Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
9. schůze Senátu v 11. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 167 - Zákon o veřejném zdravotním pojištění
 • 168 - Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
 • 169 - Zákon o oběhu osiva a sadby
 • 170 - Zákon o rostlinolékařské péči
 • 171 - Veterinární zákon
 • 175 - Novela občanského soudního řádu
 • 176 - Zákon o statusu veřejné prospěšnosti
 • 177 - Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní
 • 179 - Zákon o nemocenském pojištění
 • 180 - Zákon o zaměstnanosti
 • 181 - Zákon o vnitrozemské plavbě
 • 182 - Zákon o silniční dopravě
 • 183 - Zákon o řízení a kontrole veřejných financí
 • 184 - Zákon o řízení a kontrole veřejných financí - související
 • 185 - Novela živnostenského zákona

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 166 - Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
 • 173 - Branný zákon
 • 174 - Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
 • 186 - Novela exekučního řádu

mezinárodní smlouva

 • 131 - Souhlas s odstoupením ČR od Charty Mezinárodního energetického fóra

jiný

 • 92 - Výroční zpráva ÚSTR za rok 2016
 • 187 - Návrh kandidáta na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

senátní návrh schválený v PS

 • 172 - Stykový zákon
 • 178 - Občanský soudní řád - senátní návrh
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
92

Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2016

92/1 UPV 92/2 VVVK Emilie Benešová(předseda ÚSTR)
  Miroslav Nenutil (UPV) Jaromír Jermář (VVVK) 9. schůze č.275  - bere na vědomí
  Podán:
  131

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s odstoupením České republiky od Charty Mezinárodního energetického fóra

  131/1 VHZD 131/2 VZOB Jiří Havlíček(ministr průmyslu a obchodu)František Bradáč (VHZD) Patrik Kunčar (VZOB) 9. schůze č.265  - vyslovuje souhlas
  Podán: Lhůta pro výbory: odvětví energetiky, vypovědění smlouvy, mezinárodní charta
  166

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  166/1 VZSP 166/2 UPV Vít Kaňkovský(zástupce skupiny poslanců)Jaroslav Malý (VZSP) Emilie Třísková (UPV) 9. schůze č.274  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 301/2017 Sb. sociální zabezpečení, zdravotně postižený člověk, sociální dávky, péče o postižené osoby, pomůcky pro postižené osoby, tělesně postižený člověk, prostředky zdravotnické techniky, zdravotní péče
  167

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

  167/1 VZSP 167/2 UPV Miloslav Ludvík(ministr zdravotnictví)Peter Koliba (VZSP) Radek Sušil (UPV) 9. schůze č.250  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 290/2017 Sb. všeobecné zdravotní pojištění, zdravotní pojištění
  168

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

  168/1 VZSP 168/2 UPV Miloslav Ludvík(ministr zdravotnictví)Milada Emmerová (VZSP) Radek Sušil (UPV) 9. schůze č.251  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 297/2017 Sb. povinné pojištění, všeobecné zdravotní pojištění, pojistné, zdravotní pojištění, daňový základ
  169

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

  169/1 VHZD Marian Jurečka(ministr zemědělství)Petr Šilar (VHZD) 9. schůze č.267  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 295/2017 Sb. osivo, sadba, ochrana odrůd rostlin, rozmnožování rostlin, přibližování legislativy
  170

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

  170/1 VHZD Marian Jurečka(ministr zemědělství)Jan Hajda (VHZD) 9. schůze č.268  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 299/2017 Sb. rostlinná výroba, přípravky ochrany rostlin, padělání, rostlinolékařská legislativa, bezpečnost výrobku, ochrana zdraví rostlin, ochrana rostlin, správní kontrola
  171

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

  171/1 VHZD Marian Jurečka(ministr zemědělství)Jan Veleba (VHZD) 9. schůze č.269  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 302/2017 Sb. živočišný produkt, živočišná výroba, zdraví zvířat, hospodářské zvíře, veterinární legislativa, chov zvířat, veterinární inspekce
  172

  Návrh zákona o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek a o změně zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů (stykový zákon)

  172/1 UPV 172/2 VUZP Eliška Wagnerová(senátorka)Miroslav Nenutil (UPV) Miloš Vystrčil (VUZP) 9. schůze č.273  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 300/2017 Sb. legislativní proces, parlamentní proces, hlasování o zákonu, jednací řád parlamentu, schválení zákona, dvoukomorový systém, parlamentní dokument
  173

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze

  173/1 VZOB Martin Sedlář(zástupce skupiny poslanců)Zdeněk Brož (VZOB) 9. schůze č.272  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 294/2017 Sb. odměňování, mzdová politika, armáda, zálohy, dobrovolná vojenská služba, vojenské cvičení
  174

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

  174/1 VHZD Václav Votava(zástupce skupiny poslanců)Lumír Aschenbrenner (VHZD) 9. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 293/2017 Sb. pojištění zákonné odpovědnosti, motorové vozidlo, pojištění motorových vozidel
  175

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

  175/1 UPV Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) 9. schůze č.260  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 296/2017 Sb. soudní řízení, občanskoprávní řízení, nevyřízené soudní spory, dělba práce
  176

  Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením statusu veřejné prospěšnosti

  176/1 UPV 176/2 VUZP Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)Jiří Dienstbier (UPV) Jitka Seitlová (VUZP) 9. schůze č.261  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 303/2017 Sb. veřejně prospěšná služba, církev, veřejná instituce, sociální hospodářství, služba ve veřejném zájmu, obchodní rejstřík, správní kontrola
  177

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  177/1 VHZD Ivan Pilný(ministr financí)Pavel Štohl (VHZD) 9. schůze č.257  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 305/2017 Sb. vybírání daní, daňové orgány, mezinárodní spolupráce, mezinárodní daňové právo, finanční kontrola, evropská spolupráce
  178

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

  178/1 UPV 178/2 VUZP Jitka Seitlová (zástupce Senátu)Jiří Burian (UPV) Jiří Carbol (VUZP) 9. schůze č.263  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 291/2017 Sb. soudní řízení, právní systém, převod vlastnictví, nemovitost, bytové právo
  179

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

  179/1 VZSP Michaela Marksová(ministr práce a sociálních věcí)Božena Sekaninová (VZSP) 9. schůze č.252  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 310/2017 Sb. sociální dávky, chronické onemocnění, osoba samostatně výdělečně činná, zdravotní pojištění, domácí péče
  180

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 93/2017 Sb.

  180/1 VZSP Michaela Marksová(ministr práce a sociálních věcí)Daniela Filipiová (VZSP) 9. schůze č.253  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 327/2017 Sb. zdravotně postižený pracovník, zdravotně postižený člověk, lékařský posudek, poptávka po zaměstnání, podpora v nezaměstnanosti, hájené zaměstnání, integrace postižených osob
  181

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

  181/1 VHZD Dan Ťok(ministr dopravy)František Bradáč (VHZD) 9. schůze č.255  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 292/2017 Sb. pracovní podmínky, vnitrozemská vodní doprava, říční plavba, plavební licence, zaměstnanec, vnitrozemská vodní cesta
  182

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

  182/1 VHZD Dan Ťok(ministr dopravy)František Bradáč (VHZD) 9. schůze č.256  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 304/2017 Sb. organizace dopravy, dopravní podnik, osobní doprava, silniční doprava, dopravní licence, taxi, dopravce, hromadná doprava
  183

  Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí

  183/1 VHZD 183/2 VUZP Ivan Pilný(ministr financí)Jiří Hlavatý (VHZD) Miloš Vystrčil (VUZP) 9. schůze č.258  - zamítá
  Podán: Lhůta pro Senát: veřejné finance, finanční řízení, účetnictví veřejných institucí, koordinace financování, finanční kontrola
  184

  Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných financí

  184/1 VHZD 184/2 VUZP Ivan Pilný(ministr financí)Jiří Hlavatý (VHZD) Miloš Vystrčil (VUZP) 9. schůze č.259  - zamítá
  Podán: Lhůta pro Senát: veřejné finance, finanční řízení, účetnictví veřejných institucí, finanční kontrola
  185

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

  185/1 VHZD Jiří Havlíček(ministr průmyslu a obchodu)Petr Holeček (VHZD) 9. schůze č.264  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 289/2017 Sb. oprávnění k výkonu služby, živnost, živnostník, osoba samostatně výdělečně činná
  186

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  186/1 UPV Zdeněk Ondráček(zástupce skupiny poslanců)Miroslav Antl (UPV) 9. schůze č.262  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 298/2017 Sb. vyživovací povinnost, osvojování vědomostí, náklady na vzdělávání, pravomoc výkonné moci, vyživovaná osoba, výkon rozhodnutí, zletilost, dítě
  187

  Návrh kandidáta na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

  187/1 VK Miloš Zeman(prezident republiky)
   Luděk Jeništa (VK) 9. schůze č.271  - bere na vědomí
   Podán:
   Tisky EU
   Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
   N 036/11
   Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU

   (8633/17)
   COM (2017) 253

   Česká verze
   doručena dne 28.4.2017
   Historie tisku EU
   VEU
   Šárka Jelínková

   15.8.2017
   č. 106 N 036/11/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo práce a sociálních věcíVZSP
   • Usnesení přijato
   • 18.7.2017

    
   9. schůze
   č. 254 - závěrečné usnesení přijato
   16.8.2017
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis

   reakce Komise (15.11.2017)
   IPEX

   omluvená nepřítomnost v prácirovnost žen a mužůrovné zacházenídiskriminace na základě pohlavívstup do zaměstnánípracovní podmínkypracovní právopružná pracovní dobapolitika zaměstnanosti EUtrh práce
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Milan Petřík
   K 037/11
   Diskusní dokument o sociálním rozměru Evropy

   (8717/17)
   COM (2017) 206

   Česká verze
   doručena dne 3.5.2017
   Historie tisku EU
   VEU
   Šárka Jelínková

   15.8.2017
   č. 108 K 037/11/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Úřad vládyVZSP
   • Usnesení přijato
   • 18.7.2017

    
   9. schůze
   č. 270 - závěrečné usnesení přijato
   16.8.2017
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis

   reakce Komise (15.11.2017)
   IPEX

   sociální zabezpečeníevropská sociální politikavolný pohyb osobvzdělávánírovné zacházenínezaměstnanostspolečensko-hospodářské poměrystárnutí obyvatelstvahospodářská a sociální soudržnosttrh práce
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Milan Petřík
   J 038/11
   Návrh interinstitucionální vyhlášení evropského pilíře sociálních práv

   (8693/17)
   COM (2017) 251

   Česká verze
   doručena dne 3.5.2017
   Historie tisku EU
   VEU
   Šárka Jelínková

   15.8.2017
   č. 108 J 038/11/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Úřad vládyVZSP
   • Usnesení přijato
   • 18.7.2017

    
   9. schůze
   č. 270 - závěrečné usnesení přijato
   16.8.2017
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis

   reakce Komise (15.11.2017)
   IPEX

   eurozónasociální zabezpečenísociální právaevropská sociální politikatrh prácepolitika zaměstnanosti EUsociální dialog (EU)začlenění do společnostihospodářská politikapracovní podmínky
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Milan Petřík
   N 042/11
   Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje jednotná digitální brána pro poskytování informací, postupů, asistenčních služeb a služeb pro řešení problémů a kterým se mění nařízení (EU) č. 1024/2012

   (8838/17)
   COM (2017) 256

   Česká verze
   doručena dne 1.6.2017
   Historie tisku EU
   VEU
   Jiří Dušek

   15.8.2017
   č. 109 N 042/11/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo průmyslu a obchodu 9. schůze
   č. 266 - závěrečné usnesení přijato
   16.8.2017
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis

   reakce Komise (20.11.2017)
   IPEX

   typ podnikuobčan EUpřeshraniční tok datsprávní formalityzpřístupňování informacívýměna informacíinformační systémjednotný trhsprávní spolupráceslužby
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Dita Voleská