Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
5. schůze Senátu v 11. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 47 - Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní
 • 48 - Zákon o evropských politických stranách
 • 49 - Novela volebních zákonů
 • 50 - Zákon o obcích
 • 51 - Zákon o lidských tkáních a buňkách
 • 52 - Transplantační zákon
 • 53 - Zákon o daňových změnách
 • 54 - Školský zákon
 • 55 - Autorský zákon
 • 56 - Zákon o podporovaných zdrojích energie
 • 57 - Zákon o zaměstnanosti
 • 58 - Zákon o informačních systémech veřejné správy
 • 59 - Zákon o pomoci v hmotné nouzi

senátní návrh zákona

 • 60 - Novela ústavy - senátní návrh
 • 336 - Novela zákona o o Ústavním soudu - senátní návrh

mezinárodní smlouva

 • 11 - Protokol, jímž se mění Evropská úmluva o krajině
 • 13 - Minamatská úmluva o rtuti
 • 20 - Dohoda o partnerství mezi EU a Novým Zélandem
 • 23 - Dohoda o strategickém partnerství mezi EU a a Kanadou
 • 357 - Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 204

jiný

 • 21 - Zpráva o životním prostředí ČR 2015
 • 45 - Prohlášení ER o vnějších aspektech migrace
 • 62 - Zpráva o peticích za rok 2016
 • 63 - Návrhy na osobu navrhovanou Senátem ke jmenování do funkce člena Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí
 • 67 - Zasedání Evropské rady 9. a 10. 3. 2017
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
11

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol, jímž se mění Evropská úmluva o krajině, přijatý ve Štrasburku dne 15. června 2016

11/1 VUZP 11/2 VZOB Richard Brabec(ministr životního prostředí)Jiří Carbol (VUZP) Václav Láska (VZOB) 5. schůze č.115  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory:
13

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Minamatská úmluva o rtuti, přijatá v Kumamoto dne 10. října 2013

13/1 VUZP 13/2 VZOB Richard Brabec(ministr životního prostředí)Jan Látka (VUZP) Patrik Kunčar (VZOB) 5. schůze č.116  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: ochrana životního prostředí, politika životního prostředí EU, Česká republika, Japonsko, znečišťování životního prostředí kovy, mezinárodní úmluva, rtuť
20

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o partnerství, vztazích a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Novým Zélandem na straně druhé podepsaná v Bruselu dne 5. října 2016

20/1 VZOB Lubomír Zaorálek(ministr zahraničních věcí)Zdeněk Brož (VZOB) 5. schůze č.120  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: Evropská unie, Česká republika, Nový Zéland, mezinárodní spolupráce, dohoda o spolupráci
21

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2015

21/1 VUZP Richard Brabec(ministr životního prostředí)
  Jan Látka (VUZP) 5. schůze č.117  - bere na vědomí
  Podán:
  23

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé podepsaná v Bruselu dne 30. října 2016

  23/1 VZOB Lubomír Zaorálek(ministr zahraničních věcí)Zdeněk Brož (VZOB) 5. schůze č.121  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory:
  45

  Maltské prohlášení členů Evropské rady o vnějších aspektech migrace: řešení otázek spojených s trasou přes centrální Středomoří

  45/1 VEU Bohuslav Sobotka(předseda vlády)
   Václav Hampl (VEU) 5. schůze č.99  - bere na vědomí
   Podán:
   47

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 105/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní

   47/1 VHZD Andrej Babiš(ministr financí)Jaromír Strnad (VHZD) 5. schůze č.111  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 92/2017 Sb. daň, Spojené státy, Česká republika, vybírání daní, daňové orgány, daňová kontrola, výměna informací
   48

   Návrh zákona o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů

   48/1 UPV Milan Chovanec(ministr vnitra)Eliška Wagnerová (UPV) 5. schůze č.102  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: politické strany, organizace EU, organizace strany, Česká republika, právní spolupráce, financování strany, kandidát, Evropský parlament, Rada Evropské unie, nadace
   49

   Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony

   49/1 UPV Milan Chovanec(ministr vnitra)Miroslav Nenutil (UPV) 5. schůze č.103  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 90/2017 Sb. volební právo, místní volby, parlamentní volby, prezidentské volby, evropské volby, regionální volby, právo volit
   50

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

   50/1 VUZP 50/2 UPV Milan Chovanec(ministr vnitra)Radko Martínek (VUZP) Anna Hubáčková (UPV) 5. schůze č.104  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 99/2017 Sb. odměňování, veřejná správa, regionální orgány státní správy, místní zastupitelstvo, obec, region, územní samospráva, zástupce místního a regionálního zastupitelského orgánu
   51

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů

   51/1 VZSP Miloslav Ludvík(ministr zdravotnictví)Jaroslav Malý (VZSP) 5. schůze č.122  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 136/2017 Sb. lékařství, bioetika, obchod s orgány, kmenová buňka, transplantace orgánů
   52

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů

   52/1 VZSP Miloslav Ludvík(ministr zdravotnictví)Jaroslav Malý (VZSP) 5. schůze č.123  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 100/2017 Sb. lékařství, bioetika, kmenová buňka, transplantace orgánů
   53

   Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní

   53/1 VHZD 53/2 SKSP Andrej Babiš(ministr financí)Pavel Štohl (VHZD) Renata Chmelová (SKSP) 5. schůze č.112  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 170/2017 Sb. daňový systém, daň, vybírání daní, daňové orgány, harmonizace daní, daňová kontrola, daňové právo, finanční kontrola
   54

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

   54/1 VVVK 54/2 UPV Kateřina Valachová(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)Jiří Růžička (VVVK) Michael Canov (UPV) 5. schůze č.97  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 101/2017 Sb. politika vzdělávání, náklady na vzdělávání, školská legislativa, státní financování, způsob financování
   55

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

   55/1 VVVK 55/2 UPV 55/3 VUZP 55/4 SKSP Daniel Herman(ministr kultury)Jiří Oberfalzer (VVVK) Jan Horník (SKSP) Ivo Valenta (VUZP) Miroslav Nenutil (UPV) 5. schůze č.127  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 102/2017 Sb. duševní vlastnictví, literární a umělecké vlastnictví, literatura, autorské právo, knihovna
   56

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

   56/1 VHZD Jan Mládek(ministr průmyslu a obchodu)Lumír Aschenbrenner (VHZD) 5. schůze č.101  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 103/2017 Sb. výrobní politika, zdroje energie, modernizace podniku, elektrárna, hydroelektrické zařízení, cenová podpora, podpůrná cena
   57

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

   57/1 VZSP Michaela Marksová(ministr práce a sociálních věcí)Jiří Vosecký (VZSP) 5. schůze č.107  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 93/2017 Sb. členský stát EU, pracovník v zahraničí, flexibilita pracovní síly, podnik služeb, politika zaměstnanosti EU, poskytování služeb, svoboda obchodu, svoboda poskytovat služby, národní právo
   58

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), a některé další zákony

   58/1 VUZP 58/2 UPV Milan Chovanec(ministr vnitra)Renata Chmelová (VUZP) Jiří Dienstbier (UPV) 5. schůze č.105  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 104/2017 Sb. informační politika, veřejná správa, informační systém, informační systém pro potřeby řízení, informační legislativa, elektronická správa, počítačová kriminalita, elektronická správa dokumentů, ochrana údajů
   59

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

   59/1 VZSP 59/2 UPV 59/3 VUZP Michaela Marksová(ministr práce a sociálních věcí)Božena Sekaninová (VZSP) Miloš Vystrčil (VUZP) Emilie Třísková (UPV) 5. schůze č.108  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 98/2017 Sb. osídlení, sociální zabezpečení, sociální dávky, sociální služby, pomoc sociálně znevýhodněným skupinám, rodinné přídavky
   60

   Návrh senátního návrhu ústavního zákona senátora Libora Michálka, kterým se mění zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

   Libor Michálek (senátor)
    5. schůze č.125  - zamítá senátní návrh zákona
    Podán:
    62

    Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2016, Výroční zpráva o podávání informací dle zákona č. 106/1999 Sb. a přehled ostatních podání a dotazů za rok 2016 a Výroční zpráva za rok 2016 pro mediální oblast

    Jaromír Jermář(zástupce výboru Senátu)
     5. schůze č.126  - bere na vědomí
     Podán:
     63

     Návrhy na osobu navrhovanou Senátem ke jmenování do funkce člena Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí

     Miloslav Kala
      5. schůze č.98  - volí
      Podán:
      67

      Zasedání Evropské rady (9. a 10. března 2017) - Komentovaný návrh pořadu jednání

      67/1 VEU Bohuslav Sobotka
       Václav Hampl (VEU) 5. schůze č.100  - bere na vědomí
       Podán:
       336

       Návrh senátního návrhu zákona senátorky Elišky Wagnerové, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

       336/1 UPV 336/2 UPV Eliška Wagnerová (senátorka)zpravodaj pro 1. čtení - Miloš MalýMiroslav Nenutil (UPV) 5. schůze č.124  - odročuje jednání
       Podán: Lhůta pro výbory: disciplinární právo, soudce a státní zástupce, soudce, ústavní soud, správní delikt
       357

       Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k informaci Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 204 k přechodu z neformální do formální ekonomiky spolu se stanoviskem vlády k němu

       357/2 VZOB Michaela Marksová(ministr práce a sociálních věcí)
        Lumír Kantor (VZSP) Zdeněk Brož (VZOB) 5. schůze č.109  - bere na vědomí
        Podán: Lhůta pro výbory: