Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
3. schůze Senátu v 11. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 1 - Vinohradnický zákon
 • 2 - Občanský zákoník
 • 4 - Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
 • 5 - Zákon o léčivech
 • 6 - Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů
 • 7 - Zákon o stavebním spoření
 • 8 - Zákon o účetnictví

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 3 - Zákon o obchodních korporacích
 • 9 - Zákon o DPH

senátní návrh zákona

 • 16 - Zákon o elektronické evidenci tržeb - senátní návrh

mezinárodní smlouva

 • 321 - Změny Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu
 • 327 - Úmluva Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi

jiný

 • 15 - Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2017
 • 17 - Návrhy závěrů z jednání ER 15. 12. 2016
 • 18 - Návrhy na osoby navrhované Senátem ke jmenování do funkce předsedy a členů Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí
 • 19 - Kandidáti pro volbu místopředsedy dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
1

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

1/1 VHZD 1/2 VUZP 1/3 SKRV Marian Jurečka(ministr zemědělství)Jan Hajda (VHZD) Jan Hajda (SKRV) Ivo Valenta (VUZP) 3. schůze č.53  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 26/2017 Sb. úprava zboží pro prodej, hroznové víno, označení původu, vinohradnictví, jakost výrobku, vinice, víno, dohled nad trhem
2

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony

2/1 UPV Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) 3. schůze č.58  - nezabývat se
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 460/2016 Sb. práva jednotlivce, veřejná bezpečnost, občanské právo, soukromé právo, občanský zákoník
3

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

3/1 UPV 3/2 VHZD Jaroslav Zavadil(zástupce skupiny poslanců)Eliška Wagnerová (UPV) František Bradáč (VHZD) 3. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 458/2016 Sb.
4

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů

4/1 VZSP 4/2 UPV Svatopluk Němeček(ministr zdravotnictví)Miloslav Ludvík(ministr zdravotnictví)Milada Emmerová (VZSP) Radek Sušil (UPV) 3. schůze č.61  - zamítá
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 67/2017 Sb. odborná kvalifikace, uznání dokladů o odborné kvalifikaci, doplnění kvalifikace, lékařské vzdělávání, politika zaměstnanosti EU, lékař, volný pohyb pracovníků, lékárník, lékařský obor
5

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

5/1 VZSP Svatopluk Němeček(ministr zdravotnictví)Miloslav Ludvík(ministr zdravotnictví)Daniela Filipiová (VZSP) 3. schůze č.62  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 66/2017 Sb. zdraví zvířat, farmaceutická legislativa, farmaceutický výrobek, přibližování legislativy, zdraví veřejnosti, zdravotnická legislativa, lék, veterinární lék
6

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů

6/1 VUZP 6/2 SKRV Karla Šlechtová(ministr pro místní rozvoj)Jitka Seitlová (VUZP) (SKRV) 3. schůze č.60  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 459/2016 Sb. veřejné stavitelství, stavebnictví, profesní status, inženýrské stavitelství, architektura, městský architekt, profesní komora, svobodné povolání
7

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů

7/1 VHZD 7/2 VUZP Andrej Babiš(ministr financí)Karel Kratochvíle (VHZD) Radko Martínek (VUZP) 3. schůze č.56  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 461/2017 Sb. bytová politika, stavební výpomoc, hypotekární úvěr, finanční pomoc, státní podpora
8

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

8/1 VHZD Andrej Babiš(ministr financí)Pavel Štohl (VHZD) 3. schůze č.57  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 462/2017 Sb. sociální stav, účetnictví, podniková politika, informace, finanční účetnictví, sociální odpovědnost podniků, výměna informací, ekologická odpovědnost
9

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

9/1 VHZD Jiří Dolejš(poslanec)Gabriela Hubáčková(poslankyně)Lumír Aschenbrenner (VHZD) 3. schůze č.63  - schvaluje návrh zákona
33/2017
Podán: Lhůta pro Senát: daň z přidané hodnoty, daňová úleva, noviny, periodikum, tisk, sazba DPH
15

Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2017

Jan Hajda(zástupce výboru Senátu)
  3. schůze č.65  - schvaluje
  Podán:
  16

  Návrh senátního návrhu zákona senátorů Ivo Valenty, Miloše Vystrčila, Jana Horníka a dalších senátorů, který zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o elektronické evidenci tržeb, a mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

  Ivo Valenta (senátor)
   3. schůze č.64  - zamítá senátní návrh zákona
   Podán:
   17

   Návrhy závěrů z jednání Evropské rady, která se koná dne 15. prosince 2016

   17/1 VEU Bohuslav Sobotka(předseda vlády)
    Václav Hampl (VEU) 3. schůze č.49  - bere na vědomí
    Podán:
    18

    Návrhy na osoby navrhované Senátem ke jmenování do funkce předsedy a členů Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí

     
     3. schůze č.52  - volí
     Podán:
     19

     Kandidáti pro volbu místopředsedy dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu

      
      3. schůze Podán:
      321

      Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu

      321/1 VVVK 321/2 VZOB Kateřina Valachová(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)Václav Homolka (VVVK) Jozef Regec (VZOB) 3. schůze č.51  - dává souhlas k ratifikaci
      Podán: Lhůta pro výbory:
      327

      Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi (Varšava, 16. května 2005)

      327/1 UPV 327/2 VZOB Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) Václav Láska (VZOB) 3. schůze č.59  - dává souhlas k ratifikaci
      Podán: Lhůta pro výbory: ratifikace dohody, trestný čin proti osobám, evropská konvence, obchodování s lidmi