 67/2017 Sb. odborná kvalifikace, uznání dokladů o odborné kvalifikaci, doplnění kvalifikace, lékařské vzdělávání, politika zaměstnanosti EU, lékař, volný pohyb pracovníků, lékárník, lékařský obor
5

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

5/1 VZSP Svatopluk Němeček(ministr zdravotnictví)Miloslav Ludvík(ministr zdravotnictví)Daniela Filipiová (VZSP) 3. schůze č.62  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 66/2017 Sb. zdraví zvířat, farmaceutická legislativa, farmaceutický výrobek, přibližování legislativy, zdraví veřejnosti, zdravotnická legislativa, lék, veterinární lék
6

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů

6/1 VUZP 6/2 SKRV Karla Šlechtová(ministr pro místní rozvoj)Jitka Seitlová (VUZP) (SKRV) 3. schůze č.60  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 459/2016 Sb. veřejné stavitelství, stavebnictví, profesní status, inženýrské stavitelství, architektura, městský architekt, profesní komora, svobodné povolání
7

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů

7/1 VHZD 7/2 VUZP Andrej Babiš(ministr financí)Karel Kratochvíle (VHZD) Radko Martínek (VUZP) 3. schůze č.56  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 461/2017 Sb. bytová politika, stavební výpomoc, hypotekární úvěr, finanční pomoc, státní podpora
8

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

8/1 VHZD Andrej Babiš(ministr financí)Pavel Štohl (VHZD) 3. schůze č.57  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 462/2017 Sb. sociální stav, účetnictví, podniková politika, informace, finanční účetnictví, sociální odpovědnost podniků, výměna informací, ekologická odpovědnost
9

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

9/1 VHZD Jiří Dolejš(poslanec)Gabriela Hubáčková(poslankyně)Lumír Aschenbrenner (VHZD) 3. schůze č.63  - schvaluje návrh zákona
33/2017
Podán: Lhůta pro Senát: daň z přidané hodnoty, daňová úleva, noviny, periodikum, tisk, sazba DPH
15

Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2017

Jan Hajda(zástupce výboru Senátu)
  3. schůze č.65  - schvaluje
  Podán:
  16

  Návrh senátního návrhu zákona senátorů Ivo Valenty, Miloše Vystrčila, Jana Horníka a dalších senátorů, který zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o elektronické evidenci tržeb, a mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

  Ivo Valenta (senátor)
   3. schůze č.64  - zamítá senátní návrh zákona
   Podán:
   17

   Návrhy závěrů z jednání Evropské rady, která se koná dne 15. prosince 2016

   17/1 VEU Bohuslav Sobotka(předseda vlády)
    Václav Hampl (VEU) 3. schůze č.49  - bere na vědomí
    Podán:
    18

    Návrhy na osoby navrhované Senátem ke jmenování do funkce předsedy a členů Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí

     
     3. schůze č.52  - volí
     Podán:
     19

     Kandidáti pro volbu místopředsedy dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu

      
      3. schůze Podán:
      321

      Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu

      321/1 VVVK 321/2 VZOB Kateřina Valachová(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)Václav Homolka (VVVK) Jozef Regec (VZOB) 3. schůze č.51  - dává souhlas k ratifikaci
      Podán: Lhůta pro výbory:
      327

      Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi (Varšava, 16. května 2005)

      327/1 UPV 327/2 VZOB Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) Václav Láska (VZOB) 3. schůze č.59  - dává souhlas k ratifikaci
      Podán: Lhůta pro výbory: ratifikace dohody, trestný čin proti osobám, evropská konvence, obchodování s lidmi
      Tisky EU
      Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
      K 097/10
      Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Nová agenda pro dovednosti pro Evropu Společně pracovat na posílení lidského kapitálu, zaměstnatelnosti a konkurenceschopnosti

      (10038/16)
      COM (2016) 381

      Česká verze
      doručena dne 14.6.2016
      Historie tisku EU
      VEU
      Václav Hampl

      2.11.2016
      č. 245 K 097/10/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyVVVK
      • Usnesení přijato
      • 6.10.2016

       
      3. schůze
      č. 50 - závěrečné usnesení přijato
      14.12.2016
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis


      IPEX

      spolupráce v oblasti vzděláváníkonkurenceschopnoststupeň vzdělánípolitika vzdělávánídoplnění kvalifikaceosvojování vědomostíodborné školstvípřístup k zaměstnáníodborná kvalifikaceprůběžná profesní příprava
      Registr Rady EU

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Milan Petřík
      J 098/10
      Návrh doporučení Rady o zavedení záruky k získání dovedností

      (10205/16)
      COM (2016) 382

      Česká verze
      doručena dne 14.6.2016
      Historie tisku EU
      VEU
      Václav Hampl

      2.11.2016
      č. 245 J 098/10/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyVVVK
      • Usnesení přijato
      • 6.10.2016

       
      3. schůze
      č. 50 - závěrečné usnesení přijato
      14.12.2016
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis


      IPEX

      boj proti nezaměstnanostidoplnění kvalifikaceceloživotní vzdělávánípolitika vzdělávánívzdělávání dospělýchtrh prácekvalifikovaný dělníkpomocný dělník
      Registr Rady EU

      Projednávání v PSP

      Milan Petřík
      J 099/10
      Návrh doporučení Rady o evropském rámci kvalifikací pro celoživotní učení, kterým se zrušuje doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. dubna 2008 o zavedení evropského rámce kvalifikací pro celoživotní učení

      (10209/16)
      COM (2016) 383

      Česká verze
      doručena dne 14.6.2016
      Historie tisku EU
      VEU
      Václav Hampl

      2.11.2016
      č. 245 J 099/10/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyVVVK
      • Usnesení přijato
      • 6.10.2016

       
      3. schůze
      č. 50 - závěrečné usnesení přijato
      14.12.2016
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis


      IPEX

      průběžná profesní přípravaodborná kvalifikaceceloživotní vzděláváníuznání diplomuspolupráce v oblasti vzděláváníuznání dokladů o odborné kvalifikaci
      Registr Rady EU

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Milan Petřík
      N 115/10
      Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace (přepracované znění)

      (12252/16)
      COM (2016) 590

      Česká verze
      doručena dne 15.9.2016
      Historie tisku EU
      VEU
      Lumír Aschenbrenner

      13.12.2016
      č. 16 N 115/10/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo průmyslu a obchoduVHZD
      • Usnesení přijato
      • 7.12.2016

       
      3. schůze
      č. 55 - závěrečné usnesení přijato
      14.12.2016
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis

      reakce Komise (27.03.2017)
      IPEX

      ochrana spotřebitelejednotný trhpřenosová síťuniverzální službainformační technologieposkytování služebregulace telekomunikacítransevropská síť
      Registr Rady EU

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Milan Petřík
      N 116/10
      Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací

      (12257/16)
      COM (2016) 591

      Česká verze
      doručena dne 16.9.2016
      Historie tisku EU
      VEU
      Lumír Aschenbrenner

      13.12.2016
      č. 16 N 116/10/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo průmyslu a obchoduVHZD
      • Usnesení přijato
      • 7.12.2016

       
      3. schůze
      č. 55 - závěrečné usnesení přijato
      14.12.2016
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis

      reakce Komise (27.03.2017)
      IPEX

      regulace telekomunikacíčinnost orgánůorganizace EUtransevropská síťinformační technologiepřenosová síť
      Registr Rady EU

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Milan Petřík
      N 117/10
      Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014, pokud jde o podporu připojení k internetu v místních komunitách

      (12259/16)
      COM (2016) 589

      Česká verze
      doručena dne 16.9.2016
      Historie tisku EU
      VEU
      Lumír Aschenbrenner

      13.12.2016
      č. 16 N 117/10/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo průmyslu a obchoduVHZD
      • Usnesení přijato
      • 7.12.2016

       
      3. schůze
      č. 55 - závěrečné usnesení přijato
      14.12.2016
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis

      reakce Komise (27.03.2017)
      IPEX

      finanční pomoctransevropská síťpřenosová síťprojekt společného zájmuinternetpodpora EU
      Registr Rady EU

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Milan Petřík
      K 119/10
      Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Připojení pro konkurenceschopný jednotný digitální trh - na cestě k evropské gigabitové společnosti

      (12364/16)
      COM (2016) 587

      Česká verze
      doručena dne 19.9.2016
      Historie tisku EU
      VEU
      Lumír Aschenbrenner

      13.12.2016
      č. 16 K 119/10/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo průmyslu a obchoduVHZD
      • Usnesení přijato
      • 7.12.2016

       
      3. schůze
      č. 55 - závěrečné usnesení přijato
      14.12.2016
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis

      reakce Komise (27.03.2017)
      IPEX

      konkurenceschopnostinternetpřenosová síťjednotný trhtransevropská síťregulace telekomunikacínovinka
      Registr Rady EU

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Milan Petřík