Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
28. schůze Senátu v 12. funkčním období

vládní návrh zákona

  • 330 - Zákon o úpravách poskytování ošetřovného
  • 331 - Zákon o některých opatřeních v oblasti kulturních akcí
  • 332 - Zákon o komp. bonusu v souv. s omezením podn. činnosti
  • 333 - Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb
  • 334 - Zákon o poskytnutí státní záruky ČMZRB
  • 335 - Zákon o některých úpravách v oblasti dávek
  • 338 - Zákon o investičních pobídkách
  • 339 - Zákon o opatřeních - soudní řízení

jiný

  • 336 - Vyslovení souhlasu s pobytem vojenských zdravotníků
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
330

Návrh zákona o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

330/1 VZSP 330/2 VVVK 330/3 VVVK Jan Maláčová(ministr práce a sociálních věcí)Marek Hilšer (VZSP) Jiří Drahoš (VVVK) 28. schůze č.522  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 438/2020 Sb. sociální zabezpečení, sociální dávky, epidemie, příspěvek na péči, dítě, domácí péče
331

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí

331/1 VVVK Lubomír Zaorálek(ministr kultury)Ladislav Chlupáč (VVVK) 28. schůze č.524  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 448/2020 Sb. zábavní průmysl, kulturní akce, peníze, epidemie, odškodnění
332

Návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

332/1 VHZD 332/2 VHZD Alena Schillerová(ministr financí)Jaroslav Větrovský (VHZD) 28. schůze č.527  - pozměňovací návrhy
č.528  - doprovodné usnesení
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 461/2020 Sb. finanční zrovnoprávnění, samostatná výdělečná činnost, podnikatel, osoba samostatně výdělečně činná, odškodnění
333

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění pozdějších předpisů

333/1 VHZD Alena Schillerová(ministr financí)Vladislav Vilímec (VHZD) 28. schůze č.529  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 449/2020 Sb. účetnictví, daň z přidané hodnoty, daňový poplatník, daň z příjmů právnických osob, daň z příjmu fyzických osob, jednotný účetní systém, maloobchodní prodej
334

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 228/2020 Sb., o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS-CoV-2

334/1 VHZD Alena Schillerová(ministr financí)Jaromír Strnad (VHZD) 28. schůze č.530  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 451/2020 Sb. úvěr, úvěrová politika, záruka úvěru, řízená ekonomika, státní podpora, záruka
335

Návrh zákona o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii

335/1 VZSP Jan Maláčová(ministr práce a sociálních věcí)Rostislav Koštial (VZSP) 28. schůze č.523  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 437/2020 Sb. sociální pomoc, sociální dávky, epidemie, domácí péče
336

Vládní návrh na vyslovení souhlasu s pobytem vojenských zdravotníků členských států Organizace Severoatlantické smlouvy a/nebo Evropské unie za účelem zvládání pandemie onemocnění COVID-19

336/1 VZOB Lubomír Metnar(ministr obrany)Tomáš Czernin (VZOB) 28. schůze č.520  - vyslovuje souhlas
Podán: humanitární pomoc, NATO, vojenská spolupráce, epidemie, lékař, cizí státní občan, nemocniční zařízení
338

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

338/1 VHZD Karel Havlíček(ministr průmyslu a obchodu)Leopold Sulovský (VHZD) 28. schůze č.521  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 450/2020 Sb. daň z příjmů, investiční politika, investiční podpora, podpora investic
339

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

339/1 UPV Marie Benešová(ministr spravedlnosti)(UPV) 28. schůze č.525  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 460/2020 Sb. soudní řízení, trestní řízení, výkon rozhodnutí, epidemie, solventnost
Tisky EU
Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
Pro vybraný výbor nebo komisi neexistují projednávané EU tisky