Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
2. schůze Senátu v 11. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 347 - Zákon o evidenci obyvatel
 • 348 - Trestní zákoník
 • 349 - Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
 • 350 - Rozpočtová odpovědnost - související zákony
 • 351 - Zákon o platebním styku
 • 352 - Zákona o sběru údajů pro řízení veřejných financí
 • 354 - Zákon o hornické činnosti
 • 355 - Zákon o spotřebních daních

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 353 - Zákon o daních z příjmů

senátní návrh zákona

 • 10 - Občanský soudní řád - senátní návrh

mezinárodní smlouva

 • 320 - Dohoda ČR Seychely o letecké dopravě
 • 326 - Protokol o změnách v Dohodě o zřízení Mezinárodní investiční banky

jiný

 • 298 - Petice "Za dobrý zákon o Národním parku Šumava"
 • 346 - Zpráva o vývoji EU v roce 2015
 • 356 - Závěry z jednání ER 20. - 21. 10. 2016
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
10

Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

10/1 UPV 10/3 UPV 10/2 VUZP Jitka Seitlová (senátorka)Jiří Čunek (senátor)Petr Šilar (senátor)Alena Šromová (senátorka)Zdeněk Brož (senátor)František Bradáč (senátor)Petr Vícha (senátor)Jan Horník (senátor)Zbyněk Linhart (senátor)Ivo Valenta (senátor)Miloš Vystrčil (senátor)Jiří Vosecký (senátor)Patrik Kunčar (senátor)Lumír Kantor (senátor)zpravodaj pro 1. čtení - Jiří BurianJiří Burian (UPV) Jiří Carbol (VUZP) 2. schůze č.45  - přikazuje
Podán: Lhůta pro výbory: soudní řízení, rozsudek, právní systém, převod vlastnictví, nemovitost, vlastnický podíl, bytové právo, dluh
298

Petice "Za dobrý zákon o Národním parku Šumava"

298/1 VVVK  
  Eva Syková (VVVK) Jan Horník (VUZP) 2. schůze č.41  - bere na vědomí
  Podán:
  320

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Seychelské republiky o letecké dopravě

  320/1 VHZD 320/2 VZOB Dan Ťok(ministr dopravy)Pavel Štohl (VHZD) Patrik Kunčar (VZOB) 2. schůze č.32  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: letecká doprava, Seychely, Česká republika, mezinárodní doprava
  326

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o provedených změnách v Dohodě o zřízení Mezinárodní investiční banky a jejích Stanovách, sjednaný dne 8. května 2014 v Havaně a podepsaný Českou republikou dne 3. prosince 2015 v Hanoji

  326/1 VHZD 326/2 VZOB Andrej Babiš(ministr financí)Jiří Hlavatý (VHZD) Lubomír Franc (VZOB) 2. schůze č.37  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní dohoda, ratifikace dohody, investiční politika, investiční banka, investice do zahraničí, mezinárodní investice
  346

  Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2015

  346/1 VEU Bohuslav Sobotka(předseda vlády)
   Václav Hampl (VEU) 2. schůze č.25  - bere na vědomí
   Podán:
   347

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

   347/1 VUZP Milan Chovanec(ministr vnitra)Zdeňka Hamousová (VUZP) 2. schůze č.27  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 456/2016 Sb. cizí státní občan, azylové právo, evidence obyvatelstva
   348

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

   348/1 UPV Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) 2. schůze č.30  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 455/2016 Sb. trestní právo, terorismus, organizovaný zločin
   349

   Návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

   349/1 VHZD 349/2 VUZP Andrej Babiš(ministr financí)Jaromír Strnad (VHZD) Miloš Vystrčil (VUZP) 2. schůze č.33  - zamítá
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 23/2017 Sb. veřejné finance, veřejný dluh, finance místních úřadů, státní rozpočet
   350

   Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti

   350/1 VHZD 350/2 VUZP Andrej Babiš(ministr financí)Jaromír Strnad (VHZD) Miloš Vystrčil (VUZP) 2. schůze č.34  - zamítá
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 24/2017 Sb. veřejné finance, rozpočtová politika, rozpočtová pravidla, státní rozpočet
   351

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

   351/1 VHZD Andrej Babiš(ministr financí)Jiří Hlavatý (VHZD) 2. schůze č.35  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 452/2016 Sb. bankovnictví, elektronické bankovnictví, bankovní poplatek, finanční transakce, platba, EURIBOR, elektronické peníze
   352

   Návrh zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí

   352/1 VHZD Andrej Babiš(ministr financí)Petr Šilar (VHZD) 2. schůze č.36  - zamítá
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 25/2017 Sb. veřejné finance, účetnictví veřejných institucí, finanční účetnictví, veřejná instituce, seznam
   353

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

   353/1 VHZD Stanislav Huml(zástupce skupiny poslanců)Pavel Štohl (VHZD) 2. schůze č.44  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 454/2016 Sb. daň z příjmů, armáda, vojenský personál, profesionální armáda, sociální příspěvek, podmínky pro odchod do důchodu, úmrtí při výkonu povolání, rodinné přídavky
   354

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití

   354/1 VHZD 354/2 SKRV Jan Mládek(ministr průmyslu a obchodu)Leopold Sulovský (VHZD) Jan Horník (SKRV) 2. schůze č.28  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 451/2016 Sb. těžební průmysl, kontrola provozu, bezpečnost při práci, výbušnina, důlní provoz, důlní dobývání
   355

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

   355/1 VHZD Marian Jurečka(ministr zemědělství)Jan Veleba (VHZD) 2. schůze č.42  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 453/2016 Sb. živočišná výroba, spotřební daň, daňová úleva, dieselová nafta, minerální olej
   356

   Závěry z jednání Evropské rady konané ve dnech 20. a 21. října 2016

   356/1 VEU Bohulav Sobotka(předseda vlády)
    Václav Hampl (VEU) 2. schůze č.24  - bere na vědomí
    Podán: