Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
8. schůze Senátu v 11. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 138 - Zákon o pojistném na sociální zabezpečení
 • 139 - Zákon o vojácích z povolání
 • 141 - Zákon o civilním letectví
 • 142 - Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických a toxinových zbraní
 • 143 - Zákon o elektronických komunikacích
 • 145 - Zákon o evropských politických stranách a evropských politických nadacích
 • 148 - Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
 • 149 - Zákon o ochraně utajovaných informací
 • 150 - Zákon o ochraně hospodářské soutěže
 • 151 - Zákon o zpravodajských službách ČR
 • 152 - Zákon o elektronické identifikaci
 • 153 - Zákon o elektronické identifikaci - související zákony
 • 154 - Zákon posuzování shody výrobků při dodání na trh
 • 155 - Zákon o ČOI
 • 156 - Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
 • 157 - Zákon o obecní policii

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 140 - Zákon o obcích
 • 144 - Zákon o advokacii
 • 146 - Zákon o daních z příjmů
 • 147 - Zákon na ochranu zvířat proti týrání
 • 161 - Zákon o registru smluv

senátní návrh zákona

 • 130 - Zákon o daních z příjmů - senátní návrh

návrh zákona zastupitelstva VÚSC

 • 158 - Zákon o rozpočtovém určení daní

mezinárodní smlouva

 • 61 - Dohoda ČR Tádžikistán o leteckých službách
 • 64 - Dohoda ČR Dominikánská republika o leteckých službách
 • 65 - Dohoda ČR Indonéská republika o letecké dopravě
 • 66 - Dohoda ČR Království Saúdská Arábie o leteckých dopravních službách
 • 68 - Dohoda o politickém dialogu a spolupráci mezi EU a Kubou
 • 70 - Smlouvy o ochraně ozonové vrstvy
 • 71 - Smlouva ČR Slovensko - ochrana vzdušného prostoru
 • 94 - Změny Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
 • 95 - Protokol o přistoupení k Obchodní dohodě mezi EU a Kolumbií a Peru
 • 97 - Dohoda EU - Afghánistán
 • 99 - Výpověď smlouvy mezi ČR a Turks a Caicos
 • 100 - Výpověď smlouvy mezi ČR a vládou Montserrat
 • 101 - Výpověď smlouvy mezi ČR a Ostrovem Man
 • 102 - Výpověď smlouvy mezi ČR a Niz.král.se zřetelem na Arubu
 • 103 - Výpověď smlouvy mezi ČR a Niz.král.se zřetelem na Niz.Antily
 • 104 - Výpověď smlouvy mezi ČR a Kajmanskými ostrovy
 • 105 - Výpověď smlouvy mezi ČR a vládou Anguilly
 • 106 - Výpověď smlouvy mezi ČR a Brit. Panenskými ostrovy

jiný

 • 89 - Výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2016
 • 90 - Zpráva o činnosti VOP 2016
 • 91 - Výroční zpráva NKÚ za rok 2016
 • 107 - Zpráva o vývoji EU v roce 2016
 • 129 - Návrh na působ. sil MO v Litvě, Estonsku, Lotyšsku a Polsku
 • 132 - Výroční zpráva ČTÚ za rok 2016
 • 134 - Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
 • 160 - Závěry zasedání ER 22. - 23. 6.
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
61

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Tádžikistán o leteckých službách

61/1 VHZD 61/2 VZOB Dan Ťok(ministr dopravy)Jan Hajda (VHZD) Hassan Mezian (VZOB) 8. schůze č.209  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: letecká doprava, Česká republika, mezinárodní doprava, Tádžikistán
64

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Dominikánskou republikou o leteckých službách

64/1 VHZD 64/2 VZOB Dan Ťok(ministr dopravy)Leopold Sulovský (VHZD) Hassan Mezian (VZOB) 8. schůze č.210  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: letecká doprava, Dominikánská republika, Česká republika, mezinárodní doprava
65

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a vládou Indonéské republiky o letecké dopravě

65/1 VHZD 65/2 VZOB Dan Ťok(ministr dopravy)Jan Veleba (VHZD) Hassan Mezian (VZOB) 8. schůze č.211  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: letecká doprava, Česká republika, mezinárodní doprava, Indonésie
66

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Královstvím Saúdské Arábie o leteckých dopravních službách

66/1 VHZD 66/2 VZOB Dan Ťok(ministr dopravy)Jiří Hlavatý (VHZD) Hassan Mezian (VZOB) 8. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán: Lhůta pro výbory: letecká doprava, Saúdská Arábie, Česká republika, mezinárodní doprava
68

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kubánskou republikou na straně druhé podepsaná v Bruselu dne 12. prosince 2016

68/1 VZOB Lubomír Zaorálek(ministr zahraničních věcí)Patrik Kunčar (VZOB) 8. schůze č.205  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: Evropská unie, Kuba, politická spolupráce, sbližování politik
70

Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Vídeňská úmluva na ochranu ozonové vrstvy, sjednaná ve Vídni dne 22. března 1985, Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, sjednaný v Montrealu dne 16. září 1987, v platném znění, a změna Montrealského protokolu, přijatá v Kigali dne 15. října 2016

70/1 VUZP 70/2 VZOB Richard Brabec(ministr životního prostředí)Jan Látka (VUZP) Václav Láska (VZOB) 8. schůze č.213  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: znečišťování životního prostředí, opatření na kontrolu znečištění, Česká republika, prevence znečištění, znečišťování stratosféry, znečišťování atmosféry, mezinárodní úmluva, ozon, látky znečišťující stratosféru
71

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru

71/1 VZOB Martin Stropnický(ministr obrany)Lubomír Franc (VZOB) 8. schůze č.240  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: Slovensko, Česká republika, dvoustranná dohoda, vzdušný prostor, vojenské letectvo
89

Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2016

89/1 UPV 89/2 VHZD 89/3 VVVK Ivana Janů(předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů)
  Jaroslav Větrovský (UPV) Petr Holeček (VHZD) Jaromíra Vítková (VVVK) 8. schůze č.241  - bere na vědomí
  Podán:
  90

  Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2016

  90/1 VVVK 90/2 UPV Anna Šabatová(Veřejný ochránce práv)
   Václav Chaloupek (VVVK) Jiří Dienstbier (UPV) 8. schůze č.242  - bere na vědomí
   Podán:
   91

   Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2016

   91/1 VHZD 91/2 UPV Miloslav Kala(prezident NKÚ)
    Jan Veleba (VHZD) Michael Canov (UPV) 8. schůze č.243  - bere na vědomí
    Podán:
    94

    Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu

    94/1 VVVK 94/2 VZOB Kateřina Valachová(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)Stanislav Štech(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)Václav Homolka (VVVK) Tomáš Jirsa (VZOB) 8. schůze č.223  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, sport, dopování, mezinárodní úmluva, tělesná výchova, povzbuzující prostředek
    95

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o přistoupení k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Ekvádoru

    95/1 VHZD 95/2 VZOB Jiří Havlíček(ministr průmyslu a obchodu)Jiří Hlavatý (VHZD) Lubomír Franc (VZOB) 8. schůze č.203  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory: obchodní vztahy, mezinárodní obchod, Evropská unie, Ekvádor, Kolumbie, Peru, Česká republika, obchodní dohoda
    97

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Islámskou republikou Afghánistán na straně druhé

    97/1 VZOB Lubomír Zaorálek(ministr zahraničních věcí)Tomáš Czernin (VZOB) 8. schůze č.206  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory: Evropská unie, Česká republika, mezinárodní spolupráce, dohoda o spolupráci, Afghánistán
    99

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Turks a Caicos, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 22. října v Praze a dne 16. prosince 2004 v Grand Turk

    99/1 VHZD 99/2 VZOB Andrej Babiš(ministr financí)Ivan Pilný(ministr financí)Jiří Cieńciała (VHZD) Hassan Mezian (VZOB) 8. schůze č.214  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní dohoda, daň z příjmů, Česká republika, úspory, vypovědění smlouvy, daňová úmluva, Ostrovy Turks a Caicos
    100

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a závislým zámořským územím Spojeného království Montserrat, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 22. října 2004 v Praze a dne 7. dubna 2005 v Montserratu

    100/1 VHZD 100/2 VZOB Andrej Babiš(ministr financí)Ivan Pilný(ministr financí)Petr Holeček (VHZD) Hassan Mezian (VZOB) 8. schůze č.215  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní dohoda, daň z příjmů, Montserrat, Česká republika, úspory, vypovědění smlouvy, daňová úmluva
    101

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Ostrovem Man, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 8. června 2004 v Praze a dne 19. listopadu 2004 v Douglasu

    101/1 VHZD 101/2 VZOB Andrej Babiš(ministr financí)Ivan Pilný(ministr financí)Leopold Sulovský (VHZD) Hassan Mezian (VZOB) 8. schůze č.216  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní dohoda, daň z příjmů, Česká republika, úspory, vypovědění smlouvy, daňová úmluva, ostrov Man
    102

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Arubu o automatické výměně informací týkající se příjmů z úspor v podobě úrokových plateb, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 8. června 2004 v Praze a dne 9. listopadu 2004 v Haagu

    102/1 VHZD 102/2 VZOB Andrej Babiš(ministr financí)Ivan Pilný(ministr financí)Petr Šilar (VHZD) Hassan Mezian (VZOB) 8. schůze č.217  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory: příjem, mezinárodní dohoda, Nizozemsko, Česká republika, úspory, vypovědění smlouvy, úrok
    103

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily o automatické výměně informací týkající se příjmů z úspor v podobě úrokových plateb, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 8. června 2004 v Praze a dne 27. srpna 2004 v Haagu

    103/1 VHZD 103/2 VZOB Andrej Babiš(ministr financí)Ivan Pilný(ministr financí)Pavel Štohl (VHZD) Hassan Mezian (VZOB) 8. schůze č.218  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní dohoda, daň z příjmů, Nizozemsko, Česká republika, úspory, vypovědění smlouvy, daňová úmluva, Aruba, Nizozemské Antily
    104

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Kajmanskými ostrovy, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 22. října 2004 v Praze a dne 17. dubna 2005 v Grand Caymanu

    104/1 VHZD 104/2 VZOB Andrej BabišIvan Pilný(ministr financí)Jan Veleba (VHZD) Hassan Mezian (VZOB) 8. schůze č.219  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní dohoda, daň z příjmů, Česká republika, úspory, vypovědění smlouvy, daňová úmluva, Kajmanské ostrovy
    105

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Anguilly týkající se automatické výměny informací o příjmech z úspor ve formě úrokových plateb, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 22. října 2004 v Praze a dne 9. prosince 2004 v Anguille

    105/1 VHZD 105/2 VZOB Andrej Babiš(ministr financí)Ivan Pilný(ministr financí)Ladislav Kos (VHZD) Hassan Mezian (VZOB) 8. schůze č.220  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní dohoda, daň z příjmů, Česká republika, úspory, vypovědění smlouvy, daňová úmluva, Anguilla
    106

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi vládou České republiky a vládou Britských Panenských ostrovů, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 22. října 2004 v Praze a dne 11. dubna 2005 v Tortole

    106/1 VHZD 106/2 VZOB Andrej Babiš(ministr financí)Ivan Pilný(ministr financí)Lumír Aschenbrenner (VHZD) Hassan Mezian (VZOB) 8. schůze č.221  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní dohoda, daň z příjmů, Česká republika, úspory, vypovědění smlouvy, daňová úmluva, Britské Panenské ostrovy
    107

    Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2016

    107/1 VEU Bohuslav Sobotka(předseda vlády)
     Václav Hampl (VEU) 8. schůze č.231  - bere na vědomí
     Podán:
     129

     Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v Litvě, Estonsku, Lotyšsku a Polsku v rámci Posílené předsunuté přítomnosti NATO

     129/1 VZOB Martin Stropnický(ministr obrany)Václav Láska (VZOB) 8. schůze č.239  - vyslovuje souhlas
     Podán: armáda, NATO, Polsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, vojska v zahraničí, vojenská spolupráce
     130

     Návrh senátního návrhu zákona senátora Libora Michálka, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

     130/1 VHZD Libor Michálek (senátor)zpravodaj pro 1. čtení - Pavel ŠtohlPavel Štohl (VHZD) 8. schůze č.198  - přikazuje
     Podán: daň z příjmů, investiční příjem, daňová úleva, investiční společnost
     132

     Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2016

     132/1 VHZD 132/2 SKSP Jaromír Novák(předseda ČTÚ)
      František Bradáč (VHZD) Zuzana Baudyšová (SKSP) 8. schůze č.244  - bere na vědomí
      Podán:
      134

      Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

      Milan Štěch(zástupce komise Senátu)
       8. schůze č.222  - schvaluje
       Podán:
       138

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

       138/1 VZSP 138/2 UPV Michaela Marksová(ministr práce a sociálních věcí)Jiří Vosecký (VZSP) Emilie Třísková (UPV) 8. schůze č.235  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 259/2017 Sb. sociální zabezpečení, legislativa sociálního zabezpečení, osoba samostatně výdělečně činná, důchodový plán, pojistné, zdravotní pojištění
       139

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů

       139/1 VZOB Martin Stropnický(ministr obrany)Zdeněk Brož (VZOB) 8. schůze č.238  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 263/2017 Sb. odměňování, armáda, mzda, prémie, vojenský personál, profesionální armáda
       140

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

       140/1 VUZP 140/2 UPV Věra Kovářová(zástupce skupiny poslanců)Zbyněk Linhart (VUZP) Anna Hubáčková (UPV) 8. schůze č.236  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 257/2017 Sb. veřejný majetek, obec, správní pravomoc
       141

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

       141/1 VHZD Dan Ťok(ministr dopravy)Jaromír Strnad (VHZD) 8. schůze č.208  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 261/2017 Sb. letecká doprava, ochrana proti hluku, letecké právo, letecká kontrola, letiště, civilní letectví, vzdušná bezpečnost
       142

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů

       142/1 VHZD Bohuslav Sobotka(předseda vlády)Ladislav Kos (VHZD) 8. schůze č.226  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 253/2017 Sb. chemický výrobek, povolení k prodeji, nebezpečná látka, zakázaná zbraň, řízení výroby, jedovatá látka, obchodní licence, biologická zbraň, chemická zbraň
       143

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů

       143/1 VHZD 143/2 UPV 143/3 VUZP 143/4 VVVK 143/5 SKSP Jiří Havlíček(ministr průmyslu a obchodu)Karel Kratochvíle (VHZD) Václav Chaloupek (SKSP) Zdeněk Nytra (VUZP) Jaroslav Větrovský (UPV) Václav Chaloupek (VVVK) 8. schůze č.200  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 252/2017 Sb. televize, televize s vysokou rozlišovací schopností, elektronické publikování
       144

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

       144/1 UPV Martin Plíšek(poslanec)Jan Chvojka(poslanec)Marek Benda(poslanec)Radek Vondráček(poslanec)Miroslav Antl (UPV) 8. schůze č.247  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 258/2017 Sb. právnická profese, odborná kvalifikace, advokát, profesní komora
       145

       Návrh zákona o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů

       145/1 UPV Milan Chovanec(ministr vnitra)Jiří Dienstbier (UPV) 8. schůze č.193  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 246/2017 Sb. politické strany, organizace strany, evropská strana, založení strany, politický program, nadace
       146

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

       146/1 VHZD Věra Kovářová(zástupce skupiny poslanců)Pavel Štohl (VHZD) 8. schůze č.237  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 254/2017 Sb. daň z příjmů, daňová úleva, krevní transfuze
       147

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

       147/1 VHZD 147/2 VUZP 147/3 VZSP Robin Böhnisch(zástupce skupiny poslanců)Jan Veleba (VHZD) Jan Žaloudík (VZSP) Renata Chmelová (VUZP) 8. schůze č.246  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 255/2017 Sb. kožešiny a jejich zpracování, ochrana zvířat, chov zvířat, kožešinová zvířata
       148

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

       148/1 VUZP Richard Brabec(ministr životního prostředí)Jitka Seitlová (VUZP) 8. schůze č.212  - pozměňovací návrhy
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 326/2017 Sb. environmentální politika, ochrana životního prostředí, vliv na životní prostředí, sledování životního prostředí, správní dohled, přibližování legislativy, prevence environmentálních rizik
       149

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů

       149/1 VZOB 149/2 UPV Bohuslav Sobotka(předseda vlády)Patrik Kunčar (VZOB) Miroslav Antl (UPV) 8. schůze č.227  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 257/2017 Sb. ukládání a vyhledávání informací, důvěrná informace, ochrana komunikací, státní tajemství
       150

       Návrh zákona o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže)

       150/1 VHZD Bohuslav Sobotka(předseda vlády)Jiří Cieńciała (VHZD) 8. schůze č.228  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 262/2017 Sb. soutěžní politika, soutěžní právo, kontrola restriktivních praktik, přibližování legislativy, právo států, odškodnění
       151

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

       151/1 VZOB 151/2 UPV Bohuslav Sobotka(předseda vlády)František Bublan (VZOB) Miroslav Antl (UPV) 8. schůze č.229  - pozměňovací návrhy
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 325/2017 Sb. veřejná bezpečnost, činnost základních institucí, činnost orgánů, pravomoc instituce, kontrolní moc, parlamentní kontrola, důvěrná informace, tajná služba, organizovaný zločin
       152

       Návrh zákona o elektronické identifikaci

       152/1 VUZP 152/2 UPV 152/3 VZSP Milan Chovanec(ministr vnitra)Renata Chmelová (VUZP) Peter Koliba (VZSP) Miroslav Nenutil (UPV) 8. schůze č.194  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 250/2017 Sb. identifikační průkaz, aplikovaná informatika, policejní kontrola, elektronický podpis, elektronická správa dokumentů, evidence obyvatelstva, ochrana údajů
       153

       Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronické identifikaci

       153/1 VUZP 153/2 UPV 153/3 VZSP Milan Chovanec(ministr vnitra)Renata Chmelová (VUZP) Peter Koliba (VZSP) Miroslav Nenutil (UPV) 8. schůze č.195  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 251/2017 Sb. identifikační průkaz, aplikovaná informatika, policejní kontrola, tajná služba, elektronický podpis, elektronická správa dokumentů, evidence obyvatelstva, ochrana údajů
       154

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh

       154/1 VHZD Jiří Havlíček(ministr průmyslu a obchodu)Petr Holeček (VHZD) 8. schůze č.201  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 265/2017 Sb. technické předpisy a normy, bezpečnost výrobku, řízení jakosti průmyslových výrobků, regulace trhu, sladění norem, technická norma, uvedení výrobku na trh, správní kontrola
       155

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

       155/1 VHZD Jiří Havlíček(ministr průmyslu a obchodu)Leopold Sulovský (VHZD) 8. schůze č.202  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 264/2017 Sb. řízení jakosti průmyslových výrobků, ochrana spotřebitele, domácí trh, spotřebitelská politika, elektronický obchod, zásilkový obchod, regionální trh
       156

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů

       156/1 VZOB Milan Chovanec(ministr vnitra)Václav Láska (VZOB) 8. schůze č.196  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 247/2017 Sb. odměňování, mzdová politika, veřejná správa, mzda, vězeňský personál, státní zaměstnanec, celník, tajná služba, policie
       157

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

       157/1 VZOB 157/2 UPV 157/3 VUZP Milan Chovanec(ministr vnitra)Václav Láska (VZOB) Jiří Carbol (VUZP) Jaroslav Větrovský (UPV) 8. schůze č.197  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 248/2017 Sb. odborná kvalifikace, veřejný pořádek, oprávnění k výkonu služby, povinnosti úředníka, policie, městská policie
       158

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů

       158/1 VHZD 158/2 VUZP 158/3 SKRV Martin Půta(zástupce Libereckého kraje)Jan Hajda (VHZD) Radko Martínek (SKRV) Radko Martínek (VUZP) 8. schůze č.199  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 260/2017 Sb. daňový systém, daň z příjmů, rozpočtové zdroje, obec, místní daň, územní samospráva, obecní rozpočet
       160

       Zasedání Evropské rady ve dnech 22. a 23. června 2017 - závěry

       160/1 VEU Bohuslav Sobotka(předseda vlády)
        Václav Hampl (VEU) 8. schůze č.230  - schvaluje
        Podán:
        161

        Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb.

        161/1 UPV 161/2 VUZP 161/3 VHZD 161/4 SKUCR Radek Vondráček(zástupce skupiny poslanců)Miroslav Nenutil (UPV) Eliška Wagnerová (SKUCR) Jaromír Strnad (VHZD) Radko Martínek (VUZP) 8. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 249/2017 Sb. obchodní informace, obchodní smlouva, zpřístupňování informací, veřejné vlastnictví
        Tisky EU
        Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
        K 018/11
        Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Investice do evropské mládeže

        (15420/16)
        COM (2016) 940

        Česká verze
        doručena dne 13.12.2016
        Historie tisku EU
        VEU
        Eva Syková

        16.5.2017
        č. 83 K 018/11/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyVVVK
        • Usnesení přijato
        • 12.4.2017

         
        8. schůze
        č. 224 - závěrečné usnesení přijato
        20.7.2017
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis

        reakce Komise (11.12.2017)
        IPEX

        začlenění do společnostiprofesní přípravainvestice EUpolitika zaměstnanosti EUpolitika mládežemladý člověkpolitika vzdělávánípráce mládeženezaměstnanost mladých
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Milan Petřík
        K 019/11
        Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropský sbor solidarity

        (15421/16)
        COM (2016) 942

        Česká verze
        doručena dne 13.12.2016
        Historie tisku EU
        VEU
        Eva Syková

        16.5.2017
        č. 83 K 019/11/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyVVVK
        • Usnesení přijato
        • 12.4.2017

         
        8. schůze
        č. 224 - závěrečné usnesení přijato
        20.7.2017
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis

        reakce Komise (11.12.2017)
        IPEX

        dobrovolník mezinárodní pomociwebová stránkaorganizace EUmladý člověkdobročinná prácepodpora EUpráce mládežedobročinná organizace
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Milan Petřík
        K 020/11
        Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zlepšování a modernizace vzdělávání

        (15418/16)
        COM (2016) 941

        Česká verze
        doručena dne 13.12.2016
        Historie tisku EU
        VEU
        Eva Syková

        16.5.2017
        č. 83 K 020/11/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyVVVK
        • Usnesení přijato
        • 12.4.2017

         
        8. schůze
        č. 224 - závěrečné usnesení přijato
        20.7.2017
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis

        reakce Komise (11.12.2017)
        IPEX

        spolupráce v oblasti vzděláváníkvalita výukynová pedagogikapřístup ke vzděláníškolský systémstupeň vzdělánívzděláváníreforma školství
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Milan Petřík
        K 031/11
        Bílá kniha o budoucnosti Evropy - Úvahy a scénáře pro EU27 v roce 2025

        (6952/17)
        COM (2017) 2025

        Česká verze
        doručena dne 3.3.2017
        Historie tisku EU
        VEU
        Václav Hampl

        18.7.2017
        č. 98 K 031/11/03
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Úřad vlády 8. schůze
        č. 232 - závěrečné usnesení přijato
        20.7.2017
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis

        reakce Komise (11.10.2017)
        IPEX

        členský stát EUprohlubování Evropské unieEvropská unie
        Projednávání v PSP

        Petr Martinec
        N 034/11
        Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o posílení postavení orgánům pro hospodářskou soutěž v členských státech tak, aby mohly účinněji prosazovat pravidla, a o zajištění řádného fungování vnitřního trhu

        (7621/17)
        COM (2017) 142

        Česká verze
        doručena dne 24.3.2017
        Historie tisku EU
        VEU
        Jiří Dušek

        18.7.2017
        č. 99 N 034/11/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Úřad pro ochranu hospodářské soutěžeUPV
        • Usnesení přijato
        • 12.7.2017

         
        8. schůze
        č. 234 - závěrečné usnesení přijato
        20.7.2017
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis

        reakce Komise (03.10.2017)
        IPEX

        ekonomický sektorkartelsoutěžporušení práva (EU)jednotný trhdominantní postavenísoutěžní právo
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Jan Grinc
        N 040/11
        Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví podmínky a postup, jímž může Komise požadovat, aby jí podniky a sdružení podniků poskytly informace týkající se vnitřního trhu a souvisejících oblastí

        (8765/17)
        COM (2017) 257

        Česká verze
        doručena dne 23.5.2017
        Historie tisku EU
        VEU
        Jiří Dušek

        18.7.2017
        č. 100 N 040/11/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo průmyslu a obchodu 8. schůze
        č. 204 - závěrečné usnesení přijato
        19.7.2017
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis

        reakce Komise (11.12.2017)
        IPEX

        správní spoluprácejednotný trhsběr datobchodní informaceiniciativa EUuplatňování právních předpisů EUtyp podnikuvýměna informacípřeshraniční tok datpravomoc EU
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Dita Voleská
        K 041/11
        Společná zpráva Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zpráva o provádění přezkumu evropské politiky sousedství

        (9435/17)
        JOIN (2017) 18

        Česká verze
        doručena dne 22.5.2017
        Historie tisku EU
        VEU
        Tomáš Grulich

        18.7.2017
        č. 101 K 041/11/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo zahraničních věcí 8. schůze
        č. 207 - závěrečné usnesení přijato
        19.7.2017
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis

        reakce Komise (03.10.2017)
        IPEX

        hospodářský rozvojdvoustranný vztahmezinárodní role EUfinanční nástroj EUmigrační politikaevropská politika sousedských vztahůprávní státevropská bezpečnostregionální spoluprácelidská práva
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Petr Martinec
        J 039/11
        Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2017 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky z roku 2017

        (9234/17)
        COM (2017) 503

        Česká verze
        doručena dne 23.5.2017
        Historie tisku EU
        VEU
        Vladimír Plaček

        14.6.2017
        č. 94 J 039/11/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Úřad vlády 8. schůze
        č. 233 - závěrečné usnesení přijato
        20.7.2017
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis


        IPEX

        výzkum a vývojČeská republikahospodářská politikarozpočtový schodekhospodářská reformapolitika zaměstnanostielektronická správasprávní formalityveřejné výdajestabilizační program
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Dita Voleská
        N 051/11
        Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví právní rámec Evropského sboru solidarity a kterým se mění nařízení (EU) č. 1288/2013, (EU) č. 1293/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013 a rozhodnutí č. 1313/2013/EU

        (9845/17)
        COM (2017) 262

        Česká verze
        doručena dne 1.6.2017
        Historie tisku EU
        VEU
        Eva Syková

        18.7.2017
        č. 102 N 051/11/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 8. schůze
        č. 225 - závěrečné usnesení přijato
        20.7.2017
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis


        IPEX

        financování EUdobrovolník mezinárodní pomocipráce mládežedobročinná organizacedobročinná prácemladý člověkpodpora EUorganizace EU
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Milan Petřík