Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
10. schůze Senátu v 11. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 194 - Antidiskriminační zákon
 • 196 - Zákon o platebním styku
 • 197 - Zákon o platebním styku - související zákony
 • 198 - Zákon o rozpočtových pravidlech

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 195 - Zákon o zdravotnických prostředcích
 • 199 - Zákon o zmírnění majetkových křivd
 • 200 - Zákon o Hospodářské a Agrární komoře ČR

senátní návrh zákona

 • 190 - Novela zákona o evidenci tržeb - senátní návrh
 • 191 - Novela zákona o léčivech - senátní návrh
 • 193 - Zákon o odpovědnosti za přestupky - senátní návrh

mezinárodní smlouva

 • 135 - Úmluva MOP o práci na moři
 • 136 - Prozatimní dohoda ES - Pobřeží Slonoviny
 • 137 - Prozatimní dohoda ES - Ghana
 • 163 - Opční protokol k úmluvě Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením

jiný

 • 162 - Zpráva o výkonu dohledu nad fin. trhem 2016
 • 203 - Zasedání Evropské rady (19. a 20. října 2017) - komentovaný návrh pořadu jednání
 • 205 - Návrh kandidáta na člena Národní rozpočtové rady
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
135

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Mezinárodní organizace práce o práci na moři, přijatá v roce 2006

135/1 VZSP 135/2 VZOB Michaela Marksová(ministr práce a sociálních věcí)Dan Ťok(ministr dopravy)Lumír Kantor (VZSP) Lubomír Franc (VZOB) 10. schůze č.278  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: námořní doprava, pracovní podmínky, rybářský průmysl, Mezinárodní organizace práce, ratifikace dohody
136

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi Pobřežím slonoviny na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Abidžanu dne 26. listopadu 2008 a v Bruselu dne 22. ledna 2009

136/1 VHZD 136/2 VZOB Lubomír Zaorálek(ministr zahraničních věcí)Ladislav Kos (VHZD) Tomáš Jirsa (VZOB) 10. schůze č.286  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: Pobřeží slonoviny, ratifikace dohody, hospodářská spolupráce, předběžná dohoda (EU), Evropské společenství
137

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi Ghanou na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Bruselu dne 28. července 2016

137/1 VHZD 137/2 VZOB Lubomír Zaorálek(ministr zahraničních věcí)Ladislav Kos (VHZD) Tomáš Jirsa (VZOB) 10. schůze č.287  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: Evropská unie, Ghana, hospodářská dohoda, ratifikace dohody, hospodářská spolupráce, předběžná dohoda (EU)
162

Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2016

162/1 VHZD Jiří Rusnok(guvernér ČNB)
  Jan Hajda (VHZD) 10. schůze č.291  - bere na vědomí
  Podán:
  163

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Opční protokol k úmluvě Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením

  163/1 VZSP 163/2 VZOB Michaela Marksová(ministr práce a sociálních věcí)Alena Dernerová (VZSP) Hassan Mezian (VZOB) 10. schůze č.279  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, zdravotně postižený pracovník, zdravotně postižený člověk, mezinárodní úmluva OSN
  190

  Návrh senátního návrhu zákona senátora Vladimíra Plačka a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších zákonů

  190/1 VHZD Vladimír Plaček (senátor)Milada Emmerová (senátorka)Eva Syková (senátorka)Alena Šromová (senátorka)Alena Dernerová (senátorka)Božena Sekaninová (senátorka)Lubomír Franc (senátor)Jiří Vosecký (senátor)Jaroslav Doubrava (senátor)Václav Homolka (senátor)zpravodaj pro 1. čtení - Pavel ŠtohlPavel Štohl (VHZD) 10. schůze č.302  - přikazuje
  Podán: Lhůta pro výbory: veřejná správa, vybírání daní, daňový poplatník, daňová kontrola, jednotný účetní systém, ukládání a vyhledávání informací, příjem ? platba
  191

  Návrh senátního návrhu zákona senátora Vladimíra Plačka a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších zákonů

  191/1 VZSP Vladimír Plaček (senátor)Milada Emmerová (senátorka)Eva Syková (senátorka)Alena Šromová (senátorka)Božena Sekaninová (senátorka)Lubomír Franc (senátorka)Jiří Vosecký (senátor)Jaroslav Doubrava (senátor)Václav Homolka (senátor)zpravodaj pro 1. čtení - Alena DernerováAlena Dernerová (VZSP) 10. schůze č.303  - přikazuje
  Podán: Lhůta pro výbory: informační systém, elektronický dokument, organizace zdravotnictví, zdravotnická služba, vyhlášení zákona, farmaceutický výrobek, ukládání a vyhledávání informací, lék, kontrola léčiv, elektronická správa dokumentů
  193

  Návrh senátního návrhu zákona senátora Iva Valenty, Lumíra Aschenbrennera, Michaela Canova, Zdeňky Hamousové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

  193/1 UPV 193/3 UPV 193/2 VUZP 193/4 VUZP Ivo Valenta (senátor)Lumír Aschenbrenner (senátor)Michael Canov (senátor)Zdeňka Hamousová (senátorka)Zdeněk Nytra (senátor)Tomáš Jirsa (senátor)Jaroslav Zeman (senátor)Jaroslav Větrovský (senátor)Jiří Oberfalzer (senátor)Jaroslav Kubera (senátor)Zbyněk Linhart (senátor)Jan Horník (senátor)
   zpravodaj pro 1. čtení - Jiří DienstbierJiří Dienstbier (UPV) Zdeněk Nytra (VUZP) 10. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení č.304  - přikazuje
   Podán: Lhůta pro výbory: správní delikt, trvalý pobyt, správní sankce
   194

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

   194/1 UPV 194/2 VVVK Jan Chvojka(ministr vlády ČR)Eliška Wagnerová (UPV) Jiří Čunek (VVVK) 10. schůze č.285  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 365/2017 Sb. soudní řízení, sociální práva, antidiskriminační politika, rovné zacházení, diskriminace na základě státní příslušnosti, ombudsman
   195

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

   195/1 VZSP Vít Kaňkovský(poslanec)Alena Dernerová (VZSP) 10. schůze č.293  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 366/2017 Sb. poprodejní servis, prostředky zdravotnické techniky, zdravotní péče
   196

   Návrh zákona o platebním styku

   196/1 VHZD Ivan Pilný(ministr financí)Jiří Cieńciała (VHZD) 10. schůze č.281  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 370/2017 Sb. bankovnictví, jednotný trh, elektronické bankovnictví, bankovní systém, finanční transakce, platba, elektronické peníze
   197

   Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku

   197/1 VHZD Ivan Pilný(ministr financí)Jiří Cieńciała (VHZD) 10. schůze č.282  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 371/2017 Sb. finanční transakce, platba, směnný kurz, příjem ? platba
   198

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

   198/1 VHZD 198/2 VUZP Ivan Pilný(ministr financí)Petr Holeček (VHZD) Zdeněk Nytra (VUZP) 10. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 367/2017 Sb. rozpočtová pravidla, státní rozpočet, regionální rozvoj, finanční pomoc, státní podpora
   199

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik, ve znění zákona č. 121/2012 Sb.

   199/1 UPV 199/2 VVVK Vladislav Vilímec(zástupce skupiny poslanců)Jaroslav Větrovský (UPV) Jaromír Jermář (VVVK) 10. schůze č.292  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 364/2017 Sb. Ukrajina, nemovitý majetek, Československo, odškodnění, náhrada škody
   200

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění pozdějších předpisů

   200/1 VHZD 200/2 UPV Zbyněk Stanjura(zástupce skupiny poslanců)Jan Veleba (VHZD) Jiří Dienstbier (UPV) 10. schůze č.298  - zamítá
   Podán: Lhůta pro Senát: profesní organizace, informační systém, zájmové subjekty zemědělského sektoru, úřední list
   203

   Zasedání Evropské rady (19. a 20. října 2017) - komentovaný návrh pořadu jednání

   203/1 VEU Bohuslav Sobotka(předseda vlády)
    Václav Hampl (VEU) 10. schůze č.288  - bere na vědomí
    Podán:
    205

    Návrh kandidáta na člena Národní rozpočtové rady

     
     10. schůze č.290  - volí
     Podán: