(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 26. schůze Senátu v 12. funkčním období


 1. Návrh zákona, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy
  /senátní tisk č. 297/
 2. Senátní tisk č. K 44/12 - Sdělení - Unie rovnosti: strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020 - 2025
 3. Senátní tisky č. K 45/12 a K 46/12 - Sdělení o překážkách na jednotném trhu a akční plán
 4. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh A a B Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech, přijaté v Ženevě dne 10. května 2019
  /senátní tisk č. 264/
 5. Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2019
  /senátní tisk č. 266/
 6. Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2019
  /senátní tisk č. 271/
 7. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2019
  /senátní tisk č. 291/
 8. Usnesení Senátu k závěrům 19. veřejného slyšení Senátu na téma "Pandemie v kontextu bezpečnosti osobních dat a informačních systémů"
 9. Volba člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

Stenozáznamy:

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.