Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
24. schůze Senátu v 12. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 201 - Zákon o volbách do Evropského parlamentu
 • 261 - Školský zákon

senátní návrh zákona

 • 135 - Novela Listiny základních práv a svobod - senátní návrh
 • 199 - Trestní zákoník - senátní návrh

mezinárodní smlouva

 • 187 - Prohlášení o využívání nosných raket Ariane, Vega a Sojuz z Vesmírného střediska Guyana
 • 188 - Pravidlech pro zabránění srážkám na moři
 • 189 - Mezinárodní úmluva o vyměřování lodí
 • 212 - Stanovy Mezinárodního centra pro registraci seriálových publikací

jiný

 • 190 - Zpráva o ŽP ČR 2018
 • 195 - Návrh na působ. sil MO v Mali, Nigeru a Čadu
 • 215 - Působení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu v ČR
 • 221 - Zpráva o činnosti VOP 2019
 • 225 - Výroční zpráva NKÚ za rok 2019
 • 246 - Výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2019
 • 258 - Rozpočtová strategie na léta 2021-2023 a Konvergenční program ČR 2020

ústavní zákon

 • 205 - Ústava České republiky
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
135

Návrh senátního návrhu ústavního zákona senátora Martina Červíčka a dalších senátorů, kterým se mění Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.

135/1 UPV 135/2 VZOB 135/3 SKUCR Martin Červíček (senátor)Zdeněk Hraba (senátor)Miroslav Adámek (senátor)Michael Canov (senátor)Miroslav Antl (senátor)Tomáš Goláň (senátor)Jiří Burian (senátor)Radek Sušil (senátor)Peter Koliba (senátor)Jiří Oberfalzer (senátor)Miloš Vystrčil (senátor)Jaroslav Zeman (senátor)Tomáš Jirsa (senátor)Jitka Chalánková (senátorka)Rostislav Koštial (senátor)Jaroslav Doubrava (senátor)Karel Kratochvíle (senátor)Jaroslav Větrovský (senátor)Jiří Dušek (senátor)Lumír Aschenbrenner (senátor)Pavel Karpíšek (senátor)Ivo Bárek (senátor)Ladislav Faktor (senátor)Ladislav Chlupáč (senátor)Zdeňka Hamousová (senátorka)Ladislav Václavec (senátor)Raduan Nwelati (senátor)Jiří Vosecký (senátor)Zdeněk Nytra (senátor)Vladislav Vilímec (senátor)Pavel Štohl (senátor)Patrik Kunčar (senátor)Jiří Cieńciała (senátor)Michal Kortyš (senátor)Ivo Valenta (senátor)
  zpravodaj pro 1. čtení - Anna HubáčkováAnna Hubáčková (UPV) (SKUCR) Pavel Fischer (VZOB) 24. schůze Podán:
  187

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s přijetím Prohlášení některých evropských vlád o fázi využívání nosných raket Ariane, Vega a Sojuz z Vesmírného střediska Guyana ve znění změn přijatých dne 4. prosince 2017

  187/1 VHZD 187/2 VZOB Vladimír Kremlík(ministr dopravy)Karel Havlíček(ministr dopravy)Herbert Pavera (VHZD) Ladislav Václavec (VZOB) 24. schůze Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní dohoda, kosmická přeprava, ratifikace dohody, kosmická loď, vesmírná technologie, nosná raketa, Evropská kosmická agentura
  188

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o mezinárodních Pravidlech pro zabránění srážkám na moři, 1972 (COLREG), ve znění pozdějších rezolucí

  188/1 VHZD 188/2 VZOB Vladimír Kremlík(ministr dopravy)Karel Havlíček(ministr dopravy)Lumír Aschenbrenner (VHZD) Tomáš Jirsa (VZOB) 24. schůze Podán: Lhůta pro výbory: námořní doprava, námořní právo, loď, ratifikace dohody, mezinárodní úmluva, námořní bezpečnost, námořní lodivodské služby
  189

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Mezinárodní úmluva o vyměřování lodí (TONNAGE), 1969, ve znění pozdějších rezolucí

  189/1 VHZD 189/2 VZOB Vladimír Kremlík(ministr dopravy)Karel Havlíček(ministr dopravy)Jaroslav Větrovský (VHZD) Tomáš Jirsa (VZOB) 24. schůze Podán: Lhůta pro výbory: námořní doprava, Mezinárodní námořní organizace, loď, ratifikace dohody, mezinárodní úmluva, námořní bezpečnost, nákladní loď
  190

  Zpráva o životním prostředí České republiky 2018

  190/1 VUZP Richard BrabecZbyněk Linhart (VUZP) 24. schůze Podán: environmentální politika, ochrana životního prostředí, vliv na životní prostředí, sledování životního prostředí, kvalita životního prostředí, náklady za znečištění, zpráva o činnosti, ministerská odpovědnost
  195

  Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v rámci boje proti terorismu v Mali, Nigeru a Čadu

  195/1 VZOB Lubomír Metnar(ministr obrany)Tomáš Czernin (VZOB) 24. schůze Podán: armáda, Čad, Nigérie, Mali, vojska v zahraničí, vojenská spolupráce, terorismus
  199

  Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Hraby, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

  Zdeněk Hraba (senátor)
   zpravodaj pro 1. čtení - Miroslav Antl24. schůze Podán:
   201

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

   201/1 UPV Jan Hamáček(ministr vnitra)Miroslav Antl (UPV) 24. schůze Podán: volby, Česká republika, evropský volební systém, Evropský parlament, evropské volby
   205

   Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

   205/2 VHZD Lukáš Černohorský(zástupce skupiny poslanců)Jiří Burian (UPV) (SKUCR) Vladislav Vilímec (VHZD) Lukáš Wagenknecht (VUZP) 24. schůze Podán: ústava, pravomoc instituce, kontrolní moc, kontrolní úřad
   212

   Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Stanovy Mezinárodního centra pro registraci seriálových publikací

   212/1 VVVK Robert Plaga(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)(VVVK) (VZOB) 24. schůze Podán: Lhůta pro výbory: publikace, periodikum, vydávání, knihovna
   215

   Návrh na prodloužení doby působení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu v České republice na území České republiky

   215/1 VZOB Lubomír Metnar(ministr obrany)(VZOB) 24. schůze Podán: armáda, Spojené království, NATO, vojska v zahraničí, vojenský výcvik, vojenská spolupráce, vojenské cvičení
   221

   Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2019

   Stanislav Křeček(Veřejný ochránce práv)(VVVK) (UPV) 24. schůze Podán: zpráva o činnosti, ombudsman
   225

   Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2019

   MIloslav Kala(prezident NKÚ)
    (VHZD) (UPV) 24. schůze Podán:
    246

    Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2019

    Ivana Janů(předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů)
     (UPV) (VHZD) (VVVK) 24. schůze Podán:
     258

     Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí na léta 2021-2023 a Konvergenční program České republiky (2020)

     258/2 VEU Andrej Babiš(předseda vlády)
      (VHZD) (VEU) 24. schůze Podán:
      261

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

      Robert Plaga(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)(VVVK) (UPV) 24. schůze Podán: Lhůta pro Senát: vysvědčení, zkouška, střední vzdělání, školní prostředí, matematika, školská legislativa, vzdělávací program
      Tisky EU
      Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
      N 043/12
      Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro dosažení klimatické neutrality a mění nařízení (EU) 2018/1999 (evropský právní rámec pro klima)

      (6547/20)
      COM (2020) 80

      Česká verze
      doručena dne 4.3.2020
      Historie tisku EU
      VEU
      Petr Orel

      26.5.2020
      č. 163 N 043/12/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo životního prostředí 24. schůze

      IPEX

      změna klimatuekologické právospolečné prováděníopatření na kontrolu znečištěnískleníkový plynsnižování plynných emisípolitika životního prostředí EU
      Registr Rady EU

      Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Milan Petřík
      K 038/12
      Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Posílení procesu přistoupení - přesvědčivá perspektiva EU pro západní Balkán

      (5849/20)
      COM (2020) 57

      Česká verze
      doručena dne 6.2.2020
      Historie tisku EU
      VEU
      Václav Hampl

      26.5.2020
      č. 162 K 038/12/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo zahraničních věcí 24. schůze

      IPEX

      demokraciejednání o přistoupenípřístupové kritériumzápadní Balkánsprávní reformahospodářská reformaprávní stát
      Registr Rady EU

      Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Milan Petřík
      K 049/12
      Sdělení Komise Pokyny pro členské státy týkající se přímých zahraničních investic a volného pohybu kapitálu ze třetích zemí a ochrany evropských strategických aktiv před začátkem používání nařízení (EU) 2019/452 (nařízení o prověřování přímých zahraničních investic)

      (7028/20)
      C (2020) 1981

      Česká verze
      doručena dne 26.3.2020
      Historie tisku EU
      VEU
      Jiří Čunek

      26.5.2020
      č. 161 K 049/12/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo průmyslu a obchodu 24. schůze

      IPEX

      přímá investicezahraniční investiceepidemieinfekční nemocfinanční kontrolapohyb kapitálutřetí zeměkrizové řízení
      Registr Rady EU

      Projednávání v PSP

      Dita Voleská