(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 13. schůze Senátu v 13. funkčním období


  1. Petice Voda je život
    /senátní tisk č. 279/
  2. Návrh stavebního zákona
    /senátní tisk č. 105/
  3. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona
    /senátní tisk č. 106/

Stenozáznamy:

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.