Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
14. schůze Senátu v 7. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 194 - Zákon o prevenci závažných havarií
 • 195 - Zákon o dani z přidané hodnoty
 • 197 - Spotřební daně
 • 198 - Požadavky na akreditaci a dozor nad trhem

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 193 - Zákon o životním a existenčním minimu
 • 199 - Zákon o krajském referendu

senátní návrh zákona

 • 30 - Ústavní zákon
 • 31 - Jednací řád PS
 • 32 - Jednací řád Senátu
 • 52 - Zákon - zrušení poplatků
 • 188 - Zákon o rozpočtovém určení daní - senátní návrh

mezinárodní smlouva

 • 151 - Ukončení platnosti dohody ČR - Slovinsko
 • 152 - Protokol o změně dohody ČR - Bosna a Hercegovina
 • 168 - Dohoda ČR - Gruzie - ochrana investic
 • 169 - Protokol mezi ČR a Uzbeckou republikou o změně Dohody
 • 171 - Protokol ČR - Guatemala

jiný

 • 101 - Výroční zpráva ČTÚ
 • 176 - Výroční zpráva ÚSTR za rok 2008
 • 182 - Petice "Vzděláváním proti krizi"
 • 205 - Pravidla hospodaření SK pro rok 2010
 • 206 - Informace komisí Senátu o činnosti

senátní návrh schválený v PS

 • 196 - Zákon o odškodnění
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
30

Návrh senátního návrhu ústavního zákona senátorky Soni Paukrtové, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

30/1 UPV
 • přerušuje projednávání
30/2 UPV
 • pozměňovací návrhy
Soňa Paukrtová (senátorka)Jiřina Rippelová (UPV) Jiřina Rippelová (SKUCR) 14. schůze č.377  - schvaluje senátní návrh zákona
Podán: Lhůta pro výbory: legislativní proces, parlamentní proces, zákonodárná moc
31

Návrh senátního návrhu zákona senátorky Soni Paukrtové, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů

31/1 UPV
 • přerušuje projednávání
31/2 UPV
 • pozměňovací návrhy
Soňa Paukrtová (senátorka)Jiřina Rippelová (UPV) Jiřina Rippelová (SKUCR) 14. schůze č.378  - schvaluje senátní návrh zákona
Podán: Lhůta pro výbory: legislativní proces, pozměňovací návrh, jednací řád parlamentu, dolní komora
32

Návrh senátního návrhu zákona senátorky Soni Paukrtové, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů

32/1 UPV
 • přerušuje projednávání
32/2 UPV
 • pozměňovací návrhy
Soňa Paukrtová (senátorka)Jiřina Rippelová (UPV) Jiřina Rippelová (SKUCR) 14. schůze č.379  - schvaluje senátní návrh zákona
Podán: Lhůta pro výbory: legislativní proces, pozměňovací návrh, jednací řád parlamentu, parlamentní dokument, horní komora
52

Návrh senátního návrhu zákona senátora Richarda Svobody o zrušení rozhlasových a televizních poplatků a o změně některých zákonů

52/1 VHZD
 • zamítá
52/16 VHZD
 • zamítá
52/10 VEU
 • pozměňovací návrhy
52/11 VVVK
 • záznam z jednání
52/12 UPV
 • záznam z jednání
52/13 VZOB
 • zamítá
52/14 VZSP
 • záznam z jednání
52/15 VUZP
 • zamítá
52/17 SKSP
 • pozměňovací návrhy
52/2 UPV
 • přerušuje projednávání
52/3 VEU
 • odročuje jednání
52/4 VZSP
 • odročuje jednání
52/5 VVVK
 • přerušuje projednávání
52/6 VUZP
 • zamítá
52/7 SKSP
 • pozměňovací návrhy
52/8 UPV
 • zamítá
52/9 VVVK
 • záznam z jednání
Richard Svoboda (senátor)
  Petr Pakosta (VHZD) Zdeněk Schwarz (VZSP) Adolf Jílek (SKSP) Miroslav Krejča (VEU) Jiří Dienstbier (VZOB) Jiří Oberfalzer (UPV) Ivo Bárek (VUZP) Milan Bureš (VVVK) 14. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán: Lhůta pro výbory:
  101

  Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2008

  101/1 VHZD
  • bere na vědomí
  101/2 SKSP
  • bere na vědomí
  předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu Pavel DvořákKarel Korytář (VHZD) Adolf Jílek (SKSP) 14. schůze č.381  - bere na vědomí
  Podán: komunikační systém, spoje, poštovní služba, přenos dat, telekomunikační politika, zpráva o činnosti
  151

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko o ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko o podpoře a ochraně investic, podepsané dne 4. května 1993 v Praze, která byla sjednána výměnou nót

  151/1 VHZD
  • dává souhlas k ratifikaci
  151/2 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  Eduard Janota(ministr financí)Adolf Jílek (VHZD) Jaroslav Sykáček (VZOB) 14. schůze č.355  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, Slovinsko, vypovědění smlouvy, ochrana investic, podpora investic
  152

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o změně Dohody mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o podpoře a ochraně investic podepsané dne 17. dubna 2002 v Sarajevu

  152/1 VHZD
  • dává souhlas k ratifikaci
  152/2 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  Eduard Janota(ministr financí)Adolf Jílek (VHZD) Jaroslav Sykáček (VZOB) 14. schůze č.356  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, Bosna a Hercegovina, revize dohody, ochrana investic, podpora investic
  168

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Gruzií o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 29. srpna 2009 v Tbilisi

  168/1 VHZD
  • dává souhlas k ratifikaci
  168/2 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  Eduard Janota(ministr financí)Jiří Nedoma (VHZD) Jaromír Štětina (VZOB) 14. schůze č.357  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory:
  169

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsané dne 15. ledna 1997 v Praze

  169/1 VHZD
  • dává souhlas k ratifikaci
  169/2 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  Eduard Janota(ministr financí)Liana Janáčková (VHZD) Jaroslav Sykáček (VZOB) 14. schůze č.358  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory:
  171

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 20. srpna 2009 v Praze

  171/1 VHZD
  • dává souhlas k ratifikaci
  171/2 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  Eduard Janota(ministr financí)Josef Řihák (VHZD) Jaroslav Sykáček (VZOB) 14. schůze č.359  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: Guatemala, Česká republika, revize dohody, ochrana investic, podpora investic
  176

  Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2008

  176/1 UPV
  • bere na vědomí
  176/2 VVVK
  • bere na vědomí
  Naděžda Kavalírová
   Jan Nádvorník (UPV) Jan Hálek (VVVK) 14. schůze č.365  - bere na vědomí
   č.366  - doprovodné usnesení
   Podán:
   182

   Petice "Vzděláváním proti krizi"

   182/1 VVVK
   • doporučuje
   František Dobšík
    (VVVK) 14. schůze č.374  - bere na vědomí
    Podán:
    188

    Návrh senátního návrhu zákona senátorů Vítězslava Jonáše, Jiřího Bise, Tomáše Julínka, Petra Víchy, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů

    188/1 VHZD
    • pozměňovací návrhy
    188/2 VUZP
    • pozměňovací návrhy
    Vítězslav Jonáš (senátor)Jiří Bis (senátor)Tomáš Julínek (senátor)Petr Vícha (senátor)Petr Pakosta (VHZD) Ludmila Müllerová (VUZP) 14. schůze č.363  - schvaluje senátní návrh zákona
    Podán: Lhůta pro výbory: rozpočtová pravidla, rozdělování příjmů, přerozdělování příjmů, rozpočtové zdroje, samosprávná obec, alokace zdrojů, příděl rozpočtových prostředků, rozvod elektřiny, garantovaný příjem
    193

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

    193/1 VZSP
    • pozměňovací návrhy
    Anna Čurdová(zástupce skupiny poslanců)Pavel Čáslava (VZSP) 14. schůze č.376  - pozměňovací návrhy
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 85/2010 Sb. sociální pomoc, životní minimum, evropská sociální politika, základní životní potřeby, chudoba, škoda
    194

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů

    194/1 VUZP
    • schvaluje
    Jan Dusík(ministr životního prostředí)Petr Vícha (VUZP) 14. schůze č.375  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 488/2009 Sb. chemický výrobek, nebezpečná látka, havarijní znečištění, chemická havárie, prevence environmentálních rizik
    195

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

    195/1 VHZD
    • schvaluje
    Eduard Janota(ministr financí)Petr Pakosta (VHZD) 14. schůze č.352  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 489/2009 Sb. daň ze spotřeby, fiskální politika, daň z přidané hodnoty, harmonizace daní, sazba DPH, odpis
    196

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 203/2005 Sb., o odškodnění některých obětí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky

    196/1 VVVK
    • schvaluje
    196/2 VHZD
    • schvaluje
    Jiří Liška(zástupce Senátu)Jan Hálek (VVVK) Vítězslav Jonáš (VHZD) 14. schůze č.367  - nezabývat se
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 491/2009 Sb. válečná oběť, oběť, finanční pomoc, odškodnění, druhá světová válka
    197

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 676/2007 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

    197/1 VHZD
    • pozměňovací návrhy
    Eduard Janota(ministr financí)Jiří Bis (VHZD) 14. schůze č.353  - pozměňovací návrhy
    č.354  - doprovodné usnesení
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 59/2010 Sb. daň ze spotřeby, daň z pohonných hmot, spotřební daň, náhradní palivo, harmonizace daní, tabák, dovoz EU, alkohol, pivo
    198

    Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem, týkající se uvádění výrobků na trh

    198/1 VHZD
    • schvaluje
    Vladimír Tošovský(ministr průmyslu a obchodu)Jiří Stříteský (VHZD) 14. schůze č.369  - schvaluje návrh zákona
    č.370  - doprovodné usnesení
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 490/2009 Sb. řízení jakosti průmyslových výrobků, eurotrh, kontrola dovozu, kontrola vývozu, volný trh
    199

    Návrh zákona o krajském referendu a o změně některých zákonů

    199/1 VUZP
    • schvaluje
    199/2 UPV
    • záznam z jednání
    Bohuslav Sobotka(zástupce skupiny poslanců)Jan Horník (VUZP) Jiří Žák (UPV) 14. schůze č.362  - zamítá
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 118/2010 Sb. kampaň na získání veřejnosti, obec, region, územní samospráva, referendum, občanská práva
    205

    Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2010

    Jan Hajda (zástupce výboru Senátu)
     14. schůze č.383  - schvaluje
     Podán:
     206

     Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2009

      
      14. schůze č.382  - bere na vědomí
      Podán:
      Tisky EU
      Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
      K 047/07
      Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - o pokroku dosaženém v rámci sedmého rámcového programu pro výzkum

      (9374/09)
      KOM (2009) 209

      Česká verze
      doručena dne 3.5.2009
      Historie tisku EU
      VEU
      Miroslav Krejča

      4.11.2009
      K 047/07/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 14. schůze
      č. 371 - závěrečné usnesení přijato
      10.12.2009
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis      výzkumný programzprávademografiezměna klimatuvýzkum a vývojbilance
      Projednávání v PSP

      K 057/07
      Zelená kniha - Podpora vzdělávací mobility mladých lidí

      (11968/09)
      KOM (2009) 329

      Anglická verze
      doručena dne 10.7.2009
      Česká verze
      doručena dne 10.7.2009
      Historie tisku EU
      VEU
      Miroslav Krejča

      4.11.2009
      K 057/07/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyVVVK
      • Usnesení přijato
      • 7.10.2009

       
      14. schůze
      č. 372 - závěrečné usnesení přijato
      10.12.2009
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis      program EUprofesní přípravaškolní mobilitavolný pohyb osobpolitika mládežemladý člověkgeografická mobilitavzděláváníakce EUprůběžná profesní příprava
      Registr Rady EU

      Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

      Projednávání v PSP

      K 070/07
      Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Posílení mezinárodního financování pro změnu klimatu: evropský návrh pro kodaňskou dohodu

      (13183/09)
      KOM (2009) 475

      Česká verze
      doručena dne 15.9.2009
      Historie tisku EU
      VEU
      Otakar Veřovský

      9.12.2009
      K 070/07/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo financíVUZP
      • Usnesení přijato
      • 4.11.2009

       
      14. schůze
      č. 360 - závěrečné usnesení přijato
      10.12.2009
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis      investiceobnovitelná energiezměna klimatusnižování plynných emisíenvironmentální politikaúspora energieenergetická politikarozvojové země
      Projednávání v PSP