Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
6. schůze Senátu v 11. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 76 - Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
 • 78 - Zákon o pohonných hmotách
 • 81 - Zákon o nemocenském pojištění
 • 82 - Zákon o obalech
 • 84 - Zákon o zahraniční službě

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 79 - Zákon o registru smluv
 • 80 - Zákon o zadávání veřejných zakázek
 • 83 - Zákon o pozemních komunikacích
 • 85 - Zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

senátní návrh zákona

 • 10 - Občanský soudní řád - senátní návrh

mezinárodní smlouva

 • 38 - Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou a EU
 • 43 - Úmluva Rady Evropy o prevenci terorismu
 • 44 - Dodatkový protokol k Úmluvě Rady Evropy o prevenci terorismu
 • 46 - Úmluva RE proti obchodování s lidskými orgány
 • 337 - Pařížská dohoda

jiný

 • 14 - Petice za Klíček
 • 69 - Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků - 2016
 • 72 - Návrh na člena ÚSTR
 • 74 - Závěry ze zasedání ER 9. a 10. 3. 2017
 • 86 - Prohlášení vedoucích představitelů 27 členských států, ER, EP a EK
 • 88 - Návrh na vyslovení předchozího souhlasu - Víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro základní práva

senátní návrh schválený v PS

 • 77 - Zákon o státní službě
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
10

Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

10/1 UPV 10/3 UPV 10/2 VUZP Jitka Seitlová (senátorka)Jiří Čunek (senátor)Petr Šilar (senátor)Alena Šromová (senátorka)Zdeněk Brož (senátor)František Bradáč (senátor)Petr Vícha (senátor)Jan Horník (senátor)Zbyněk Linhart (senátor)Ivo Valenta (senátor)Miloš Vystrčil (senátor)Jiří Vosecký (senátor)Patrik Kunčar (senátor)Lumír Kantor (senátor)zpravodaj pro 1. čtení - Jiří BurianJiří Burian (UPV) Jiří Carbol (VUZP) 6. schůze č.161  - schvaluje senátní návrh zákona
Podán: Lhůta pro výbory: soudní řízení, rozsudek, právní systém, převod vlastnictví, nemovitost, vlastnický podíl, bytové právo, dluh
14

Petice za zachování svépomocné rodičovské ubytovny spravované neziskovými organizacemi Nadačním fondem Klíček a Sdružením Klíček ve Fakultní nemocnici v Motole

14/1 VVVK Bronislava Urbánková
  Zuzana Baudyšová (VVVK) 6. schůze č.158  - schvaluje
  Podán:
  38

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé

  38/1 VHZD 38/2 VEU 38/3 VZOB Jan Mládek(ministr průmyslu a obchodu)Ladislav Kos (VHZD) Jiří Dušek (VEU) Lubomír Franc (VZOB) 6. schůze č.151  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní obchod, Evropská unie, Kanada, Česká republika, obchodní dohoda, hospodářská dohoda
  43

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy o prevenci terorismu (Varšava, 16. května 2005)

  43/1 UPV 43/2 VZOB Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) František Bublan (VZOB) 6. schůze č.147  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Rada Evropy, boj proti zločinnosti, ratifikace dohody, evropská konvence, terorismus
  44

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvě Rady Evropy o prevenci terorismu (Riga, 22. 10. 2015)

  44/1 UPV 44/2 VZOB Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) František Bublan (VZOB) 6. schůze č.148  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Rada Evropy, boj proti zločinnosti, ratifikace dohody, evropská konvence, terorismus
  46

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy proti obchodování s lidskými orgány (Santiago de Compostela, 25. 3. 2015)

  46/1 UPV 46/2 VZOB Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) Václav Láska (VZOB) 6. schůze č.149  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán:
  69

  Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2016

  69/1 VEU 69/2 UPV Jan Chvojka(ministr vlády ČR)
   Václav Hampl (VEU) Jiří Dienstbier (UPV) 6. schůze č.132  - bere na vědomí
   Podán:
   72

   Návrh kandidáta na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

   Miloš Zeman(prezident republiky)
    6. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán:
    74

    Závěry ze zasedání Evropské rady, které se konalo ve dnech 9. a 10. března 2017

    74/1 VEU Bohuslav Sobotka(předseda vlády)
     Václav Hampl (VEU) 6. schůze č.138  - bere na vědomí
     Podán:
     76

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

     76/1 VZSP Miloslav Ludvík(ministr zdravotnictví)Peter Koliba (VZSP) 6. schůze č.157  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 145/2017 Sb. pojišťovna, všeobecné zdravotní pojištění, pojistné, zdravotní pojištění
     77

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů

     77/1 UPV 77/2 VZSP 77/3 VUZP Jiří Oberfalzer(zástupce Senátu)Miroslav Nenutil(zástupce Senátu)Miroslav Nenutil (UPV) Božena Sekaninová (VZSP) Radko Martínek (VUZP) 6. schůze č.134  - schvaluje návrh zákona
     č.135  - doprovodné usnesení
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 144/2017 Sb. stupeň vzdělání, profesní příprava, odborná kvalifikace, veřejná služba, nedostatečná kvalifikace, státní úředník, státní zaměstnanec
     78

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

     78/1 VHZD Bohuslav Sobotka(ministr průmyslu a obchodu)Ladislav Kos (VHZD) 6. schůze č.150  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 152/2017 Sb. distribuce, alternativní energie, čerpadlo, znečišťování motorovými vozidly, náhradní palivo, palivo, motorové palivo
     79

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb.

     79/1 UPV 79/2 VHZD 79/3 VUZP Marian Jurečka(poslanec)Jan Bartošek(poslanec)Petr Kudela(poslanec)Miroslav Nenutil (UPV) Jaromír Strnad (VHZD) Jiří Carbol (VUZP) 6. schůze č.142  - pozměňovací návrhy
     Podán: Lhůta pro Senát: obchodní informace, smlouva, obchodní smlouva, zpřístupňování informací, veřejné vlastnictví
     80

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

     80/1 VUZP 80/2 VHZD Jaroslav Faltýnek(zástupce skupiny poslanců)Zdeňka Hamousová (VUZP) Petr Holeček (VHZD) 6. schůze č.159  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 147/2017 Sb. veřejná zakázka, soutěžní politika, soutěžní právo, veřejný majetek, vypsání soutěže, kapitálová společnost
     81

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

     81/1 VZSP Michaela Marksová(ministr práce a sociálních věcí)Alena Dernerová (VZSP) 6. schůze č.131  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 148/2017 Sb. rodina, rodinná politika, sociální dávky, příbuzenský vztah, státní podpora, dítě, rodičovský příspěvek
     82

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů

     82/1 VUZP Richard Brabec(ministr životního prostředí)Jan Látka (VUZP) 6. schůze č.143  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 149/2017 Sb. odpad, nakládání s odpadem, odpad z domácností, zabalený výrobek, recyklace odpadu, obalový materiál, plast
     83

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

     83/1 VHZD Jan Birke(poslanec)Jiří Cieńciała (VHZD) 6. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 151/2017 Sb. pozemní doprava, vlastnictví, silniční stavby, dopravní infrastruktura, údržba, silniční síť
     84

     Návrh zákona o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)

     84/1 VZOB 84/2 UPV Lubomír Zaorálek(ministr zahraničních věcí)František Bublan (VZOB) Jaroslav Větrovský (UPV) 6. schůze č.136  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 150/2017 Sb. veřejná správa, veřejná služba, přenesení pravomoci, státní zaměstnanec, diplomatické zastoupení, konzulát
     85

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů

     85/1 VVVK 85/2 VZSP František Vácha(zástupce skupiny poslanců)Václav Homolka (VVVK) Jaroslav Malý (VZSP) 6. schůze č.160  - nezabývat se
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 146/2017 Sb. politika výzkumu, rozpočet na výzkum, výzkum a vývoj, vědecký výzkum
     86

     Prohlášení vedoucích představitelů 27 členských států, Evropské rady, Evropského parlamentu a Evropské komise - Římské prohlášení (25. března 2017)

     86/1 VEU Bohuslav Sobotka(předseda vlády)
      Václav Hampl (VEU) 6. schůze č.139  - bere na vědomí
      Podán:
      88

      Vládní návrh na vyslovení předchozího souhlasu s návrhem rozhodnutí Rady, kterým se stanovuje víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro základní práva na období 2018 - 2022

      88/1 VEU Jan Chvojka(ministr vlády ČR)Tomáš Grulich (VEU) 6. schůze č.133  - vyslovuje souhlas
      Podán:
      337

      Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Pařížská dohoda

      337/1 VUZP 337/3 VUZP 337/2 VZOB Richard Brabec(ministr životního prostředí)Jitka Seitlová (VUZP) Zdeněk Brož (VZOB) 6. schůze č.144  - dává souhlas k ratifikaci
      Podán: Lhůta pro výbory:
      Tisky EU
      Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
      N 001/11
      Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1036 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie, a nařízení (EU) 2016/1037 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie

      (14249/16)
      COM (2016) 721

      Česká verze
      doručena dne 10.11.2016
      Historie tisku EU
      VEU
      Libor Michálek

      28.2.2017
      č. 39 N 001/11/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo průmyslu a obchodu 6. schůze
      č. 152 - závěrečné usnesení přijato
      19.4.2017
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis


      IPEX

      třetí zemědovoz EUprotisubvenční řízeníprotidumpingová legislativavyrovnávací dávkadumpingSvětová obchodní organizacepůvodní výrobek
      Registr Rady EU

      Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Dita Voleská
      N 005/11
      Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o rámcích pro preventivní restrukturalizaci, druhé šanci a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení a o změně směrnice 2012/30/EU

      (14875/16)
      COM (2016) 723

      Česká verze
      doručena dne 25.11.2016
      Historie tisku EU
      VEU
      Jiří Dušek

      28.2.2017
      č. 40 N 005/11/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo spravedlnosti 6. schůze
      č. 145 - závěrečné usnesení přijato
      19.4.2017
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis

      reakce Komise (02.03.2018)
      IPEX

      podnik v potížíchpodpora restrukturalizacesolventnostzrušení společnostipodpora podnikáníčlenský stát EUprávo společnostípřibližování legislativy
      Registr Rady EU

      Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Raimonda Lišková
      N 009/11
      Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti

      (15091/16)
      COM (2016) 761

      Česká verze
      doručena dne 2.12.2016
      Historie tisku EU
      VEU
      Jaroslav Doubrava

      12.4.2017
      č. 69 N 009/11/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo průmyslu a obchoduVHZD
      • Usnesení přijato
      • 11.4.2017

      VUZP
      • Usnesení přijato
      • 11.4.2017

       
      6. schůze
      č. 154 - závěrečné usnesení přijato
      19.4.2017
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis


      IPEX

      využití energieúspora energieinformace pro spotřebitelespotřeba energiečlenský stát EUvýkonnost energetiky
      Registr Rady EU

      Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Lukáš Vacík
      N 010/11
      Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov

      (15108/16)
      COM (2016) 765

      Česká verze
      doručena dne 2.12.2016
      Historie tisku EU
      VEU
      Jaroslav Doubrava

      12.4.2017
      č. 69 N 010/11/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo průmyslu a obchoduVHZD
      • Usnesení přijato
      • 11.4.2017

      VUZP
      • Usnesení přijato
      • 11.4.2017

       
      6. schůze
      č. 154 - závěrečné usnesení přijato
      19.4.2017
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis


      IPEX

      technologická změnastavbasnižování plynných emisíúspora energienovinkavybavenost stavebvýkonnost energetikyspotřeba energiezlepšování bydlení
      Registr Rady EU

      Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Lukáš Vacík
      N 011/11
      Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o správě energetické unie, kterým se mění směrnice 94/22/ES, směrnice 98/70/ES, směrnice 2009/31/ES, nařízení (ES) č. 663/2009, nařízení (ES) č. 715/2009, směrnice 2009/73/ES, směrnice Rady 2009/119/ES, směrnice 2010/31/EU, směrnice 2012/27/EU, směrnice 2013/30/EU a směrnice Rady (EU) 2015/652 a zrušuje nařízení (EU) č. 525/2013

      (15090/16)
      COM (2016) 759

      Česká verze
      doručena dne 2.12.2016
      Historie tisku EU
      VEU
      Jaroslav Doubrava

      12.4.2017
      č. 70 N 011/11/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo průmyslu a obchoduVHZD
      • Usnesení přijato
      • 11.4.2017

      VUZP
      • Usnesení přijato
      • 11.4.2017

       
      6. schůze
      č. 155 - závěrečné usnesení přijato
      19.4.2017
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis


      IPEX

      obnovitelná energievýkonnost energetikysnižování plynných emisískleníkový plynenergetický výzkumenergetická diverzifikacejednotný trh
      Registr Rady EU

      Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Lukáš Vacík
      N 012/11
      Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (přepracované znění)

      (15120/16)
      COM (2016) 767

      Anglická verze
      doručena dne 2.12.2016
      Historie tisku EU
      VEU
      Jaroslav Doubrava

      12.4.2017
      č. 70 N 012/11/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo průmyslu a obchoduVHZD
      • Usnesení přijato
      • 11.4.2017

      VUZP
      • Usnesení přijato
      • 11.4.2017

       
      6. schůze
      č. 155 - závěrečné usnesení přijato
      19.4.2017
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis

      reakce Komise (02.03.2018)
      IPEX

      snižování plynných emisískleníkový plynspotřeba energieobnovitelná energieobnovitelné zdrojeznečišťování atmosféryúspora energieprogram EUspolupráce v oblasti životního prostředí
      Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Lukáš Vacík
      N 013/11
      Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rizikové připravenosti v odvětví elektřiny a zrušení směrnice 2005/89/ES

      (15151/16)
      COM (2016) 862

      Česká verze
      doručena dne 2.12.2016
      Historie tisku EU
      VEU
      Jaroslav Doubrava

      12.4.2017
      č. 71 N 013/11/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo průmyslu a obchoduVHZD
      • Usnesení přijato
      • 11.4.2017

       
      6. schůze
      č. 156 - závěrečné usnesení přijato
      19.4.2017
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis


      IPEX

      elektrická energieenergetická krizerozvod elektřinypřibližování legislativybezpečnost dodávkyenergetická rozvodná síť
      Registr Rady EU

      Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Lukáš Vacík
      N 014/11
      Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vnitřním trhu s elektřinou (přepracované znění)

      (15135/16)
      COM (2016) 861

      Anglická verze
      doručena dne 2.12.2016
      Historie tisku EU
      VEU
      Jaroslav Doubrava

      12.4.2017
      č. 71 N 014/11/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo průmyslu a obchoduVHZD
      • Usnesení přijato
      • 11.4.2017

       
      6. schůze
      č. 156 - závěrečné usnesení přijato
      19.4.2017
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis


      IPEX

      bezpečnost dodávkyenergetická politikaelektrická energieevropská spoluprácejednotný trhrozvod elektřinyobnovitelná energie
      Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Lukáš Vacík
      N 015/11
      Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady kterým se zřizuje Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů (přepracované znění)

      (15149/16)
      COM (2016) 863

      Česká verze
      doručena dne 2.12.2016
      Historie tisku EU
      VEU
      Jaroslav Doubrava

      12.4.2017
      č. 71 N 015/11/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo průmyslu a obchoduVHZD
      • Usnesení přijato
      • 11.4.2017

       
      6. schůze
      č. 156 - závěrečné usnesení přijato
      19.4.2017
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis


      IPEX

      činnost orgánů
      Registr Rady EU

      Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Dita Voleská
      N 016/11
      Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou (přepracované znění)

      (15150/16)
      COM (2016) 864

      Anglická verze
      doručena dne 2.12.2016
      Historie tisku EU
      VEU
      Jaroslav Doubrava

      12.4.2017
      N 016/11/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo průmyslu a obchoduVHZD
      • Usnesení přijato
      • 11.4.2017

       
      6. schůze
      č. 156 - závěrečné usnesení přijato
      19.4.2017
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis


      IPEX

      cena energiečlenský stát EUobnovitelná energievýkonnost energetikyelektrická energiespotřebitelrozvod elektřinyjednotný trhbezpečnost dodávky
      Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Lukáš Vacík
      N 022/11
      Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji proti praní peněz prostředky trestního práva

      (15782/16)
      COM (2016) 826

      Česká verze
      doručena dne 23.12.2016
      Historie tisku EU
      VEU
      Tomáš Grulich

      12.4.2017
      č. 63 N 022/11/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo spravedlnostiUPV
      • Usnesení přijato
      • 29.3.2017

       
      6. schůze
      č. 146 - závěrečné usnesení přijato
      19.4.2017
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis

      reakce Komise (07.08.2017)
      IPEX

      policejní spolupráce (EU)finanční transakcetrestní sankceterorismusmezinárodní trestní právoorganizovaný zločinboj proti zločinuevropská bezpečnostsoudní spolupráce EU v trestních věcechpraní špinavých peněz
      Projednávání v PSP

      Raimonda Lišková
      N 023/11
      Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci

      (15816/16)
      COM (2016) 819

      Česká verze
      doručena dne 23.12.2016
      Historie tisku EU
      VEU
      Tomáš Grulich

      12.4.2017
      č. 63 N 023/11/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo spravedlnostiUPV
      • Usnesení přijato
      • 29.3.2017

       
      6. schůze
      č. 146 - závěrečné usnesení přijato
      19.4.2017
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis

      reakce Komise (07.08.2017)
      IPEX

      trestný činprincip vzájemného uznávánížaloba v trestním řízenípropadnutí věcízabavení věcisoudní spolupráce EU v trestních věcechboj proti zločinuorganizovaný zločin
      Projednávání v PSP

      Raimonda Lišková
      N 027/11
      Návrh směrnice Rady, kterou se mění Směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o dočasné používání všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání zboží a poskytnutí služeb nad určitou prahovou hodnotu

      (15817/16)
      COM (2016) 811

      Česká verze
      doručena dne 23.12.2016
      Historie tisku EU
      VEU
      Libor Michálek

      12.4.2017
      č. 68 N 027/11/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo financíVHZD
      • Usnesení přijato
      • 11.4.2017

       
      6. schůze
      č. 141 - závěrečné usnesení přijato
      19.4.2017
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis

      reakce Komise (02.03.2018)
      IPEX

      harmonizace danípodvodzboží a službyobchod v rámci EUdaň z přidané hodnotydaňový trestný čindodávkaroznáškadaňový systém
      Projednávání v PSP

      Dita Voleská
      N 029/11
      Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o respektování soukromého života a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích a o zrušení směrnice 2002/58/ES (nařízení o soukromí a elektronických komunikacích)

      (5358/17)
      COM (2017) 10

      Česká verze
      doručena dne 16.1.2017
      Historie tisku EU
      VEU
      Libor Michálek

      21.3.2017
      č. 48 N 029/11/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo průmyslu a obchodu 6. schůze
      č. 153 - závěrečné usnesení přijato
      19.4.2017
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis

      reakce Komise (07.08.2017)
      IPEX

      ochrana údajůpřenosová síťdatové právoochrana spotřebiteletransevropská síťosobní údajepřeshraniční tok datdůvěrná informaceregulace telekomunikacíochrana soukromí
      Projednávání v PSP

      Milan Petřík
      J 030/11
      Sdělení Komise Právo EU: lepší výsledky díky lepšímu uplatňování

      (5743/17)
      C (2016) 8600

      Česká verze
      doručena dne 30.1.2017
      Historie tisku EU
      VEU
      Václav Hampl

      12.4.2017
      č. 57 J 030/11/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo zahraničních věcí 6. schůze
      č. 137 - závěrečné usnesení přijato
      19.4.2017
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis


      IPEX

      porušení práva (EU)kontrola EUimplementující opatření státulegislativní proces EUčlenský stát EU
      Projednávání v PSP

      Jan Grinc