Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
6. schůze Senátu v 11. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 76 - Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
 • 78 - Zákon o pohonných hmotách
 • 81 - Zákon o nemocenském pojištění
 • 82 - Zákon o obalech
 • 84 - Zákon o zahraniční službě

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 79 - Zákon o registru smluv
 • 80 - Zákon o zadávání veřejných zakázek
 • 83 - Zákon o pozemních komunikacích
 • 85 - Zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

senátní návrh zákona

 • 10 - Občanský soudní řád - senátní návrh

mezinárodní smlouva

 • 38 - Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou a EU
 • 43 - Úmluva Rady Evropy o prevenci terorismu
 • 44 - Dodatkový protokol k Úmluvě Rady Evropy o prevenci terorismu
 • 46 - Úmluva RE proti obchodování s lidskými orgány
 • 337 - Pařížská dohoda

jiný

 • 14 - Petice za Klíček
 • 69 - Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků - 2016
 • 72 - Návrh na člena ÚSTR
 • 74 - Závěry ze zasedání ER 9. a 10. 3. 2017
 • 86 - Prohlášení vedoucích představitelů 27 členských států, ER, EP a EK
 • 88 - Návrh na vyslovení předchozího souhlasu - Víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro základní práva

senátní návrh schválený v PS

 • 77 - Zákon o státní službě
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
10

Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

10/1 UPV 10/3 UPV 10/2 VUZP Jitka Seitlová (senátorka)Jiří Čunek (senátor)Petr Šilar (senátor)Alena Šromová (senátorka)Zdeněk Brož (senátor)František Bradáč (senátor)Petr Vícha (senátor)Jan Horník (senátor)Zbyněk Linhart (senátor)Ivo Valenta (senátor)Miloš Vystrčil (senátor)Jiří Vosecký (senátor)Patrik Kunčar (senátor)Lumír Kantor (senátor)zpravodaj pro 1. čtení - Jiří BurianJiří Burian (UPV) Jiří Carbol (VUZP) 6. schůze č.161  - schvaluje senátní návrh zákona
Podán: Lhůta pro výbory: soudní řízení, rozsudek, právní systém, převod vlastnictví, nemovitost, vlastnický podíl, bytové právo, dluh
14

Petice za zachování svépomocné rodičovské ubytovny spravované neziskovými organizacemi Nadačním fondem Klíček a Sdružením Klíček ve Fakultní nemocnici v Motole

14/1 VVVK Bronislava Urbánková
  Zuzana Baudyšová (VVVK) 6. schůze č.158  - schvaluje
  Podán:
  38

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé

  38/1 VHZD 38/2 VEU 38/3 VZOB Jan Mládek(ministr průmyslu a obchodu)Ladislav Kos (VHZD) Jiří Dušek (VEU) Lubomír Franc (VZOB) 6. schůze č.151  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní obchod, Evropská unie, Kanada, Česká republika, obchodní dohoda, hospodářská dohoda
  43

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy o prevenci terorismu (Varšava, 16. května 2005)

  43/1 UPV 43/2 VZOB Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) František Bublan (VZOB) 6. schůze č.147  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Rada Evropy, boj proti zločinnosti, ratifikace dohody, evropská konvence, terorismus
  44

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvě Rady Evropy o prevenci terorismu (Riga, 22. 10. 2015)

  44/1 UPV 44/2 VZOB Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) František Bublan (VZOB) 6. schůze č.148  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Rada Evropy, boj proti zločinnosti, ratifikace dohody, evropská konvence, terorismus
  46

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy proti obchodování s lidskými orgány (Santiago de Compostela, 25. 3. 2015)

  46/1 UPV 46/2 VZOB Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) Václav Láska (VZOB) 6. schůze č.149  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán:
  69

  Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2016

  69/1 VEU 69/2 UPV Jan Chvojka(ministr vlády ČR)
   Václav Hampl (VEU) Jiří Dienstbier (UPV) 6. schůze č.132  - bere na vědomí
   Podán:
   72

   Návrh kandidáta na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

   Miloš Zeman(prezident republiky)
    6. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán:
    74

    Závěry ze zasedání Evropské rady, které se konalo ve dnech 9. a 10. března 2017

    74/1 VEU Bohuslav Sobotka(předseda vlády)
     Václav Hampl (VEU) 6. schůze č.138  - bere na vědomí
     Podán:
     76

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

     76/1 VZSP Miloslav Ludvík(ministr zdravotnictví)Peter Koliba (VZSP) 6. schůze č.157  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 145/2017 Sb. pojišťovna, všeobecné zdravotní pojištění, pojistné, zdravotní pojištění
     77

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů

     77/1 UPV 77/2 VZSP 77/3 VUZP Jiří Oberfalzer(zástupce Senátu)Miroslav Nenutil(zástupce Senátu)Miroslav Nenutil (UPV) Božena Sekaninová (VZSP) Radko Martínek (VUZP) 6. schůze č.134  - schvaluje návrh zákona
     č.135  - doprovodné usnesení
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 144/2017 Sb. stupeň vzdělání, profesní příprava, odborná kvalifikace, veřejná služba, nedostatečná kvalifikace, státní úředník, státní zaměstnanec
     78

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

     78/1 VHZD Bohuslav Sobotka(ministr průmyslu a obchodu)Ladislav Kos (VHZD) 6. schůze č.150  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 152/2017 Sb. distribuce, alternativní energie, čerpadlo, znečišťování motorovými vozidly, náhradní palivo, palivo, motorové palivo
     79

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb.

     79/1 UPV 79/2 VHZD 79/3 VUZP Marian Jurečka(poslanec)Jan Bartošek(poslanec)Petr Kudela(poslanec)Miroslav Nenutil (UPV) Jaromír Strnad (VHZD) Jiří Carbol (VUZP) 6. schůze č.142  - pozměňovací návrhy
     Podán: Lhůta pro Senát: obchodní informace, smlouva, obchodní smlouva, zpřístupňování informací, veřejné vlastnictví
     80

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

     80/1 VUZP 80/2 VHZD Jaroslav Faltýnek(zástupce skupiny poslanců)Zdeňka Hamousová (VUZP) Petr Holeček (VHZD) 6. schůze č.159  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 147/2017 Sb. veřejná zakázka, soutěžní politika, soutěžní právo, veřejný majetek, vypsání soutěže, kapitálová společnost
     81

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

     81/1 VZSP Michaela Marksová(ministr práce a sociálních věcí)Alena Dernerová (VZSP) 6. schůze č.131  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 148/2017 Sb. rodina, rodinná politika, sociální dávky, příbuzenský vztah, státní podpora, dítě, rodičovský příspěvek
     82

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů

     82/1 VUZP Richard Brabec(ministr životního prostředí)Jan Látka (VUZP) 6. schůze č.143  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 149/2017 Sb. odpad, nakládání s odpadem, odpad z domácností, zabalený výrobek, recyklace odpadu, obalový materiál, plast
     83

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

     83/1 VHZD Jan Birke(poslanec)Jiří Cieńciała (VHZD) 6. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 151/2017 Sb. pozemní doprava, vlastnictví, silniční stavby, dopravní infrastruktura, údržba, silniční síť
     84

     Návrh zákona o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)

     84/1 VZOB 84/2 UPV Lubomír Zaorálek(ministr zahraničních věcí)František Bublan (VZOB) Jaroslav Větrovský (UPV) 6. schůze č.136  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 150/2017 Sb. veřejná správa, veřejná služba, přenesení pravomoci, státní zaměstnanec, diplomatické zastoupení, konzulát
     85

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů

     85/1 VVVK 85/2 VZSP František Vácha(zástupce skupiny poslanců)Václav Homolka (VVVK) Jaroslav Malý (VZSP) 6. schůze č.160  - nezabývat se
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 146/2017 Sb. politika výzkumu, rozpočet na výzkum, výzkum a vývoj, vědecký výzkum
     86

     Prohlášení vedoucích představitelů 27 členských států, Evropské rady, Evropského parlamentu a Evropské komise - Římské prohlášení (25. března 2017)

     86/1 VEU Bohuslav Sobotka(předseda vlády)
      Václav Hampl (VEU) 6. schůze č.139  - bere na vědomí
      Podán:
      88

      Vládní návrh na vyslovení předchozího souhlasu s návrhem rozhodnutí Rady, kterým se stanovuje víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro základní práva na období 2018 - 2022

      88/1 VEU Jan Chvojka(ministr vlády ČR)Tomáš Grulich (VEU) 6. schůze č.133  - vyslovuje souhlas
      Podán:
      337

      Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Pařížská dohoda

      337/1 VUZP 337/3 VUZP 337/2 VZOB Richard Brabec(ministr životního prostředí)Jitka Seitlová (VUZP) Zdeněk Brož (VZOB) 6. schůze č.144  - dává souhlas k ratifikaci
      Podán: Lhůta pro výbory: