Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
17. schůze Senátu v 11. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 313 - Zákon o provozu vozidel na pozemních komunikacích

senátní návrh zákona

 • 225 - Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních - senátní návrh
 • 245 - Zákon o volbách do PČR
 • 312 - Zákon o státním občanství České republiky

mezinárodní smlouva

 • 277 - Úmluva o práci na moři z roku 2006 a k informaci Změny z roku 2016 k přílohám úmluvy č. 185 o průkazech totožnosti námořníků (revidované) z roku 2003
 • 281 - Dohoda o ukončení platnosti Dohody ČR Polsko z 16. 7. 1993
 • 282 - Dohoda ČR a Království Saúdské Arábie o leteckých dopravních službách
 • 284 - Prot.o změně Úml.o mezinárodním civilním letectví

jiný

 • 226 - Petice "Ne ohrožení pitné vody pro 140 tisíc lidí"
 • 262 - Výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2017
 • 278 - Výroční zpráva ČTÚ za rok 2017
 • 279 - Výroční zpráva ÚOHS za rok 2017
 • 308 - Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2017
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
225

Návrh senátního návrhu zákona senátora Vladimíra Plačka a senátorky Aleny Dernerové, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů

225/1 VZSP 225/2 VZSP 225/3 VZSP 225/4 VZSP Vladimír Plaček (senátor)Alena Dernerová (senátorka)zpravodaj pro 1. čtení - Alena ŠromováAlena Šromová (VZSP) 17. schůze č.505  - odročuje jednání
Podán: Lhůta pro výbory: zdravotnické povolání, odborná kvalifikace, zdravotně postižený člověk, léčba, mentálně postižený člověk
226

Petice "Ne ohrožení pitné vody pro 140 tisíc lidí"

226/1 VVVK  
  (VVVK) Jitka Seitlová (VUZP) 17. schůze č.504  - schvaluje
  Podán:
  245

  Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Dienstbiera a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  245/1 UPV 245/4 UPV 245/2 VUZP 245/3 SKUCR Jiří Dienstbier (senátor)Radko Martínek (senátor)Jiří Šesták (senátor)Miroslav Antl (senátor)Eliška Wagnerová (senátor)Michael Canov (senátor)Zdeněk Nytra (senátor)Luděk Jeništa (senátor)Zdeňka Hamousová (senátorka)Milan Štěch (senátor)Ivo Bárek (senátor)Petr Šilar (senátor)Petr Vícha (senátor)Zdeněk Berka (senátor)
   zpravodaj pro 1. čtení - Miroslav NenutilMiroslav Nenutil (UPV) Eliška Wagnerová (SKUCR) Miloš Vystrčil (VUZP) 17. schůze č.506  - odročuje jednání
   Podán: Lhůta pro výbory:
   262

   Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2017

   262/1 UPV 262/2 VVVK 262/3 VHZD Ivana Janů(předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů)
    Michael Canov (UPV) Petr Holeček (VHZD) Jaromíra Vítková (VVVK) 17. schůze č.503  - bere na vědomí
    Podán:
    277

    Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Změny z roku 2016 k Úmluvě o práci na moři z roku 2006 a k informaci Změny z roku 2016 k přílohám úmluvy č. 185 o průkazech totožnosti námořníků (revidované) z roku 2003 spolu se stanoviskem vlády k nim

    277/1 VZSP 277/2 VZOB Jaroslava Němcová(ministr práce a sociálních věcí)Jiří Vosecký (VZSP) Tomáš Jirsa (VZOB) 17. schůze č.500  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory: práce, Mezinárodní organizace práce, Česká republika, zákonné pracovní podmínky, Mezinárodní konference práce, identifikační průkaz, moře, posádka, vstup cizinců
    278

    Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2017

    278/1 VHZD 278/2 SKSP Jaromír Novák(předseda ČTÚ)
     František Bradáč (VHZD) Zuzana Baudyšová (SKSP) 17. schůze č.490  - bere na vědomí
     Podán:
     279

     Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2017

     279/1 VHZD Petr Rafaj(předseda ÚOHS)
      Karel Kratochvíle (VHZD) 17. schůze č.491  - bere na vědomí
      Podán:
      281

      Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Polskou republikou o změně a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Polskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 16. července 1993 v Budapešti, která byla sjednána formou výměny nót

      281/1 VHZD 281/2 VZOB Alena Schillerová(ministr financí)Petr Holeček (VHZD) Jaroslav Zeman (VZOB) 17. schůze č.492  - dává souhlas k ratifikaci
      Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní dohoda, Česká republika, Polsko, vypovědění smlouvy, ochrana investic, podpora investic
      282

      Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Královstvím Saúdské Arábie o leteckých dopravních službách

      282/1 VHZD 282/2 VZOB Dan Ťok(ministr dopravy)Leopold Sulovský (VHZD) Hassan Mezian (VZOB) 17. schůze č.485  - dává souhlas k ratifikaci
      Podán: Lhůta pro výbory: letecká doprava, Saúdská Arábie, Česká republika, mezinárodní doprava
      284

      Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o změně článku 50 písm. a) Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, podepsaný v Montrealu dne 6. října 2016, a Protokol o změně článku 56 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, podepsaný v Montrealu dne 6. října 2016

      284/1 VHZD 284/2 VZOB Dan Ťok(ministr dopravy)Jiří Cieńciała (VHZD) Ladislav Václavec (VZOB) 17. schůze č.486  - dává souhlas k ratifikaci
      Podán: Lhůta pro výbory: Mezinárodní organizace pro civilní letectví, Česká republika, civilní letectví
      308

      Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2017

      308/1 VHZD Jiří Rusnok(guvernér ČNB)
       Jaromír Strnad (VHZD) 17. schůze č.497  - bere na vědomí
       Podán:
       312

       Návrh senátního návrhu zákona Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí, kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)

       312/1 UPV Tomáš Grulich zpravodaj pro 1. čtení - Jiří DienstbierJiří Dienstbier (UPV) 17. schůze č.507  - schvaluje senátní návrh zákona
       Podán: Lhůta pro výbory: potomek, Česká republika, státní občanství, udělení občanství, dvojí státní příslušnost
       313

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

       313/1 VHZD Dan Ťok(ministr dopravy)František Bradáč (VHZD) 17. schůze č.484  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 193/2018 Sb.