Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
10. schůze Senátu v 11. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 194 - Antidiskriminační zákon
 • 196 - Zákon o platebním styku
 • 197 - Zákon o platebním styku - související zákony
 • 198 - Zákon o rozpočtových pravidlech

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 195 - Zákon o zdravotnických prostředcích
 • 199 - Zákon o zmírnění majetkových křivd
 • 200 - Zákon o Hospodářské a Agrární komoře ČR

senátní návrh zákona

 • 190 - Novela zákona o evidenci tržeb - senátní návrh
 • 191 - Novela zákona o léčivech - senátní návrh
 • 193 - Zákon o odpovědnosti za přestupky - senátní návrh

mezinárodní smlouva

 • 135 - Úmluva MOP o práci na moři
 • 136 - Prozatimní dohoda ES - Pobřeží Slonoviny
 • 137 - Prozatimní dohoda ES - Ghana
 • 163 - Opční protokol k úmluvě Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením

jiný

 • 162 - Zpráva o výkonu dohledu nad fin. trhem 2016
 • 203 - Zasedání Evropské rady (19. a 20. října 2017) - komentovaný návrh pořadu jednání
 • 205 - Návrh kandidáta na člena Národní rozpočtové rady
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
135

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Mezinárodní organizace práce o práci na moři, přijatá v roce 2006

135/1 VZSP 135/2 VZOB Michaela Marksová(ministr práce a sociálních věcí)Dan Ťok(ministr dopravy)Lumír Kantor (VZSP) Lubomír Franc (VZOB) 10. schůze č.278  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: námořní doprava, pracovní podmínky, rybářský průmysl, Mezinárodní organizace práce, ratifikace dohody
136

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi Pobřežím slonoviny na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Abidžanu dne 26. listopadu 2008 a v Bruselu dne 22. ledna 2009

136/1 VHZD 136/2 VZOB Lubomír Zaorálek(ministr zahraničních věcí)Ladislav Kos (VHZD) Tomáš Jirsa (VZOB) 10. schůze č.286  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: Pobřeží slonoviny, ratifikace dohody, hospodářská spolupráce, předběžná dohoda (EU), Evropské společenství
137

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi Ghanou na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Bruselu dne 28. července 2016

137/1 VHZD 137/2 VZOB Lubomír Zaorálek(ministr zahraničních věcí)Ladislav Kos (VHZD) Tomáš Jirsa (VZOB) 10. schůze č.287  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: Evropská unie, Ghana, hospodářská dohoda, ratifikace dohody, hospodářská spolupráce, předběžná dohoda (EU)
162

Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2016

162/1 VHZD Jiří Rusnok(guvernér ČNB)
  Jan Hajda (VHZD) 10. schůze č.291  - bere na vědomí
  Podán:
  163

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Opční protokol k úmluvě Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením

  163/1 VZSP 163/2 VZOB Michaela Marksová(ministr práce a sociálních věcí)Alena Dernerová (VZSP) Hassan Mezian (VZOB) 10. schůze č.279  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, zdravotně postižený pracovník, zdravotně postižený člověk, mezinárodní úmluva OSN
  190

  Návrh senátního návrhu zákona senátora Vladimíra Plačka a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších zákonů

  190/1 VHZD Vladimír Plaček (senátor)Milada Emmerová (senátorka)Eva Syková (senátorka)Alena Šromová (senátorka)Alena Dernerová (senátorka)Božena Sekaninová (senátorka)Lubomír Franc (senátor)Jiří Vosecký (senátor)Jaroslav Doubrava (senátor)Václav Homolka (senátor)zpravodaj pro 1. čtení - Pavel ŠtohlPavel Štohl (VHZD) 10. schůze č.302  - přikazuje
  Podán: Lhůta pro výbory: veřejná správa, vybírání daní, daňový poplatník, daňová kontrola, jednotný účetní systém, ukládání a vyhledávání informací, příjem ? platba
  191

  Návrh senátního návrhu zákona senátora Vladimíra Plačka a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších zákonů

  191/1 VZSP Vladimír Plaček (senátor)Milada Emmerová (senátorka)Eva Syková (senátorka)Alena Šromová (senátorka)Božena Sekaninová (senátorka)Lubomír Franc (senátorka)Jiří Vosecký (senátor)Jaroslav Doubrava (senátor)Václav Homolka (senátor)zpravodaj pro 1. čtení - Alena DernerováAlena Dernerová (VZSP) 10. schůze č.303  - přikazuje
  Podán: Lhůta pro výbory: informační systém, elektronický dokument, organizace zdravotnictví, zdravotnická služba, vyhlášení zákona, farmaceutický výrobek, ukládání a vyhledávání informací, lék, kontrola léčiv, elektronická správa dokumentů
  193

  Návrh senátního návrhu zákona senátora Iva Valenty, Lumíra Aschenbrennera, Michaela Canova, Zdeňky Hamousové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

  193/1 UPV 193/3 UPV 193/2 VUZP 193/4 VUZP Ivo Valenta (senátor)Lumír Aschenbrenner (senátor)Michael Canov (senátor)Zdeňka Hamousová (senátorka)Zdeněk Nytra (senátor)Tomáš Jirsa (senátor)Jaroslav Zeman (senátor)Jaroslav Větrovský (senátor)Jiří Oberfalzer (senátor)Jaroslav Kubera (senátor)Zbyněk Linhart (senátor)Jan Horník (senátor)
   zpravodaj pro 1. čtení - Jiří DienstbierJiří Dienstbier (UPV) Zdeněk Nytra (VUZP) 10. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení č.304  - přikazuje
   Podán: Lhůta pro výbory: správní delikt, trvalý pobyt, správní sankce
   194

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

   194/1 UPV 194/2 VVVK Jan Chvojka(ministr vlády ČR)Eliška Wagnerová (UPV) Jiří Čunek (VVVK) 10. schůze č.285  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 365/2017 Sb. soudní řízení, sociální práva, antidiskriminační politika, rovné zacházení, diskriminace na základě státní příslušnosti, ombudsman
   195

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

   195/1 VZSP Vít Kaňkovský(poslanec)Alena Dernerová (VZSP) 10. schůze č.293  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 366/2017 Sb. poprodejní servis, prostředky zdravotnické techniky, zdravotní péče
   196

   Návrh zákona o platebním styku

   196/1 VHZD Ivan Pilný(ministr financí)Jiří Cieńciała (VHZD) 10. schůze č.281  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 370/2017 Sb. bankovnictví, jednotný trh, elektronické bankovnictví, bankovní systém, finanční transakce, platba, elektronické peníze
   197

   Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku

   197/1 VHZD Ivan Pilný(ministr financí)Jiří Cieńciała (VHZD) 10. schůze č.282  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 371/2017 Sb. finanční transakce, platba, směnný kurz, příjem ? platba
   198

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

   198/1 VHZD 198/2 VUZP Ivan Pilný(ministr financí)Petr Holeček (VHZD) Zdeněk Nytra (VUZP) 10. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 367/2017 Sb. rozpočtová pravidla, státní rozpočet, regionální rozvoj, finanční pomoc, státní podpora
   199

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik, ve znění zákona č. 121/2012 Sb.

   199/1 UPV 199/2 VVVK Vladislav Vilímec(zástupce skupiny poslanců)Jaroslav Větrovský (UPV) Jaromír Jermář (VVVK) 10. schůze č.292  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 364/2017 Sb. Ukrajina, nemovitý majetek, Československo, odškodnění, náhrada škody
   200

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění pozdějších předpisů

   200/1 VHZD 200/2 UPV Zbyněk Stanjura(zástupce skupiny poslanců)Jan Veleba (VHZD) Jiří Dienstbier (UPV) 10. schůze č.298  - zamítá
   Podán: Lhůta pro Senát: profesní organizace, informační systém, zájmové subjekty zemědělského sektoru, úřední list
   203

   Zasedání Evropské rady (19. a 20. října 2017) - komentovaný návrh pořadu jednání

   203/1 VEU Bohuslav Sobotka(předseda vlády)
    Václav Hampl (VEU) 10. schůze č.288  - bere na vědomí
    Podán:
    205

    Návrh kandidáta na člena Národní rozpočtové rady

     
     10. schůze č.290  - volí
     Podán:
     Tisky EU
     Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
     N 043/11
     Návrh nařízení Evropského parlamentu a Radě, kterým se mění nařízení (ES) č. 1071/2009 a nařízení (ES) a nařízení (ES) č. 1072/2009 za účelem jejich přizpůsobení vývoji v odvětví

     (9668/17)
     COM (2017) 281

     Česká verze
     doručena dne 1.6.2017
     Historie tisku EU
     VEU
     Jaroslav Doubrava

     19.9.2017
     č. 120 N 043/11/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo dopravyVHZD
     • Usnesení přijato
     • 15.8.2017

      
     10. schůze
     č. 295 - závěrečné usnesení přijato
     11.10.2017
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (06.02.2018)
     IPEX

     přepravní předpisymezinárodní dopravaosobní dopravavnitrostátní dopravadopravcenákladní dopravasilniční dopravasprávní spoluprácedopravní politikapřístup k povolání
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Milan Petřík
     N 044/11
     Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/1/ES o užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží

     (9669/17)
     COM (2017) 282

     Česká verze
     doručena dne 1.6.2017
     Historie tisku EU
     VEU
     Jaroslav Doubrava

     19.9.2017
     č. 120 N 044/11/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo dopravyVHZD
     • Usnesení přijato
     • 15.8.2017

      
     10. schůze
     č. 295 - závěrečné usnesení přijato
     11.10.2017
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (06.02.2018)
     IPEX

     členský stát EUnákladní dopravapronájem vozudoprava v rámci EUsilniční doprava
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Milan Petřík
     N 045/11
     Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 561/2006, pokud jde o minimální požadavky na maximální denní a týdenní doby řízení, minimální přestávky v řízení a týdenní doby odpočinku, a nařízení (EU) č. 165/2014, pokud jde o určování polohy pomocí tachografů

     (9670/17)
     COM (2017) 277

     Česká verze
     doručena dne 1.6.2017
     Historie tisku EU
     VEU
     Jaroslav Doubrava

     19.9.2017
     č. 120 N 045/11/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo dopravyVHZD
     • Usnesení přijato
     • 15.8.2017

      
     10. schůze
     č. 295 - závěrečné usnesení přijato
     11.10.2017
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (06.02.2018)
     IPEX

     dopravcedoba řízenídigitální technologieosobní dopravajízdní personáldoba odpočinkukontrola rychlostipracovní podmínkysilniční dopravanákladní doprava
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Milan Petřík
     N 046/11
     Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/22/ES, pokud jde o požadavky na prosazování, a stanovují konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, pokud jde o směrnici 96/71/ES a směrnici 2014/67/EU

     (9671/17)
     COM (2017) 278

     Česká verze
     doručena dne 1.6.2017
     Historie tisku EU
     VEU
     Jaroslav Doubrava

     19.9.2017
     č. 120 N 046/11/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo dopravyVHZD
     • Usnesení přijato
     • 15.8.2017

      
     10. schůze
     č. 295 - závěrečné usnesení přijato
     11.10.2017
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (06.02.2018)
     IPEX

     osobní dopravadoba řízenídigitální technologiedopravcesilniční dopravanákladní dopravapracovní podmínkyjízdní personáldoba odpočinkukontrola rychlosti
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Milan Petřík
     N 047/11
     Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly

     (9672/17)
     COM (2017) 275

     Česká verze
     doručena dne 1.6.2017
     Historie tisku EU
     VEU
     Jaroslav Doubrava

     19.9.2017
     č. 121 N 047/11/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo dopravyVHZD
     • Usnesení přijato
     • 15.8.2017

      
     10. schůze
     č. 296 - závěrečné usnesení přijato
     11.10.2017
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (06.02.2018)
     IPEX

     společná dopravní politikamotorové vozidlosilniční dopravadopravní infrastrukturamýtosnižování plynných emisípoplatek z počtu nápravdaň z motorových vozidel
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Milan Petřík
     N 048/11
     Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii (přepracované znění) (Text s významem pro EHP)

     (9673/17)
     COM (2017) 280

     Česká verze
     doručena dne 1.6.2017
     Historie tisku EU
     VEU
     Jaroslav Doubrava

     19.9.2017
     č. 121 N 048/11/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo dopravyVHZD
     • Usnesení přijato
     • 15.8.2017

      
     10. schůze
     č. 296 - závěrečné usnesení přijato
     11.10.2017
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (06.02.2018)
     IPEX

     výměna informacípřeshraniční spoluprácesilniční dopravatransevropská síťelektronická zařízenídopravní přestupekmýtopřenosová síť
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Milan Petřík
     N 049/11
     Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o sledování a vykazování emisí CO2 a spotřebě paliva u nových těžkých vozidel

     (9939/17)
     COM (2017) 265

     Česká verze
     doručena dne 1.6.2017
     Historie tisku EU
     VEU
     Jaroslav Doubrava

     19.9.2017
     č. 121 N 049/11/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo dopravyVHZD
     • Usnesení přijato
     • 15.8.2017

      
     10. schůze
     č. 296 - závěrečné usnesení přijato
     11.10.2017
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (06.02.2018)
     IPEX

     dohoda o přidružení (EU)přibližování legislativyobchodní spoluprácerostlinolékařská legislativarevize dohodyEvropské společenství pro atomovou energiiUkrajinazdraví zvířat
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Milan Petřík
     N 050/11
     Návrh směrnice Rady kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly, pokud jde o jistá ustanovení o zdanění vozidel

     (10175/17)
     COM (2017) 276

     Česká verze
     doručena dne 9.6.2017
     Historie tisku EU
     VEU
     Jaroslav Doubrava

     19.9.2017
     č. 121 N 050/11/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo financíVHZD
     • Usnesení přijato
     • 15.8.2017

      
     10. schůze
     č. 296 - závěrečné usnesení přijato
     11.10.2017
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (06.02.2018)
     IPEX

     poplatek z počtu nápravsnižování plynných emisímýtodopravní infrastrukturaspolečná dopravní politikasilniční dopravamotorové vozidlodaň z motorových vozidel
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Milan Petřík
     K 052/11
     Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Rozvoj škol a vynikající výuka poskytující výborný start do života

     (9842/17)
     COM (2017) 248

     Česká verze
     doručena dne 1.6.2017
     Historie tisku EU
     VEU
     Eva Syková

     4.10.2017
     č. 127 K 052/11/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyVVVK
     • Usnesení přijato
     • 20.9.2017

      
     10. schůze
     č. 294 - závěrečné usnesení přijato
     11.10.2017
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (10.01.2018)
     IPEX

     vzdělávání pedagogůreforma školstvípřístup ke vzdělánípolitika mládeževedení školyškolský systémškolstvíkvalita výukyspolupráce v oblasti vzdělávánípředškolní výchova
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Jana Zatloukalová
     K 053/11
     Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o obnoveném programu EU v oblasti vysokoškolského vzdělávání

     (9843/17)
     COM (2017) 247

     Česká verze
     doručena dne 1.6.2017
     Historie tisku EU
     VEU
     Eva Syková

     4.10.2017
     č. 127 K 053/11/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyVVVK
     • Usnesení přijato
     • 20.9.2017

      
     10. schůze
     č. 294 - závěrečné usnesení přijato
     11.10.2017
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (10.01.2018)
     IPEX

     financování EUvysokoškolské vzděláníspolupráce v oblasti vzdělávánízačlenění do společnostiprofesní přípravareforma školstvívzdělávání pedagogůškolský systémnovinka
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Jana Zatloukalová
     J 054/11
     Návrh doporučení Rady o sledování uplatnění absolventů

     (9844/17)
     COM (2017) 249

     Česká verze
     doručena dne 1.6.2017
     Historie tisku EU
     VEU
     Eva Syková

     4.10.2017
     č. 127 J 054/11/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyVVVK
     • Usnesení přijato
     • 20.9.2017

      
     10. schůze
     č. 294 - závěrečné usnesení přijato
     11.10.2017
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (10.01.2018)
     IPEX

     přístup k zaměstnánívstup do zaměstnánípráce mládeževýměna informacístatistika zaměstnanostisběr datprofesní přípravastatistika EUvysokoškolské vzdělání
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Jana Zatloukalová
     N 055/11
     Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Program rozvoje evropského obranného průmyslu s cílem podpořit konkurenceschopnost a inovační kapacitu obranného průmyslu EU

     (10589/17)
     COM (2017) 294

     Česká verze
     doručena dne 9.6.2017
     Historie tisku EU
     VEU
     Luděk Jeništa

     19.9.2017
     č. 118 N 055/11/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo obrany České republiky 10. schůze
     č. 299 - závěrečné usnesení přijato
     12.10.2017
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis


     IPEX

     program EUrozvoj průmyslumezipodniková spoluprácefinanční pomockonkurenceschopnostvýzkum a vývojplán rozvojenovinkaobranná politikapodpora EU
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Raimonda Lišková
     K 056/11
     Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Vznik Evropského obranného fondu

     (10164/17)
     COM (2017) 295

     Česká verze
     doručena dne 8.6.2017
     Historie tisku EU
     VEU
     Luděk Jeništa

     19.9.2017
     č. 118 K 056/11/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo obrany České republiky 10. schůze
     č. 299 - závěrečné usnesení přijato
     12.10.2017
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis


     IPEX

     výzkum a vývojvojenská spolupráceinvestice EUevropská bezpečnostspolečná bezpečnostní a obranná politikačlenský stát EUveřejná bezpečnostfondy (EU)evropská obranná politika
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Raimonda Lišková
     J 057/11
     Diskusní dokument o prohlubování hospodářské a měnové unie

     (9940/17)
     COM (2017) 291

     Česká verze
     doručena dne 2.6.2017
     Historie tisku EU
     VEU
     Vladimír Plaček

     4.10.2017
     č. 124 J 057/11/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Úřad vládyVHZD
     • Usnesení přijato
     • 19.9.2017

      
     10. schůze
     č. 289 - závěrečné usnesení přijato
     11.10.2017
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (26.01.2018)
     IPEX

     eurohospodářská situaceekonomická disparitaeurozónaměnová politikaHospodářská a měnová uniehospodářská politikastabilizace hospodářstvíplán rozvoje
     Registr Rady EU

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Dita Voleská
     J 058/11
     Diskusní dokument o budoucnosti evropské obrany

     (10165/17)
     COM (2017) 315

     Česká verze
     doručena dne 8.6.2017
     Historie tisku EU
     VZOB
     Lubomír Franc

     3.10.2017
     č. 84 J 058/11/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo obrany České republikyVEU
     • Usnesení přijato
     • 19.9.2017

      
     10. schůze
     č. 300 - závěrečné usnesení přijato
     12.10.2017
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (26.01.2018)
     IPEX

     vojenská spolupráceprostor svobody, bezpečnosti a právaevropská bezpečnostveřejná bezpečnostmezinárodní spolupráceudržování míruspolečná bezpečnostní a obranná politikavýdaje na obranuevropská obranná politika
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Petr Martinec
     N 060/11
     Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní ve vztahu k přeshraničním opatřením, která se mají oznamovat

     (10582/17)
     COM (2017) 335

     Česká verze
     doručena dne 27.6.2017
     Historie tisku EU
     VEU
     Libor Michálek

     4.10.2017
     č. 126 N 060/11/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo financíVHZD
     • Usnesení přijato
     • 19.9.2017

      
     10. schůze
     č. 284 - závěrečné usnesení přijato
     11.10.2017
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (10.01.2018)
     IPEX

     evropská daňová spoluprácejednotný trhsprávní spoluprácepřeshraniční spoluprácevyhýbání se danímpodvodsprávní formalityvýměna informacízkrácení daně
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Dita Voleská
     J 064/11
     Diskusní dokument o budoucnosti financí EU

     (11006/17)
     COM (2017) 358

     Česká verze
     doručena dne 11.7.2017
     Historie tisku EU
     VEU
     Vladimír Plaček

     4.10.2017
     č. 125 J 064/11/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo financí 10. schůze
     č. 283 - závěrečné usnesení přijato
     11.10.2017
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (02.05.2018)
     IPEX

     přijetí rozpočtuplnění rozpočtuvýdaje EUfinancování EUrozpočtové zdrojerozpočtová politikafinancování rozpočtu (EU)sestavení rozpočtu EUsestavování rozpočtu
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Dita Voleská
     N 065/11
     Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské agentuře pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, a o změně nařízení (ES) 1987/2006 a rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a o zrušení nařízení (EU) 1077/2011

     (10820/17)
     COM (2017) 352

     Česká verze
     doručena dne 30.6.2017
     Historie tisku EU
     VEU
     Tomáš Grulich

     19.9.2017
     č. 113 N 065/11/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo vnitra 10. schůze
     č. 280 - závěrečné usnesení přijato
     11.10.2017
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (26.01.2018)
     IPEX

     výměna informacíosobní údajeorganizace EUcizinecké právoSchengenský informační systémprostor svobody, bezpečnosti a právanelegální migracevnější hranice Evropské unieinformační systémevropská bezpečnost
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     Projednávání v PSP

     Raimonda Lišková