Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
10. schůze Senátu v 13. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 73 - Návrh zákona v souvislosti s elektronizací postupů orgánů veřejné moci
 • 77 - Zákon o ČNB
 • 79 - Občanský zákoník
 • 82 - Zákon o volbách do Parlamentu České republiky
 • 86 - Zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci v karanténě

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 74 - Zákon o SFDI
 • 75 - Zákon o o řízení motorových vozidel
 • 76 - Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
 • 84 - Zákon o úpravách poskytování ošetřovného II

senátní návrh zákona

 • 81 - Zákon mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 - senátní návrh

mezinárodní smlouva

 • 40 - Změna přílohy VII - Göteborský protokol
 • 41 - Změny příloh II, VIII a IX Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů
 • 341 - Změna Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů

jiný

 • 83 - Návrh kandidáta na člena Rady ÚSTR
 • 87 - Prohlášení členů Evropské rady
 • 89 - Kandidáti na místopředsedu SZIF 3. volba
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
40

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna přílohy VII Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu (Göteborský protokol), přijatá v Ženevě dne 13. prosince 2019

40/1 VUZP 40/2 VZOB Richard Brabec(ministr životního prostředí)Renata Chmelová (VUZP) Ladislav Faktor (VZOB) 10. schůze č.188  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: znečišťování životního prostředí, opatření na kontrolu znečištění, Česká republika, prevence znečištění, znečišťování stratosféry, znečišťování atmosféry, acidifikace životního prostředí, mezinárodní úmluva, ozon, látky znečišťující stratosféru
41

Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh II, VIII a IX Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, přijaté v Ženevě dne 10. května 2019

41/1 VUZP 41/2 VZOB Richard Brabec(ministr životního prostředí)Zbyněk Linhart (VUZP) Tomáš Jirsa (VZOB) 10. schůze č.189  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: nakládání s odpadem, přeshraniční doprava, ratifikace dohody, přeshraniční spolupráce, nebezpečný odpad, zneškodňování odpadu
73

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

73/1 VUZP 73/2 UPV Jan Hamáček(ministr vnitra)Lukáš Wagenknecht (VUZP) Michael Canov (UPV) 10. schůze č.197  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 261/2021 Sb. veřejná správa, informační systém, elektronická správa, ukládání a vyhledávání informací, digitalizace dokumentů
74

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury

74/1 VHZD 74/2 UPV Ondřej Polanský(zástupce skupiny poslanců)Hana Žáková (VHZD) Tomáš Goláň (UPV) 10. schůze č.183  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 190/2021 Sb. dopravní infrastruktura
75

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

75/1 VHZD 75/2 UPV Zuzana Ožanová(zástupce skupiny poslanců)Jaromír Strnad (VHZD) Martin Červíček (UPV) 10. schůze č.184  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 191/2021 Sb. dopravní předpisy, zkouška, řidičský průkaz, dopravní školení, jednostopé vozidlo
76

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

76/1 VSP 76/2 UPV Vít Kaňkovský(zástupce skupiny poslanců)Miroslav Adámek (VSP) Anna Hubáčková (UPV) 10. schůze č.185  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 252/2021 Sb. zdravotně postižený člověk, sociální dávky, zdravotní průkaz
77

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

77/1 VHZD 77/2 UPV Alena Schillerová(ministr financí)Vladislav Vilímec (VHZD) Tomáš Goláň (UPV) 10. schůze č.179  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 219/2021 Sb. finanční trh, měnová politika, kurzové korekce, spotřební úvěr, Evropská centrální banka, centrální banka, úrok, finanční stabilita
79

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů

79/1 UPV Marie Benešová(ministr spravedlnosti)Jan Holásek (UPV) 10. schůze č.182  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 192/2021 Sb. soudní řízení, občanské právo, solicitor, občanský zákoník, mladý člověk, soud pro mladistvé, způsobilost k právním úkonům, způsobilost k právům
81

Návrh senátního návrhu zákona senátora Lukáše Wagenknechta a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, a další související zákony

Lukáš Wagenknecht (senátor)Václav Láska (senátor)Adéla Šípová (senátorka)
  zpravodaj pro 1. čtení - Roman Kraus(UPV) Roman Kraus (VZ) (VHZD) 10. schůze č.202  - přikazuje
  Senátní návrh vzat zpět navrhovatelem.
  Podán: Lhůta pro výbory:
  82

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  82/1 UPV 82/2 SKUCR Jan Hamáček(ministr vnitra)Ondřej Feber (UPV) (SKUCR) 10. schůze č.198  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 189/2021 Sb. volební systém, poslanecký mandát, rozdělení na volební kraje, sčítání hlasů, parlamentní volby
  83

  Návrh kandidáta na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

  83/1 VK Miloš Zeman(prezident republiky)
   Jan Tecl (VK) 10. schůze č.180  - volí
   Podán:
   84

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

   84/1 VSP 84/2 UPV Lucie Šafránková(zástupce skupiny poslanců)Adéla Šípová (VSP) Anna Hubáčková (UPV) 10. schůze č.186  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 183/2021 Sb.
   86

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě

   86/1 VSP 86/2 UPV Jana Maláčová(ministr práce a sociálních věcí)Jitka Chalánková (VSP) Anna Hubáčková (UPV) 10. schůze č.178  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 182/2021 Sb. příjem, sociální dávky, finanční pomoc, epidemie, infekční nemoc, zdravotní pojištění
   87

   Prohlášení členů Evropské rady

   87/1 VEU Andrej Babiš(předseda vlády)
    Mikuláš Bek (VEU) 10. schůze č.195  - bere na vědomí
    Podán:
    89

    Kandidáti pro volbu místopředsedy dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu

     
     10. schůze č.181  - volí
     Podán:
     341

     Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh I a II Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů přijaté v Gándhínagaru dne 22. února 2020

     341/1 VUZP 341/2 VZOB  Renata Chmelová (VUZP) Tomáš Jirsa (VZOB) 10. schůze č.187  - dává souhlas k ratifikaci
     Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, ratifikace dohody, ochrana zvířat, živočišná říše
     Tisky EU
     Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
     K 084/12
     Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek K životnímu prostředí bez toxických látek

     (11976/20)
     COM (2020) 667

     Česká verze
     doručena dne 16.10.2020
     Historie tisku EU
     VEU
     Petr Orel

     20.1.2021
     č. 27 K 084/12/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo životního prostředí 10. schůze
     č. 190 - závěrečné usnesení přijato
     28.4.2021
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (16.08.2021)
     IPEX

     chemické znečišťováníchemický výrobekmezinárodní spoluprácebezpečnost výrobkuzdraví veřejnostiochrana životního prostředíprávní předpisy o chemických látkáchjedovatá látkastrategie EU
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Milan Petřík
     K 022/13
     Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Evropský plán boje proti rakovině

     (5930/21)
     COM (2021) 44

     Česká verze
     doručena dne 8.2.2021
     Historie tisku EU
     VEU
     Raduan Nwelati

     21.4.2021
     č. 58 K 022/13/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo zdravotnictvíVZ
     • Usnesení přijato
     • 14.4.2021

      
     10. schůze
     č. 192 - závěrečné usnesení přijato
     28.4.2021
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (16.08.2021)
     IPEX

     novinkazdravotní rizikolékařská diagnózaakce EUkarcinogenní látkaléčbaprevence nemocízdravotní péčerakovinavýzkum a vývoj
     Registr Rady EU

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Jana Zatloukalová
     K 024/13
     Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě Inkubátor HERA: naše společná reakce na hrozbu variant COVID-19

     (6375/21)
     COM (2021) 78

     Česká verze
     doručena dne 23.2.2021
     Historie tisku EU
     VEU
     Raduan Nwelati

     21.4.2021
     č. 59 K 024/13/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo zdravotnictvíVZ
     • Usnesení přijato
     • 14.4.2021

      
     10. schůze
     č. 193 - závěrečné usnesení přijato
     28.4.2021
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (16.08.2021)
     IPEX

     očkováníepidemiologieakce EUvakcínanaléhavá pomoczdraví veřejnostiepidemielékařský výzkum
     Registr Rady EU

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Jana Zatloukalová
     K 026/13
     Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Vytvoření Unie odolné vůči změně klimatu - nová strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu

     (6521/21)
     COM (2021) 82

     Česká verze
     doručena dne 25.2.2021
     Historie tisku EU
     VEU
     Petr Orel

     27.4.2021
     č. 69 K 026/13/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo životního prostředíVUZP
     • Usnesení přijato
     • 21.4.2021

      
     10. schůze
     č. 191 - závěrečné usnesení přijato
     28.4.2021
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (16.08.2021)
     IPEX

     změna klimatuprevence environmentálních rizikmezinárodní spoluprácespolupráce v oblasti životního prostředípřírodní katastrofaochrana vodpřizpůsobení se změně klimatusnižování plynných emisívliv na životní prostředí
     Registr Rady EU

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Milan Petřík
     N 033/13
     Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, testování a uzdravení za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19 (digitální zelený certifikát)

     (7128/21)
     COM (2021) 130

     Česká verze
     doručena dne 18.3.2021
     Historie tisku EU
     VEU
     David Smoljak

     27.4.2021
     č. 67 N 033/13/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo zdravotnictvíVZOB
     • Usnesení přijato
     • 21.4.2021

      
     10. schůze
     č. 194 - závěrečné usnesení přijato
     28.4.2021
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (16.08.2021)
     IPEX

     epidemieobčan EUvnitřní hranice EUhraniční kontrolazdravotní inspekcetechnická specifikacezdravotní osvědčeníočkovánívolný pohyb osob
     Registr Rady EU

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Kateřina Kramešová
     N 034/13
     Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, testování a uzdravení během pandemie COVID-19 státním příslušníkům třetích zemí s oprávněným pobytem nebo oprávněným bydlištěm na území členských států (digitální zelený certifikát)

     (7129/21)
     COM (2021) 140

     Česká verze
     doručena dne 18.3.2021
     Historie tisku EU
     VEU
     David Smoljak

     27.4.2021
     č. 67 N 034/13/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo zdravotnictvíVZOB
     • Usnesení přijato
     • 21.4.2021

      
     10. schůze
     č. 194 - závěrečné usnesení přijato
     28.4.2021
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (16.08.2021)
     IPEX

     členský stát EUzdravotní osvědčenítechnická specifikacevolný pohyb osobočkovánízdravotní inspekcecizí státní občanepidemiepovolení k pobytu
     Registr Rady EU

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Kateřina Kramešová
     K 037/13
     Společná zpráva Evropskému parlamentu a Radě Zvláštní administrativní oblast Hongkong: Výroční zpráva za rok 2020

     (7033/21)
     JOIN (2021) 6

     Česká verze
     doručena dne 16.3.2021
     Historie tisku EU
     VZOB
     Pavel Fischer

     21.4.2021
     č. 50 K 037/13/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo zahraničních věcí 10. schůze
     č. 200 - závěrečné usnesení přijato
     29.4.2021
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (09.08.2021)
     IPEX

     společenský rozvojzpráva o činnostiobchodní politikaepidemiepráva jednotlivceregionální integracepolitická situacedvoustranný vztahHongkonghospodářský rozvoj
     Registr Rady EU

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Milan Petřík