Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
12. schůze Senátu v 6. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 193 - Trestní zákon
 • 194 - Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
 • 195 - Zákon o Celní správě
 • 196 - Autorský zákon
 • 197 - Zákon o předcházení ekologické újmě
 • 198 - Zákon o nabídkách převzetí
 • 199 - Zákon o přeměnách obchodních společností
 • 200 - Zákon o přeměnách obchodních společností - související zákony
 • 202 - Zákon o výkonu zabezpečovací detence
 • 203 - Občanský soudní řád
 • 204 - Krajský soud - Jihlava
 • 205 - Zákon o Rejstříku trestů
 • 206 - Zákon o Pozemkovém fondu ČR
 • 207 - Zákon o vyšších soudních úřednících
 • 208 - Zákon o některých opatřeních - zákaz chem. zbraní
 • 209 - Trestní řád
 • 210 - Zákon o místním referendu
 • 211 - Živnostenský zákon
 • 212 - Zákon o potravinách
 • 213 - Zákon o úvěru od EIB
 • 220 - Zákon o pasech

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 190 - Zákon o zoologických zahradách
 • 191 - Zákon o podmínkách převodu zemědělských pozemků
 • 192 - Zákon o majetku České republiky
 • 201 - Zákon o střetu zájmů

senátní návrh zákona

 • 100 - Návrh senátního návrhu zákona, kterým se mění trestní zákon
 • 145 - Zákoník práce - senátní návrh zákona
 • 173 - Zákon o účastnících protikomunistického odboje
 • 214 - Česká televize II - senátní návrh zákona
 • 217 - Zákon o o odškodnění obětí okupace - senátní návrh zákona

mezinárodní smlouva

 • 143 - Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Království Bahrajn o podpoře a ochraně investic
 • 144 - Smlouva mezi Českou republikou a Portugalskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
 • 147 - Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví
 • 151 - Smlopuva ČR-Nový Zéland o dvojím zdanění
 • 152 - COTIF
 • 153 - Výpověď Dohody mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o sociálním zabezpečení a Protokolu k této dohodě
 • 174 - Dohoda o stabilizaci a přidružení EU - Albánie
 • 175 - Smlouva ČR Korea o soc. zabezpečení

jiný

 • 91 - Petice proti diskriminaci obyvatel venkova
 • 156 - Konvergenční program
 • 178 - Petice 2007
 • 179 - Zpráva o přejímání legislativních závazků EU 2007
 • 218 - Návrhy kandidáta do rady ÚSTR
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
91

Petice proti diskriminaci obyvatel venkova

111/1 VVVK
 • konstatuje
 
  Ivo Bárek (VUZP) Ivo Bárek (VVVK) 12. schůze č.361  - schvaluje
  č.362  - schvaluje
  č.363  - žádá
  Podán:
  100

  Návrh senátního návrhu zákona senátorů Martina Mejstříka, Richarda Sequense, Josefa Novotného, Jana Horníka a Jaromíra Štětiny, kterým se mění zákon č. 140/1960 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších právních předpisů

  100/1 UPV
  • zamítá
  100/2 VZOB
  • záznam z jednání
  100/3 VVVK
  • schvaluje
  Martin Mejstřík (senátor)Richard Sequens (senátor)Josef Novotný (senátor)Jan Horník (senátor)Jaromír Štětina (senátor)
   Jaromír Volný (UPV) Liana Janáčková (VVVK) Jaromír Štětina (VZOB) 12. schůze č.359  - zamítá
   Podán: Lhůta pro výbory:
   143

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Království Bahrajn o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 15. října 2007 v Praze

   143/1 VHZD
   • dává souhlas k ratifikaci
   143/2 VZOB
   • dává souhlas k ratifikaci
   Miroslav Kalousek(ministr financí)
    Jan Nádvorník (VHZD) Tomáš Jirsa (VZOB) 12. schůze č.346  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán:
    144

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Portugalskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací

    144/1 VZOB
    • dává souhlas k ratifikaci
    144/2 SKOS
    • doporučuje
    Mirek Topolánek(předseda vlády)Rostislav Slavotínek (VZOB) Rostislav Slavotínek (SKOS) 12. schůze č.313  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Portugalsko, Česká republika, důvěrná informace, ochrana komunikací, ochrana údajů
    145

    Návrh senátního návrhu zákona senátora Tomáše Julínka, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

    145/1 VZSP
    • pozměňovací návrhy
    145/2 VEU
    • pozměňovací návrhy
    Tomáš Julínek (senátor)Pavel Čáslava (VZSP) Adolf Jílek (VEU) 12. schůze č.336  - schvaluje senátní návrh zákona
    Podán: Lhůta pro výbory: pracovní podmínky, pracovní právo, zdravotnické povolání, zákoník práce, přesčas, jednoduchá frekvence
    147

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví

    147/1 VVVK
    • dává souhlas k ratifikaci
    147/2 VZOB
    • dává souhlas k ratifikaci
    Václav Jehlička(ministr kultury)
     Jaromír Jermář (VVVK) Tomáš Töpfer (VZOB) 12. schůze č.364  - dává souhlas k ratifikaci
     Podán:
     151

     Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Novým Zélandem o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Praze dne 26. října 2007

     151/1 VHZD
     • dává souhlas k ratifikaci
     151/2 VZOB
     • dává souhlas k ratifikaci
     Miroslav Kalousek(ministr financí)
      Jiří Stříteský (VHZD) Vlastimil Sehnal (VZOB) 12. schůze č.347  - dává souhlas k ratifikaci
      Podán:
      152

      Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na učinění výhrady ČR k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)

      152/1 VHZD
      • vyslovuje souhlas
      152/2 VZOB
      • dává souhlas k ratifikaci
      Aleš Řebíček(ministr dopravy)
       Josef Vaculík (VHZD) Richard Svoboda (VZOB) 12. schůze č.338  - vyslovuje souhlas
       Podán:
       153

       Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na výpověď Dohody mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o sociálním zabezpečení a Protokolu k této dohodě, podepsané v Praze dne 2. prosince 1959, ve vztahu k Ruské federaci

       153/1 VZSP
       • vyslovuje souhlas
       153/2 VZOB
       • vyslovuje souhlas
       Petr Nečas(ministr práce a sociálních věcí)
        Alena Palečková (VZSP) Tomáš Jirsa (VZOB) 12. schůze č.314  - vyslovuje souhlas
        Podán: Lhůta pro výbory:
        156

        Konvergenční program České republiky (listopad 2007)

        156/1 VHZD
        • bere na vědomí
        156/2 VEU
        • vyslovuje souhlas
        Miroslav Kalousek(ministr financí)
         Ivan Adamec (VHZD) Luděk Sefzig (VEU) 12. schůze č.348  - bere na vědomí
         Podán:
         173

         Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jiřího Lišky, Přemysla Sobotky, Jiřího Stříteského, Václava Jehličky, Karla Bartáka a dalších senátorů o účastnících protikomunistického odboje a o účastnících odporu proti komunismu

         173/1 VVVK
         • pozměňovací návrhy
         173/2 VZOB
         • doporučuje
         173/3 VHZD
         • schvaluje
         Jiří Liška (senátor)Přemysl Sobotka (senátor)Jiří Stříteský (senátor)Václav Jehlička (senátor)Karel Barták (senátor)Miloslav Pelc (senátor)Jan Hálek (senátor)Alena Venhodová (senátorka)Tomáš Töpfer (senátor)Adolf Jílek (senátor)Ludmila Müllerová (senátorka)Jiří Šneberger (senátor)Josef Pavlata (senátor)Petr Pakosta (senátor)Pavel Eybert (senátor)Luděk Sefzig (senátor)Václav Vlček (senátor)Karel Tejnora (senátor)Tomáš Grulich (senátor)Milan Bureš (VVVK) Vítězslav Jonáš (VHZD) Jaromír Štětina (VZOB) 12. schůze č.320  - schvaluje návrh zákona
         Podán: Lhůta pro výbory: občanská neposlušnost, komunismus, finanční pomoc, válečný veterán, odškodnění
         174

         Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé, podepsaná dne 12. června 2006 v Lucemburku

         174/1 VEU
         • dává souhlas k ratifikaci
         174/2 VZOB
         • dává souhlas k ratifikaci
         Karel Schwarzenberg(ministr zahraničních věcí)
          Václav Koukal (VEU) Josef Zoser (VZOB) 12. schůze č.312  - dává souhlas k ratifikaci
          Podán: Lhůta pro výbory:
          175

          Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Korejskou republikou, podepsaná v Praze dne 14. prosince 2007

          175/1 VZSP
          • dává souhlas k ratifikaci
          175/2 VZOB
          • dává souhlas k ratifikaci
          Petr Nečas(ministr práce a sociálních věcí)
           Alena Palečková (VZSP) Ladislav Svoboda (VZOB) 12. schůze č.315  - dává souhlas k ratifikaci
           Podán: Lhůta pro výbory:
           178

           Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2007 a výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2007

            
            12. schůze č.357  - bere na vědomí
            Podán:
            179

            Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2007

            179/1 VEU
            • bere na vědomí
            179/2 UPV
            • bere na vědomí
             
             Luděk Sefzig (VEU) Jiří Zlatuška (UPV) 12. schůze č.356  - bere na vědomí
             Podán:
             190

             Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách)

             190/1 VUZP
             • schvaluje
             David Kafka(zástupce skupiny poslanců)Václava Domšová (VUZP) 12. schůze č.354  - schvaluje návrh zákona
             Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 141/2008 Sb.
             191

             Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

             191/1 VHZD
             • schvaluje
             Petr Gandalovič(zástupce skupiny poslanců)Jan Hajda (VHZD) 12. schůze č.316  - schvaluje návrh zákona
             Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 118/2008 Sb. zemědělská nemovitost, převod vlastnictví, zemědělská půda, půda ve vlastnictví státu, státní lesy
             192

             Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

             192/1 VHZD
             • schvaluje
             192/2 UPV
             • schvaluje
             Petr Bratský(zástupce skupiny poslanců)Josef Vaculík (VHZD) Jaroslav Kubera (UPV) 12. schůze č.355  - schvaluje návrh zákona
             Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 139/2008 Sb. pronájem nemovitosti, volný čas, neformální výuka, veřejný majetek, společenská činnost, sociální hospodářství, mladý člověk, dítě
             193

             Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

             193/1 VHZD
             • schvaluje
             193/2 UPV
             • schvaluje
             Jiří Pospíšil(ministr spravedlnosti)Jan Nádvorník (VHZD) Petr Pakosta (UPV) 12. schůze č.321  - schvaluje návrh zákona
             Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 122/2008 Sb. trestní zákoník, hospodářský trestný čin, fondy (EU)
             194

             Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

             194/1 VHZD
             • schvaluje
             194/2 UPV
             • schvaluje
             Miroslav Kalousek(ministr financí)Igor Petrov (VHZD) Jiří Žák (UPV) 12. schůze č.344  - schvaluje návrh zákona
             Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 137/2008 Sb. pojišťovna, pojištění zákonné odpovědnosti, pojištění proti škodě, povinné pojištění, motorové vozidlo, pojištění motorových vozidel
             195

             Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů

             195/1 VHZD
             • schvaluje
             Miroslav Kalousek(ministr financí)Jan Nádvorník (VHZD) 12. schůze č.345  - schvaluje návrh zákona
             Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 136/2008 Sb. celní politika, celní právo, přibližování legislativy
             196

             Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

             196/1 VVVK
             • pozměňovací návrhy
             196/2 SKSP
             • doporučuje
             Václav Jehlička(ministr kultury)Vlastimil Balín (VVVK) Jiří Oberfalzer (SKSP) 12. schůze č.360  - pozměňovací návrhy
             Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 168/2008 Sb. šíření kultury, autorské právo, poskytování služeb, audiovizuální politika, televize, rozhlasové vysílání, hotelový průmysl
             197

             Návrh zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů

             197/1 VUZP
             • pozměňovací návrhy
             Martin Bursík(ministr životního prostředí)Bedřich Moldan (VUZP) 12. schůze č.343  - pozměňovací návrhy
             Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 167/2008 Sb. ochrana životního prostředí, havarijní znečištění, ekologická odpovědnost, prevence environmentálních rizik
             198

             Návrh zákona o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů (zákon o nabídkách převzetí)

             198/1 VHZD
             • schvaluje
             198/2 UPV
             • schvaluje
             Jiří Pospíšil(ministr spravedlnosti)František Kopecký (VHZD) Jiřina Rippelová (UPV) 12. schůze č.322  - schvaluje návrh zákona
             Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 104/2008 Sb. obchodní právo, finanční trh, burza cenných papírů, obchodní pravidla, akcionář, ustanovení smlouvy
             199

             Návrh zákona o přeměnách obchodních společností a družstev

             199/1 VHZD
             • schvaluje
             199/2 UPV
             • schvaluje
             Jiří Pospíšil(ministr spravedlnosti)Jiří Stříteský (VHZD) Jiřina Rippelová (UPV) 12. schůze č.323  - schvaluje návrh zákona
             Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 125/2008 Sb. obchodní právo, fúze podniků, přeshraniční spolupráce, evropský podnik, mezinárodní fúze, kapitálová společnost, veřejná obchodní společnost
             200

             Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev

             200/1 VHZD
             • schvaluje
             200/2 UPV
             • schvaluje
             Jiří Pospíšil(ministr spravedlnosti)Jiří Stříteský (VHZD) Jiřina Rippelová (UPV) 12. schůze č.324  - schvaluje návrh zákona
             Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 126/2008 Sb. obchodní právo, fúze podniků, přeshraniční spolupráce, evropský podnik, mezinárodní fúze, kapitálová společnost, veřejná obchodní společnost
             201

             Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

             201/1 UPV
             • pozměňovací návrhy
             201/2 SKOS
             • doporučuje
             Miroslav Kala(zástupce skupiny poslanců)Jaromír Volný (UPV) Jiří Pospíšil (SKOS) 12. schůze č.342  - zamítá
             Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 216/2008 Sb. finanční příjem členů parlamentu, politik, zpřístupňování informací, zneužití pravomoci, osobní vlastnictví, seznam
             202

             Návrh zákona o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů

             202/1 UPV
             • schvaluje
             Jiří Pospíšil(ministr spravedlnosti)Ladislav Macák (UPV) 12. schůze č.325  - schvaluje návrh zákona
             Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 129/2008 Sb. nápravně výchovné zařízení, zvláštní výchovná péče, sexuálně motivované násilí, internace na psychiatrii
             203

             Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

             203/1 UPV
             • schvaluje
             Jiří Pospíšil(ministr spravedlnosti)Jaromír Volný (UPV) 12. schůze č.326  - schvaluje návrh zákona
             Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 123/2008 Sb. elektronické bankovnictví, finanční transakce, účetní uzávěrka, výkon rozhodnutí, elektronické peníze
             204

             Návrh zákona o zahájení činnosti Krajského soudu v Brně - pobočky v Jihlavě

             204/1 UPV
             • schvaluje
             Jiří Pospíšil(ministr spravedlnosti)Jiří Žák (UPV) 12. schůze č.327  - schvaluje návrh zákona
             Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 117/2008 Sb. veřejná správa, právní systém, obecný soud, soudní pravomoc
             205

             Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

             205/1 UPV
             • schvaluje
             Jiří Pospíšil(ministr spravedlnosti)Jiří Zlatuška (UPV) 12. schůze č.328  - schvaluje návrh zákona
             Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 124/2008 Sb. informační systém, pořizování dat, zpřístupňování informací, trestní rejstřík, správní řízení, fyzická osoba, evidence obyvatelstva
             206

             Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů

             206/1 VHZD
             • schvaluje
             Petr Gandalovič(ministr zemědělství)Josef Vaculík (VHZD) 12. schůze č.317  - schvaluje návrh zákona
             Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 119/2008 Sb.
             207

             Návrh zákona o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů

             207/1 UPV
             • schvaluje
             Jiří Pospíšil(ministr spravedlnosti)Jiří Oberfalzer (UPV) 12. schůze č.329  - schvaluje návrh zákona
             Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 121/2008 Sb. státní zástupce, soudce a státní zástupce, soudní úředník
             208

             Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

             208/1 VZOB
             • schvaluje
             Mirek Topolánek(předseda vlády)Ladislav Svoboda (VZOB) 12. schůze č.332  - schvaluje návrh zákona
             Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 138/2008 Sb. chemický výrobek, zakázaná zbraň, vývozní omezení, chemická zbraň
             209

             Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

             209/1 UPV
             • schvaluje
             Ivan Langer(ministr vnitra)Jaromír Volný (UPV) 12. schůze č.339  - schvaluje návrh zákona
             Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 135/2008 Sb. trestní řízení, korupce
             210

             Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 234/2006 Sb., zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

             210/1 VUZP
             • schvaluje
             210/2 UPV
             • záznam z jednání
             Ivan Langer(ministr vnitra)Miloslav Pelc (VUZP) Jiří Žák (UPV) 12. schůze č.340  - pozměňovací návrhy
             Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 169/2008 Sb. obec, referendum, Praha, kvorum
             211

             Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony

             211/1 VHZD
             • schvaluje
             Martin Říman(ministr průmyslu a obchodu)Soňa Paukrtová (VHZD) 12. schůze č.333  - schvaluje návrh zákona
             Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 130/2008 Sb. zjednodušení legislativy, podnikatel, živnost, živnostník
             212

             Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

             212/1 VHZD
             • schvaluje
             Petr Gandalovič(ministr zemědělství)Jiří Lajtoch (VHZD) 12. schůze č.318  - schvaluje návrh zákona
             Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 120/2008 Sb. zpracované potraviny, úprava zboží pro prodej, potraviny, potravinová legislativa, bezpečnost potravin, potravinová politika, bezpečnost výrobku, tabákový průmysl, přibližování legislativy, označení kvality
             213

             Návrh zákona o přijetí úvěrů Českou republikou od Evropské investiční banky na financování národních podílů u projektů spolufinancovaných z Operačního programu doprava v programovém období 2007 až 2013

             213/1 VHZD
             • nezabývat se
             Aleš Řebíček(ministr dopravy a spojů)Ivan Adamec (VHZD) 12. schůze č.337  - nezabývat se
             Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 134/2008 Sb. Česká republika, dopravní infrastruktura, investiční úvěr, Evropská investiční banka, strukturální fondy, fondy (EU)
             214

             Návrh senátního návrhu zákona Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři, ve znění pozdějších předpisů

             214/1 VVVK
             • pozměňovací návrhy
             214/2 SKSP
             • pozměňovací návrhy
             Jiří Oberfalzer (zástupce komise Senátu)Milan Bureš (VVVK) (SKSP) 12. schůze č.365  - přikazuje
             Tento návrh zákona je předložen poté, co Senát vrátil senátní tisk č. 122 svým usnesením č. 231 ze dne 31. října 2007 Stálé komisi Senátu pro sdělovací prostředky jako navrhovateli k dopracování.
             Podán: Lhůta pro výbory: volby, televize, rozhlasové vysílání, tisková agentura, vedení společnosti
             217

             Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jiřího Lišky, Přemysla Sobotky, Jana Hálka, Václava Jehličky a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 203/2005 Sb., o odškodnění některých obětí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky

             217/1 VVVK
             • schvaluje
             217/2 VHZD
             • schvaluje
             Jiří Liška (senátor)Přemysl Sobotka (senátor)Jan Hálek (senátor)Václav Jehlička (senátor)Tomáš Grulich (senátor)Jiří Oberfalzer (senátor)Vítězslav Vavroušek (senátor)Ludmila Müllerová (senátorka)Josef Pavlata (VVVK) Vítězslav Jonáš (VHZD) 12. schůze č.349  - přikazuje
             Podán: Lhůta pro výbory: válečná oběť, oběť, finanční pomoc, odškodnění, druhá světová válka
             218

             Návrhy kandidáta na členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

              
              12. schůze č.341  - volí
              Podán:
              220

              Návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů

              220/1 VZOB
              • schvaluje
              Ivan Langer(ministr vnitra)Vlastimil Sehnal (VZOB) 12. schůze č.350  - schvaluje návrh zákona
              Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 140/2008 Sb. zpracování dat, identifikační průkaz, osobní údaje, biometrie, cestovní pas
              Tisky EU
              Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
              N 062/06
              Návrh směrnice Rady o podmínkách vstupu a pobytu příslušníků třetích států za účelem výkonu vysoce kvalifikovaného zaměstnání

              (14490/07)
              KOM (2007) 637

              Anglická verze
              doručena dne 30.10.2007
              Česká verze
              doručena dne 13.12.2007
              Historie tisku EU
              VEU
              Tomáš Grulich

              6.2.2008
              N 062/06/02
              •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

               
              Ministerstvo vnitra 12. schůze
              č. 352 - závěrečné usnesení přijato
              26.3.2008
              Všechna hlasování
              Stenografický zápis              povolení k pobytupracovní právomigrační politika EUkvalifikovaný dělníkcizí státní občan
              Registr Rady EU

              Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

              The Legislative Observatory (Evropský parlament)

              Projednávání v PSP

              N 061/06
              Návrh směrnice Rady o jednotné proceduře při podávání žádosti o jednotné povolení k pobytu a pracovní povolení na území členského státu příslušníky třetích států a o společném souboru práv pro pracovníky ze třetích zemí legálně pobývajících v členském státě

              (14491/07)
              KOM (2007) 638

              Anglická verze
              doručena dne 30.10.2007
              Česká verze
              doručena dne 10.12.2007
              Historie tisku EU
              VEU
              Tomáš Grulich

              6.2.2008
              N 061/06/02
              •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

               
              Ministerstvo vnitra 12. schůze
              č. 351 - závěrečné usnesení přijato
              26.3.2008
              Všechna hlasování
              Stenografický zápis              povolení k pobytupracovní právocizí státní občanrovné zacházenímigrující pracovníkmigrační politika
              Registr Rady EU

              Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

              The Legislative Observatory (Evropský parlament)

              Projednávání v PSP

              K 072/06
              Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě: Příprava na ?Health Check? společné zemědělské politiky

              (15351/07)
              KOM (2007) 722

              Anglická verze
              doručena dne 23.11.2007
              Česká verze
              doručena dne 10.12.2007
              Historie tisku EU
              VEU
              Alena Venhodová

              27.2.2008
              K 072/06/02
              •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

               
              Ministerstvo zemědělstvíVHZD
              • Usnesení přijato
              • 21.2.2008

               
              12. schůze
              č. 319 - závěrečné usnesení přijato
              19.3.2008
              Všechna hlasování
              Stenografický zápis              environmentální politikatržní intervencepodpora výrobypodpora zemědělstvíreforma společné zemědělské politikyregulace zemědělské výrobyspolečná zemědělská politika
              Registr Rady EU

              Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

              The Legislative Observatory (Evropský parlament)

              Projednávání v PSP

              N 069/06
              Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací, směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací a nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele

              (15387/07)
              KOM (2007) 698

              Česká verze
              doručena dne 23.11.2007
              Historie tisku EU
              VEU
              Otakar Veřovský

              27.2.2008
              N 069/06/02
              •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

               
              Ministerstvo průmyslu a obchoduVHZD
              • Usnesení přijato
              • 21.2.2008

               
              12. schůze
              č. 334 - závěrečné usnesení přijato
              20.3.2008
              Stenografický zápis              přenosová síťuniverzální službatelekomunikaceochrana údajůsprávní spolupráceelektronická poštaosobní údajeochrana soukromíochrana spotřebitelesoutěžní právo
              Registr Rady EU

              Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

              The Legislative Observatory (Evropský parlament)

              Projednávání v PSP

              N 070/06
              Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského úřadu pro trh elektronických komunikací

              (15408/07)
              KOM (2007) 699

              Česká verze
              doručena dne 23.11.2007
              Historie tisku EU
              VEU
              Otakar Veřovský

               
              Ministerstvo průmyslu a obchoduVHZD
              • Usnesení přijato
              • 21.2.2008

               
              12. schůze
              č. 334 - závěrečné usnesení přijato
              20.3.2008
              Stenografický zápis              jednotný trhpřenosová síťtelekomunikacekontrolní mocelektronická poštasoutěžní právo
              Registr Rady EU

              Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

              The Legislative Observatory (Evropský parlament)

              Projednávání v PSP

              N 068/06
              Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací, 2002/19/ES o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení a 2002/20/ES o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací

              (15379/07)
              KOM (2007) 697

              Česká verze
              doručena dne 23.11.2007
              Historie tisku EU
              VEU
              Otakar Veřovský

              27.2.2008
              N 068/06/02
              •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

               
              Ministerstvo průmyslu a obchoduVHZD
              • Usnesení přijato
              • 21.2.2008

               
              12. schůze
              č. 334 - závěrečné usnesení přijato
              20.3.2008
              Všechna hlasování
              Stenografický zápis              přibližování legislativypřenosová síťjednotný trhtelekomunikaceelektronická poštapočítačová kompatibilitasoutěžní právoregulace telekomunikací
              Registr Rady EU

              Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

              The Legislative Observatory (Evropský parlament)

              Projednávání v PSP

              M 080/06
              Návrh rozhodnutí Rady o posílení Eurojustu, kterým se mění rozhodnutí Rady 2002/187/SVV ze dne 28. února 2002, ve znění rozhodnutí Rady 2003/659/SVV o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti

              (5037/08)

              Česká verze
              doručena dne 7.1.2008
              Historie tisku EU
              VZOB
              Tomáš Jirsa

              27.2.2008
              M 080/06/01
              •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

               
              Ministerstvo spravedlnostiVEU
              • Usnesení přijato
              • 13.2.2008

               
              12. schůze
              č. 330 - závěrečné usnesení přijato
              19.3.2008
              Všechna hlasování
              Stenografický zápis              Eurojustboj proti zločinusoudní řízenípolicejní spolupráce (EU)organizovaný zločinčinnost orgánůpodvody poškozující EU
              Registr Rady EU

              Projednávání v PSP