Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
7. schůze Senátu v 13. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 48 - Zákon o potravinách a tabákových výrobcích
 • 50 - Trestní řád
 • 51 - Zákon o soudech a soudcích
 • 52 - Zákon o metrologii
 • 53 - Zákon o pedagogických pracovnících
 • 54 - Zákon o provádění zvláštních režimů v oblasti zahraničního obchodu
 • 56 - Zákon o Vojenském zpravodajství
 • 57 - Zákon o vysokých školách
 • 64 - Zákon o některých dalších úpravách v obl. SSP a př.na péči

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 49 - Zahrádkářský zákon
 • 55 - Zákon o zadávání veřejných zakázek

senátní návrh zákona

 • 58 - Zákon o umělém přerušení těhotenství - senátní návrh

mezinárodní smlouva

 • 3 - Dohoda o mezinárodní finanční korporaci
 • 28 - Dohoda Korea ČR letecká doprava

jiný

 • 37 - Kandidáti na místopředsedu SZIF 2. volba
 • 42 - Petice "Zahrádkářský zákon"
 • 43 - Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků - 2020
 • 45 - Zpráva o peticích za rok 2020
 • 61 - Rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
3

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Dohody o Mezinárodní finanční korporaci vyplývající z rezoluce Rady guvernérů Mezinárodní finanční korporace č. 273. ze dne 16. dubna 2020

3/1 VHZD 3/2 VZOB Alena Schillerová(ministr financí)Herbert Pavera (VHZD) Miroslav Balatka (VZOB) 7. schůze č.132  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní dohoda, hlasování, Světová banka, Mezinárodní finanční korporace
28

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Korejskou republikou o leteckých službách

28/1 VHZD 28/2 VZOB Karel Havlíček(ministr dopravy)Leopold Sulovský (VHZD) Ladislav Faktor (VZOB) 7. schůze č.137  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: letecká doprava, Česká republika, Jižní Korea, mezinárodní spolupráce, civilní letectví
37

Kandidáti pro volbu místopředsedy dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu

 
  7. schůze Podán:
  42

  Petice pro přijetí Zákona o podpoře zahrádkářské činnosti (Zahrádkářský zákon)

  42/1 VVVK Stanislav Kozlík
   (VVVK) 7. schůze č.146  - bere na vědomí
   Podán:
   43

   Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2020

   43/1 VEU 43/2 UPV Marie Benešová(ministr spravedlnosti)
    Mikuláš Bek (VEU) Pavel Kárník (UPV) 7. schůze č.144  - bere na vědomí
    Podán:
    45

    Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2020, Výroční zpráva o podávání informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, přehled ostatních podání a dotazů za rok 2020 a Výroční zpráva za rok 2020 pro mediální oblast

     
     7. schůze č.160  - bere na vědomí
     Podán:
     48

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

     48/1 VHZD 48/2 VZ 48/3 UPV 48/4 SKRV Miroslav Toman(ministr zemědělství)Petr Šilar (VHZD) Lumír Kantor (VZ) Petr Štěpánek (SKRV) Tomáš Goláň (UPV) 7. schůze č.149  - pozměňovací návrhy
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 174/2021 Sb. potravinová legislativa, potravinářská výroba, inspekce potravin, zdravotní inspekce
     49

     Návrh zákona o podpoře zahrádkářské činnosti (zahrádkářský zákon)

     49/1 VHZD 49/2 VUZP 49/3 SKRV Adam Kalous(zástupce skupiny poslanců)Ladislav Kos (VHZD) Jaromíra Vítková (SKRV) Petr Holeček (VUZP) 7. schůze č.147  - pozměňovací návrhy
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 221/2021 Sb. kvalita životního prostředí, nezisková organizace, sociální hospodářství, rodinné hospodaření, užitková zahrada, kvalita života
     50

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

     50/1 UPV Marie Benešová(ministr spravedlnosti)Zdeněk Hraba (UPV) 7. schůze č.142  - pozměňovací návrhy
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 220/2021 Sb. trestní sankce, trestní řízení, podmínečné propuštění, alternativní trest, mladý člověk
     51

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

     51/1 UPV 51/2 UPV Marie Benešová(ministr spravedlnosti)Jan Holásek (UPV) 7. schůze č.143  - pozměňovací návrhy
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 218/2021 Sb. právní systém, soudce, laický soudce, trestní řízení, jmenování pracovníků, soudní reforma
     52

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů

     52/1 VHZD Karel Havlíček(ministr průmyslu a obchodu)Herbert Pavera (VHZD) 7. schůze č.135  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 152/2021 Sb. technické předpisy a normy, metrologie, sladění norem
     53

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů

     53/1 VVVK 53/2 UPV 53/3 VZ Robert Plaga(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)Jiří Drahoš (VVVK) Tomáš Fiala (VZ) Michael Canov (UPV) 7. schůze č.154  - pozměňovací návrhy
     Poslanecká sněmovna do konce svého volebního období neprojednala vrácený zákon.č.155  - doprovodné usnesení
     Poslanecká sněmovna do konce svého volebního období neprojednala vrácený zákon.
     Podán: Lhůta pro Senát: odborná kvalifikace, zákonné pracovní podmínky, celoživotní vzdělávání, učitel
     54

     Návrh zákona o provádění zvláštních režimů v oblasti zahraničního obchodu

     54/1 VHZD 54/2 UPV 54/3 VZOB Karel Havlíček(ministr průmyslu a obchodu)Lumír Aschenbrenner (VHZD) Jan Sobotka (VZOB) Tomáš Goláň (UPV) 7. schůze č.136  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 151/2021 Sb. obchodní politika, produkty důlního dobývání, zahraniční obchod, dovozní omezení, kontrola dovozu
     55

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

     55/1 VUZP 55/2 VHZD 55/3 UPV 55/4 SKFA Zdeněk Ondráček(poslanci)Lukáš Wagenknecht (VUZP) (SKFA) Jaromír Strnad (VHZD) Pavel Kárník (UPV) 7. schůze č.157  - zamítá
     Podán: Lhůta pro Senát: veřejná zakázka, epidemie, správní formality
     56

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

     56/1 VZOB 56/2 UPV Lubomír Metnar(ministr obrany)Jaroslav Zeman (VZOB) Martin Červíček (UPV) 7. schůze č.145  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 150/2021 Sb. armáda, veřejná bezpečnost, obranná politika, pravomoc instituce, tajná služba, bezpečnost informačních systémů, informační válka
     57

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

     57/1 VVVK 57/2 UPV Robert Plaga(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)Jiří Drahoš (VVVK) Michael Canov (UPV) 7. schůze č.156  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 153/2021 Sb. vysokoškolské vzdělání, vzdělávací program, veterinární medicína, univerzita
     58

     Návrh senátního návrhu zákona senátora Václava Lásky a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství

     58/1 VZ 58/2 UPV Václav Láska (senátor)Přemysl Rabas (senátor)Ladislav Kos (senátor)Petr Orel (senátor)Adéla Šípová (senátorka)Lukáš Wagenknecht (senátor)Ondřej Šimetka (senátor)Jan Holásek (senátor)
      zpravodaj pro 1. čtení - Roman KrausRoman Kraus (VZ) Pavel Kárník (UPV) 7. schůze č.158  - přikazuje
      Podán: Lhůta pro výbory:
      61

      Rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie

      61/1 VEU Alena Schillerová(ministr financí)
       (VEU) 7. schůze č.133  - schvaluje
       Podán:
       64

       Návrh zákona o některých dalších úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s epidemií COVID-19 a o změně některých dalších zákonů

       64/1 VSP 64/2 UPV Jan Maláčová(ministr práce a sociálních věcí)Rostislav Koštial (VSP) Anna Hubáčková (UPV) 7. schůze č.130  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 136/2021 Sb. sociální dávky, elektronický dokument, rodinné přídavky
       Tisky EU
       Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
       N 002/13
       Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o posílení úlohy Evropské agentury pro léčivé přípravky v rámci připravenosti na krize a jejich řešení, pokud se týče léčivých přípravků a zdravotnických prostředků

       (12971/20)
       COM (2020) 725

       Česká verze
       doručena dne 16.11.2020
       Historie tisku EU
       VEU
       Raduan Nwelati

       24.2.2021
       č. 32 N 002/13/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Ministerstvo zdravotnictvíVZ
       • Usnesení přijato
       • 17.2.2021

        
       7. schůze
       č. 151 - závěrečné usnesení přijato
       18.3.2021
       Všechna hlasování
       Stenografický zápis


       IPEX

       krizové řízenízdravotnická legislativaEvropská agentura pro léčivé přípravkyfarmaceutický výrobekzdravotní inspekceepidemieprostředky zdravotnické techniky
       Registr Rady EU

       The Legislative Observatory (Evropský parlament)

       Projednávání v PSP

       Jana Zatloukalová
       N 003/13
       Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 851/2004 o zřízení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí

       (12972/20)
       COM (2020) 726

       Česká verze
       doručena dne 16.11.2020
       Historie tisku EU
       VEU
       Raduan Nwelati

       24.2.2021
       č. 32 N 003/13/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Ministerstvo zdravotnictvíVZ
       • Usnesení přijato
       • 17.2.2021

        
       7. schůze
       č. 151 - závěrečné usnesení přijato
       18.3.2021
       Všechna hlasování
       Stenografický zápis

       reakce Komise (16.08.2021)
       IPEX

       zdravotní rizikoEvropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocíepidemiologieepidemiezdravotní inspekceprevence nemocípřeshraniční spolupráce
       Registr Rady EU

       The Legislative Observatory (Evropský parlament)

       Projednávání v PSP

       Jana Zatloukalová
       N 004/13
       Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách, kterým se zrušuje rozhodnutí 1082/2013/EU

       (12973/20)
       COM (2020) 727

       Česká verze
       doručena dne 16.11.2020
       Historie tisku EU
       VEU
       Raduan Nwelati

       24.2.2021
       č. 32 N 004/13/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Ministerstvo zdravotnictvíVZ
       • Usnesení přijato
       • 17.2.2021

        
       7. schůze
       č. 151 - závěrečné usnesení přijato
       18.3.2021
       Všechna hlasování
       Stenografický zápis

       reakce Komise (16.08.2021)
       IPEX

       infekční nemocnaléhavá pomockrizové řízeníepidemiologievýměna informacíepidemiezdraví veřejnostiprevence nemocípřeshraniční spolupráce
       Registr Rady EU

       The Legislative Observatory (Evropský parlament)

       Projednávání v PSP

       Jana Zatloukalová
       N 007/13
       Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské správě dat (Akt o správě dat)

       (13351/20)
       COM (2020) 767

       Česká verze
       doručena dne 25.11.2020
       Historie tisku EU
       VEU
       Jiří Čunek

       24.2.2021
       č. 33 N 007/13/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Ministerstvo průmyslu a obchodu 7. schůze
       č. 138 - závěrečné usnesení přijato
       17.3.2021
       Všechna hlasování
       Stenografický zápis

       reakce Komise (16.08.2021)
       IPEX

       správní spoluprácejednotný trhochrana údajůveřejné vlastnictvípřenos datprávo na opakované použití informacívýměna informacízpřístupňování informacíukládání a vyhledávání informacíosobní údaje
       Registr Rady EU

       The Legislative Observatory (Evropský parlament)

       Projednávání v PSP

       Jan Grinc
       K 005/13
       Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Vytvoření Evropské zdravotní unie: posílení odolnosti EU vůči přeshraničním zdravotním hrozbám

       (12974/20)
       COM (2020) 724

       Česká verze
       doručena dne 16.11.2020
       Historie tisku EU
       VEU
       Raduan Nwelati

       24.2.2021
       č. 32 K 005/13/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Ministerstvo zdravotnictvíVZ
       • Usnesení přijato
       • 17.2.2021

        
       7. schůze
       č. 151 - závěrečné usnesení přijato
       18.3.2021
       Všechna hlasování
       Stenografický zápis

       reakce Komise (16.08.2021)
       IPEX

       zdravotní inspekceprevence nemocímezinárodní spolupráceepidemiologieprostředky zdravotnické technikyinfekční nemocEvropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocízdravotní riziko
       Registr Rady EU

       The Legislative Observatory (Evropský parlament)

       Projednávání v PSP

       Jana Zatloukalová
       K 008/13
       Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálním výboru a Výboru regionů Farmaceutická strategie pro Evropu

       (13158/20)
       COM (2020) 761

       Česká verze
       doručena dne 26.11.2020
       Historie tisku EU
       VEU
       Raduan Nwelati

       24.2.2021
       č. 31 K 008/13/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Ministerstvo zdravotnictvíVZ
       • Usnesení přijato
       • 20.1.2021

        
       7. schůze
       č. 152 - závěrečné usnesení přijato
       18.3.2021
       Všechna hlasování
       Stenografický zápis

       reakce Komise (16.08.2021)
       IPEX

       antimikrobiální rezistencestanovování cen léčivých přípravkůfarmaceutická legislativazdravotní péčevýzkum a vývojstrategie EUkonkurenceschopnostfarmaceutický průmyslnovinkabezpečnost dodávky
       Registr Rady EU

       The Legislative Observatory (Evropský parlament)

       Projednávání v PSP

       Jana Zatloukalová
       N 014/13
       Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Unii a o zrušení směrnice (EU) 2016/1148

       (14150/20)
       COM (2020) 823

       Česká verze
       doručena dne 17.12.2020
       Historie tisku EU
       VEU
       Zdeněk Nytra

       10.3.2021
       č. 40 N 014/13/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 7. schůze
       č. 131 - závěrečné usnesení přijato
       17.3.2021
       Všechna hlasování
       Stenografický zápis


       IPEX

       bezpečnost informačních systémůevropská bezpečnostochrana údajůpočítačová kriminalitařízení rizik
       Registr Rady EU

       The Legislative Observatory (Evropský parlament)

       Projednávání v PSP

       Kateřina Kramešová
       N 015/13
       Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 347/2013

       (14088/20)
       COM (2020) 824

       Česká verze
       doručena dne 16.12.2020
       Historie tisku EU
       VEU
       Jaroslav Doubrava

       24.2.2021
       č. 34 N 015/13/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Ministerstvo průmyslu a obchodu 7. schůze
       č. 139 - závěrečné usnesení přijato
       17.3.2021
       Všechna hlasování
       Stenografický zápis

       reakce Komise (16.08.2021)
       IPEX

       obnovitelná energiesnižování plynných emisíspolupráce v oblasti energetikyprojekt společného zájmutransevropská síťenergetická rozvodná síťbezpečnost dodávkyelektrická energiezásobování plynemrozvod elektřiny
       Registr Rady EU

       The Legislative Observatory (Evropský parlament)

       Projednávání v PSP

       Milan Petřík
       J 017/13
       Pracovní dokument útvarů Komise Doporučení Komise pro český Strategický plán SZP

       (14282/20)
       SWD (2020) 393

       Česká verze
       doručena dne 22.12.2020
       Historie tisku EU
       VEU
       Petr Orel

       16.3.2021
       č. 50 J 017/13/01
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Ministerstvo zemědělstvíVHZD
       • Usnesení přijato
       • 10.3.2021

        
       7. schůze
       č. 150 - závěrečné usnesení přijato
       18.3.2021
       Všechna hlasování
       Stenografický zápis


       IPEX

       politika v oblasti změny klimatunovinkaspolečná zemědělská politikadigitalizace dokumentůrozvoj venkovaČeská republikastrategie EUzemědělská spoluprácezemědělská politika
       Registr Rady EU

       The Legislative Observatory (Evropský parlament)

       Projednávání v PSP

       Milan Petřík
       N 018/13
       Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o jednotném trhu digitálních služeb (akt o digitálních službách) a o změně směrnice 2000/31/ES

       (14124/20)
       COM (2020) 825

       Česká verze
       doručena dne 4.1.2021
       Historie tisku EU
       VEU
       Jiří Čunek

       10.3.2021
       č. 41 N 018/13/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Ministerstvo průmyslu a obchodu 7. schůze
       č. 140 - závěrečné usnesení přijato
       17.3.2021
       Všechna hlasování
       Stenografický zápis

       reakce Komise (16.08.2021)
       IPEX

       informační společnostrozšiřování informacíposkytování služebjednotný digitální trhinternetslužbycloud computingochrana spotřebiteledigitální technologie
       Registr Rady EU

       The Legislative Observatory (Evropský parlament)

       Projednávání v PSP

       Dita Voleská
       N 016/13
       Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o spravedlivých trzích otevřených hospodářské soutěži v digitálním odvětví (akt o digitálních trzích)

       (14172/20)
       COM (2020) 842

       Česká verze
       doručena dne 18.12.2020
       Historie tisku EU
       VEU
       Jiří Čunek

       10.3.2021
       č. 41 N 016/13/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 7. schůze
       č. 140 - závěrečné usnesení přijato
       17.3.2021
       Všechna hlasování
       Stenografický zápis

       reakce Komise (16.08.2021)
       IPEX

       jednotný digitální trhinternetustanovení příčící se dobrým mravůmposkytování služebzboží a službysoutěžní právoochrana spotřebiteleelektronický obchod
       Registr Rady EU

       The Legislative Observatory (Evropský parlament)

       Projednávání v PSP

       Dita Voleská
       N 013/13
       Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o posílení odolnosti kritických subjektů

       (14262/20)
       COM (2020) 829

       Česká verze
       doručena dne 18.12.2020
       Historie tisku EU
       VEU
       Zdeněk Nytra

       10.3.2021
       č. 40 N 013/13/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Ministerstvo vnitra 7. schůze
       č. 131 - závěrečné usnesení přijato
       17.3.2021
       Všechna hlasování
       Stenografický zápis

       reakce Komise (16.08.2021)
       IPEX

       výměna informacířízení rizikposkytování služebjednotný trhevropská bezpečnoststrategie EU
       Registr Rady EU

       The Legislative Observatory (Evropský parlament)

       Projednávání v PSP

       Kateřina Kramešová
       K 020/13
       Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě Jednotně proti COVID19

       (5555/21)
       COM (2021) 35

       Česká verze
       doručena dne 22.1.2021
       Historie tisku EU
       VEU
       Raduan Nwelati

       16.3.2021
       č. 49 K 020/13/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Ministerstvo zdravotnictvíVZ
       • Usnesení přijato
       • 10.3.2021

        
       7. schůze
       č. 153 - závěrečné usnesení přijato
       18.3.2021
       Všechna hlasování
       Stenografický zápis

       reakce Komise (16.08.2021)
       IPEX

       volný pohyb osobočkovánívakcínamezinárodní spoluprácejednotný trhzdraví veřejnostiepidemieléčba
       Registr Rady EU

       The Legislative Observatory (Evropský parlament)

       Projednávání v PSP

       Jana Zatloukalová