Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
20. schůze Senátu v 8. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 314 - Zákon v souvislosti se zavedením základních registrů

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 313 - Zákon o poskytování dávek

senátní návrh zákona

 • 248 - Senátní návrh - zákon o sdružování v pol. stranách
 • 312 - Veřejném zdravotním pojištění - senátní návrh

mezinárodní smlouva

 • 277 - Smlouva ČR-Rusko - boj proti trestné činnosti
 • 280 - Dohoda ČR - Korea o pracovní dovolené

jiný

 • 249 - Petice - referendum
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
248

Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jiřího Dienstbiera, Milana Štěcha, a dalších, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů

248/1 UPV 248/4 UPV 248/2 VHZD 248/3 VUZP 248/5 VHZD 248/6 VUZP Jiří Dienstbier (senátor)Milan Štěch (senátor)Jiřina Rippelová (senátor)Petr Vícha (senátor)Jaromír Jermář (senátor)Alena Dernerová (senátorka)Václav Koukal (senátor)Petr Šilar (senátor)Petr Pithart (senátor)Marta Bayerová (senátorka)Alena Gajdůšková (senátorka)Miroslav Nenutil (UPV) Josef Řihák (VHZD) Martin Tesařík (VUZP) 20. schůze č.575  - vrácen výborům k novému projednání
Podán: Lhůta pro výbory: volby, financování strany, volební kampaň, volební výdaje, financování voleb
249

Petice za vyhlášení celostátního referenda o reformách a přijetí zákona o obecném referendu

249/1 UPV  
  Jaroslav Kubera (UPV) 20. schůze č.572  - schvaluje
  Podán:
  277

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o spolupráci v oblasti boje proti trestné činnosti, podepsaná dne 8. prosince 2011 v Praze

  277/1 UPV 277/2 VZOB Jan Kubice(ministr vnitra)Miroslav Antl (UPV) Tomáš Jirsa (VZOB) 20. schůze č.569  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory:
  280

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o programu pracovní dovolené, podepsaná dne 19. prosince 2011 v Praze

  280/1 VZOB Karel Schwarzenberg(ministr zahraničních věcí)Jozef Regec (VZOB) 20. schůze č.573  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, pracovník v zahraničí, Jižní Korea, dovolená, pracovní povolení, vízová politika
  312

  Návrh senátního návrhu zákona senátorky Aleny Palečkové a dalších, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  312/1 VZSP 312/2 UPV Alena Palečková (senátorka)Milan Pešák (senátor)Zdeněk Schwarz (senátor)Radek Sušil (senátor)Miloš Janeček (senátor)Alena Dernerová (senátorka)Daniela Filipiová (senátorka)Jan Žaloudík (senátor)Soňa Paukrtová (senátorka)Přemysl Sobotka (senátor)Petr Guziana (VZSP) Václav Vlček (UPV) 20. schůze č.567  - přikazuje
  Podán: Lhůta pro výbory: pojišťovna, všeobecné zdravotní pojištění, zdravotní pojištění
  313

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů

  313/1 VZSP 313/2 UPV Lenka Kohoutová(zástupce skupiny poslanců)Radek Sušil (VZSP) Václav Vlček (UPV) 20. schůze č.574  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 141/2012 Sb. zdravotně postižený člověk, péče o postižené osoby, motorové vozidlo, pomůcky pro postižené osoby, tělesně postižený člověk, automobil, zvláštní dávky
  314

  Návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů

  314/1 VUZP Jan Kubice(ministr vnitra)Miloš Vystrčil (VUZP) 20. schůze č.568  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 142/2012 Sb. veřejná správa, informační systém, osobní údaje, seznam, elektronická správa dokumentů, evidence obyvatelstva
  Tisky EU
  Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
  Pro vybraný výbor nebo komisi neexistují projednávané EU tisky