Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
12. schůze Senátu v 11. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 232 - Zákon o léčivech

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 233 - Zákon o počtech členů zvláštních kontrolních orgánů PS

senátní návrh zákona

 • 206 - Zákon o o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání - senátní návrh
 • 207 - Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením - senátní návrh
 • 208 - Zákon o sociálních službách - senátní návrh
 • 209 - Zákon o volbách do P ČR
 • 225 - Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních - senátní návrh

mezinárodní smlouva

 • 215 - Ratifikace změn přílohy III Rotterdamské úmluvy

jiný

 • 192 - Petice "Za urychlení dostavby rychlostní silnice R6 Praha - Karlovy Vary - Cheb"
 • 217 - Zpráva o životním prostředí ČR 2016
 • 223 - Závěry a pokyny Evropské rady ze 14. a 15. prosince 2017
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
192

Petice "Za urychlení dostavby rychlostní silnice R6 Praha - Karlovy Vary - Cheb"

192/1 VVVK Jan Horník
  Zdeněk Berka (VVVK) Jiří Cieńciała (VHZD) 12. schůze č.355  - schvaluje
  Podán:
  206

  Návrh senátního návrhu zákona senátorky Aleny Dernerové a senátora Vladimíra Plačka, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů

  206/1 VZSP Alena Dernerová (senátorka)Vladimír Plaček (senátor)zpravodaj pro 1. čtení - Božena SekaninováBožena Sekaninová (VZSP) 12. schůze č.360  - schvaluje senátní návrh zákona
  Podán: Lhůta pro výbory: zdravotnické povolání, odborná kvalifikace, provozovatel alternativní medicíny, alternativní medicína
  207

  Návrh senátního návrhu zákona senátorů Vladimíra Plačka a Jiřího Voseckého, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  207/1 VZSP Vladimír Plaček (senátor)Jiří Vosecký (senátor)zpravodaj pro 1. čtení - Božena SekaninováBožena Sekaninová (VZSP) 12. schůze č.361  - schvaluje senátní návrh zákona
  Podán: Lhůta pro výbory: sociální zabezpečení, cena za dopravu, zdravotně postižený člověk, sociální dávky, péče o postižené osoby, tělesně postižený člověk
  208

  Návrh senátního návrhu zákona senátora Vladimíra Plačka a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

  208/1 VZSP 208/2 UPV Vladimír Plaček (senátor)Miluše Horská (senátorka)Šárka Jelínková (senátor)Lumír Kantor (senátor)Emilie Třísková (senátorka)Jiří Vosecký (senátor)zpravodaj pro 1. čtení - Božena SekaninováBožena Sekaninová (VZSP) Emilie Třísková (UPV) 12. schůze č.356  - přikazuje
  Podán: Lhůta pro výbory: zdravotně postižený člověk, sociální dávky, sociální služby, péče o postižené osoby, sociální péče, příspěvek na péči
  209

  Návrh senátního návrhu zákona senátora Milana Štěcha a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  209/1 UPV 209/2 VUZP 209/3 SKUCR Milan Štěch (senátor)Petr Vícha (senátor)Radko Martínek (senátor)Božena Sekaninová (senátorka)Jiří Dienstbier (senátor)Jan Žaloudík (senátor)Jan Hajda (senátor)Ivo Bárek (senátor)Vladimír Plaček (senátor)Jan Látka (senátor)Jaromír Jermář (senátor)Petr Orel (senátor)Ladislav Kos (senátor)Zdeněk Papoušek (senátor)Jiří Carbol (senátor)Václav Hampl (senátor)Patrik Kunčar (senátor)Jan Veleba (senátor)Václav Homolka (senátor)Jiří Cieńciała (senátor)Libor Michálek (senátor)Zbyněk Linhart (senátor)Eva Syková (senátorka)Emilie Třísková (senátorka)Karel Kratochvíle (senátor)Lubomír Franc (senátor)Jaroslav Malý (senátor)Pavel Štohl (senátor)Zdeněk Berka (senátor)Eliška Wagnerová (senátor)Václav Láska (senátor)Alena Šromová (senátorka)František Bradáč (senátor)Jiří Růžička (senátor)Jitka Seitlová (senátorka)Anna Hubáčková (senátorka)Jaromíra Vítková (senátorka)Šárka Jelínková (senátorka)Jiří Čunek (senátor)Jiří Oberfalzer (senátor)Ivo Valenta (senátor)Jiří Vosecký (senátor)Václav Chaloupek (senátor)Jiří Šesták (senátor)Renata Chmelová (senátorka)Lumír Kantor (senátor)Miluše Horská (senátorka)zpravodaj pro 1. čtení - Radek SušilRadek Sušil (UPV) Jiří Dienstbier (SKUCR) Zdeněk Nytra (VUZP) 12. schůze č.359  - schvaluje senátní návrh zákona
  Podán: Lhůta pro výbory: parlamentní volby, dvoukolové hlasování, horní komora
  215

  Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změn přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, přijaté v Ženevě dne 5. května 2017

  215/1 VUZP 215/2 VZOB Richard Brabec(ministr životního prostředí)Jan Látka (VUZP) Lubomír Franc (VZOB) 12. schůze č.349  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní obchod, Česká republika, chemický výrobek, nebezpečná látka, ratifikace dohody, zdravotní riziko, pesticidy, prevence environmentálních rizik
  217

  Zpráva o životním prostředí České republiky 2016

  217/1 VUZP Richard Brabec(ministr životního prostředí)Jan Látka (VUZP) 12. schůze č.348  - bere na vědomí
  Podán: environmentální politika, vliv na životní prostředí, sledování životního prostředí, kvalita životního prostředí, Česká republika, náklady za znečištění, zpráva o činnosti, ministerská odpovědnost
  223

  Závěry a pokyny Evropské rady ze 14. a 15. prosince 2017

  223/1 VEU Andrej Babiš(předseda vlády)
   Václav Hampl (VEU) 12. schůze č.338  - bere na vědomí
   Podán:
   225

   Návrh senátního návrhu zákona senátora Vladimíra Plačka a senátorky Aleny Dernerové, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů

   225/1 VZSP 225/2 VZSP 225/3 VZSP 225/4 VZSP Vladimír Plaček (senátor)Alena Dernerová (senátorka)zpravodaj pro 1. čtení - Alena ŠromováAlena Šromová (VZSP) 12. schůze č.357  - přikazuje
   Podán: Lhůta pro výbory: zdravotnické povolání, odborná kvalifikace, zdravotně postižený člověk, léčba, mentálně postižený člověk
   232

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů

   232/1 VZSP 232/2 UPV Adam Vojtěch(ministr zdravotnictví)Peter Koliba (VZSP) Radek Sušil (UPV) 12. schůze č.344  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 36/2018 Sb. farmaceutická legislativa, farmaceutický výrobek, zdraví veřejnosti, zdravotnická legislativa, lék, kontrola léčiv, implementující opatření státu, krevní transfuze
   233

   Návrh zákona o změně některých zákonů upravujících počet členů zvláštních kontrolních orgánů Poslanecké sněmovny

   233/1 UPV 233/2 VZOB Jan Chvojka(poslanec)Miroslav Nenutil (UPV) František Bublan (VZOB) 12. schůze č.341  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 35/2018 Sb. poslanec parlamentu, parlamentní výbor, parlamentní kontrola, dočasný výbor, dolní komora