Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
12. schůze Senátu v 12. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 137 - Návrh zákona o dráhách
 • 138 - Lesní zákon
 • 139 - Zákon o elektronických komunikacích
 • 142 - Nominační zákon
 • 143 - Návrh zákona o státním zastupitelství

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 140 - Zákon o dráhách
 • 141 - Stavební zákon

senátní návrh zákona

 • 135 - Novela Listiny základních práv a svobod - senátní návrh

mezinárodní smlouva

 • 85 - Smlouva mezi ČR a Kyrgyzskou republikou o zamezení dvojímu zdanění
 • 91 - Dohoda o převádění a sdílení příspěvků do Jednotného fondu pro řešení krizí
 • 96 - Smlouva ČR Argentina o vzájemné správní pomoci v celních otázkách
 • 99 - Smlouva o sociálním zabezpečení mezi ČR a Mongolskem
 • 102 - Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem

jiný

 • 57 - Výroční zpráva NKÚ za rok 2018
 • 73 - Petice za zákon pro zelené lesy Šumavy
 • 115 - Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2018
 • 144 - Předchozí souhlas - Návrh nařízení Rady k rozpočtu EU v souvislosti s brexitem
 • 145 - Zasedání ER 17. - 18. 10. 2019
 • 146 - Návrhy kandidátů na funkci zástupce VOP
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
57

Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2018

57/1 VHZD 57/2 UPV Miloslav Kala(prezident NKÚ)
  František Bradáč (VHZD) Michael Canov (UPV) 12. schůze č.261  - bere na vědomí
  Podán:
  73

  Petice za zákon pro zelené lesy Šumavy

  73/1 VVVK 73/2 VHZD 73/3 VUZP Petr Martan
   Přemysl Rabas (VVVK) Lumír Aschenbrenner (VHZD) Zdeněk Nytra (VUZP) 12. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán:
   85

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Kyrgyzské republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti, která byla podepsána v Biškeku dne 9. dubna 2019

   85/1 VHZD 85/2 VZOB Alena Schillerová(ministr financí)Michal Kortyš (VHZD) Ladislav Václavec (VZOB) 12. schůze č.249  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, dvojí zdanění, daňová úmluva, Kyrgyzstán
   91

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o převádění a sdílení příspěvků do Jednotného fondu pro řešení krizí, podepsaná v Bruselu dne 21. května 2014

   91/1 VHZD 91/2 VZOB Alena Schillerová(ministr financí)Michal Kortyš (VHZD) Ladislav Václavec (VZOB) 12. schůze č.250  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní dohoda, ratifikace dohody, Jednotný evropský akt, Ecofin, bankovní unie EU
   96

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Argentinskou republikou o vzájemné správní pomoci v celních otázkách

   96/1 VHZD 96/2 VZOB Alena Schillerová(ministr financí)Ladislav Kos (VHZD) Ladislav Faktor (VZOB) 12. schůze č.251  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory: Argentina, Česká republika, mezinárodní spolupráce, celní dohoda, celní spolupráce, clo, celní delikty
   99

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Mongolskem, podepsaná v Praze 20. května 2019

   99/1 VZSP 99/2 VZOB Jana Maláčová(ministr práce a sociálních věcí)Rostislav Koštial (VZSP) Patrik Kunčar (VZOB) 12. schůze č.254  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory: sociální zabezpečení, Česká republika, mezinárodní spolupráce, Mongolsko
   102

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem, podepsaná dne 20. května 2019 v Praze

   102/1 UPV 102/2 VZOB Jan Hamáček(ministr vnitra)Miroslav Antl (UPV) Patrik Kunčar (VZOB) 12. schůze č.247  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, policejní spolupráce, Mongolsko, vyhoštění, nelegální migrace
   115

   Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2018

   115/1 VHZD Jiří Rusnok(guvernér ČNB)
    Vladislav Vilímec (VHZD) 12. schůze č.253  - bere na vědomí
    Podán:
    135

    Návrh senátního návrhu ústavního zákona senátora Martina Červíčka a dalších senátorů, kterým se mění Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.

    135/1 UPV 135/2 VZOB 135/3 SKUCR Martin Červíček (senátor)Zdeněk Hraba (senátor)Miroslav Adámek (senátor)Michael Canov (senátor)Miroslav Antl (senátor)Tomáš Goláň (senátor)Jiří Burian (senátor)Radek Sušil (senátor)Peter Koliba (senátor)Jiří Oberfalzer (senátor)Miloš Vystrčil (senátor)Jaroslav Zeman (senátor)Tomáš Jirsa (senátor)Jitka Chalánková (senátorka)Rostislav Koštial (senátor)Jaroslav Doubrava (senátor)Karel Kratochvíle (senátor)Jaroslav Větrovský (senátor)Jiří Dušek (senátor)Lumír Aschenbrenner (senátor)Pavel Karpíšek (senátor)Ivo Bárek (senátor)Ladislav Faktor (senátor)Ladislav Chlupáč (senátor)Zdeňka Hamousová (senátorka)Ladislav Václavec (senátor)Raduan Nwelati (senátor)Jiří Vosecký (senátor)Zdeněk Nytra (senátor)Vladislav Vilímec (senátor)Pavel Štohl (senátor)Patrik Kunčar (senátor)Jiří Cieńciała (senátor)Michal Kortyš (senátor)Ivo Valenta (senátor)
     zpravodaj pro 1. čtení - Anna HubáčkováAnna Hubáčková (UPV) (SKUCR) Pavel Fischer (VZOB) 12. schůze č.260  - přikazuje
     Podán:
     137

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

     137/1 VHZD Vladimír Kremlík(ministr dopravy)Michal Kortyš (VHZD) 12. schůze č.256  - pozměňovací návrhy
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 367/2019 Sb. národní doprava, regionální doprava, vnitrostátní doprava, železniční doprava, dopravní licence, přibližování legislativy, poskytování služeb
     138

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

     138/1 VHZD 138/2 VUZP 138/3 VUZP Miroslav Toman(ministr zemědělství)Petr Šilar (VHZD) Miloš Vystrčil (VUZP) 12. schůze č.258  - schvaluje návrh zákona
     č.259  - doprovodné usnesení
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 314/2019 Sb. les, odborná kvalifikace, ochrana lesa, pěstování lesů, vlastnictví lesů, lesní legislativa
     139

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších zákonů

     139/1 VHZD 139/2 UPV Karel Havlíček(ministr průmyslu a obchodu)Miroslav Balatka (VHZD) Tomáš Goláň (UPV) 12. schůze č.245  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 311/2019 Sb. komunikační systém, smlouva, telekomunikace, telekomunikační politika, zánik smlouvy
     140

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

     140/1 VHZD Petr Dolínek(poslanec)Ladislav Kos (VHZD) 12. schůze č.262  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 313/2019 Sb. městská doprava, bezpečnost dopravy, dopravní infrastruktura, městská hromadná doprava, jízdní personál, metro
     141

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

     141/1 VUZP 141/2 UPV 141/3 VHZD Jan Birke(zástupce skupiny poslanců)Ivo Bárek (VUZP) Herbert Pavera (VHZD) Jiří Burian (UPV) 12. schůze č.264  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 312/3019 Sb. vodohospodářské stavby, stavební povolení, změna klimatu, sucho
     142

     Návrh zákona o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon)

     142/1 VHZD 142/2 UPV Andrej Babiš(předseda vlády)Lumír Aschenbrenner (VHZD) Anna Hubáčková (UPV) 12. schůze č.241  - pozměňovací návrhy
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 353/2019 Sb. právnická osoba, správní rada, podnikové vedení, jmenování pracovníků, konkurz do státní správy, veřejné vlastnictví, jmenovací moc
     143

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

     143/1 UPV Marie Benešová(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) 12. schůze č.242  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 315/2019 Sb. Evropská unie, státní zástupce, vlastní zdroje, trestní řízení, hospodářský trestný čin, finanční soud
     144

     Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh nařízení Rady o opatřeních týkajících se plnění a financování souhrnného rozpočtu Unie v roce 2020 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie

     144/1 VEU 144/2 VHZD Alena Schillerová(ministr financí)Mikuláš Bek (VEU) Michal Kortyš (VHZD) 12. schůze č.252  - vyslovuje souhlas
     Podán: financování rozpočtu (EU), Spojené království, finanční pomoc, souhrnný rozpočet (EU), vystoupení z EU
     145

     Zasedání Evropské rady (17. a 18. října 2019) - závěry Mimořádné zasedání Evropské rady (článek 50) (17. října 2019) - závěry

     145/1 VEU Andrej Babiš
      (VEU) 12. schůze č.238  - bere na vědomí
      Podán:
      146

      Návrhy kandidátů na funkci zástupce Veřejného ochránce práv

      146/1 VVVK  
       (VVVK) 12. schůze č.244  - volí
       Podán:
       Tisky EU
       Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
       K 024/12
       Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zlepšování právní úpravy - hodnocení a potvrzení závazku

       (8648/19)
       COM (2019) 178

       Česká verze
       doručena dne 15.4.2019
       Historie tisku EU
       VEU
       Václav Hampl

       6.8.2019
       č. 103 K 024/12/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Úřad vlády 12. schůze
       č. 240 - závěrečné usnesení přijato
       30.10.2019
       Všechna hlasování
       Stenografický zápis


       IPEX

       instituce Evropské uniečinnost orgánůprůhlednost administrativyspolupráce mezi institucemiregulační politikaprávo EUtvorba politikzjednodušení legislativyprogram EU
       Registr Rady EU

       Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

       The Legislative Observatory (Evropský parlament)

       Projednávání v PSP

       Jan Grinc
       K 025/12
       Sdělení Komise Efektivnější rozhodování v oblasti sociální politiky: určení oblastí pro přechod k hlasování kvalifikovanou většinou

       (8799/19)
       COM (2019) 186

       Česká verze
       doručena dne 24.4.2019
       Historie tisku EU
       VEU
       Emilie Třísková

       6.8.2019
       č. 104 K 025/12/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Ministerstvo práce a sociálních věcí 12. schůze
       č. 255 - závěrečné usnesení přijato
       30.10.2019
       Všechna hlasování
       Stenografický zápis

       reakce Komise (13.01.2020)
       IPEX

       činnost orgánůevropská sociální politikačinnost EUlegislativa sociálního zabezpečenílegislativní proces EUsociální právoužší spoluprácerozhodovánívětšina hlasůpracovní právo
       Registr Rady EU

       Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

       The Legislative Observatory (Evropský parlament)

       Projednávání v PSP

       Jana Zatloukalová
       K 026/12
       Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2019

       (9810/19)
       COM (2019) 260

       Česká verze
       doručena dne 29.5.2019
       Historie tisku EU
       VEU
       Václav Hampl

       6.8.2019
       č. 105 K 026/12/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Ministerstvo zahraničních věcí 12. schůze
       č. 248 - závěrečné usnesení přijato
       30.10.2019
       Všechna hlasování
       Stenografický zápis


       IPEX

       regionální spolupráceČerná HorademokratizaceTureckoRepublika SrbskoKosovoBosna a Hercegovinarozšiřování Evropské unieAlbánieBývalá jugoslávská republika Makedonie
       Registr Rady EU

       Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

       The Legislative Observatory (Evropský parlament)

       Projednávání v PSP

       Milan Petřík
       K 027/12
       Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Stanovisko Komise k žádosti Bosny a Hercegoviny o členství v Evropské unii

       (9817/19)
       COM (2019) 261

       Česká verze
       doručena dne 29.5.2019
       Historie tisku EU
       VEU
       Václav Hampl

       6.8.2019
       č. 105 K 027/12/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Ministerstvo zahraničních věcí 12. schůze
       č. 248 - závěrečné usnesení přijato
       30.10.2019
       Všechna hlasování
       Stenografický zápis


       IPEX

       přístupové kritériumčlenství v Evropské uniiBosna a Hercegovina
       Registr Rady EU

       Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

       The Legislative Observatory (Evropský parlament)

       Projednávání v PSP

       Milan Petřík
       K 030/12
       Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Společně při dosahování cílů energetické unie a opatření v oblasti klimatu - vytvoření základů pro úspěšný přechod na čistou energii

       (10251/19)
       COM (2019) 285

       Česká verze
       doručena dne 20.6.2019
       Historie tisku EU
       VEU
       Petr Orel

       24.10.2019
       č. 124 K 030/12/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Ministerstvo průmyslu a obchodu 12. schůze
       č. 246 - závěrečné usnesení přijato
       30.10.2019
       Všechna hlasování
       Stenografický zápis


       IPEX

       členský stát EUenergetická rozvodná síťnovinkavýkonnost energetikyobnovitelná energiesoběstačnost v zásobování energiíelektrická energiesnižování plynných emisískleníkový plyn
       Registr Rady EU

       Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

       The Legislative Observatory (Evropský parlament)

       Projednávání v PSP

       Milan Petřík
       J 029/12
       Doporučení Komise ze dne 18. 6. 2019 k návrhu integrovaného vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu pokrývajícího období 2021-2030

       (10520/19)
       C (2019) 4403

       Česká verze
       doručena dne 20.6.2019
       Historie tisku EU
       VEU
       Petr Orel

       24.10.2019
       č. 124 J 029/12/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Ministerstvo průmyslu a obchodu 12. schůze
       č. 246 - závěrečné usnesení přijato
       30.10.2019
       Všechna hlasování
       Stenografický zápis


       IPEX

       členský stát EUČeská republikaenergetická politikasoběstačnost v zásobování energiíenergetická rozvodná síťvýkonnost energetikyelektrická energieobnovitelná energieskleníkový plynsnižování plynných emisínovinka
       Registr Rady EU

       The Legislative Observatory (Evropský parlament)

       Projednávání v PSP

       Milan Petřík
       K 031/12
       Zpráva Komise: Výroční zpráva za rok 2018 o používání zásad subsidiarity a proporcionality a o vztazích s vnitrostátními parlamenty

       (11313/19)
       COM (2019) 333

       Česká verze
       doručena dne 16.7.2019
       Historie tisku EU
       VEU
       Václav Hampl

       15.10.2019
       č. 117 K 031/12/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Úřad vlády 12. schůze
       č. 239 - závěrečné usnesení přijato
       30.10.2019
       Všechna hlasování
       Stenografický zápis

       reakce Komise (15.01.2020)
       IPEX

       legislativní proceszpráva o činnostizásada proporcionalitynárodní parlamentvztahy mezi institucemilegislativní proces EUprincip subsidiarity
       Registr Rady EU

       Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

       The Legislative Observatory (Evropský parlament)

       Projednávání v PSP

       Jan Grinc