Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
24. schůze Senátu v 12. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 201 - Zákon o volbách do Evropského parlamentu
 • 261 - Školský zákon
 • 267 - Zákon, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s koronavirem SARS-CoV-2
 • 268 - Zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení
 • 269 - Daňový řád
 • 270 - Zákoník práce
 • 272 - Zákon o kompenzacích osobám poskytujících hrazené zdravotní služby

senátní návrh zákona

 • 135 - Novela Listiny základních práv a svobod - senátní návrh

mezinárodní smlouva

 • 187 - Prohlášení o využívání nosných raket Ariane, Vega a Sojuz z Vesmírného střediska Guyana
 • 188 - Pravidlech pro zabránění srážkám na moři
 • 189 - Mezinárodní úmluva o vyměřování lodí
 • 212 - Stanovy Mezinárodního centra pro registraci seriálových publikací

jiný

 • 190 - Zpráva o ŽP ČR 2018
 • 221 - Zpráva o činnosti VOP 2019
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
135

Návrh senátního návrhu ústavního zákona senátora Martina Červíčka a dalších senátorů, kterým se mění Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.

135/1 UPV 135/2 VZOB 135/3 SKUCR Martin Červíček (senátor)Zdeněk Hraba (senátor)Miroslav Adámek (senátor)Michael Canov (senátor)Miroslav Antl (senátor)Tomáš Goláň (senátor)Jiří Burian (senátor)Radek Sušil (senátor)Peter Koliba (senátor)Jiří Oberfalzer (senátor)Miloš Vystrčil (senátor)Jaroslav Zeman (senátor)Tomáš Jirsa (senátor)Jitka Chalánková (senátorka)Rostislav Koštial (senátor)Jaroslav Doubrava (senátor)Karel Kratochvíle (senátor)Jaroslav Větrovský (senátor)Jiří Dušek (senátor)Lumír Aschenbrenner (senátor)Pavel Karpíšek (senátor)Ivo Bárek (senátor)Ladislav Faktor (senátor)Ladislav Chlupáč (senátor)Zdeňka Hamousová (senátorka)Ladislav Václavec (senátor)Raduan Nwelati (senátor)Jiří Vosecký (senátor)Zdeněk Nytra (senátor)Vladislav Vilímec (senátor)Pavel Štohl (senátor)Patrik Kunčar (senátor)Jiří Cieńciała (senátor)Michal Kortyš (senátor)Ivo Valenta (senátor)zpravodaj pro 1. čtení - Anna HubáčkováAnna Hubáčková (UPV) Jiří Dienstbier (SKUCR) Pavel Fischer (VZOB) 24. schůze č.431  - schvaluje senátní návrh zákona
Podán: Charta lidských práv, ústava, osobní zbraň, sebeobrana
187

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s přijetím Prohlášení některých evropských vlád o fázi využívání nosných raket Ariane, Vega a Sojuz z Vesmírného střediska Guyana ve znění změn přijatých dne 4. prosince 2017

187/1 VHZD 187/2 VZOB Vladimír Kremlík(ministr dopravy)Karel Havlíček(ministr dopravy)Herbert Pavera (VHZD) Ladislav Václavec (VZOB) 24. schůze č.432  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní dohoda, kosmická přeprava, ratifikace dohody, kosmická loď, vesmírná technologie, nosná raketa, Evropská kosmická agentura
188

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o mezinárodních Pravidlech pro zabránění srážkám na moři, 1972 (COLREG), ve znění pozdějších rezolucí

188/1 VHZD 188/2 VZOB Vladimír Kremlík(ministr dopravy)Karel Havlíček(ministr dopravy)Lumír Aschenbrenner (VHZD) Tomáš Jirsa (VZOB) 24. schůze č.433  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: námořní doprava, námořní právo, loď, ratifikace dohody, mezinárodní úmluva, námořní bezpečnost, námořní lodivodské služby
189

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Mezinárodní úmluva o vyměřování lodí (TONNAGE), 1969, ve znění pozdějších rezolucí

189/1 VHZD 189/2 VZOB Vladimír Kremlík(ministr dopravy)Karel Havlíček(ministr dopravy)Jaroslav Větrovský (VHZD) Tomáš Jirsa (VZOB) 24. schůze č.434  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: námořní doprava, Mezinárodní námořní organizace, loď, ratifikace dohody, mezinárodní úmluva, námořní bezpečnost, nákladní loď
190

Zpráva o životním prostředí České republiky 2018

190/1 VUZP Richard BrabecZbyněk Linhart (VUZP) 24. schůze č.425  - bere na vědomí
Podán: environmentální politika, ochrana životního prostředí, vliv na životní prostředí, sledování životního prostředí, kvalita životního prostředí, náklady za znečištění, zpráva o činnosti, ministerská odpovědnost
201

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

201/1 UPV Jan Hamáček(ministr vnitra)Miroslav Antl (UPV) 24. schůze č.418  - schvaluje návrh zákona
Podán: volby, Česká republika, evropský volební systém, Evropský parlament, evropské volby
212

Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Stanovy Mezinárodního centra pro registraci seriálových publikací

212/1 VVVK 212/2 VZOB Robert Plaga(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)Václav Chaloupek (VVVK) Tomáš Jirsa (VZOB) 24. schůze č.423  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: publikace, periodikum, vydávání, knihovna
221

Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2019

221/1 VVVK 221/2 UPV Stanislav Křeček(Veřejný ochránce práv)Jan Tecl (VVVK) Miroslav Adámek (UPV) 24. schůze č.427  - bere na vědomí
Podán: zpráva o činnosti, ombudsman
261

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

261/1 VVVK 261/2 UPV Robert Plaga(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)Jiří Drahoš (VVVK) Michael Canov (UPV) 24. schůze č.422  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 284/2020 Sb. vysvědčení, zkouška, střední vzdělání, školní prostředí, matematika, školská legislativa, vzdělávací program
267

Návrh zákona, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2

267/1 VHZD 267/2 VHZD Alena Schillerová(ministr financí)Jaromír Strnad (VHZD) 24. schůze č.436  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 299/2020 Sb. daňový systém, daň z příjmů, daň z přidané hodnoty, daňová úleva, osvobození od daní
268

Návrh zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

268/1 VZSP 268/2 UPV Jana Maláčová(ministr práce a sociálních věcí)Peter Koliba (VZSP) Šárka Jelínková (UPV) 24. schůze č.420  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 300/2020 Sb. sociální zabezpečení, daňová úleva, osvobození od daní, zaměstnavatel, podpora zaměstnanosti, pojistné
269

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

269/1 VHZD Alena Schillerová(ministr financí)Jaromír Strnad (VHZD) 24. schůze č.437  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 283/2020 Sb. daňový systém, informační systém, daňové orgány, elektronická správa, správní kontrola, elektronická správa dokumentů, správní sankce
270

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony

270/1 VZSP 270/2 UPV Jana Maláčová(ministr práce a sociálních věcí)Jitka Chalánková (VZSP) Miroslav Adámek (UPV) 24. schůze č.421  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 285/2020 Sb. pracovní právo, sociální zabezpečení, zákoník práce, dovolená, zkrácení pracovní doby, pracovní poměr na dobu určitou, zdravotní pojištění
272

Návrh zákona o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020

272/1 VZSP 272/2 UPV Adam Vojtěch(ministr zdravotnictví)Lumír Kantor (VZSP) Radek Sušil (UPV) 24. schůze č.438  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 301/2020 Sb. všeobecné zdravotní pojištění, sociální služby, odškodnění, zdravotní pojištění, státní zdravotní služba
Tisky EU
Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
N 043/12
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro dosažení klimatické neutrality a mění nařízení (EU) 2018/1999 (evropský právní rámec pro klima)

(6547/20)
COM (2020) 80

Česká verze
doručena dne 4.3.2020
Historie tisku EU
VEU
Petr Orel

26.5.2020
č. 163 N 043/12/02
 •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

 
Ministerstvo životního prostředí 24. schůze
č. 424 - závěrečné usnesení přijato
10.6.2020
Všechna hlasování
Stenografický zápis

reakce Komise (27.08.2020)
IPEX

změna klimatuekologické právospolečné prováděníopatření na kontrolu znečištěnískleníkový plynsnižování plynných emisípolitika životního prostředí EU
Registr Rady EU

Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

The Legislative Observatory (Evropský parlament)

Projednávání v PSP

Milan Petřík
K 038/12
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Posílení procesu přistoupení - přesvědčivá perspektiva EU pro západní Balkán

(5849/20)
COM (2020) 57

Česká verze
doručena dne 6.2.2020
Historie tisku EU
VEU
Václav Hampl

26.5.2020
č. 162 K 038/12/02
 •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

 
Ministerstvo zahraničních věcí 24. schůze
č. 428 - závěrečné usnesení přijato
10.6.2020
Všechna hlasování
Stenografický zápis


IPEX

demokraciejednání o přistoupenípřístupové kritériumzápadní Balkánsprávní reformahospodářská reformaprávní stát
Registr Rady EU

Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

The Legislative Observatory (Evropský parlament)

Projednávání v PSP

Milan Petřík
K 040/12
Bílá kniha o umělé inteligenci - evropský přístup k excelenci a důvěře

(6266/20)
COM (2020) 65

Česká verze
doručena dne 24.2.2020
Historie tisku EU
VEU
Jiří Dušek

9.6.2020
č. 167 K 040/12/02
 •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

 
Úřad vlády 24. schůze
č. 419 - závěrečné usnesení přijato
10.6.2020
Všechna hlasování
Stenografický zápis

reakce Komise (05.08.2020)
IPEX

šíření inovacíhospodářský růstkonkurenceschopnostumělá inteligencenová technologienovinkavliv informačních technologiídigitální technologiepoužití výpočetní technikysociální blahobyt
Registr Rady EU

Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

The Legislative Observatory (Evropský parlament)

Projednávání v PSP

Jana Zatloukalová
K 041/12
Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru Zpráva o dopadech umělé inteligence, internetu věcí a robotiky na bezpečnost a odpovědnost

(6263/20)
COM (2020) 64

Česká verze
doručena dne 24.2.2020
Historie tisku EU
VEU
Jiří Dušek

9.6.2020
č. 167 K 041/12/02
 •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

 
Úřad vlády 24. schůze
č. 419 - závěrečné usnesení přijato
10.6.2020
Všechna hlasování
Stenografický zápis


IPEX

robotikaodpovědnostšíření inovacíbezpečnost výrobkunová technologieumělá inteligencedigitální technologienovinka
Registr Rady EU

Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

The Legislative Observatory (Evropský parlament)

Projednávání v PSP

Jana Zatloukalová
K 048/12
Společné sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Politika Východního partnerství po roce 2020 Posilování odolnosti - Východní partnerství, které je přínosné pro všechny

(6930/20)
JOIN (2020) 7

Česká verze
doručena dne 19.3.2020
Historie tisku EU
VEU
Václav Hampl

9.6.2020
č. 168 K 048/12/02
 •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

 
Ministerstvo zahraničních věcí 24. schůze
č. 430 - závěrečné usnesení přijato
10.6.2020
Všechna hlasování
Stenografický zápis

reakce Komise (05.08.2020)
IPEX

digitalizace dokumentůVýchodní partnerstvíobčanská společnostpolitika v oblasti změny klimatuenvironmentální politikamezinárodní bezpečnostprávní státpolitika spoluprácetrvale udržitelný rozvoj
Registr Rady EU

Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

Projednávání v PSP

Kateřina Kramešová
K 049/12
Sdělení Komise Pokyny pro členské státy týkající se přímých zahraničních investic a volného pohybu kapitálu ze třetích zemí a ochrany evropských strategických aktiv před začátkem používání nařízení (EU) 2019/452 (nařízení o prověřování přímých zahraničních investic)

(7028/20)
C (2020) 1981

Česká verze
doručena dne 26.3.2020
Historie tisku EU
VEU
Jiří Čunek

26.5.2020
č. 161 K 049/12/02
 •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 24. schůze
č. 435 - závěrečné usnesení přijato
11.6.2020
Všechna hlasování
Stenografický zápis

reakce Komise (05.08.2020)
IPEX

přímá investicezahraniční investiceepidemieinfekční nemocfinanční kontrolapohyb kapitálutřetí zeměkrizové řízení
Registr Rady EU

Projednávání v PSP

Dita Voleská