Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
16. schůze Senátu v 11. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 288 - Zákon o ochraně ovzduší
 • 289 - Zákon o distribuci pojištění a zajištění
 • 290 - Zákon o distribuci pojištění a zajištění - související zákony
 • 291 - Zákoník práce
 • 293 - Státní záruka ČR na zajištění zápůjčky ČNB pro MMF
 • 294 - Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu
 • 296 - Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
 • 299 - Zákon o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev
 • 300 - Zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění
 • 306 - Zákon o důchodovém pojištění

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 303 - Zákon o vysokých školách
 • 304 - Zákon urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury
 • 305 - Školský zákon

senátní návrh zákona

 • 239 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některý zákonů (energetický zákon)
 • 261 - Zákon o silničním provozu
 • 312 - Zákon o státním občanství České republiky

návrh zákona zastupitelstva VÚSC

 • 292 - Zákon o obcích
 • 298 - Správní řád

mezinárodní smlouva

 • 246 - Meziamerická úmluva o vzájemné pomoci v trestních věcech
 • 247 - Změny Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
 • 249 - Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic mezi ČR a Iránem
 • 264 - Odvolání výhrady České republiky podle článku 29 odst. 4 Úmluvy o počítačové kriminalitě
 • 271 - Fiskální pakt
 • 272 - Smlouva ČR - Bělorusko o důchodovém zabezpečení
 • 274 - Protokol k Dohodě mezi ČR a USA o vědeckotechnické spolupráci

jiný

 • 242 - Petice dálnice D43 (Brno - Moravská Třebová)
 • 254 - Výroční zpráva NKÚ za rok 2017
 • 255 - Zpráva o činnosti VOP 2017
 • 266 - Zpráva o vývoji EU v roce 2017
 • 301 - Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
 • 307 - Závěry ze zasedání ER konané ve dnech 28. - 29. června

senátní návrh schválený v PS

 • 295 - Zákon o Ústavním soudu
 • 297 - Zákon o daních z příjmů
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
239

Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některý zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

239/1 VUZP 239/2 VHZD Jitka Seitlová (senátorka)Anna Hubáčková (senátorka)Šárka Jelínková (senátorka)Renata Chmelová (senátorka)František Bradáč (senátor)Zdeněk Papoušek (senátor)Jiří Carbol (senátor)Patrik Kunčar (senátor)Petr Šilar (senátor)Jiří Šesták (senátor)Zbyněk Linhart (senátor)Jaromíra Vítková (senátorka)Petr Holeček (senátor)Luděk Jeništa (senátor)Jiří Vosecký (senátor)Václav Chaloupek (senátor)Leopold Sulovský (senátor)Michael Canov (senátor)Ladislav Kos (senátor)Alena Dernerová (senátorka)Petr Orel (senátor)zpravodaj pro 1. čtení - Zdeněk NytraZdeněk Nytra (VUZP) Lumír Aschenbrenner (VHZD) 16. schůze č.478  - schvaluje senátní návrh zákona
Podán: Lhůta pro výbory: energetická politika, vlastnictví, elektrárenský průmysl, energetické právo, rozvod elektřiny, odškodnění, služba ve veřejném zájmu
242

Petice na podporu přípravy a realizace dálnice D43 (Brno - Moravská Třebová) a Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

242/1 VVVK 242/2 VHZD 242/3 VUZP Jaromíra Vítková
  Zdeněk Papoušek (VVVK) Jiří Cieńciała (VHZD) Radko Martínek (VUZP) 16. schůze č.454  - žádá
  Podán:
  246

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Meziamerická úmluva o vzájemné pomoci v trestních věcech (Nassau, 23. května 1992) a Opční protokol k Meziamerické úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech (Managua, 11. června 1993)

  246/1 UPV 246/2 VZOB Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)Taťána Malá(ministr spravedlnosti)Jan Kněžínek(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) Václav Láska (VZOB) 16. schůze č.471  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: Organizace amerických států, Česká republika, soudní spolupráce, mezinárodní úmluva, trestní soud, mezinárodní trestní právo, cizí státní občan, soudní spolupráce EU v trestních věcech
  247

  Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu

  247/1 VVVK 247/2 UPV 247/3 VVVKPS 247/4 VZOB Robert Plaga(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)Václav Homolka (VVVK) Václav Homolka (VVVKPS) Jaroslav Větrovský (UPV) Ladislav Václavec (VZOB) 16. schůze č.468  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, sport, dopování, mezinárodní úmluva, tělesná výchova, povzbuzující prostředek
  249

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky, podepsané dne 18. prosince 2017 v Teheránu

  249/1 VHZD 249/2 VZOB Alena Schillerová(ministr financí)František Bradáč (VHZD) Hassan Mezian (VZOB) 16. schůze č.449  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, Írán, ochrana investic, podpora investic
  254

  Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2017

  254/1 VHZD 254/2 UPV Miloslav Kala(prezident NKÚ)
   Jan Veleba (VHZD) Michael Canov (UPV) 16. schůze č.441  - bere na vědomí
   Podán:
   255

   Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2017

   255/1 VVVK 255/2 UPV Anna Šabatová(Veřejný ochránce práv)Zuzana Baudyšová (VVVK) Emilie Třísková (UPV) 16. schůze č.442  - bere na vědomí
   Podán: zpráva o činnosti, ombudsman
   261

   Návrh senátního návrhu zákona senátorů Ivo Valenty, Jana Horníka, Jiřího Voseckého a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

   261/1 VHZD 261/2 VUZP 261/3 VZSP Ivo Valenta (senátor)Jan Horník (senátor)Jiří Vosecký (senátor)Jaroslav Zeman (senátor)Zdeňka Hamousová (senátorka)Jiří Cieńciała (senátor)Tomáš Grulich (senátor)Jiří Oberfalzer (senátor)Milada Emmerová (senátorka)Jan Látka (senátor)Miroslav Nenutil (senátor)Patrik Kunčar (senátor)František Bradáč (VHZD) Jaroslav Malý (VZSP) Jiří Carbol (VUZP) 16. schůze č.479  - změna lhůty
   Podán: Lhůta pro výbory: silniční doprava, silniční provoz, jednostopé vozidlo, bezpečnost silničního provozu, alkohol
   264

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na odvolání výhrady České republiky podle článku 29 odst. 4 Úmluvy o počítačové kriminalitě

   264/1 UPV 264/2 VZOB Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)Taťána Malá(ministr spravedlnosti)Jan Kněžínek(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) Jaroslav Zeman (VZOB) 16. schůze č.472  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory: sběr dat, mezinárodní úmluva, počítačová kriminalita
   266

   Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2017

   266/1 VEU Andrej Babiš(předseda vlády)
    Václav Hampl (VEU) 16. schůze č.440  - bere na vědomí
    Podán:
    271

    Vládní návrh, kterým se předkládá Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii

    271/1 VHZD 271/2 VEU 271/3 VZOB Alena Schillerová(ministr financí)Martin Stropnický(ministr zahraničních věcí)Jan Hamáček(pověřený řízením ministerstva zahraničních věcí)Tomáš Petříček(ministr zahraničních věcí)Petr Šilar (VHZD) Václav Hampl (VEU) Jiří Dienstbier (SKUCR) Zdeněk Brož (VZOB) 16. schůze č.452  - odročuje jednání
    Podán: Lhůta pro výbory: Hospodářská a měnová unie, měnová politika, Česká republika, koordinace politik v Evropské měnové unii, finanční spolupráce, eurozóna, jednotná měnová politika, nečlenská země eurozóny, členská země eurozóny
    272

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Běloruskou republikou o důchodovém zabezpečení, podepsaná v Minsku dne 14. března 2018

    272/1 VZSP 272/2 VZOB Jaroslava Němcová(ministr práce a sociálních věcí)Petr Krčál(ministr práce a sociálních věcí)Alena Šromová (VZSP) Patrik Kunčar (VZOB) 16. schůze č.460  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, Bělorusko, sociální dávky, důchodový plán
    274

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol prodlužující a upravující Dohodu mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vědeckotechnické spolupráci podepsaný v Praze dne 27. 4. 2018

    274/1 VVVK 274/2 VZOB Robert Plaga(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)Zdeněk Berka (VVVK) Jaroslav Zeman (VZOB) 16. schůze č.469  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory: Spojené státy, Česká republika, vědecká spolupráce, technická spolupráce, vědecký výzkum
    288

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

    288/1 VUZP 288/2 VHZD Richard Brabec(ministr životního prostředí)Jitka Seitlová (VUZP) Petr Šilar (VHZD) 16. schůze č.465  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 172/2018 Sb. opatření na kontrolu znečištění, politika životního prostředí EU, znečišťování motorovými vozidly, náhradní palivo, snižování plynných emisí, atmosféra, spalovací plyny, znečišťující příměsi v atmosféře, skleníkový plyn
    289

    Návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění

    289/1 VHZD Alena Schillerová(ministr financí)Ladislav Kos (VHZD) 16. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 170/2018 Sb. pojištění, pojišťovna, pojistné právo, distributor, obchodník, ochrana spotřebitele, obchodní zprostředkovatel
    290

    Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění

    290/1 VHZD Alena Schillerová(ministr financí)Ladislav Kos (VHZD) 16. schůze č.445  - nezabývat se
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 171/2018 Sb. pojištění, pojišťovna, pojistná smlouva, profese v pojišťovnictví, distributor, pojistné plnění, obchodní zprostředkovatel
    291

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

    291/1 VZSP Jaroslava Němcová(ministr práce a sociálních věcí)Petr Krčál(ministr práce a sociálních věcí)Lumír Kantor (VZSP) 16. schůze č.458  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 181/2018 Sb. nemoc, zákoník práce, poptávka po zaměstnání, nezaměstnaný, pracovní úraz, zdravotní pojištění
    292

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

    292/1 VUZP 292/2 VHZD 292/3 SKRV Ivo Vondrák(zástupce Moravskoslezského kraje)Zdeněk Nytra (VUZP) Miloš Vystrčil (SKRV) Jiří Cieńciała (VHZD) 16. schůze č.438  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 175/2018 Sb. správní celek, město, obec
    293

    Návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění zápůjčky České národní banky pro Mezinárodní měnový fond

    293/1 VHZD Alena Schillerová(ministr financí)Jaromír Strnad (VHZD) 16. schůze č.446  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 179/2018 Sb. Mezinárodní měnový fond, Česká republika, centrální banka, záruka úvěru
    294

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a další související zákony

    294/1 VHZD Alena Schillerová(ministr financí)Petr Holeček (VHZD) 16. schůze č.447  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 182/2018 Sb. mezinárodní finance, finanční instituce, finanční trh, měnová krize, úvěrová instituce, investiční společnost, implementující opatření státu
    295

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

    295/1 UPV Eliška Wagnerová(zástupce Senátu)Miroslav Nenutil (UPV) 16. schůze č.464  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 173/2018 Sb. soudce a státní zástupce, soudce, ústavní soud, správní delikt
    296

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

    296/1 UPV Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)Taťána Malá(ministr spravedlnosti)Jan Kněžínek(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) 16. schůze č.470  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 176/2018 Sb. politika spolupráce, trestní právo, přeshraniční spolupráce, soudní spolupráce, soudní spolupráce EU v trestních věcech, evropský zatýkací rozkaz
    297

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

    297/1 VHZD Libor Michálek(zástupce Senátu)Lumír Aschenbrenner (VHZD) 16. schůze č.475  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 174/2018 Sb. daň z příjmů, daňová úleva, investiční společnost
    298

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

    298/1 UPV 298/2 VUZP Martin Netolický(zástupce Pardubického kraje)Jiří Dienstbier (UPV) Radko Martínek (VUZP) 16. schůze č.437  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 176/2018 Sb. veřejná funkce, neutralita, správní řízení, povinnosti úředníka
    299

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů

    299/1 VUZP 299/2 UPV Klára Dostálová(ministr pro místní rozvoj)Jiří Carbol (VUZP) Jiří Burian (UPV) 16. schůze č.444  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 177/2018 Sb. bydlení, bytová politika, převod vlastnictví, družstevní dům, rodinný dům, osobní vlastnictví
    300

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů

    300/1 VHZD Alena Schillerová(ministr financí)Leopold Sulovský (VHZD) 16. schůze č.448  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 180/20118 Sb. členský stát EU, sociální zabezpečení, sociální příspěvek, zaměstnanec, volný pohyb pracovníků, důchodový plán, penzijní připojištění
    301

    Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

    Jiří Šesták(zástupce výboru Senátu)Milan Štěch(zástupce výboru Senátu)
     16. schůze č.476  - schvaluje
     Podán:
     303

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 303/2017 Sb.

     303/1 VVVK Helena Válková(zástupce skupiny poslanců)Zdeněk Berka (VVVK) 16. schůze č.466  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 168/2018 Sb. vysokoškolské vzdělání, vzdělávací program
     304

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

     304/1 VHZD 304/2 UPV 304/3 VUZP Martin Kolovratník(zástupce skupiny poslanců)Jiří Cieńciała (VHZD) Jitka Seitlová (VUZP) Jaroslav Větrovský (UPV) 16. schůze č.443  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 169/2018 Sb. veřejné stavitelství, stavebnictví, odvětví energetiky, vodohospodářské stavby, silniční stavby, dopravní infrastruktura, rozvod vody, inženýrské stavby, rozvod elektřiny
     305

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

     305/1 VVVK 305/2 VUZP Václav Klaus(zástupce skupiny poslanců)Jiří Růžička (VVVK) Zbyněk Linhart (VUZP) 16. schůze č.467  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 167/2018 Sb. předškolní výchova, školská legislativa, povinná školní docházka, mateřská škola
     306

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

     306/1 VZSP Petr Krčál(ministr práce a sociálních věcí)Jiří Vosecký (VZSP) 16. schůze č.459  - pozměňovací návrhy
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 191/2018 Sb. příjem, sociální zabezpečení, navýšení mezd, důchodce, důchodový plán
     307

     Závěry ze zasedání Evropské rady konané ve dnech 28. - 29. června

     307/1 VEU Andrej Babiš(předseda vlády)
      Václav Hampl (VEU) 16. schůze č.439  - schvaluje
      Podán:
      312

      Návrh senátního návrhu zákona Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí, kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)

      312/1 UPV Tomáš Grulich zpravodaj pro 1. čtení - Jiří DienstbierJiří Dienstbier (UPV) 16. schůze č.480  - přikazuje
      Podán: Lhůta pro výbory: potomek, Česká republika, státní občanství, udělení občanství, dvojí státní příslušnost