Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
14. schůze Senátu v 13. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 112 - Zákon o opatřeních k přechodu ČR k nízkouhlíkové energetice
 • 114 - Zákon o veřejném zdravotním pojištění
 • 115 - Návrh zákona invazní nepůvodní druhy - EU
 • 116 - Zákon o hnojivech
 • 117 - Zákon o návykových látkách
 • 118 - Zákon o DPH
 • 121 - Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu
 • 122 - Zákon o bankách
 • 126 - Zákon o elektronických komunikacích
 • 130 - Zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do PS

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 119 - Zákon o poskytování jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným
 • 120 - Notářský řád

senátní návrh zákona

 • 111 - Novela zákona o volbách do Parlamentu a zákon o volbě prezidenta republiky - senátní návrh

mezinárodní smlouva

 • 66 - Změny Přílohy I a Přílohy II Mez. úml. proti dopingu ve sportu
 • 93 - Dohoda ČR-Finsko o změně a ukončení platných Dohod o podpoře investic

jiný

 • 91 - Konvergenční program České republiky (duben 2021)
 • 101 - Výroční zpráva ČTÚ za rok 2020
 • 102 - Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2020
 • 127 - Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
 • 129 - Předchozí souhlas - Návrh nařízení Rady o zřízení Agentury Evropské unie pro základní práva
 • 131 - Zasedání ER 24. a 25. 6. - závěry

ústavní zákon

 • 123 - Novela Listiny základních práv a svobod
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
66

Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu

66/1 VVVK 66/2 VZOB Andrej Babiš(předseda vlády)Jaromíra Vítková (VVVK) Tomáš Jirsa (VZOB) 14. schůze č.277  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní dohoda, Česká republika, chemický výrobek, ratifikace dohody, sport, dopování, farmaceutický výrobek, hormon, povzbuzující prostředek, Světová antidopingová agentura
91

Konvergenční program České republiky (duben 2021)

91/1 VHZD 91/2 VEU Alena Schillerová(ministr financí)
  Vladislav Vilímec (VHZD) Mikuláš Bek (VEU) 14. schůze č.265  - bere na vědomí
  Podán:
  93

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Finské republiky o změně a ukončení platnosti Dohody mezi vládou České a Slovenské federální republiky a vládou Finské republiky o podpoře a ochraně investic, podepsané 6. listopadu 1990 v Praze, která byla sjednána formou výměny nót

  93/1 VHZD 93/2 VZOB Alena Schillerová(ministr financí)Michal Kortyš (VHZD) Tomáš Czernin (VZOB) 14. schůze č.264  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, Finsko, vypovědění smlouvy, ochrana investic, podpora investic
  101

  Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2020

  101/1 VHZD 101/2 SKSP Hana Továrková(předseda ČTÚ)
   Ladislav Kos (VHZD) Ladislav Faktor (SKSP) 14. schůze č.270  - bere na vědomí
   Podán:
   102

   Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2020

   102/1 VHZD 102/2 UPV Jiří Rusnok(guvernér ČNB)
    Jaromír Strnad (VHZD) Tomáš Goláň (UPV) 14. schůze č.269  - bere na vědomí
    Podán:
    111

    Návrh senátního návrhu zákona senátora Marka Hilšera a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů

    111/1 UPV 111/2 VZOB 111/3 SKKZ Marek Hilšer (senátor)Tomáš Czernin (senátor)Alena Dernerová (senátorka)Petr Štěpánek (senátor)Michael Canov (senátor)Karel Zitterbart (senátor)Miroslav Plevný (senátor)Marek Ošťádal (senátor)David Smoljak (senátor)Hana Žáková (senátorka)Jan Sobotka (senátor)Petr Holeček (senátor)Ivo Trešl (senátor)Helena Pešatová (senátorka)Jiří Vosecký (senátor)Miroslav Balatka (senátor)Pavel Kárník (senátor)Mikuláš Bek (senátor)Jiří Růžička (senátor)Leopold Sulovský (senátor)Václav Chaloupek (senátor)Jiří Drahoš (senátor)Zbyněk Linhart (senátor)Jan Horník (senátor)Adéla Šípová (senátorka)Lukáš Wagenknecht (senátor)Václav Láska (senátor)Lumír Kantor (senátor)Zdeněk Nytra (senátor)Pavel Karpíšek (senátor)Ondřej Šimetka (senátor)Jan Grulich (senátor)Tomáš Třetina (senátor)Ladislav Faktor (senátor)Tomáš Fiala (senátor)Hynek Hanza (senátor)Roman Kraus (senátor)Miroslava Němcová (senátorka)Michal Kortyš (senátor)Jiří Oberfalzer (senátor)Herbert Pavera (senátor)Jaroslav Zeman (senátor)Miloš Vystrčil (senátor)Šárka Jelínková (senátorka)Anna Hubáčková (senátorka)Jaromíra Vítková (senátorka)Miluše Horská (senátorka)Josef Klement (senátor)Jitka Seitlová (senátorka)Přemysl Rabas (senátor)zpravodaj pro 1. čtení - Jan TeclZdeněk Hraba (UPV) (SKKZ) (VZOB) 14. schůze č.272  - přikazuje
    Podán: Lhůta pro výbory:
    112

    Návrh zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů

    112/1 VHZD 112/2 UPV 112/3 VZOB 112/4 SKFA Karel Havlíček(ministr průmyslu a obchodu)Hana Žáková (VHZD) Lukáš Wagenknecht (SKFA) Ondřej Feber (UPV) Pavel Fischer (VZOB) 14. schůze č.250  - pozměňovací návrhy
    č.251  - doprovodné usnesení
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 367/2021 Sb. jaderná elektrárna, ochrana životního prostředí, jaderná energie, čistá technologie, obnovitelná energie, elektrická energie, zaručená cena, zachycování a ukládání oxidu uhličitého
    114

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

    114/1 VZ 114/2 UPV 114/3 VSP Adam Vojtěch(ministr zdravotnictví)Alena Dernerová (VZ) Šárka Jelínková (VSP) Anna Hubáčková (UPV) 14. schůze č.273  - pozměňovací návrhy
    č.274  - doprovodné usnesení
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 371/2021 Sb. zdravotní politika, pojišťovna, všeobecné zdravotní pojištění, zdravotnická služba, výdaje na zdraví, farmaceutický výrobek, pojistné, zdravotní pojištění, zdravotní péče, farmaceutické náklady, zubní lékařství
    115

    Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů

    115/1 VUZP 115/2 VHZD Richard Brabec(ministr životního prostředí)Hynek Hanza (VUZP) Petr Šilar (VHZD) 14. schůze č.245  - pozměňovací návrhy
    č.246  - doprovodné usnesení
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 364/2021 Sb. akvakultura, živočišná říše, rostlinná říše, kontrolní moc, biologická diverzita, seznam, invazní druhy
    116

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

    116/1 VHZD 116/2 SKRV Miroslav Toman(ministr zemědělství)Petr Šilar (VHZD) Petr Šilar (SKRV) 14. schůze č.258  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 299/2021 Sb. příprava půdy, orná půda, ekologické zemědělství, zlepšování půdy
    117

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

    117/1 VZ 117/2 UPV Adam Vojtěch(ministr zdravotnictví)Karel Zitterbart (VZ) Pavel Kárník (UPV) 14. schůze č.275  - pozměňovací návrhy
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 366/2021 Sb. povolení k prodeji, farmaceutická legislativa, farmaceutický výrobek, konopí, omamná látka, lék, kontrola léčiv, psychotropní látka
    118

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů

    118/1 VHZD 118/2 UPV 118/3 VVVK 118/4 SKSP Alena Schillerová(ministr financí)Vladislav Vilímec (VHZD) David Smoljak (SKSP) Tomáš Goláň (UPV) Miroslava Němcová (VVVK) 14. schůze č.261  - pozměňovací návrhy
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 355/2021 Sb. dovoz, daň z přidané hodnoty, přibližování legislativy, elektronický obchod
    119

    Návrh zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem a o změně některých souvisejících zákonů

    119/1 VSP 119/2 UPV 119/3 VVVK Helena Válková(zástupce skupiny poslanců)Miluše Horská (VSP) Miroslava Němcová (VVVK) Anna Hubáčková (UPV) 14. schůze č.266  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 297/2021 Sb. lékařský posudek, sterilizace, odškodnění
    120

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

    120/1 UPV Monika Červíčková(zástupce skupiny poslanců)Tomáš Goláň (UPV) 14. schůze č.267  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 300/2021 Sb. jmenování pracovníků, notář, elektronický podpis
    121

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

    121/1 VHZD 121/2 UPV Alena Schillerová(ministr financí)Herbert Pavera (VHZD) Zdeněk Hraba (UPV) 14. schůze č.262  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 297/2021 Sb. finanční instituce, finanční trh, měnová krize, banka, úvěrová instituce, bankovní dohled, přibližování legislativy, centrální banka
    122

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

    122/1 VHZD 122/2 UPV Alena Schillerová(ministr financí)Lumír Aschenbrenner (VHZD) Zdeněk Hraba (UPV) 14. schůze č.263  - pozměňovací návrhy
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 353/2021 Sb. banka, úvěrová instituce, kapitálový trh, spotřební úvěr, bankovní dohled, centrální banka, spořitelna, hypoteční banka
    123

    Návrh ústavního zákona, kterým se mění Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.

    123/1 UPV 123/2 VZOB Martin Červíček(zástupce Senátu)Zdeněk Hraba(zástupce Senátu)Jan Holásek (UPV) Miroslav Balatka (VZOB) 14. schůze č.244  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 295/2021 Sb. Charta lidských práv, ústava, osobní zbraň, sebeobrana
    126

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

    126/1 VHZD 126/2 UPV Karel Havlíček(ministr průmyslu a obchodu)Michal Kortyš (VHZD) Ladislav Faktor (SKSP) Michael Canov (UPV) 14. schůze č.252  - pozměňovací návrhy
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 374/2021 Sb. soutěžní politika, ochrana spotřebitele, ochrana soukromí, frekvenční pásmo, telekomunikační technika, bezdrátová telekomunikace, ochrana komunikací, jednotný digitální trh
    127

    Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

    Miloš Vystrčil(zástupce výboru Senátu)
     14. schůze č.271  - schvaluje
     Podán:
     129

     Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 168/2007 o zřízení Agentury Evropské unie pro základní práva

     129/1 VEU Andrej Babiš(předseda vlády)(VEU) 14. schůze č.249  - vyslovuje souhlas
     Podán:
     130

     Návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 a o změně některých zákonů

     130/1 UPV Jan Hamáček(ministr vnitra)Zdeněk Hraba (UPV) 14. schůze č.260  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 296/2021 Sb. organizace voleb, hlasování, volby, korespondenční hlasování, parlamentní volby, epidemie
     131

     Zasedání Evropské rady (24. a 25. června 2021) - závěry

     131/1 VEU  
      (VEU) 14. schůze č.276  - bere na vědomí
      Podán:
      Tisky EU
      Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
      K 025/13
      Sdělení Komise Evropském parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálním výboru a Výboru regionů Akční plán pro synergie mezi civilním, obranným a kosmickým průmyslem

      (6407/21)
      COM (2021) 70

      Česká verze
      doručena dne 24.2.2021
      Historie tisku EU
      VEU
      Jiří Dušek

      2.6.2021
      č. 77 K 025/13/03
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo obrany České republiky 14. schůze
      č. 259 - závěrečné usnesení přijato
      21.7.2021
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis


      IPEX

      normalizacekosmický průmyslprůmyslová spoluprácevztahy mezi průmyslem a výzkumemevropská obranná politikanovinkavýzkum a vývojtransfer technologieakční programletecký průmysl
      Registr Rady EU

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Jana Zatloukalová
      K 032/13
      Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Unie rovnosti: Strategie práv osob se zdravotním postižením na období 2021-2030

      (6268/21)
      COM (2021) 101

      Česká verze
      doručena dne 9.3.2021
      Historie tisku EU
      VEU
      David Smoljak

      20.7.2021
      č. 105 K 032/13/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo práce a sociálních věcíVSP
      • Usnesení přijato
      • 13.7.2021

       
      14. schůze
      č. 247 - závěrečné usnesení přijato
      21.7.2021
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis


      IPEX

      samostatnost postižených osobstrategie EUdiskriminace na základě zdravotního postiženílidská právarovné zacházenípráva jednotlivcezačlenění do společnostikonvence OSNintegrace postižených osob
      Registr Rady EU

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Jana Zatloukalová
      J 036/13
      Návrh doporučení Rady, kterým se zavádí evropská záruka pro děti

      (7411/21)
      COM (2021) 137

      Česká verze
      doručena dne 26.3.2021
      Historie tisku EU
      VEU
      David Smoljak

      20.7.2021
      č. 106 J 036/13/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo práce a sociálních věcíVSP
      • Usnesení přijato
      • 13.7.2021

       
      14. schůze
      č. 248 - závěrečné usnesení přijato
      21.7.2021
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis


      IPEX

      pomoc sociálně znevýhodněným skupinámchudobadítěvyloučení ze společnostiprávo na bydleníprávo na zdravípráva dítětepřístup ke vzděláníochrana dítětezačlenění do společnosti
      Registr Rady EU

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Jana Zatloukalová
      N 041/13
      Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví harmonizovaná pravidla pro umělou inteligenci (akt o umělé inteligenci) a mění určité legislativní akty Unie

      (8115/21)
      COM (2021) 206

      Česká verze
      doručena dne 23.4.2021
      Historie tisku EU
      VEU
      Jiří Dušek

      14.7.2021
      č. 99 N 041/13/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Úřad vlády 14. schůze
      č. 254 - závěrečné usnesení přijato
      21.7.2021
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis

      reakce Komise (17.09.2021)
      IPEX

      povolení k prodejidohled nad trhemochrana údajůdigitální technologieznačka kvality ESnová technologieumělá inteligencebiometrieosobní údajenovinka
      Registr Rady EU

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Milan Petřík
      N 047/13
      Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh

      (8576/21)
      COM (2021) 223

      Česká verze
      doručena dne 7.5.2021
      Historie tisku EU
      VEU
      Jiří Čunek

      20.7.2021
      č. 103 N 047/13/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 14. schůze
      č. 256 - závěrečné usnesení přijato
      21.7.2021
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis

      reakce Komise (01.09.2021)
      IPEX

      jednotný trhdohled nad trhemtřetí zemězahraniční investicezahraniční kapitálpolitika hospodářské soutěže EUpomoc do zahraničíomezování soutěže
      Registr Rady EU

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Dita Voleská
      K 046/13
      Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zlepšování právní úpravy: společně v zájmu lepší tvorby právních předpisů

      (8323/21)
      COM (2021) 219

      Česká verze
      doručena dne 29.4.2021
      Historie tisku EU
      VEU
      Mikuláš Bek

      14.7.2021
      č. 98 K 046/13/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Úřad vlády 14. schůze
      č. 255 - závěrečné usnesení přijato
      21.7.2021
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis

      reakce Komise (17.09.2021)
      IPEX

      členský stát EUzboží a službyochrana spotřebitelelegislativní procesaplikace zákonapřeshraniční spoluprácestrategie EUjednotný trhlegislativní proces EUimplementující opatření státu
      Registr Rady EU

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Jan Grinc