Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
13. schůze Senátu v 11. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 244 - Zákon o volbách do Parlamentu ČR

senátní návrh zákona

 • 193 - Zákon o odpovědnosti za přestupky - senátní návrh
 • 239 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některý zákonů (energetický zákon)
 • 245 - Zákon o volbách do PČR

mezinárodní smlouva

 • 220 - Smlouva ČR Vietnam - boj proti trestné činnosti
 • 221 - Dodatkový protokol k Trestněprávní úmluvě o korupci
 • 222 - Dohoda ČR Japonsko o vízech k pracovní dovolené
 • 224 - Smlouva ČR - Kosovo o zamezení dvojímu zdanění
 • 228 - Smlouva ČR Kazachstán o spolupráci v boji proti trestné činnosti
 • 229 - Smlouva ČR - Vietnam o předávání odsouzených osob
 • 230 - Úmluva Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně a bezpečnosti při sportovních akcích

jiný

 • 234 - Zpráva o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství ČR v EU za rok 2017
 • 236 - Zpráva o peticích za rok 2017
 • 243 - Návrh kandidátů na členy Rady ÚSTR
 • 251 - Informace komisí za rok 2017
 • 253 - Závěry a pokyny z ER 22. - 23. 3.
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
193

Návrh senátního návrhu zákona senátora Iva Valenty, Lumíra Aschenbrennera, Michaela Canova, Zdeňky Hamousové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

193/1 UPV 193/3 UPV 193/2 VUZP 193/4 VUZP Ivo Valenta (senátor)Lumír Aschenbrenner (senátor)Michael Canov (senátor)Zdeňka Hamousová (senátorka)Zdeněk Nytra (senátor)Tomáš Jirsa (senátor)Jaroslav Zeman (senátor)Jaroslav Větrovský (senátor)Jiří Oberfalzer (senátor)Jaroslav Kubera (senátor)Zbyněk Linhart (senátor)Jan Horník (senátor)
  zpravodaj pro 1. čtení - Jiří DienstbierJiří Dienstbier (UPV) Zdeněk Nytra (VUZP) 13. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán: Lhůta pro výbory: správní delikt, trvalý pobyt, správní sankce
  220

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 7. června 2017 v Hanoji

  220/1 UPV 220/2 VZOB Lubomír Metnar(ministr vnitra)Miroslav Antl (UPV) Patrik Kunčar (VZOB) 13. schůze č.378  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: veřejná bezpečnost, Česká republika, boj proti zločinnosti, Vietnam, policejní spolupráce, trestná činnost, veřejný pořádek
  221

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Trestněprávní úmluvě o korupci (Štrasburk, 15. 5. 2003)

  221/1 UPV 221/2 VZOB Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) Zdeněk Brož (VZOB) 13. schůze č.373  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: trestní právo, Česká republika, trestná činnost, přibližování legislativy, mezinárodní trestní právo, korupce
  222

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Japonska o vízech k pracovní dovolené, podepsaná v Tokiu dne 27. června 2017

  222/1 VZOB Martin Stropnický(ministr zahraničních věcí)Tomáš Jirsa (VZOB) 13. schůze č.385  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, pracovník v zahraničí, Japonsko, dovolená, pracovní povolení, vízová politika
  224

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Prištině dne 26. listopadu 2013

  224/1 VHZD 224/2 VZOB Alena Schillerová(ministr financí)Ladislav Kos (VHZD) Tomáš Jirsa (VZOB) 13. schůze č.382  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, dvojí zdanění, daňová úmluva, Kosovo
  228

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 23. listopadu 2017 v Astaně

  228/1 UPV 228/2 VZOB Lubomír Metnar(ministr vnitra)Miroslav Antl (UPV) Patrik Kunčar (VZOB) 13. schůze č.379  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, boj proti zločinu, trestná činnost, Kazachstán, právní pomoc, trestní stíhání
  229

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou o předávání odsouzených osob (Hanoj, 7. 6. 2017)

  229/1 UPV 229/2 VZOB Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) Patrik Kunčar (VZOB) 13. schůze č.374  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: politika spolupráce, Česká republika, Vietnam, soudní spolupráce
  230

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích(3. července 2016, Saint - Denis)

  230/1 VZOB 230/2 UPV Lubomír Metnar(ministr vnitra)Jaroslav Zeman (VZOB) Miroslav Antl (UPV) 13. schůze č.380  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: Rada Evropy, ratifikace dohody, sport, evropská konvence, chuligánství, sportovní událost
  234

  Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2017

  234/1 VEU 234/2 UPV Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)
   Václav Hampl (VEU) Jiří Dienstbier (UPV) 13. schůze č.372  - schvaluje
   Podán:
   236

   Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2017, Výroční zpráva o podávání informací dle zákona č. 106/1999 Sb. a přehled ostatních podání a dotazů za rok 2017 a Výroční zpráva za rok 2017 pro mediální oblast

   Zdeněk Papoušek(zástupce výboru Senátu)
    13. schůze č.393  - bere na vědomí
    Podán:
    239

    Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některý zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

    239/1 VUZP 239/2 VHZD Jitka Seitlová (senátorka)Anna Hubáčková (senátorka)Šárka Jelínková (senátorka)Renata Chmelová (senátorka)František Bradáč (senátor)Zdeněk Papoušek (senátor)Jiří Carbol (senátor)Patrik Kunčar (senátor)Petr Šilar (senátor)Jiří Šesták (senátor)Zbyněk Linhart (senátor)Jaromíra Vítková (senátorka)Petr Holeček (senátor)Luděk Jeništa (senátor)Jiří Vosecký (senátor)Václav Chaloupek (senátor)Leopold Sulovský (senátor)Michael Canov (senátor)Ladislav Kos (senátor)Alena Dernerová (senátorka)Petr Orel (senátor)zpravodaj pro 1. čtení - Zdeněk NytraZdeněk Nytra (VUZP) Lumír Aschenbrenner (VHZD) 13. schůze č.390  - přikazuje
    Podán: Lhůta pro výbory: energetická politika, vlastnictví, elektrárenský průmysl, energetické právo, rozvod elektřiny, odškodnění, služba ve veřejném zájmu
    243

    Návrh kandidátů na členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

    243/1 VK  
     (VK) 13. schůze č.370  - volí
     Podán:
     244

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

     244/1 UPV 244/3 UPV 244/2 VUZP Lubomír Metnar(ministr vnitra)Miroslav Nenutil (UPV) Petr Vícha (VUZP) 13. schůze č.376  - pozměňovací návrhy
     č.377  - doprovodné usnesení
     Podán: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 72/2018 Sb. volební systém, rozdělení na volební kraje, parlamentní volby
     245

     Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Dienstbiera a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

     245/1 UPV 245/4 UPV 245/2 VUZP 245/3 SKUCR Jiří Dienstbier (senátor)Radko Martínek (senátor)Jiří Šesták (senátor)Miroslav Antl (senátor)Eliška Wagnerová (senátor)Michael Canov (senátor)Zdeněk Nytra (senátor)Luděk Jeništa (senátor)Zdeňka Hamousová (senátorka)Milan Štěch (senátor)Ivo Bárek (senátor)Petr Šilar (senátor)Petr Vícha (senátor)Zdeněk Berka (senátor)
      zpravodaj pro 1. čtení - Miroslav NenutilMiroslav Nenutil (UPV) Eliška Wagnerová (SKUCR) Miloš Vystrčil (VUZP) 13. schůze č.391  - přikazuje
      Podán: Lhůta pro výbory:
      251

      Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2017

       
       13. schůze č.392  - bere na vědomí
       Podán:
       253

       Závěry za zasedání Evropské rady (22. března 2018) a Pokyny ze zasedání Evropské rady (článek 50) (23. března 2018)

       253/1 VEU Andrej Babiš(předseda vlády)
        Václav Hampl (VEU) 13. schůze č.367  - bere na vědomí
        Podán:
        Tisky EU
        Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
        K 082/11
        Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Širší využívání alternativních paliv Akční plán pro zavádění infrastrukturu pro alternativní paliva podle čl. 10 odst. 6 směrnice 2014/94/EU, včetně posouzení vnitrostátních rámců politiky podle čl. 10 odst. 2 směrnice 2014/94/EU

        (14333/17)
        COM (2017) 652

        Česká verze
        doručena dne 16.11.2017
        Historie tisku EU
        VEU
        Jaroslav Doubrava

        8.3.2018
        č. 174 K 082/11/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo dopravy 13. schůze
        č. 375 - závěrečné usnesení přijato
        4.4.2018
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis


        IPEX

        palivoalternativní energieskleníkový plynznečišťování motorovými vozidlysnižování plynných emisíekologické vozidlonovinkaelektrický vůzzemní plynčistá technologie
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Milan Petřík
        K 086/11
        Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru Akční plán EU na období 2017-2019 Boj proti rozdílům v odměňování žen a mužů

        (14733/17)
        COM (2017) 678

        Česká verze
        doručena dne 22.11.2017
        Historie tisku EU
        VEU
        Šárka Jelínková

        21.3.2018
        č. 182 K 086/11/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Úřad vlády 13. schůze
        č. 369 - závěrečné usnesení přijato
        4.4.2018
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis

        reakce Komise (13.07.2018)
        IPEX

        práva ženrovnocenné odměňováníakční programpracovní podmínkytrh prácepolitika zaměstnanosti EUženská otázkarovné zacházenídiskriminace na základě pohlavírovnost žen a mužů
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Jana Zatloukalová
        N 089/11
        Návrh nař.EP a Rady, kterým se mění nařízení EP a Rady č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ust. o Evr. fondu pro regionální rozvoj, Ev. sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evr. zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evr. námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evr. fondu pro regionální rozvoj, Evr. sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evr. námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o podporu strukturálních reforem v členských státech

        (15566/17)
        COM (2017) 826

        Česká verze
        doručena dne 8.12.2017
        Historie tisku EU
        VEU
        Luděk Jeništa

        8.3.2018
        č. 173 N 089/11/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo pro místní rozvoj 13. schůze
        č. 371 - závěrečné usnesení přijato
        4.4.2018
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis

        reakce Komise (20.09.2018)
        IPEX

        rozložení financování EUEvropský sociální fondEvropský fond pro regionální rozvojstrukturální úpravaEvropský rybářský fondFond soudržnostiEZFRV
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Dita Voleská
        N 090/11
        Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/825 za účelem navýšení finančního krytí programu na podporu strukturálních reforem a přizpůsobení jeho obecného cíle

        (15663/17)
        COM (2017) 825

        Česká verze
        doručena dne 12.12.2017
        Historie tisku EU
        VEU
        Luděk Jeništa

        8.3.2018
        č. 173 N 090/11/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Úřad vlády 13. schůze
        č. 371 - závěrečné usnesení přijato
        4.4.2018
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis

        reakce Komise (20.09.2018)
        IPEX

        podpora EUčlenský stát EUsprávní reformastrukturální úpravafinancování EUhospodářské sbližováníhospodářská reformaprogram EUreforma základních institucí
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Dita Voleská
        N 095/11
        Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii

        (16018/17)
        COM (2017) 797

        Česká verze
        doručena dne 22.12.2017
        Historie tisku EU
        VEU
        Šárka Jelínková

        8.3.2018
        č. 177 N 095/11/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo práce a sociálních věcí 13. schůze
        č. 389 - závěrečné usnesení přijato
        5.4.2018
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis

        reakce Komise (11.01.2019)
        IPEX

        propuštěníkolektivní smlouvapracovní smlouvapracovní podmínkyinformování pracovníkůzkušební dobapolitika zaměstnanosti EU
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Jana Zatloukalová
        K 091/11
        Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě a Evropské centrální bance Nové rozpočtové nástroje pro stabilní eurozónu v rámci EU

        (15654/17)
        COM (2017) 822

        Česká verze
        doručena dne 12.12.2017
        Historie tisku EU
        VEU
        Luděk Jeništa

        8.3.2018
        č. 173 K 091/11/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Úřad vlády 13. schůze
        č. 371 - závěrečné usnesení přijato
        4.4.2018
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis

        reakce Komise (20.09.2018)
        IPEX

        strukturální úpravazačlenění do rozpočtusouhrnný rozpočet (EU)podpora EUfinanční nástroj EUeurozónarozpočtová disciplína (EU)bankovnictvístabilizace hospodářstvíHospodářská a měnová unie
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Dita Voleská
        K 094/11
        Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě a Evropské centrální bance Evropský ministr hospodářství a financí

        (15655/17)
        COM (2017) 823

        Česká verze
        doručena dne 12.12.2017
        Historie tisku EU
        VEU
        Vladimír Plaček

        21.3.2018
        č. 185 K 094/11/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Úřad vlády 13. schůze
        č. 383 - závěrečné usnesení přijato
        4.4.2018
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis


        IPEX

        činnost orgánůHospodářská a měnová uniestruktura státní správyhospodářská a sociální soudržnostEvropská skupina (eurozóna)ministr
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Dita Voleská
        N 100/11
        Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU (hranice a víza) a mění rozhodnutí Rady 2004/512/ES, nařízení (ES) č. 767/2008, rozhodnutí Rady 2008/633/SVV, nařízení (EU)2016/399 a nařízení (EU) 2017/2226

        (15119/17)
        COM (2017) 793

        Česká verze
        doručena dne 18.12.2017
        Historie tisku EU
        VEU
        Tomáš Grulich

        8.3.2018
        č. 176 N 100/11/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo vnitra 13. schůze
        č. 381 - závěrečné usnesení přijato
        4.4.2018
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis

        reakce Komise (06.08.2018)
        IPEX

        vnější hranice Evropské uniemigrační politika EUinformační systémochrana údajůbiometrieSchengenská dohodavízová politikavýměna informacíosobní údajehraniční kontrola
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Kateřina Kramešová
        N 101/11
        Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU (policejní a justiční spolupráce, azyl a migrace)

        (15729/17)
        COM (2017) 794

        Česká verze
        doručena dne 18.12.2017
        Historie tisku EU
        VEU
        Tomáš Grulich

        8.3.2018
        č. 176 N 101/11/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo vnitra 13. schůze
        č. 381 - závěrečné usnesení přijato
        4.4.2018
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis

        reakce Komise (06.08.2018)
        IPEX

        prostor svobody, bezpečnosti a právavýměna informacíSchengenská dohodabiometrieosobní údajemigrační politika EUvnější hranice Evropské unieinformační systémochrana údajůazylové právo
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Kateřina Kramešová
        N 102/11
        Návrh nařízení Rady o zřízení Evropského společného podniku v oblasti vysoce výkonné výpočetní techniky

        (5282/18)
        COM (2018) 8

        Česká verze
        doručena dne 12.1.2018
        Historie tisku EU
        VEU
        Jiří Dušek

        3.4.2018
        č. 194 N 102/11/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 13. schůze
        č. 388 - závěrečné usnesení přijato
        4.4.2018
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis


        IPEX

        vědecká spoluprácesoftwareinformatika a průmysl zpracování datvýzkumná politika EUnová technologienovinkapartnerství mezi veřejným a soukromým sektoremaplikovaný výzkum
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Jana Zatloukalová
        N 110/11
        Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o hodnocení zdravotnických technologií a o změně směrnice 2011/24/EU

        (5844/18)
        COM (2018) 51

        Česká verze
        doručena dne 2.2.2018
        Historie tisku EU
        VEU
        Eva Syková

        21.3.2018
        č. 188 N 110/11/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo zdravotnictvíVZSP
        • Usnesení přijato
        • 8.3.2018

         
        13. schůze
        č. 365 - závěrečné usnesení přijato
        4.4.2018
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis


        IPEX

        lékařská vědavýměna informacíprostředky zdravotnické technikyhodnocení technologiínovinkapráva pacientazdravotní péčepřeshraniční spoluprácezdraví veřejnostivědecká spolupráce
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Jana Zatloukalová
        N 111/11
        Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o jakosti vody určené k lidské spotřebě (přepracované znění)

        (5846/18)
        COM (2017) 753

        Česká verze
        doručena dne 2.2.2018
        Historie tisku EU
        VEU
        Petr Orel

        21.3.2018
        č. 189 N 111/11/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo zdravotnictví 13. schůze
        č. 366 - závěrečné usnesení přijato
        4.4.2018
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis

        reakce Komise (06.08.2018)
        IPEX

        ochrana spotřebitelezdraví veřejnostiochrana vodznečišťování vodyrozvod vodynorma kvalityvodní hospodářstvípitná vodalidská výživa
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Milan Petřík
        K 105/11
        Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o akčním plánu digitálního vzdělávání

        (5459/18)
        COM (2018) 22

        Česká verze
        doručena dne 18.1.2018
        Historie tisku EU
        VEU
        Václav Hampl

        3.4.2018
        č. 193 K 105/11/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyVVVK
        • Usnesení přijato
        • 27.3.2018

         
        13. schůze
        č. 387 - závěrečné usnesení přijato
        4.4.2018
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis


        IPEX

        akční programprofesní přípravaspolupráce v oblasti vzdělávánínová pedagogikadigitální technologiepolitika vzděláváníškolský systémreforma školství
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Jana Zatloukalová
        K 108/11
        Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství

        (5477/18)
        COM (2018) 28

        Česká verze
        doručena dne 18.1.2018
        Historie tisku EU
        VEU
        Petr Orel

        3.4.2018
        č. 195 K 108/11/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo životního prostředíVUZP
        • Usnesení přijato
        • 28.3.2018

         
        13. schůze
        č. 384 - závěrečné usnesení přijato
        4.4.2018
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis

        reakce Komise (14.08.2018)
        IPEX

        recyklace odpaduvliv na životní prostředíochrana životního prostředíplastodpadskladování odpaduopatření na kontrolu znečištěnízneškodňování odpaduznečišťování životního prostředínovinka
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Milan Petřík
        K 109/11
        Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o rámci pro sledování oběhového hospodářství

        (5478/18)
        COM (2018) 29

        Česká verze
        doručena dne 19.1.2018
        Historie tisku EU
        VEU
        Petr Orel

        3.4.2018
        č. 195 K 109/11/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo životního prostředíVUZP
        • Usnesení přijato
        • 28.3.2018

         
        13. schůze
        č. 384 - závěrečné usnesení přijato
        4.4.2018
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis

        reakce Komise (14.08.2018)
        IPEX

        spotřebasurovinanovinkarecyklace odpadukonkurenceschopnostprodukce EUodpadstatistika EU
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Milan Petřík
        K 113/11
        Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Přesvědčivá perspektiva rozšíření pro západní Balkán a větší angažovanost Unie v tomto regionu

        (5947/18)
        COM (2018) 65

        Česká verze
        doručena dne 7.2.2018
        Historie tisku EU
        VEU
        Václav Hampl

        3.4.2018
        č. 196 K 113/11/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo zahraničních věcí 13. schůze
        č. 386 - závěrečné usnesení přijato
        4.4.2018
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis

        reakce Komise (06.08.2018)
        IPEX

        demokratizacehospodářská reformaprávní státzápadní Balkánpráva jednotlivceregionální spoluprácespráva věcí veřejnýchsprávní reformahospodářský rozvojrozšiřování Evropské unie
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Milan Petřík
        J 106/11
        Návrh doporučení Rady o podpoře společných hodnot, inkluzivního vzdělávání a evropského rozměru ve výuce

        (5462/18)
        COM (2018) 23

        Česká verze
        doručena dne 18.1.2018
        Historie tisku EU
        VEU
        Václav Hampl

        3.4.2018
        č. 193 J 106/11/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyVVVK
        • Usnesení přijato
        • 27.3.2018

         
        13. schůze
        č. 387 - závěrečné usnesení přijato
        4.4.2018
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis


        IPEX

        školstvímladý člověkpolitika vzděláváníkulturní pluralismusspolupráce v oblasti vzděláváníprofesní přípravadidaktika a metodikazačlenění do společnostiobčanství EUobčanská výchova
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Jana Zatloukalová
        J 107/11
        Návrh doporučení Rady o klíčových kompetencích pro celoživotní učení

        (5464/18)
        COM (2018) 24

        Česká verze
        doručena dne 18.1.2018
        Historie tisku EU
        VEU
        Václav Hampl

        3.4.2018
        č. 193 J 107/11/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyVVVK
        • Usnesení přijato
        • 27.3.2018

         
        13. schůze
        č. 387 - závěrečné usnesení přijato
        4.4.2018
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis


        IPEX

        novinkapolitika vzděláváníceloživotní vzděláváníneformální výukaodborná kvalifikaceprofesní přípravapočítačová gramotnostspolupráce v oblasti vzdělávánínová pedagogika
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Jana Zatloukalová