Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
2. schůze Senátu v 13. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 1 - Zákon o veřejném zdravotním pojištění
 • 2 - Zákon o vysokých školách
 • 317 - Zákon na ochranu zvířat proti týrání
 • 318 - Vodní zákon
 • 319 - Zákon o technických požadavcích na výrobky
 • 320 - Návrh zákona o odpadech
 • 321 - Návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností
 • 322 - Související zákony novelizované přijetím zákon o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností
 • 323 - Zákon o obalech
 • 324 - Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
 • 325 - Zákon o opařeních ke zmír.dopadů epid.v pracovněpr.vzt.
 • 327 - Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 • 328 - Zákon o rozpočtových pravidlech
 • 337 - Zákon o daních z příjmů
 • 340 - Zákon o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 326 - Návrh zákona o odškodnění některých obětí potlačení demonstrací

senátní návrh zákona

 • 299 - Zákon o státních svátcích - senátní návrh

jiný

 • 271 - Výroční zpráva ÚOHS za rok 2019
 • 280 - Zpráva o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí
 • 316 - Stanovisko vlády na usnesení Senátu č. 496
 • 329 - Zasedání Evropské rady (15. a 16. října 2020) - závěry
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
1

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

1/1 VZ 1/2 UPV 1/3 VSP Jan Blatný(ministr zdravotnictví)Lumír Kantor (VZ) Jitka Chalánková (VSP) Tomáš Goláň (UPV) 2. schůze č.54  - zamítá
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 538/2020 Sb. nemoc, státní pojištění, epidemiologie, epidemie, zdraví veřejnosti, zdravotní pojištění, prostředky zdravotnické techniky
2

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

2/1 VVVK 2/2 UPV Robert Plaga(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)Jiří Drahoš (VVVK) Michael Canov (UPV) 2. schůze č.49  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 495/2020 Sb. vysvědčení, zkouška, vysokoškolské vzdělání, připuštění ke zkoušce, student
271

Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2019

271/1 VHZD Petr Rafaj(předseda ÚOHS)
  Karel Kratochvíle (VHZD) 2. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán:
  280

  Zpráva o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí

  280/1 VHZD Eva Zamrazilová
   Vladislav Vilímec (VHZD) 2. schůze č.46  - bere na vědomí
   Podán:
   299

   Návrh senátního návrhu zákona senátorky Miluše Horské, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

   299/1 VVVK Miluše Horská zpravodaj pro 1. čtení - Jaromíra VítkováJaromíra Vítková (VVVK) 2. schůze č.52  - schvaluje senátní návrh zákona
   Podán: Lhůta pro výbory: kulturní dědictví, Česká republika, státní svátek, druhá světová válka
   316

   Stanoviska rezortů vlády k jednotlivým bodům usnesení Senátu č. 496 z 26. schůze, konané dne 20. srpna 2020

    
    2. schůze č.23  - schvaluje
    Podán:
    317

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

    317/1 VHZD 317/2 VZSP 317/3 VUZP ST 317/4 SKRV Miroslav Toman(ministr zemědělství)Herbert Pavera (VHZD) Pavel Karpíšek (SKRV) Jan Žaloudík (VZSP) Lukáš Wagenknecht (VUZP) 2. schůze č.36  - schvaluje návrh zákona
    č.37  - schvaluje
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 501/2020 Sb. zdraví zvířat, ochrana zvířat, chov zvířat, správní delikt, implementující opatření státu
    318

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

    318/1 VHZD 318/2 VUZP 318/3 SKRV 318/4 SKVS 318/5 VUZP Miroslav Toman(ministr zemědělství)Richard Brabec(ministr životního prostředí)Petr Šilar (VHZD) Anna Hubáčková (SKVS) Anna Hubáčková (SKRV) Petr Holeček (VUZP) 2. schůze č.32  - pozměňovací návrhy
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 544/2020 Sb. vodní zdroje, ochrana vod, atmosférické podmínky, rozvod vody, sucho, přírodní riziko, prevence environmentálních rizik
    319

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů

    319/1 VHZD Karel Havlíček(ministr průmyslu a obchodu)Jiří Cieńciała (VHZD) 2. schůze č.24  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 526/2020 Sb. dokumentace, normalizace, technická norma, prostředky zdravotnické techniky
    320

    Návrh zákona o odpadech

    320/1 VUZP 320/2 VHZD Richard Brabec(ministr životního prostředí)Zdeněk Nytra (VUZP) Ladislav Kos (VHZD) 2. schůze č.27  - pozměňovací návrhy
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 541/2020 Sb. odpad, nakládání s odpadem, recyklace odpadu, skladování odpadu, zneškodňování odpadu
    321

    Návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností

    321/1 VUZP 321/2 VHZD Richard BrabecZdeněk Nytra (VUZP) Petr Šilar (VHZD) 2. schůze č.28  - pozměňovací návrhy
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 542/2020 Sb. odpad, opatření na kontrolu znečištění, prevence znečištění, vozidlo, elektronický odpad, recyklace odpadu, zneškodňování odpadu, životnost výrobku, pneumatika, zásobník elektrické energie
    322

    Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností

    322/1 VUZP 322/2 VHZD Richard Brabec(ministr životního prostředí)Zdeněk Nytra (VUZP) Petr Šilar (VHZD) 2. schůze č.29  - pozměňovací návrhy
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 543/2020 Sb. odpad, nakládání s odpadem, odpad z domácností, recyklace odpadu, zneškodňování odpadu
    323

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů

    323/1 VUZP 323/2 VHZD Richard Brabec(ministr životního prostředí)Zdeněk Nytra (VUZP) Jaroslav Větrovský (VHZD) 2. schůze č.26  - zamítá
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 545/2020 Sb. recyklování, obalová technika, zabalený výrobek, recyklace odpadu, obalový materiál, likvidace odpadních látek
    324

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

    324/1 VHZD 324/2 VUZP 324/3 SKRV Miroslav Toman(ministr zemědělství)Jaromír Strnad (VHZD) Herbert Pavera (SKRV) Petr Vícha (VUZP) 2. schůze č.38  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 481/2020 Sb. vlastnictví, zhoršování životního prostředí, nemovitý majetek, změna klimatu, rozparcelování, systém vlastnictví půdy, katastr nemovitostí, sucho
    325

    Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů

    325/1 VZSP Karel Havlíček(ministr průmyslu a obchodu)Jitka Chalánková (VZSP) 2. schůze č.25  - pozměňovací návrhy
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 539/2020 Sb. odborná kvalifikace, epidemie, příprava při zaměstnání
    326

    Návrh zákona o odškodnění některých obětí potlačení demonstrací k prvnímu výročí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky

    326/1 VHZD Vlastimil Válek(zástupce skupiny poslanců)Ladislav Kos (VHZD) 2. schůze č.39  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 482/2020 Sb. oběť, vojenská okupace, Československo, odškodnění, náhrada škody, Organizace Varšavské smlouvy
    327

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů

    327/1 VHZD Alena Schillerová(ministr financí)Leopold Sulovský (VHZD) 2. schůze č.31  - pozměňovací návrhy
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 527/2020 Sb. finanční instituce, boj proti zločinu, přeshraniční spolupráce, celní spolupráce, trestná činnost, hospodářský trestný čin, praní špinavých peněz, terorismus, organizovaný zločin
    328

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

    328/1 VHZD Alena Schillerová(ministr financí)Vladislav Vilímec (VHZD) 2. schůze č.30  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 484/2020 Sb. rozpočtová pravidla, státní rozpočet, regionální rozvoj, finanční pomoc, státní podpora, seznam
    329

    Zasedání Evropské rady (15. a 16. října 2020) - závěry

    329/1 VEU Andrej Babiš(předseda vlády)
     Jiří Dušek (VEU) 2. schůze č.22  - bere na vědomí
     Podán:
     337

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní

     337/1 VHZD Alena Schillerová(ministr financí)Vladislav Vilímec (VHZD) 2. schůze č.45  - pozměňovací návrhy
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 540/2020 Sb. daň z příjmů, sociální zabezpečení, samostatná výdělečná činnost, daň z příjmu fyzických osob, paušální daň, osoba samostatně výdělečně činná
     340

     Návrh zákona o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020 a o změně zákona č. 155/1995., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

     340/1 VZSP Jana Maláčová(ministr práce a sociálních věcí)Lumír Kantor (VZSP) 2. schůze č.33  - nezabývat se
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 469/2020 Sb. důchodce, finanční pomoc, epidemie, důchodový plán
     Tisky EU
     Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
     K 060/12
     Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie "od zemědělce ke spotřebiteli" pro spravedlivé, zdravé a ekologické potravinové systémy

     (8280/20)
     COM (2020) 381

     Česká verze
     doručena dne 26.5.2020
     Historie tisku EU
     VEU
     Petr Orel

     8.9.2020
     č. 200 K 060/12/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo zemědělstvíVHZD
     • Usnesení přijato
     • 11.8.2020

      
     2. schůze
     č. 47 - závěrečné usnesení přijato
     19.11.2020
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (18.02.2021)
     IPEX

     novinkazpracování potravinzemědělsko-potravinářský sektorplýtvání potravinamibiopotravinastrategie EUvýzkum a vývojspotřeba potravin
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Milan Petřík
     K 064/12
     Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému výboru a Výboru regionů o dopadu demografických změn

     (8991/20)
     COM (2020) 241

     Česká verze
     doručena dne 22.6.2020
     Historie tisku EU
     VEU
     Jiří Čunek

     29.10.2020
     č. 214 K 064/12/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo práce a sociálních věcí 2. schůze
     č. 34 - závěrečné usnesení přijato
     13.11.2020
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (18.02.2021)
     IPEX

     demografický rozborveřejné financetrh prácegeografická mobilitapopulační politikasociální politikageopolitikaregionální rozdílnostorganizace zdravotnictvívzdělávání
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Jana Zatloukalová
     K 067/12
     Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Cesta ke klimaticky neutrálnímu hospodářství: Strategie EU pro integraci energetického systému

     (9389/20)
     COM (2020) 299

     Česká verze
     doručena dne 9.7.2020
     Historie tisku EU
     VEU
     Jaroslav Doubrava

     18.11.2020
     č. 9 K 067/12/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo průmyslu a obchoduVHZD
     • Usnesení přijato
     • 4.11.2020

      
     2. schůze
     č. 48 - závěrečné usnesení přijato
     19.11.2020
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (18.02.2021)
     IPEX

     strategie EUelektrická energiesnižování plynných emisízelená ekonomikaenergetická rozvodná síťspotřeba energieobnovitelná energiebiopalivovýkonnost energetiky
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Milan Petřík
     K 068/12
     Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Vodíková strategie pro klimaticky neutrální Evropu

     (9390/20)
     COM (2020) 301

     Česká verze
     doručena dne 9.7.2020
     Historie tisku EU
     VEU
     Jaroslav Doubrava

     18.11.2020
     č. 9 K 068/12/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo průmyslu a obchoduVHZD
     • Usnesení přijato
     • 4.11.2020

      
     2. schůze
     č. 48 - závěrečné usnesení přijato
     19.11.2020
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (18.02.2021)
     IPEX

     strategie EUinvestice EUsnižování plynných emisívodíkspolupráce v oblasti energetikyobnovitelná energiepalivový článeknovinkačistá technologie
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Milan Petřík
     K 073/12
     dělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance Roční strategie pro udržitelný růst 2021

     (10887/20)
     COM (2020) 575

     Česká verze
     doručena dne 17.9.2020
     Historie tisku EU
     VEU
     Mikuláš Bek

     18.11.2020
     č. 7 K 073/12/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Úřad vlády 2. schůze
     č. 50 - závěrečné usnesení přijato
     19.11.2020
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (18.02.2021)
     IPEX

     hospodářská reformaepidemiehospodářská politikaevropský semestr konkurenceschopnosthospodářská a sociální soudržnoststrategie růstu EUhospodářská obnovainvestice
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Dita Voleská
     J 074/12
     Návrh doporučení Rady o rovnosti, začlenění a účasti Romů

     (11606/20)
     COM (2020) 621

     Česká verze
     doručena dne 9.10.2020
     Historie tisku EU
     VEU
     Jiří Dušek

     18.11.2020
     č. 8 J 074/12/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Úřad vlády 2. schůze
     č. 51 - závěrečné usnesení přijato
     19.11.2020
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (18.02.2021)
     IPEX

     Romovévyloučení ze společnostirovné zacházenízdravotní politikapráva menšinzačlenění do společnostietnická diskriminacepřístup k zaměstnáníbydlenípřístup ke vzdělánísociální služby
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Jana Zatloukalová