Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
14. schůze Senátu v 11. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 256 - Novela zákona o vývozu a dovozu zboží
 • 257 - Zákon o ČNB
 • 258 - Daňový řád
 • 259 - Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • 260 - Zákon o hornické činnosti

senátní návrh zákona

 • 208 - Zákon o sociálních službách - senátní návrh
 • 261 - Zákon o silničním provozu

mezinárodní smlouva

 • 231 - Dohoda EU Austrálie
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
208

Návrh senátního návrhu zákona senátora Vladimíra Plačka a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

208/1 VZSP 208/2 UPV Vladimír Plaček (senátor)Miluše Horská (senátorka)Šárka Jelínková (senátor)Lumír Kantor (senátor)Emilie Třísková (senátorka)Jiří Vosecký (senátor)zpravodaj pro 1. čtení - Božena SekaninováBožena Sekaninová (VZSP) Emilie Třísková (UPV) 14. schůze č.405  - schvaluje senátní návrh zákona
Podán: Lhůta pro výbory: zdravotně postižený člověk, sociální dávky, sociální služby, péče o postižené osoby, sociální péče, příspěvek na péči
231

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Austrálií na straně druhé

231/1 VZOB Martin Stropnický(ministr zahraničních věcí)Tomáš Jirsa (VZOB) 14. schůze č.403  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: Evropská unie, Austrálie, dohoda o spolupráci, rámcová dohoda
256

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/2008 Sb., o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

256/1 VHZD 256/2 UPV Tomáš Hüner(ministr průmyslu a obchodu)Lumír Aschenbrenner (VHZD) Eliška Wagnerová (UPV) 14. schůze č.397  - schvaluje návrh zákona
90/2018
Podán: Lhůta pro Senát: vojenské vybavení, citlivé zboží, zahraniční obchod, kontrola dovozu, obchod se zbraněmi, kontrola vývozu, trest smrti
257

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje zákon č. 76/1976 Sb., o ražbě československých dukátů

257/1 VHZD Alena Schillerová(ministr financí)Jaromír Strnad (VHZD) 14. schůze č.407  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 89/2018 Sb. peníze, emise měny, centrální banka, papírové peníze
258

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

258/1 VHZD 258/2 UPV Alena Schillerová(ministr financí)Pavel Štohl (VHZD) Jiří Burian (UPV) 14. schůze č.408  - zamítá
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 95/2018 Sb. daňový systém, vybírání daní, daňové orgány, mezinárodní spolupráce, daňové právo, evropská daňová spolupráce, právo na informace, důvěrná informace
259

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

259/1 VZSP Jaroslava Němcová(ministr práce a sociálních věcí)Milada Emmerová (VZSP) 14. schůze č.404  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 92/2018 Sb.
260

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů

260/1 VHZD 260/2 VUZP Tomáš Hüner(ministr průmyslu a obchodu)Leopold Sulovský (VHZD) Jan Horník (VUZP) 14. schůze č.399  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 91/2018 Sb. těžební průmysl, Evropská unie, kontrola provozu, výbušnina, důlní provoz, uplatňování právních předpisů EU, důlní dobývání
261

Návrh senátního návrhu zákona senátorů Ivo Valenty, Jana Horníka, Jiřího Voseckého a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

261/1 VHZD 261/2 VUZP 261/3 VZSP Ivo Valenta (senátor)Jan Horník (senátor)Jiří Vosecký (senátor)Jaroslav Zeman (senátor)Zdeňka Hamousová (senátorka)Jiří Cieńciała (senátor)Tomáš Grulich (senátor)Jiří Oberfalzer (senátor)Milada Emmerová (senátorka)Jan Látka (senátor)Miroslav Nenutil (senátor)Patrik Kunčar (senátor)František Bradáč (VHZD) Jaroslav Malý (VZSP) Jiří Carbol (VUZP) 14. schůze č.406  - přikazuje
Podán: Lhůta pro výbory: silniční doprava, silniční provoz, jednostopé vozidlo, bezpečnost silničního provozu, alkohol
Tisky EU
Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
N 084/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a nová lehká užitková vozidla, jako součást integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých vozidel, a kterým se mění nařízení (ES) č. 715/2007

(14217/17)
COM (2017) 676

Česká verze
doručena dne 10.11.2017
Historie tisku EU
VEU
Petr Orel

8.3.2018
č. 175 N 084/11/02
 •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 14. schůze
č. 400 - závěrečné usnesení přijato
25.4.2018
Všechna hlasování
Stenografický zápis

reakce Komise (06.08.2018)
IPEX

automobilekologická normasnižování plynných emisíznečišťování motorovými vozidlyskleníkový plynmotorové vozidlospotřeba energieznečišťování atmosféryužitkové vozidloopatření na kontrolu znečištění
Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

The Legislative Observatory (Evropský parlament)

Projednávání v PSP

Milan Petřík
N 088/11
Pozměněný návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 904/2010, pokud jde o opatření k posílení správní spolupráce v oblasti daně z přidané hodnoty

(14893/17)
COM (2017) 706

Česká verze
doručena dne 5.12.2017
Historie tisku EU
VEU
Libor Michálek

24.4.2018
č. 203 N 088/11/02
 •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

 
Ministerstvo financíVHZD
 • Usnesení přijato
 • 3.4.2018

 
14. schůze
č. 410 - závěrečné usnesení přijato
25.4.2018
Všechna hlasování
Stenografický zápis

reakce Komise (13.07.2018)
IPEX

podvodharmonizace danívýměna informacídaňové právoobchod v rámci EUevropská daňová spoluprácedaň z přidané hodnotydaňové orgánydaňový trestný činsprávní spolupráce
Registr Rady EU

Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

The Legislative Observatory (Evropský parlament)

Projednávání v PSP

Dita Voleská
N 092/11
Návrh směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla pro posílení rozpočtové odpovědnosti a střednědobé rozpočtové orientace v členských státech

(15660/17)
COM (2017) 624

Česká verze
doručena dne 12.12.2017
Historie tisku EU
VEU
Vladimír Plaček

21.3.2018
č. 183 N 092/11/02
 •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

 
Ministerstvo financí 14. schůze
č. 412 - závěrečné usnesení přijato
25.4.2018
Všechna hlasování
Stenografický zápis


IPEX

dohoda o spolupráci (EU)evropská daňová spolupráceEvropský hospodářský prostordaň z přidané hodnotydaňový trestný činpodpis dohodysprávní spoluprácepodvodNorsko
Registr Rady EU

The Legislative Observatory (Evropský parlament)

Projednávání v PSP

Dita Voleská
N 093/11
Návrh nařízení Rady o zřízení Evropského měnového fondu

(15664/17)
COM (2017) 827

Česká verze
doručena dne 12.12.2017
Historie tisku EU
VEU
Vladimír Plaček

21.3.2018
č. 184 N 093/11/02
 •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

 
Ministerstvo financí 14. schůze
č. 413 - závěrečné usnesení přijato
25.4.2018
Všechna hlasování
Stenografický zápis

reakce Komise (20.09.2018)
IPEX

eurozónačinnost orgánůEvropský měnový fondHospodářská a měnová unie
Projednávání v PSP

Dita Voleská
N 098/11
Návrh nařízení EP a Rady, kterým se stanoví pravidla a postupy pro dodržování a vymáhání harmonizačních právních předpisů Unie týkajících se výrobků a kterým se mění nařízení EP a Rady (EU) 305/2011, (EU) 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 a (EU) 2017/1369 a směrnice EP a Rady 2004/42/EC, 2009/48/EC, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU a 2014/90/EU

(15950/17)
COM (2017) 795

Česká verze
doručena dne 21.12.2017
Historie tisku EU
VEU
Jiří Dušek

21.3.2018
č. 186 N 098/11/02
 •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 14. schůze
č. 401 - závěrečné usnesení přijato
25.4.2018
Všechna hlasování
Stenografický zápis

reakce Komise (06.08.2018)
IPEX

bezpečnost výrobkudohled nad trhemtržní zvyklostijednotný trhpovolení k prodejinorma kvalitypřibližování legislativykontrola dovozudovoz EUjakost výrobku
Registr Rady EU

Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

The Legislative Observatory (Evropský parlament)

Projednávání v PSP

Dita Voleská
N 099/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě

(15965/17)
COM (2017) 796

Česká verze
doručena dne 21.12.2017
Historie tisku EU
VEU
Jiří Dušek

21.3.2018
č. 187 N 099/11/02
 •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 14. schůze
č. 402 - závěrečné usnesení přijato
25.4.2018
Všechna hlasování
Stenografický zápis

reakce Komise (06.08.2018)
IPEX

povolení k prodejisprávní spolupráceprincip vzájemného uznávánívolný pohyb zbožíjednotný trhzboží a službyčlenský stát EUvýměna informacítechnický předpis
Registr Rady EU

Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

The Legislative Observatory (Evropský parlament)

Projednávání v PSP

Dita Voleská
N 103/11
Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o zvláštní režim pro malé podniky

(5334/18)
COM (2018) 21

Česká verze
doručena dne 19.1.2018
Historie tisku EU
VEU
Libor Michálek

24.4.2018
č. 204 N 103/11/02
 •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

 
Ministerstvo financíVHZD
 • Usnesení přijato
 • 3.4.2018

 
14. schůze
č. 409 - závěrečné usnesení přijato
25.4.2018
Všechna hlasování
Stenografický zápis

reakce Komise (12.07.2018)
IPEX

daň z přidané hodnotyzjednodušení legislativydaňové právoobratliberalizace obchoduharmonizace danírůst podnikusprávní formalitymalý podnikosvobození od daní
Registr Rady EU

Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

The Legislative Observatory (Evropský parlament)

Projednávání v PSP

Dita Voleská
N 104/11
Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o sazby daně z přidané hodnoty

(5335/18)
COM (2018) 20

Česká verze
doručena dne 19.1.2018
Historie tisku EU
VEU
Libor Michálek

24.4.2018
č. 204 N 104/11/02
 •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

 
Ministerstvo financíVHZD
 • Usnesení přijato
 • 3.4.2018

 
14. schůze
č. 409 - závěrečné usnesení přijato
25.4.2018
Všechna hlasování
Stenografický zápis

reakce Komise (12.07.2018)
IPEX

harmonizace danídaňová úlevavybírání danísazba DPHposkytování služebčlenský stát EUzboží a služby
Registr Rady EU

Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

The Legislative Observatory (Evropský parlament)

Projednávání v PSP

Dita Voleská