Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
8. schůze Senátu v 11. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 138 - Zákon o pojistném na sociální zabezpečení
 • 139 - Zákon o vojácích z povolání
 • 141 - Zákon o civilním letectví
 • 142 - Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických a toxinových zbraní
 • 143 - Zákon o elektronických komunikacích
 • 145 - Zákon o evropských politických stranách a evropských politických nadacích
 • 148 - Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
 • 149 - Zákon o ochraně utajovaných informací
 • 150 - Zákon o ochraně hospodářské soutěže
 • 151 - Zákon o zpravodajských službách ČR
 • 152 - Zákon o elektronické identifikaci
 • 153 - Zákon o elektronické identifikaci - související zákony
 • 154 - Zákon posuzování shody výrobků při dodání na trh
 • 155 - Zákon o ČOI
 • 156 - Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
 • 157 - Zákon o obecní policii

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 140 - Zákon o obcích
 • 144 - Zákon o advokacii
 • 146 - Zákon o daních z příjmů
 • 147 - Zákon na ochranu zvířat proti týrání
 • 161 - Zákon o registru smluv

senátní návrh zákona

 • 130 - Zákon o daních z příjmů - senátní návrh

návrh zákona zastupitelstva VÚSC

 • 158 - Zákon o rozpočtovém určení daní

mezinárodní smlouva

 • 61 - Dohoda ČR Tádžikistán o leteckých službách
 • 64 - Dohoda ČR Dominikánská republika o leteckých službách
 • 65 - Dohoda ČR Indonéská republika o letecké dopravě
 • 66 - Dohoda ČR Království Saúdská Arábie o leteckých dopravních službách
 • 68 - Dohoda o politickém dialogu a spolupráci mezi EU a Kubou
 • 70 - Smlouvy o ochraně ozonové vrstvy
 • 71 - Smlouva ČR Slovensko - ochrana vzdušného prostoru
 • 94 - Změny Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
 • 95 - Protokol o přistoupení k Obchodní dohodě mezi EU a Kolumbií a Peru
 • 97 - Dohoda EU - Afghánistán
 • 99 - Výpověď smlouvy mezi ČR a Turks a Caicos
 • 100 - Výpověď smlouvy mezi ČR a vládou Montserrat
 • 101 - Výpověď smlouvy mezi ČR a Ostrovem Man
 • 102 - Výpověď smlouvy mezi ČR a Niz.král.se zřetelem na Arubu
 • 103 - Výpověď smlouvy mezi ČR a Niz.král.se zřetelem na Niz.Antily
 • 104 - Výpověď smlouvy mezi ČR a Kajmanskými ostrovy
 • 105 - Výpověď smlouvy mezi ČR a vládou Anguilly
 • 106 - Výpověď smlouvy mezi ČR a Brit. Panenskými ostrovy

jiný

 • 89 - Výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2016
 • 90 - Zpráva o činnosti VOP 2016
 • 91 - Výroční zpráva NKÚ za rok 2016
 • 107 - Zpráva o vývoji EU v roce 2016
 • 129 - Návrh na působ. sil MO v Litvě, Estonsku, Lotyšsku a Polsku
 • 132 - Výroční zpráva ČTÚ za rok 2016
 • 134 - Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
 • 160 - Závěry zasedání ER 22. - 23. 6.
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
61

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Tádžikistán o leteckých službách

61/1 VHZD 61/2 VZOB Dan Ťok(ministr dopravy)Jan Hajda (VHZD) Hassan Mezian (VZOB) 8. schůze č.209  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: letecká doprava, Česká republika, mezinárodní doprava, Tádžikistán
64

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Dominikánskou republikou o leteckých službách

64/1 VHZD 64/2 VZOB Dan Ťok(ministr dopravy)Leopold Sulovský (VHZD) Hassan Mezian (VZOB) 8. schůze č.210  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: letecká doprava, Dominikánská republika, Česká republika, mezinárodní doprava
65

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a vládou Indonéské republiky o letecké dopravě

65/1 VHZD 65/2 VZOB Dan Ťok(ministr dopravy)Jan Veleba (VHZD) Hassan Mezian (VZOB) 8. schůze č.211  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: letecká doprava, Česká republika, mezinárodní doprava, Indonésie
66

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Královstvím Saúdské Arábie o leteckých dopravních službách

66/1 VHZD 66/2 VZOB Dan Ťok(ministr dopravy)Jiří Hlavatý (VHZD) Hassan Mezian (VZOB) 8. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán: Lhůta pro výbory: letecká doprava, Saúdská Arábie, Česká republika, mezinárodní doprava
68

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kubánskou republikou na straně druhé podepsaná v Bruselu dne 12. prosince 2016

68/1 VZOB Lubomír Zaorálek(ministr zahraničních věcí)Patrik Kunčar (VZOB) 8. schůze č.205  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: Evropská unie, Kuba, politická spolupráce, sbližování politik
70

Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Vídeňská úmluva na ochranu ozonové vrstvy, sjednaná ve Vídni dne 22. března 1985, Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, sjednaný v Montrealu dne 16. září 1987, v platném znění, a změna Montrealského protokolu, přijatá v Kigali dne 15. října 2016

70/1 VUZP 70/2 VZOB Richard Brabec(ministr životního prostředí)Jan Látka (VUZP) Václav Láska (VZOB) 8. schůze č.213  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: znečišťování životního prostředí, opatření na kontrolu znečištění, Česká republika, prevence znečištění, znečišťování stratosféry, znečišťování atmosféry, mezinárodní úmluva, ozon, látky znečišťující stratosféru
71

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru

71/1 VZOB Martin Stropnický(ministr obrany)Lubomír Franc (VZOB) 8. schůze č.240  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: Slovensko, Česká republika, dvoustranná dohoda, vzdušný prostor, vojenské letectvo
89

Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2016

89/1 UPV 89/2 VHZD 89/3 VVVK Ivana Janů(předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů)
  Jaroslav Větrovský (UPV) Petr Holeček (VHZD) Jaromíra Vítková (VVVK) 8. schůze č.241  - bere na vědomí
  Podán:
  90

  Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2016

  90/1 VVVK 90/2 UPV Anna Šabatová(Veřejný ochránce práv)
   Václav Chaloupek (VVVK) Jiří Dienstbier (UPV) 8. schůze č.242  - bere na vědomí
   Podán:
   91

   Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2016

   91/1 VHZD 91/2 UPV Miloslav Kala(prezident NKÚ)
    Jan Veleba (VHZD) Michael Canov (UPV) 8. schůze č.243  - bere na vědomí
    Podán:
    94

    Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu

    94/1 VVVK 94/2 VZOB Kateřina Valachová(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)Stanislav Štech(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)Václav Homolka (VVVK) Tomáš Jirsa (VZOB) 8. schůze č.223  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, sport, dopování, mezinárodní úmluva, tělesná výchova, povzbuzující prostředek
    95

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o přistoupení k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Ekvádoru

    95/1 VHZD 95/2 VZOB Jiří Havlíček(ministr průmyslu a obchodu)Jiří Hlavatý (VHZD) Lubomír Franc (VZOB) 8. schůze č.203  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory: obchodní vztahy, mezinárodní obchod, Evropská unie, Ekvádor, Kolumbie, Peru, Česká republika, obchodní dohoda
    97

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Islámskou republikou Afghánistán na straně druhé

    97/1 VZOB Lubomír Zaorálek(ministr zahraničních věcí)Tomáš Czernin (VZOB) 8. schůze č.206  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory: Evropská unie, Česká republika, mezinárodní spolupráce, dohoda o spolupráci, Afghánistán
    99

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Turks a Caicos, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 22. října v Praze a dne 16. prosince 2004 v Grand Turk

    99/1 VHZD 99/2 VZOB Andrej Babiš(ministr financí)Ivan Pilný(ministr financí)Jiří Cieńciała (VHZD) Hassan Mezian (VZOB) 8. schůze č.214  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní dohoda, daň z příjmů, Česká republika, úspory, vypovědění smlouvy, daňová úmluva, Ostrovy Turks a Caicos
    100

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a závislým zámořským územím Spojeného království Montserrat, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 22. října 2004 v Praze a dne 7. dubna 2005 v Montserratu

    100/1 VHZD 100/2 VZOB Andrej Babiš(ministr financí)Ivan Pilný(ministr financí)Petr Holeček (VHZD) Hassan Mezian (VZOB) 8. schůze č.215  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní dohoda, daň z příjmů, Montserrat, Česká republika, úspory, vypovědění smlouvy, daňová úmluva
    101

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Ostrovem Man, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 8. června 2004 v Praze a dne 19. listopadu 2004 v Douglasu

    101/1 VHZD 101/2 VZOB Andrej Babiš(ministr financí)Ivan Pilný(ministr financí)Leopold Sulovský (VHZD) Hassan Mezian (VZOB) 8. schůze č.216  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní dohoda, daň z příjmů, Česká republika, úspory, vypovědění smlouvy, daňová úmluva, ostrov Man
    102

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Arubu o automatické výměně informací týkající se příjmů z úspor v podobě úrokových plateb, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 8. června 2004 v Praze a dne 9. listopadu 2004 v Haagu

    102/1 VHZD 102/2 VZOB Andrej Babiš(ministr financí)Ivan Pilný(ministr financí)Petr Šilar (VHZD) Hassan Mezian (VZOB) 8. schůze č.217  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory: příjem, mezinárodní dohoda, Nizozemsko, Česká republika, úspory, vypovědění smlouvy, úrok
    103

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily o automatické výměně informací týkající se příjmů z úspor v podobě úrokových plateb, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 8. června 2004 v Praze a dne 27. srpna 2004 v Haagu

    103/1 VHZD 103/2 VZOB Andrej Babiš(ministr financí)Ivan Pilný(ministr financí)Pavel Štohl (VHZD) Hassan Mezian (VZOB) 8. schůze č.218  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní dohoda, daň z příjmů, Nizozemsko, Česká republika, úspory, vypovědění smlouvy, daňová úmluva, Aruba, Nizozemské Antily
    104

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Kajmanskými ostrovy, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 22. října 2004 v Praze a dne 17. dubna 2005 v Grand Caymanu

    104/1 VHZD 104/2 VZOB Andrej BabišIvan Pilný(ministr financí)Jan Veleba (VHZD) Hassan Mezian (VZOB) 8. schůze č.219  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní dohoda, daň z příjmů, Česká republika, úspory, vypovědění smlouvy, daňová úmluva, Kajmanské ostrovy
    105

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Anguilly týkající se automatické výměny informací o příjmech z úspor ve formě úrokových plateb, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 22. října 2004 v Praze a dne 9. prosince 2004 v Anguille

    105/1 VHZD 105/2 VZOB Andrej Babiš(ministr financí)Ivan Pilný(ministr financí)Ladislav Kos (VHZD) Hassan Mezian (VZOB) 8. schůze č.220  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní dohoda, daň z příjmů, Česká republika, úspory, vypovědění smlouvy, daňová úmluva, Anguilla
    106

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi vládou České republiky a vládou Britských Panenských ostrovů, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 22. října 2004 v Praze a dne 11. dubna 2005 v Tortole

    106/1 VHZD 106/2 VZOB Andrej Babiš(ministr financí)Ivan Pilný(ministr financí)Lumír Aschenbrenner (VHZD) Hassan Mezian (VZOB) 8. schůze č.221  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní dohoda, daň z příjmů, Česká republika, úspory, vypovědění smlouvy, daňová úmluva, Britské Panenské ostrovy
    107

    Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2016

    107/1 VEU Bohuslav Sobotka(předseda vlády)
     Václav Hampl (VEU) 8. schůze č.231  - bere na vědomí
     Podán:
     129

     Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v Litvě, Estonsku, Lotyšsku a Polsku v rámci Posílené předsunuté přítomnosti NATO

     129/1 VZOB Martin Stropnický(ministr obrany)Václav Láska (VZOB) 8. schůze č.239  - vyslovuje souhlas
     Podán: armáda, NATO, Polsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, vojska v zahraničí, vojenská spolupráce
     130

     Návrh senátního návrhu zákona senátora Libora Michálka, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

     130/1 VHZD Libor Michálek (senátor)zpravodaj pro 1. čtení - Pavel ŠtohlPavel Štohl (VHZD) 8. schůze č.198  - přikazuje
     Podán: daň z příjmů, investiční příjem, daňová úleva, investiční společnost
     132

     Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2016

     132/1 VHZD 132/2 SKSP Jaromír Novák(předseda ČTÚ)
      František Bradáč (VHZD) Zuzana Baudyšová (SKSP) 8. schůze č.244  - bere na vědomí
      Podán:
      134

      Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

      Milan Štěch(zástupce komise Senátu)
       8. schůze č.222  - schvaluje
       Podán:
       138

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

       138/1 VZSP 138/2 UPV Michaela Marksová(ministr práce a sociálních věcí)Jiří Vosecký (VZSP) Emilie Třísková (UPV) 8. schůze č.235  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 259/2017 Sb. sociální zabezpečení, legislativa sociálního zabezpečení, osoba samostatně výdělečně činná, důchodový plán, pojistné, zdravotní pojištění
       139

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů

       139/1 VZOB Martin Stropnický(ministr obrany)Zdeněk Brož (VZOB) 8. schůze č.238  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 263/2017 Sb. odměňování, armáda, mzda, prémie, vojenský personál, profesionální armáda
       140

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

       140/1 VUZP 140/2 UPV Věra Kovářová(zástupce skupiny poslanců)Zbyněk Linhart (VUZP) Anna Hubáčková (UPV) 8. schůze č.236  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 257/2017 Sb. veřejný majetek, obec, správní pravomoc
       141

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

       141/1 VHZD Dan Ťok(ministr dopravy)Jaromír Strnad (VHZD) 8. schůze č.208  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 261/2017 Sb. letecká doprava, ochrana proti hluku, letecké právo, letecká kontrola, letiště, civilní letectví, vzdušná bezpečnost
       142

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů

       142/1 VHZD Bohuslav Sobotka(předseda vlády)Ladislav Kos (VHZD) 8. schůze č.226  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 253/2017 Sb. chemický výrobek, povolení k prodeji, nebezpečná látka, zakázaná zbraň, řízení výroby, jedovatá látka, obchodní licence, biologická zbraň, chemická zbraň
       143

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů

       143/1 VHZD 143/2 UPV 143/3 VUZP 143/4 VVVK 143/5 SKSP Jiří Havlíček(ministr průmyslu a obchodu)Karel Kratochvíle (VHZD) Václav Chaloupek (SKSP) Zdeněk Nytra (VUZP) Jaroslav Větrovský (UPV) Václav Chaloupek (VVVK) 8. schůze č.200  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 252/2017 Sb. televize, televize s vysokou rozlišovací schopností, elektronické publikování
       144

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

       144/1 UPV Martin Plíšek(poslanec)Jan Chvojka(poslanec)Marek Benda(poslanec)Radek Vondráček(poslanec)Miroslav Antl (UPV) 8. schůze č.247  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 258/2017 Sb. právnická profese, odborná kvalifikace, advokát, profesní komora
       145

       Návrh zákona o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů

       145/1 UPV Milan Chovanec(ministr vnitra)Jiří Dienstbier (UPV) 8. schůze č.193  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 246/2017 Sb. politické strany, organizace strany, evropská strana, založení strany, politický program, nadace
       146

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

       146/1 VHZD Věra Kovářová(zástupce skupiny poslanců)Pavel Štohl (VHZD) 8. schůze č.237  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 254/2017 Sb. daň z příjmů, daňová úleva, krevní transfuze
       147

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

       147/1 VHZD 147/2 VUZP 147/3 VZSP Robin Böhnisch(zástupce skupiny poslanců)Jan Veleba (VHZD) Jan Žaloudík (VZSP) Renata Chmelová (VUZP) 8. schůze č.246  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 255/2017 Sb. kožešiny a jejich zpracování, ochrana zvířat, chov zvířat, kožešinová zvířata
       148

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

       148/1 VUZP Richard Brabec(ministr životního prostředí)Jitka Seitlová (VUZP) 8. schůze č.212  - pozměňovací návrhy
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 326/2017 Sb. environmentální politika, ochrana životního prostředí, vliv na životní prostředí, sledování životního prostředí, správní dohled, přibližování legislativy, prevence environmentálních rizik
       149

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů

       149/1 VZOB 149/2 UPV Bohuslav Sobotka(předseda vlády)Patrik Kunčar (VZOB) Miroslav Antl (UPV) 8. schůze č.227  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 257/2017 Sb. ukládání a vyhledávání informací, důvěrná informace, ochrana komunikací, státní tajemství
       150

       Návrh zákona o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže)

       150/1 VHZD Bohuslav Sobotka(předseda vlády)Jiří Cieńciała (VHZD) 8. schůze č.228  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 262/2017 Sb. soutěžní politika, soutěžní právo, kontrola restriktivních praktik, přibližování legislativy, právo států, odškodnění
       151

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

       151/1 VZOB 151/2 UPV Bohuslav Sobotka(předseda vlády)František Bublan (VZOB) Miroslav Antl (UPV) 8. schůze č.229  - pozměňovací návrhy
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 325/2017 Sb. veřejná bezpečnost, činnost základních institucí, činnost orgánů, pravomoc instituce, kontrolní moc, parlamentní kontrola, důvěrná informace, tajná služba, organizovaný zločin
       152

       Návrh zákona o elektronické identifikaci

       152/1 VUZP 152/2 UPV 152/3 VZSP Milan Chovanec(ministr vnitra)Renata Chmelová (VUZP) Peter Koliba (VZSP) Miroslav Nenutil (UPV) 8. schůze č.194  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 250/2017 Sb. identifikační průkaz, aplikovaná informatika, policejní kontrola, elektronický podpis, elektronická správa dokumentů, evidence obyvatelstva, ochrana údajů
       153

       Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronické identifikaci

       153/1 VUZP 153/2 UPV 153/3 VZSP Milan Chovanec(ministr vnitra)Renata Chmelová (VUZP) Peter Koliba (VZSP) Miroslav Nenutil (UPV) 8. schůze č.195  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 251/2017 Sb. identifikační průkaz, aplikovaná informatika, policejní kontrola, tajná služba, elektronický podpis, elektronická správa dokumentů, evidence obyvatelstva, ochrana údajů
       154

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh

       154/1 VHZD Jiří Havlíček(ministr průmyslu a obchodu)Petr Holeček (VHZD) 8. schůze č.201  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 265/2017 Sb. technické předpisy a normy, bezpečnost výrobku, řízení jakosti průmyslových výrobků, regulace trhu, sladění norem, technická norma, uvedení výrobku na trh, správní kontrola
       155

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

       155/1 VHZD Jiří Havlíček(ministr průmyslu a obchodu)Leopold Sulovský (VHZD) 8. schůze č.202  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 264/2017 Sb. řízení jakosti průmyslových výrobků, ochrana spotřebitele, domácí trh, spotřebitelská politika, elektronický obchod, zásilkový obchod, regionální trh
       156

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů

       156/1 VZOB Milan Chovanec(ministr vnitra)Václav Láska (VZOB) 8. schůze č.196  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 247/2017 Sb. odměňování, mzdová politika, veřejná správa, mzda, vězeňský personál, státní zaměstnanec, celník, tajná služba, policie
       157

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

       157/1 VZOB 157/2 UPV 157/3 VUZP Milan Chovanec(ministr vnitra)Václav Láska (VZOB) Jiří Carbol (VUZP) Jaroslav Větrovský (UPV) 8. schůze č.197  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 248/2017 Sb. odborná kvalifikace, veřejný pořádek, oprávnění k výkonu služby, povinnosti úředníka, policie, městská policie
       158

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů

       158/1 VHZD 158/2 VUZP 158/3 SKRV Martin Půta(zástupce Libereckého kraje)Jan Hajda (VHZD) Radko Martínek (SKRV) Radko Martínek (VUZP) 8. schůze č.199  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 260/2017 Sb. daňový systém, daň z příjmů, rozpočtové zdroje, obec, místní daň, územní samospráva, obecní rozpočet
       160

       Zasedání Evropské rady ve dnech 22. a 23. června 2017 - závěry

       160/1 VEU Bohuslav Sobotka(předseda vlády)
        Václav Hampl (VEU) 8. schůze č.230  - schvaluje
        Podán:
        161

        Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb.

        161/1 UPV 161/2 VUZP 161/3 VHZD 161/4 SKUCR Radek Vondráček(zástupce skupiny poslanců)Miroslav Nenutil (UPV) Eliška Wagnerová (SKUCR) Jaromír Strnad (VHZD) Radko Martínek (VUZP) 8. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 249/2017 Sb. obchodní informace, obchodní smlouva, zpřístupňování informací, veřejné vlastnictví